دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مانی

كتاب « اعتراف‌نامه‌ مانوی »‌ يا «دعای طلب‌آمرزش مانويان» متنی است نوشته شده توسط پيروان مانی.

اعتراف‌نامه‌ مانوی در كنار ديگر آثار فوق‌العاده مانويان در توزفان چين به دست آمده و يكي از معدود كتبي است كه به زبان تركی باستان نگاشته شده است. اعتراف‌نامه‌ مانوی يك دعاي مذهبي بوده كه پيروان ماني در روزهای دوشنبه می‌خواندند. اين متن علاوه‌بر اهميتی كه در شناخت بيشتر دين مانی به ما دارد، دارای بار ادبی بالایی نيز می‌باشد.

اين كتاب نایاب و ارزشمند توسط فرهاد نيلوفری از زبان تركی‌باستان به فارسی ترجمه شده و توسط پرتال جامع كتاب تاريخ براي شما طبع گشته است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” اعتراف‌نامه‌ مانوی “
5 (100%) 3 votes

ماني يكي از بزرگترين هنرمندان و انديش‌مندان روزگار ساسانيان بود. وي فيلسوفي بزرگ، دانشمندي سترگ، عارفي وارسته، شاعري زبر دست، نگاره گري چيره و سخن‌وري قهار بود.
هرچند در ميانه راه دچار خود بزرگ بيني گشته و ادعاي پيغمبري كرد؛ اما به هر روي نميتوان به اين شَوَند از بزرگي او كاست.
مانی جهان شناختی گسترده و ژرف داشت. جهان‌شناسی او هر چند با اساطیر در آمیخته بود، اما ساختار پیچیده و ژرفی داشت و متکی به اخترشناسی و دانش‌های دیگر بود.
مانی مایل بود که خود را به عنوان «حواری عیسی مسیح» تشریح کند، اما کلیسای ارتدوکس او را مرتد خواند.سپس خود را فارقليط موعود و آخرين پيغمبر آسماني معرفي كرد كه ماموريت تكميل عقايد
زرتشت، بودا و عيسا را داشت.
اين نسك كوتاه پيش‌رو، شعري دوازده  هجایی و بدون قافیه از
ماني (يا شاگردان ماني) است كه که در طورفان چین کشف شده است. اين نسك به كوشش بهمن انصاري به پارسي امروزين برگردانده شده و براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب ” در ستایش درخت نور (سروده‌ای از مانی) “
4.5 (90%) 2 votes

نسك فوق مرثيه‌اي است دلكش به زبان پهلوي اشكاني ترفاني (مانوي) كه در واحه چين كشف شده است.

ماني در سال 216م در بابل در يك خانواده اشكاني تبار زاده شد. تا سن بيست‌وپنج سالگي عضو فرقه مغتلسه‌الخسايي بود. ماني خود ميگويد كه نخستين بار در سن دوازده و سپس بيست‌وچهار سالگي به مكاشفه رسيد و همزاد ايزدي او، نرمجيك بر او ظاهر گشت. ماني پس از آنكه كيش خود را آشكار ساخت، به هند سفر كرده  و در دره سند توران شاه را به كيش خود فراخواند. پس از بازگشت از هند به دربار شاپوراول ساساني آمده و كتاب شاپورگان را تقديم او كرد. تا پادشاهي هرمزاول ساساني به تبليغ آيين خود پرداخت اما بهرام‌اول ساساني اورا به بدعت متهم كرده، به زندان افكنده و به قتل رسانيد.

كيش ماني نخست از خاور گسترش يافته و به خراسان و سپس به قلمرو كوشانيان رسيد. تا پايان سده ششم ميلادي اين آيين كاملا در ماوراءالنهر گسترش پيدا كرده و مركز دين ماني در آنجا تاسيس گرديد. در زمان عباسيان تعقيب‌هاي شديدي صورت گرفته و بسياري از مانويان از بغداد به سمرقند مهاجرت كردند. در سال 732م به مانويان حق اقامت در چين داده شد و آيين آنها در كنار ديگر آيين‌هاي مجاز چين قرار گرفت. در سده هشتم ميلادي تركان اويغوري ناحيه وسيعي از آسياي مركزي را تسخير كردند. در سال 762 ميلادي خاقان اويغور رسما به دين مانويان گرويد و اين آيين، دين رسمي دولت اويغور شد و تا يورش مغول ادامه پيدا كرد. در سال 843م و پس از انقراض دولت اويغورها، دين ماني در چين ممنوع شد اما تا سده چهاردهم ميلادي همچنان در گوشه و كنار چين ادامه پيدا كرد. در غرب نيز دين ماني در سوريه، مصر و سواحل مديترانه‌اي آفريقاي شمالي گسترش يافت و در اروپا نيز در روم و اسپانيا و جنوب گل(فرانسه) نفوذ كرد. در سده سوم و پنج ميلادي دوبار كليسا فرماني مبني بر سوزاندن آثار مانويان را صادر كرد. اين آيين با وجود سركوب شدن به حيات مخفي خود در جنوب اروپا ادامه داد و در شكل‌هاي متفاوت از اصل خويش شروع به قدرت‌نمايي كرد. پيدايي دوباره آيين ماني با شكل گيري فرقه گنوسي مسيحيت آشكار شد و در اسپانيا، جنوب فرانسه، ارمنستان، بلغاستان و گوشه و كنار اروپا به حيات خود ادامه داد و در نهايت به همراه آيين مهرپرستي ايراني، بنيان‌هاي مسيحيت را دگرگون كرد. امروزه بسياري از مناسك مسيحيان برگرفته شده از مانويان و مهرپرستان ايراني است.

نسك فوق به اهتمام دكتر فرخ حاجياني طبع گشته است.

دانلود کتاب ” مرثیه‌ای دلکش به زبان پهلوی اشکانی ترفانی (مانوی) “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تمدن ایران باستان " اثری از "مهرداد مهرین" با مقدمه "محمدعلی رزم‌آیین" انتشار یافته در سال 1338 شمسی می‌باشد.

كتاب تمدن ایران باستان به بررسی و گزارش تاریخ ایران باستان از هخامنشیان، تا اشکانیان و ساسانیان و همچنین به تاریخ زرتشت و مانی و دیگر بخش‌های مهم تاریخ ایران باستان، پرداخته است. .

دانلود کتاب برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان توصیه می‌کنیم. این کتاب اسکن شده از روی یک نسخه نفیس و قدیمی می‌باشد.

قیمت دانلود این کتاب: 13هزار توماندانلود کتاب ” تمدن ایران باستان “
5 (100%) 1 vote
مانی یکی از بزرگترین و تاثیرگذراترین شخصیت‌های جهان در حدفاصل بین ظهور مسیحیت و اسلام است. دین او  از چین تا بریتانیا گسترش يافت.

او در قرن سوم میلادی، سالهای پایانی حکومت اشکانیان در مداین بدنیا آمد. پدرش فاتک از اهالی همدان و مادرش نیز شاهزاده‌ای اشکانی بود.

چهل سال داشت که دعوتش را آشکار کرد. دین او ترکیبی از ادیان مسیحی، زرتشتی و بودایی بود. او به تناسخ اعتقاد داشت، در دین او گوشتخواری مذموم بود و تکثر زوجات ممنوع! زنان می‌توانستند به مراتب عالی برسند، همچنین قتل به هر دلیلی غیر قابل بخشش بود.

عامل اصلی موفقیت او این بود که دین و اساطیر دینی‌اش براحتی به رنگ و بوی همه سرزمین ها در می آمد. مانی با نوشتن کتابی بنام شاپورگان از شاه ایران اجازه تبلیغ گرفت (او نخستین کسی است که نام ایران را بهمین صورت برای کشور ذکر کرده و کتاب شاپورگان قدیمی‌ترین کتاب به زبان فارسی است). او همچنین کتابی نقاشی و بدون متن بنام ارژنگ ساخت تا دینش را برای بی‌سوادان نیز براحتی عرضه کند.

سرانجام با دخالت روحانیون زرتشتی، مانی در خوزستان محاکمه و اعدام شد. متن دفاعیه مانی با بیانی غم‌انگیز در آثار مانویان باقی مانده است.

دین مانوی در زمانی کوتاه جهان را در نوردید. هنوز مانی زنده بود که قیصر روم از افزایش شمار هواداران مانوی در شمال آفریقا نگران شده بود. همچنین نام دو مانوی اهل بریتانیا نیز در همان دوران ثبت شده است. دین مانوی بعدها دین رسمی امپراتوری چین شد. اما کم کم بواسطه کشته شدن حامیانشان بدست مسیحیان و زرتشتیان رو به کاهش گذاشت.

در دوره اسلامی مانویان را زندیق می شناختند و برای شناختن ایشان مرغی بدستشان می دادند تا خفه کنند. چون مانویان اینکار را نمیکردند شناخته و معدوم می شدند. افشین خیدر و ابن مقفع از بزرگترین مانویان دوره اسلامی هستند.

دین مانوی بنظر می رسد در چین تا قرن هفدهم به حیات خود ادامه داده و پي از آن از جهان محو شده باشد.

در تقسیم بندی اچ‌هارت مانی هشتاد و سومین فرد تاثیر گذار تاریخ بشریت شناخته شده است. از عمده تاثیرات مانوی را میتوان در ایجاد عرفان اسلامی، عرفان مسیحی، هنر تهذیب و کتاب آرایی و نزدیک شدن فرهنگی ملل جهان از چین تا روم بر شمرد.

 
مانی ؛ پيامبر ايرانی
قدیمی ترین تصویری که از چهره مانی از روی نقاشی‌های دیواری باستانی کشیده شده است
مانی ؛ پيامبر ايرانی
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب « متن‌های ضد مانی » اثری‌ست ارزشمند كه پيرامون دين مانی  و عقايد او به وسيله كتب‌های زرتشتی مي‌پردازد.

مانی نجيب‌زاده‌اي بود كه در ايران زمين متولد شد و داوي پيامبري داشت. مانی به دربار شاپور ساساني رفته و كيش خود را آشكار كرد. شاپور او را پذيرفت و مدتي به آسودگي به تبليغ دين خود پرداخت. سرانجام مانی اسير نيرنگ‌هاي موبدان زرتشتي شد و به گونه وحشتناكي كشته شد. پيروان دين مانی بعدها به خاور زمين كوچيدند و در آن‌جا دين مانوي را گسترش دادند.

اين كتاب نایاب به شناخت هرچه بهتر كيش مانی ياري داده و بازمانده باورها و گروش‌هاي مانی و مانويان را كه در كتب دشمنان آن‌ها آمده است بازگو مي‌كند.

نويسنده: دكتر رحمان بختياری

دانلود كتاب نایاب متن‌های ضد مانی

دانلود كتاب ” متن‌های ضد مانی “
3 (60%) 2 votes

« مانی پیامبر باغ‌های اشراق » يكي از بهترين آثاري‌است كه به شزح زندگاني مانی  ، پیامبر ايران باستان مي‌پردازد.

مانی يكي از بزرگترين فيلسوفان، عرفا، ادبا و هنرمندان جهان است. او خود را آخرين پيامبر موعود مي‌دانست و معتقد بود كه بودا، زرتشت و عيسا پيشتر ظهور او را نويد داده‌اند. كيش او تا زمان چيرگي اسلام در ايران، پس از آيين زرتشت و در كنار آيين مسيحي، دومين دين بزرگ فلات ايران بود. با كوچ پيروانش به چين اين آيين در شرق آسيا نيز گسترش يافت. در غرب نيز گسترش ماني به صورت پنهاني چنان عميق شد كه بعدها در كنار آيين باستاني مهرپرستي، پايه و اسا دين فعلي مسيحيت را تشكيل داد. پس از اسلام نيز تا مدتها گويا پيروان دين مانی در ايران زندگي كرده و بر اعتقادات خود پايبند بودند. واژه زنديق كه در كتب اسلامي بسيار استفاده شده در واقع اشاره به مانويان و مزدكيان خرم‌دين دارد.

در اين كتاب زندگاني مانی از بدو زاده شدن تا زمان مرگ بازگو شده است. با وجوديكه كتاب به گونه داستان‌وار نگاشته شده است ولي نويسنده از بهترين منابع موجود براي نگارش كتاب بهره‌برداري كرده است. نويسنده در اين كتاب سراسر اعتقادات، نوع آيين و نوع نگرش به زندگي دنيوي و اخروي از ديد مانی و مانويان را به رشته نگارش درآورده و كوشيده است با ياري منابع موجود به بهترين گونه آيين مانی را نشان دهد.

مانی پیامبر باغ‌های اشراق؛ افزون بر نوع نگاه مذهبي و تاريخي، از لحاظ ادبيات نيز بسيار ممتاز است. خواند اين اثر دلپذير را به تمام دوستداران و پژوهندگان تاريخ ايران پيش از اسلام توصيه مي‌كنيم.

نويسنده: امين معلوف
ترجمه: دكتر حسين نعيمي

دانلود كتاب ” مانی پیامبر باغ‌های اشراق “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك