دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود کتاب‌های ژاله آموزگار

" «ديوها» در آغاز ديو نبودند " پژوهشی ارزنده از "ژاله آموزگار" می‌باشد.

«ديوها» در آغاز ديو نبودند مقاله‌ای علمی‌/پژوهشی درمورد جايگاه ديوها در اساطير آريایی باستان (ايرانی و هندی) است. در اين مقاله مشخص می‌شود كه ديوها نخست در رسته خدايان نيكو بودند اما رفته رفته تغيير كرده و در فرهنگ ايرانی به موجودات اهريمنی مبدل می‌شوند.

دانلود کتاب «ديوها» در آغاز ديو نبودند را به علاقمندان به اسطوره‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود مقاله " «ديوها» در آغاز ديو نبودند "

دانلود مقاله ” «ديوها» در آغاز ديو نبودند “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب " اساطير ايران " تاليف "جان هينلز" با ترجمه روان "ژاله آموزگار" و "‌احمد تفضلی" می‌باشد.

كتاب اساطير ايران كامل‌رين مرجع برای شناسایی تاريخ اساطسری ايران است. اين كتاب پس از معرفی خدايان و مقدسات ايران باستان، درون تاريخ اساطيری شده و به معرفی بزرگانی چون جمشيد و گرشاسپ می‌پردازد. سپس به اساطير زرتشتی پا گذاشته و اسطوره آفرينش زرتشتی، تكوين كائنات و مسائل مربوطه را واگویی می‌كند. اساطير زروانی، اساطير ميتراييسم، مانوی و جستارهای ديگر، از موارد ديگری است كه در اين كتاب منعكس شده است.

دانلود کتاب اساطير ايران را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير ايران "

دانلود کتاب ” اساطير ايران “
4.3 (86.67%) 3 votes

" تاثير آيين زرتشت بر يونان قديم " عنوان مقاله‌ای علمی پژوهشی از " ژاله آموزگار " می‌باشد.

اين مقاله به نقش آيين زرتشت در جهان باستان و تاثيرپذيری يونانيان قديم و به‌ويژه، فلاسفه يونانی از اين كيش می‌پردازد.

دانلود كتاب " تاثير آيين زرتشت بر يونان قديم "

دانلود كتاب ” تاثير آيين زرتشت بر يونان قديم “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " زبان‌های باستانی و اديان باستانی " از " دكتر ژاله آموزگار " می‌باشد.

دانلود کتاب زبان‌های باستانی و اديان باستان‍ی را به پژوهشگران و دانشجويان رشته‌های اديان و مذاهب و زبان‌شناسی باستانی پيشنهاد  می‌كنيم.

دانلود كتاب " زبان‌های باستانی و اديان باستانی "

دانلود كتاب ” زبان‌های باستانی و اديان باستانی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زبان شيرين فارسی " اثری از " دكتر ژاله آموزگار " می‌باشد.

كتاب زبان شيرين فارسی پس از بررسی كوتاه تاريخچه زبان فارسی، دلايل لزوم فارسی‌گویی و استفاده از واژگان فارسی برای گفتار و نوشتار را برشمرده است. دكتر ژاله آموزگار زبان فارسی را مهمترين بخش از هويت ايرانی می‌داتد.

دانلود کتاب زبان شيرين فارسی را به دوست‌داران زبان‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " زبان شيرين فارسی ؛ ژاله آموزگار "

دانلود كتاب ” زبان شيرين فارسی ؛ ژاله آموزگار “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخچه‌ای از نگارش و خط " پژوهشی ارزنده است " دكتر ژاله آموزگار " می‌باشد.

كتاب تاريخچه‌ای از نگارش و خط به پيدايش خط و دبيره در دنيای باستان می‌پردازد. روند فرگشت خط از ميخي، به فنيقی و خطوط آرامی، سامی، سريانی، پهلوی و… تا رسيدن به خط فارسی و لاتين از مباحث مطرح شده در اين جستار ارزشمند است.

دانلود کتاب تاريخچه‌ای از نگارش و خط را به پژوهشگران و دانشجويان رشته زبان‌شناسی باستانی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخچه‌ای از نگارش و خط "

دانلود كتاب ” تاريخچه‌ای از نگارش و خط “
2 (40%) 1 vote

اسطوره زندگی زردشت نام کتابی است که در آن دربارهٔ شخصیت تاریخی زردشت ، زندگی اساطیری وی، با یاری بنگاه ها و منابعی چون کتاب های پنجم، هفتم و نهم دینکرد، گزیده زادسپرم، دو فصل از روایات پهلوی، وجرکردینی، زراتشت‌نامه و همچنین بخشی از کتاب عربی ملل و نحل پژوهش و گفتمان شده‌است.

درباره زندگی زردشت و سرگذشت او منابعی کم و بیش در دوران های مختلف نوشته شده است. قدمت این منابع گاه از دوران کوتاه پس از زندگی او، تا دوره اشکانیان و ساسانیان، و سپس منابع نوشته شده به زبان عربی در صدر اسلام میرسد که بیشتر پیرامون شخصیت اسطوره ای او شکل گرفته است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
شخصیت تاریخی زردشت
شخصیت اساطیری زردشت
معرفی منابع
بخش نخست:
دینکرد هفتم
دینکرد پنجم
دینکرد نهم
بخش دوم: گزیده های زادسپرم
بخش سوم: روایات پهلوی
بخش چهارم: وجرکرد دینی
بخش پنجم: زراتشت نامه
بخش ششم: ملل و نحل

نویسندگان: احمد تفضلی، ژاله آموزگار

دانلود كتاب ” اسطوره زندگی زردشت “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب « ايران باستان » نوشته «ماريان موله»، ايرانشناس فقيد است كه در جواني و زماني كه تنها سي‌و‌هشت سال داشت درگذشت. 

موله در اين كتاب بيشتر به دين و مذهب ايرانيان باستان و باورهاي زرتشتيان، همچنين تقابل كيش زرتشتي با آيين‌هاي ايراني پيش از آن مي‌پردازد و در كنار آن رويدادهاي تاريخي را نيز دنبال مي‌كند. همچنين مختصر اطلاعاتي نيز از جغرافياي تاريخي اقوام ايراني در گوشه و كنار اين كتاب آمده است.

كتاب فوق را «دكتر ژاله آموزگار» ترجمه كرده و براي نخستين بار توسط تاريخ‌بوك نشر الكترونيك مي‌شود.

قيمت اين كتاب: 17 هزار توماندانلود كتاب ” ايران باستان ؛ موله “
4 (80%) 1 vote

کتاب " حماسه‌هاي رستم و خاندانش " يكی از كتب بسيار نایاب و ارزشمند پيرامون بازشناسی رستم و اجداد و اخلافش می‌باشد. در اين كتاب اجداد رستم و تبار و نسب او، و همچنين خانواده و زن و فرزندانش مورد بررسی قرار گرفته و قهرمانی‌ها و پهلوانی‌ها و دلاوری‌های بزرگان اين خاندان ثبت و ضبط شده است.

دانلود کتاب " حماسه‌هاي رستم و خاندانش " را به همه دوست‌داران اساطير توصيه می‌كنيم. در اين كتاب ارزشمند ميخوانيم: بازشناسي رستم و سرشت تاريخي او، شوندهاي نبود نام زال و رستم در اوستا، آشنايي با اسلاف و اخلاف رستم، پيوند خاندان زال با گرشاسپ يا نيستي پيوند آنها و … .

به كوشش : دكتر ژاله آموزگار، نسترن صفاري و مظاهر مصفا

دانلود کتاب " حماسه‌هاي رستم و خاندانش "

دانلود کتاب ” حماسه‌هاي رستم و خاندانش “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك