دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

فتحعلی شاه قاجار

كتاب نایاب " تاریخ عضدی " اثری از " شاهزاده عضدالدوله‌سلطان احمدمیرزا " با توضیحات و الحاقات "دکتر عبدالحسین نوایی" می‌باشد.

کتاب تاریخ عضدی، شامل تاریخ و سرگذشت سه پادشاه اول قاجار یعنی آغامحمدخان، برادرزاده‌اش فتحعلی‌شاه و نوه او محمدشاه می‌باشد. نویسنده کتاب یکی از پسران فتحعلی‌شاه است و آن‌چه در این کتاب گردآوری کرده شامل مشاهدات عینی اوست. از همین جهت، کتاب به عنوان یک منبع بسیار موثق و دست اول برای مطالعه و پژوهش نیمه‌اول تاریخ قاجار به شمار می‌آید.

دانلود کتاب تاریخ عضدی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ عضدی "

دانلود کتاب ” تاریخ عضدی “
5 (100%) 1 vote

این تخت به فرمان "فتحعلی‌شاه قاجار" در سال ۱۲۱۶‌قمری و با جواهرات و طلای موجود در خزانه ساخته شد و به‌دلیل وجود نشان خورشید در بالای تخت، به تخت خورشید معروف شد. البته بعد از ازدواج فتحعلی‌شاه با "طاووس تاج‌الدوله" تخت طاووس نام گرفت.

تخت طاووس امروز در موزه كاخ گلستان كاخ قرار گرفته است و از آثار فاخر و چشم‌نواز هنری ايرانی محسوب می‌شود.

این تخت با تخت طاووسی که "نادرشاه افشار" به همراه جواهرات کوه نور و دریای نور از نبرد هندوستان با خود به ایران آورد تفاوت دارد. آن تخت طاووس نادر با مرگ وی توسط غارت‌گران تخریب و به یغما برده شد.

تخت طاووس

تخت طاووس
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اشرف التواريخ " تاليف " محمدتقی نوری " مورخ قرن سيزده هجری می‌باشد.

كتاب اشرف التواريخ به وقايع مربوط به خراسان در سده سيزده هجری و مقارن با سلطنت فتحعلی شاه قاجار می‌پردازد.

دانلود کتاب اشرف التواريخ را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " اشرف التواريخ "

دانلود كتاب ” اشرف التواريخ “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

استاد باستانی پاریزی می‌فرمايند:
فتحعلی‌شاه قاجار در سر داشت تا ادعای سیادت (سيد بودن) بکند و مثل دولت صفویه، حكومت خود را با انتساب به مذهب، مشروع‌تر كرده و به نوعي خود را از نسل پيغمبر قلمداد كند. برای اين منظور گروهی از روحانیون را در شهرهای گوناگون آماده كرد تا در روزی معین این واقعهِ را اعلام دارند و با سندسازی، خاندان قاجار را از ذريه رسول‌الله(ص) معرفی كنند. (‌مثلاً امام جمعۀِ کرمان، آقا‌سیّد‌جواد‌شیرازی مأمور بود تا این مسأله را در کرمان اعلام کند)،

امّا اُمَرا و خوانین قاجار با آگاهی از اين مهم و پيش از رسيدن روز موعود، به خدمت فتحعلی‌شاه آمدند و شمشیرها را از کمر گشوده به زمین نهادند و شاه قاجار را گفتند:

«ما این سلطنت را به زور این شمشیرها بدست آورده و به تو سپرده‌ایم، اكنون اگر می‌خواهی آن را تحویل مردمی شال سبز بدهی، شمشیرها را هم به کمر آن‌ها ببند!»

فتحعلی‌شاه كه می‌دانست بدون حمايت بزرگان و خوانين و امرای قاجار، سلطنت را از دست خواهد داد، از کودتایِ احتمالی امرایِ قاجار ترسید و قضیه را مسکوت گذاشت و مدتی بعد هنگامی‌كه درگير جنگ با روس‌ها و سپس انگليسی‌ها شد (كه تا پايان سلطنتش و همچنين تا پايان دوران قاجار ها، اين كشمكش روس و انگليس ادامه يافت)، كاملا موضوع سیادت را فراموش كرد.

استاد باستانی پاریزی در ادامه می‌فرمايد:

«جای فتحعلی‌شاه خالی، زنده نماند تا [حدود يك‌قرن بعد] مقالۀِ مرحوم کسروی را تحت عنوانِ “صفویّه سیِّد نبوده‌اند” در مجلّۀِ آینده بخواند و آنوقت به کیفیّتِ نسبتِ سیادت خود پی بِبَرَد! البته نسبتِ آنان به چنگیز هم [در كيفيت دروغ و سندسازی] دستِ کمی از همین نسبتِ سیادت ندارد‌.»
 

منبع:
باستانی پاریزی ؛ سياست و اقتصاد عصر صفوي ؛ صفحه۳۴۵

فتحعلی‌شاه قاجار و كوشش برای ادعای سیادت

فتحعلی‌شاه قاجار و كوشش برای ادعای سیادت
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب بسيار مفيد و دلچسب « مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار » گردآوري شده به وسيله «ايرج افشار» يكي از كتب عالي براي تحقيق و پژوهش پيرامون تاريخ ايران در روزگار فتحعلی‌شاه و قاجارها مي‌باشد.

اسناد اداری و درباری هميشه يكي از بهترين منابع برای پژوهش و بررسی دوران‌های تاريخی بوده و است. در كتاب مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار نويسنده با دست‌يابی به گنجينه اداری دوران فتحعلی‌شاه اسناد و نامه‌هایی ارسالی و دريافتی، كوشيده است تا سياست اين دوره را به بهترين شكل ممكن آشكار كند. اين مجموعه شامل انواع اسناد و نامه‌هاي اداري و سياسی كه به وسيله شاه قاجار براي بزرگان داخلي و روساي ملل خارجي ارسال و دريافت شده است، مي‌باشد.

دانلود كتاب مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار را به همه پژوهشگران و دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه اكيد مي‌كنيم.

دانلود کتاب " مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار "
دانلود کتاب ” مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك