دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مازیار

در ميان مردان بزرگ و برجسته‌اي كه با جنبشها و مبارزات سخت و دامنه‌دار خود نمودار روشني از امواج نهضت‌هاي ضد‌استبدادي و ضد‌استعماري در ايران بوده اند‌، نام بابک خرم‌دین جايگاه رفيعي را به خود اختصاص داده است.

اگر دلاوري‌ها و پايداريه‌اي سر‌سختانه‌ی او همچنين تفصيل مثله شدنش در برابر معتصم –‌خليفه عباسي‌– را به ياد آوريم و اينكه چگونه در برابر خليفه گردن افراشت كسي را ياراي برابري با وي نمي‌يابيم‌.

خرم‌دینان فرقه‌ای هستند که بعد از قتل ابومسلم بنای مخالفت را با خلفای عباسی در بلاد غربی و شمال غربی ایران مخصوصا در آذربایجان گذاشتند.

دانلود کتاب صوتی " بابک خرم‌دین " را به دوست‌داران تاریخ ایران پس از اسلام تئصیع می‌کنیم.

نویسنده امیر حسین خنجی
راوی امیر اردلان داودی

دانلود کتاب صوتی " بابک خرم‌دین "

دانلود کتاب صوتی ” بابک خرم‌دین “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " بابك خرم‌دين " اثر " محمد مهراب " می‌باشد.

كتاب بابك خرم‌دين منحصرا به قيام بابك خرم‌دين در آذربايجان می‌پردازد. اين دفتر مهم، به كند و كاو چگونگی آغاز جنبش خرم‌دينان، به قدرت رسيدن بابك، تهييج ايرانيان، مناسبات او با افشين و مازيار و نهايتا چگونگی خيانت به او و توطئه قتل او می‌پردازد.

دانلود کتاب بابك خرم‌دين را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ ايران بعد از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " بابك خرم‌دين "

دانلود کتاب ” بابك خرم‌دين “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " قيام مازيار و بابک خرم‌دين ؛ نهضت سرخ‌علم‌های مازندران " به قلم "ناصر نجمی" به بررسی نهضت‌های سرخ‌جامگان و مازيار می‌پردازد.

كتاب قيام مازيار و بابک خرم‌دين ؛ نهضت سرخ‌علم‌های مازندران با دقت بی‌نظير و با استناد به كتب دست اول، دو قيام مازيار در مازندران و بابک خرم‌دين در آذربايجان می‌پردازد. اين دو قيام به شكل عجيبی با هم عجين شده و به هم پيوسته می‌باشد. آغاز به قدرت رسيدن مازيار، نيرنگ‌های او برای فريب خليفه و اتحاد مخفيانه‌اش با بابک خرم‌دين ، سلسله جنگ‌ها و نهايتا خيانت به بابک خرم‌دين  و مازيار و دستگيري هر دو كشته شدن فجيع آن‌ها به دست خليفه عباسی، از بخش‌هاي مورد بررسی اين كتاب است.

دانلود کتاب قيام مازيار و بابک خرم‌دين ؛ نهضت سرخ‌علم‌های مازندران را به تمام علاقمندان به تاريخ ايران پس از اسلام توصيه  می‌كنيم.

دانلود کتاب ” قيام مازيار و بابک خرم‌دين ؛ نهضت سرخ‌علم‌های مازندران “

دانلود کتاب ” قيام مازيار و بابک خرم‌دين ؛ نهضت سرخ‌علم‌های مازندران “
4 (80%) 2 votes

تاريخ ايران پس از اسلام به پنج‌دوره تقسيم مي‌شود؛ سلطه عرب، رستاخيز ايران، سلطه تُرك‌ها، پاگيري‌دوباره‌ايران، تاريخ معاصر.

مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش از تاريخ پس اسلام، همانا رستاخيز ايران است. ايرانيان پس از دو قرن سكوت و شوكي كه ناشي از يورش اعراب است، به خود آمده و از خواب غفلت بيدار مي‌شوند. جنبش‌هاي بزرگي براي احياي پادشاهي ايراني و رهايي از يوغ اعراب آغاز مي‌شود. بابك خرم‌دين در آذربايجان، مازيار و مرداويج در طبرستان ، يعقوب‌ليث صفاري در سيستان و نهايتا برادران بويه كه آن‌ها نيز از اهالي طبرستان هستند؛ در دوره‌هاي زماني نزديك به هم، اقدام به احياي پادشاهي ساساني‌ مي‌كنند.

اين سلسله جنبش‌ها سرانجام به وسيله برادران بويه به ثمر نشسته و بغداد به دست ايراني‌ها تصرف مي‌شود. عضدالدوله ديلمي اختيار تمام امور را از خليفه گرفته و خود را شاهنشاه ايران و جانشين ساساني‌ها مي‌نامد و به نام خود سكه مي‌زند.

در اين كتاب نایاب با بهره‌گيري از تواريخ دست اول و نزديك به آن روزگاران، به بررسي جنبش طبرستان كه با مازيار آغاز شده و با برتخت شاهي نشستن عضدالدوله به انجام مي‌رسد، مي‌پردازيم.

نويسنده: بهمن انصاري

دانلود كتاب ” جنبش‌ بزرگ‌ طبرستان ؛ مازيار،‌مرداويج،‌عضدالدوله “
4.8 (96%) 5 votes

نگاهي به جنبش‌ها و خيزش‌هاي ايرانيان، پس از چيرگي اعراب بر اين سرزمين در سرزمين‌هاي گرگان، تبرستان، ديلمستان، گيلان، ري، كاشوين(قزوين) تا اصفهان و خوزستان.

در اين كتاب نایاب و مهند، ميبينيم كه مازيار چگونه در برابر دست‌اندازي اعراب شوريد و با دلاوري در كنار بابك خرم‌دين كشته شد و سپس مرداويج از خاندان‌هاي ايراني در مقابل چيرگي اعراب خيزش كرد و چنان نزد ايرانيان دوست‌دار بود كه در روز مرگ او هزاران نفر با پاي پياده براي خاكسپاري او تا ري پيش آمدند. در كتاب تاريخ‌الخلفا آمده است كه مرداويج چنين به زبان آورده بود كه "من پادشاهي ساسانيان را بازميگردانم".

نويسنده: اميرحسين خنجي

دانلود کتاب ” مازيار و مرداويج ؛ بزرگ مردان تاريخ ايران زمين “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك