دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

فیدل کاسترو

كتاب نایاب " فیدل کاسترو و مذاهب " اثری از "فری بتو" می‌باشد با مقدمه "احسان طبری".

كتاب فیدل کاسترو و مذهب شرح یک مصاحبه طولانی با فیدل کاسترو می‌باشد. او در این مصاحبه به بیان نقطه نظرات خود درمورد مذهب و کاربرد آن در جامعه مفصل صحبت کرده و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند.

دانلود کتاب فیدل کاسترو و مذهب را به بازدیدکنندگان گرامی پرتال جامع کتاب تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فیدل کاسترو و مذاهب "

دانلود کتاب ” فیدل کاسترو و مذاهب “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

حکومت‌های چپ‌گرا از آنجا که اسراییل را ساخته و پرداخته کشورهای سرمایه‌داری و امپرياليسم می‌دانند همواره نظر مثبتی به این کشور نداشته و از فلسطینی‌های انقلابی حمایت می‌کنند. از همين روي است كه افرادی نظیر ارنستو چگوارا، فيدل كاسترو، هوگو چاوز، معمر قذافی و… که از انقلابیون چپ‌گرا محسوب می‌شوند همواره بر علیه اسراییل و به نفع فلسطینی‌ها موضع می‌گرفتند.

کمونیست‌ها هویت ملی، مذهبی و قومی را جعلی دانسته و این نوع طبقه‌بندی را بر‌اساس نظام سرمایه‌داری می‌دانند. آنها جامعه را به دو دسته کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌کنند که در آن سرمایه‌داران به استثمار طبقه کارگر می‌پردازند. هدف نهایی آنها تشکیل جامعه‌ای بدون طبقه است که در آن یک "کیک" به طور مساوی میان همه افراد جامعه تقسیم شود. حال آنکه در نظام سرمایه‌داری كوشش بر آن است که چنان "کیک بزرگی" ساخته شود که هرکس به اندازه نیاز و توانش از آن بردارد.

ارنستو چگوارا در فلسطين

چگوارا در غزه

فلسطین، 1959ميلادی

ارنستو چگوارا در فلسطين
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " جنگ شكر در كوبا " شاهكار نويسنده بزرگ مكتب اگزيستانسياليسم، " ژان‌پل‌سارتر " می‌باشد.

كتاب جنگ شكر در كوبا مجموعه پاره‌نوشتارهایی است كه ژان‌پل‌سارتر در جريان سفر خود به كوبا و در حين انقلاب اين كشور نسخه‌برداری كرده است. اين جنگ همزمان بود با پيروزی طرفداران فيدل كاسترو در كوبا. اين مقالات همان زمان در يك روزنامه به چاپ رسيد. از مهمترين بخش‌های كتاب، ملاقات سارتر با چه‌گورارا -يكی از بازيگردانان اصلي اين انقلاب- می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ جهان پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " جنگ شكر در كوبا ؛ ژان‌پل‌سارتر "

دانلود كتاب ” جنگ شكر در كوبا ؛ ژان‌پل‌سارتر “
4.1 (82.22%) 9 votes

عكس نایاب از فیدل کاسترو و ارنستو چه‌گوارا ؛ رهبران جنبش‌های استقلال‌طلبی آمريكای لاتين
در سال 1959 ميلادی. كاسترو و چه‌گوارا دو دوست قديمی بودند كه در كنار هم بسياري از كشورهای آمريكای جنوبی را از زير يوغ استبداد و ديكتاتوری رها كردند.

Fidel Castro and Che Guevara – 1959

عكس نایاب از فیدل کاسترو و چه‌گوارا

عكس نایاب از فیدل کاسترو و چه‌گوارا
4.2 (84%) 5 votes

ژان پل سارتر به همراه سیمون دوبوار در سال 1960 به کوبا رفت و با فیدل کاسترو ، چه‌گوارا و سایر شخصیت‌های انقلابی آمريكای جنوبی دیدار داشت.

ژان پل سارتر که منتقد سیاست های فرانسه در الجزایر و جنگ ویتنام بود، پس از بازگشت از کوبا کتاب جنگ شکر را نوشت و در آن به شرح دیدارهایش با چهره های انقلابی کوبا پرداخت.

او در این کتاب انقلاب کوبا و زمینه های شکل‌گیری آن را نیز تحلیل کرد.

سارتر و دوبوار از روشنفكران مكتب اگزيستانسياليزم و از چپ‌گراهای مخالف آمريكا و بلوك غرب بودند.

ژان پل سارتر ، سیمون دوبوار ، فیدل کاسترو ، چه‌گوارا

ژان پل سارتر، سیمون دوبوار، و فیدل کاسترو در حال قایق سواری

ژان پل سارتر ، سیمون دوبوار ، فیدل کاسترو ، چه‌گوارا

کوبا، 1960

ژان پل سارتر ، سیمون دوبوار ، فیدل کاسترو ، چه‌گوارا
5 (100%) 4 votes

فیدل کاسترو رهبر انقلابی كوبا در عنفوان جوانی و درحال تماشای مجسمه آبراهام لینکلن رويس‌جمهور محبوب آمريكا كه نظام برده‌داری را برانداخت.

فیدل کاسترو و مجسمه لینکلن

 

فیدل کاسترو و مجسمه لینکلن
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب "ارنستو چه گوارا" اثري زيبا و به يادماندي از شرح حال اسطوره انقلابي آمريكاي لاتين،چه گورارا است. اين كتاب به كوشش م.بنيامين گردآوري گشته و علاوه بر متن روان، شامل دهها عكس ناياب از چه گوارا ميباشد.

ارنستو رافائل دولا سرنا معروف به چه گوارا در روز ۱۴ ژوئن سال ۱۹۲۸ میلادی در شهر روزاریو آرژانتین متولد شده بود. او سنین نوجوانی را در شهر کوردوبا سپری کرد ، سپس در دانشگاه بوینس آیرس در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد.
ارنستو پس از اخذ مدرک پزشکی دست به سفری در کشورهای آمریکای لاتین زد که چندین ماه به طول انجامید و در این سفر با فقر و فلاکتی که در منطقه حکم فرما بود ، آشنا شد.
در سال ۱۹۵۵ میلادی در شهر مکزیکو با فیدل کاسترو ملاقات کرد.
از آن پس آنها جنگ چریکی علیه رژیم دیکتاتوری فولخنسیو باتیستا ، رئیس جمهور کوبا و مترسک دست نشانده آمریکا را آغاز کردند.
در سال ۱۹۶۵ میلادی و پس از پيروز شدن انقلاب كوبا، چه گوارا با تعدادی داوطلب کوبایی برای گسترش انقلاب ، کوبا را ترک کرد.
او ابتدا به کنگو رفت در یک اقدام مخاطره آمیز تصمیم به سفر به غرب آفریقا گرفت تا معلومات و تجربیات خویش را به عنوان یک رهبر پارتیزان به شورشی که آن روزها در کنگو جریان داشت عرضه کند. جمال عبدالناصر مصري، دوست چه گوارا اين اقدام او را ناعاقلانه دانست. ارتش آمريكا و سربازان آفريقاي جنوبي مانع پراكندن انديشه هاي انقلابي چه در آفريقا شدند.
چه گوارا پس از بازگشت از آفريقا به بولیوی رفت و علیه دیکتاتوری وقت بولیوی دست به یک جنگ چریکی زد.
اما در اثر یک توطئه سازمان سیا در روز ۸ اکتبرسال ۱۹۶۷ میلادی توسط نیروهای ارتش بولیوی اسیر شد و به دستور سازمان سیا پس از تحمل شکنجه های فراوان کشته شد.

در لحظه زدن تير خلاص، چه به قاتل خود می‌گوید:
«می‌دانم تو برای کشتن من آمده‌ای. مرا بکش. تو یک مرد را می‌کشی.»

نلسون ماندلا از وی به عنوان یک قهرمان نام می‌برد و او را الهام‌دهندهٔ آزادی برای تمامی کسانی می‌داند که آزادی را دوست دارند، همچنین ژان پل سارتر وی را هم روشنفکر می‌دانست و هم از او به عنوان کاملترین انسان عصر ما یاد می‌کرد
فیدل کاسترو می‌گوید:
«در زندگی از دو خبر خیلی ناراحت شدم. یکی خبر مرگ مادرم و دیگری خبر مرگ چه گوارا.»

دانلود کتاب ” زندگینامه ارنستو چگوارا “
4.5 (90%) 2 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك