دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

عثمانی

دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان، در دوران جنگ جهانی اول دست به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ی جمعیتِ ارمنیِ ساکن در سرزمین‌های تحت‌کنترل خود زدند. این عملیات در قالب کشتارهای دسته‌جمعی و نیز تبعیدهای اجباری انجام می‌پذیرفت؛ در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد.

امروزه تعداد کلِ قربانیانِ نسل‌کشی ارمنیان بین زیر دو میلیون نفر برآورد شده‌است. در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان، یونانیان و کُردها نیز به طریقی مشابه مورد حملهٔ ترکان عثمانی قرار گرفتند. به گونه‌ای که بسیاری از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولت‌مردان تُرک دانسته‌اند.

تعداد قربانیان نسل‌کشی آشوری‌ها را ۲۷۵٫۰۰۰ نفر، نسل‌کشی یونانیان را ۵۰۰٫۰۰۰ نفر و کشتار کردهای علوی را حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر تخمین زده‌اند. این رویدادها به‌طور گسترده به عنوان اولین نسل‌کشی‌های سده بیستم شناخته می‌شود.
 

————-
منبع
نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس

نسل‌کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی

قربانیان ارمنی قتل‌عام شده در یک گور دسته‌جمعی در گورستان ارزروم به خاک سپرده می‌شوند.

نسل‌کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"سلطان مراد چهارم" از مقتدرترین و درعین‌حال، صالح‌ترین سلاطین عثمانی بود. او در جريان پاكسازی سازمان‌های دولتی اين كشور، "رجب پاشا" صدرالاعظم خودرا اعدام كرد و ظرف چند روز صدها مقام دولتی و كارمند رسمی را به جرم سوءاستفاده از مقام و منزلت، دزدی از اموال عمومی، سردوانيدن مردم، امروز و فردا کردن و… به چوبه‌دار سپرد.

اين پاكسازي در پي اعتراض افسران ارتش عثماني به گسترش فساد اداري و بوروكراسي بد بود. البته او برای ایران، نمادی از تجاوز و توحش بود. چرا که پس از مرگ شاه عباس صفوی که اوضاع در ایران بهم ریخته بود وی به ایران حمله کرد، صفویان را شکست داد، تبریز را ویران کرد و عراق را از ایران جدا ساخت.

"سلطان مراد چهارم" و پاکسازی دربار از مفسدین اقتصادی!

"سلطان مراد چهارم" پادشاه قدرتمند عثمانی
عثمانی؛ 1632 میلادی

“سلطان مراد چهارم” و پاکسازی دربار از مفسدین اقتصادی!
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اقتصاد  سیاست خارجی عصر صفوی " اثری از "دکتر رودولف پ.متی" و ترجمه‌ای از "دکتر حسن زندیه" می‌باشد.

كتاب اقتصاد  سیاست خارجی ایران در عصر صفوی به دیپلماسی ایران در قبال دول همسایه به ویژه عثمانی، در عصر صفوی می‌پردازد. همچنین نحوه تجارت و بازرگانی و چگونگی عملکرد ضراب‌خانه‌ها و ارزش مسکوکات از مباحث دیگری است که در این اثر پژوهشی به بوته تحلیل گذاشته شده است.

دانلود کتاب اقتصاد  سیاست خارجی عصر صفوی را به علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی "

دانلود کتاب ” اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی “
3 (60%) 2 votes

كتاب نایاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی " اثری از "عباس پورایران" می‌باشد.

كتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی به نسب و تبار و پیشینه صفویان و همینطور نسب عثمانیان پرداخته و اوضاع دو کشور را در اوایل دوره صفوی بررسی می‌کند. سپس به مناسبات میان دو دولت، جنگ‌ها،‌ مراوده‌ها و… می‌پردازد.

دانلود کتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ ایران پس از اسلام و و تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی "

دانلود کتاب ” روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی “
4 (80%) 3 votes

٩٢ سال پیش، برابر با هفدهم نوامبر ١٩٢٢ میلادی، محمد ششم آخرين سلطان عثمانی كه از اين مقام خلع شده بود به دولت ايتاليا پناهنده شد و تا پايان عمر در ايتاليا اقامت گزید. سلطان محمد ششم که ٤ سال سلطنت کرد سی و ششمین و آخرين امپراتور عثمانی بود. این امپراتوری که روزگاری بر بالکان، شمال آفریقا، مدیترانه شرقی و جزیره‌العرب حکومت می‌کرد در جنگ جهانی اول از متحدان آلمان بود که شکست خورد و فرو پاشید. اکنون جمهوری ترکیه بر باقیمانده آن (آناتولی) تاسیس شده است.

محمد ششم آخرين سلطان عثمانی

محمد ششم آخرين سلطان عثمانی
5 (100%) 1 vote

بایزید ، ملقب به ایلدِرِم، چهارمین سلطان عثمانی ، متولد ۷۵۵ هجری و فرزند ارشد "سلطان مراد اول " بود. بایزید، پس از جنگ سلطان مراد اول با "علی بیگ قره‌مانی "در ۷۸۸هجری، به سبب دلاوری و چالاکی شگفت انگیزش، لقب ایلدرم (صاعقه) گرفت.

طبق برخی از منابع تاریخی، بایزید مردی متکبر و خود رأی بود. بعد‌ها نیز به راه عیاشی و می‌گساری افتاد و، بر اثر افراط در آن، همه قوای بدنی و توانایی‌های ذهنیش را از دست داد. عليهذا، جمله مورّخان عقیده دارند که بسیار شجاع، با عزم و اراده، مطمئن به نفس، و فرمانده نظامی شایسته و سلطانی بزرگ بوده است.

در روز ۲۸ ژوییه سال ۱۴۰۲میلادی تیمور لنگ فاتح تاتار در آنقره (آنكارای امروزی) ، در قلب آناتولی سلطان بایزید ایلدرم ، سلطان عثمانی را به سختی شكست داد و او را به اسارت گرفت. امیر تیمور احتمالا قصد جنگ با او را نداشت . وی هنگامی كه در شام سر گرم تاخت و تاز بود برای بایزید نامه‌ای فرستاده بود كه بایزید پاسخی بی‌ادبانه و سراسر ناسزا به تیمور نوشته بود. همین امر باعث تحریک بیشتر تیمور و حمله به قلمرو او شد و با این كه نیروهای تیمور از نظر شمار به مراتب كمتر از نیروهای بایزید بودند پیروز شدند و بایزید اسیر شد‌.

تیمور به خاطر اهانتی كه در نامه به او كرده بود بایزید را در قفس آهنین قرار داد و به مجلس بزم خود آورد و زن او را وادار كرد كه در جمع مهمانان برقصد. درادامه بخاطر یک اقدام به فرار بایزید، تیمور او را به عنوان غنیمت جنگی همیشه در داخل قفس به همراه داشت و حتی گفته میشود تیمور با او در امر سپاه و کشورداری مشورت میکرد و از تجربیات و هوش بایزید ایلدِرِم بهره می‌جست.

بایزید بر اثر آزار فراوانی كه متحمل می‌شود پس از ۸ ماه اسارت در قفس آهنی در روز ۹ مارس سال ۱۴۰۳ میلادی می‌میرد. بایزید در طول حكومت خود سالونیك را در یونان تصرف كرد‌، بلغارها را شكست داد و هشت سال قسطنطنیه ( استانبول ) را در محاصره داشت‌، ولی موفق به تصرف آن نشد.

تیمور لنگ و سلطان بایزید ایلدرم

"بایزید" سلطان عثمانی در قفس "تیمور لنگ"

تیمور لنگ و سلطان بایزید ایلدرم
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد " پژوهشی ارزنده به قلم "استنفورد جی.‌شاو" با ترجمه شيوا و روان "محمود رمضان‌زاده" می‌باشد.

كتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد به بررسی رويدادهای سال‌های 1280 تا 1808ميلادی می‌پردازد. اصل و نسب ترك‌ها و پيدایی آن‌ها در تاريخ، ورود ترك‌های سلجوقي به آسيای ميانه و خاورميانه و نهايتا تشكيل امپراتوری اعثمانی موارد مهم فصل نخست می‌باشد. فصل دوم شامل امپراتوری بايزيد و فصل سوم پيرامون محمد و مراد اول می‌باشد. فصل چهارم اوج قدرت عثمانی‌ها در دوران محمددوم، بايزيد دوم، سلطان سليم اول و سلطان سليمان اول مي‌باشد. سپس تاريخ فرهنگي و اجتماعي عثماني‌ها و نهايتا عوامل فترت آن‌ها و ظهور تركيه جديد با قيام آتاتورك از مهمترين موارد فصول بعدی اين كتاب است.

دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد را به تمام دوست‌داران تاريخ اروپا و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم.

قيمت دانلود اين كتاب در دو جلد: 12هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد “
1 (20%) 1 vote

جنگ چالدران شايد مهمترين جنگ تاريخ ايران و عثماني باشد. با شكست ايران در اين جنگ، هم سرزمین‌های ایران‌شرقي براي هميشه از وطن جدا می‌شود و هم انحطاط عثمانی آغاز. آنچه در چالدران روی داد، نه یک جنگ که یک تحول عمده در آستانه وقوع تحولات بزرگ جهانی بود.

اين جنگ براي عثمانی جز هدر دادن نیرو و امکانات چیز ديگري نداشت. تا زمانی که آنها در جلگه‌های بالکان و اروپای‌مرکزی می‌جنگیدند به سرزمین‌های حاصلخیزی دست پیدا می‌کردند که در ساختار قدرت آنها تاثیر شگرفی داشت. اما جنگ در مرزهای‌شرقی، تبدیل به یک جنگ درون‌دینی شد که تنها تحلیل نیروی عثمانی را در پی داشت. در طول 200 سال بعد، عثمانی در جنگ‌های متعدد خود با ایران پیروزی چندانی به دست نیاورد. ضمن اين كه دو شكست سخت از شاه‌عباس‌كبير و نادرشاه‌افشار آن‌ها را بيشتر به سوی انقراض سوق داد.

از سوی ديگر همان اندازه که جنگ چالدران، تضعیف عثمانی را در درازمدت در پی داشت، قدرت نظامی و سیاسی ایران را نیز تحلیل برد. از مهم ترين پیامدهای این جنگ را براي ايران می‌توان این‌گونه برشمرد:

1‌‌ـ‌ جدا شدن مناطقی نظیر دیاربکر، مرعش، البستان از تصرف صفویان و ضمیمه شدن به امپراتوری عثمانی.
2. نابودی ایمان اسماعیل مبنی بر شکست‌ناپذیری‌اش و تاثیر عمیقی بر اخلاق و رفتار او.
3. تبديل خود‌پرستی و تکبر شاه‌اسماعیل به افسردگی، پوشیدن لباس و عمامه سیاه و گرفتن پرچم‌های سیاه، و تغيير خلق شديد او.
4 ـ از دست دادن اعتبار اعتبار الهی‌ـ‌مذهبی شاه اسماعيل، تا جایی که این امر موجب درگیری در میان گروه‌های حامی او شد.
5 ـ نافرمانی امرا و فرماندهان در نواحی مختلف.
6ـ بی‌اعتنایی شاه پس از جنگ چالدران نسبت به اداره امور کشور.

و…

جنگ چالدران، جغرافیای فعلی ایران را رقم زد و تمام تلاش ایرانی‌ها برای جبران تبعات آن، راه به جایی نبرد. عمق استراتژیک ایران یعنی مناطقی از آسیای صغیر و قفقاز و عراق از کشور جدا شد.

جنگ چالدران ؛ نبرد مهم صفويان و عثمانيان
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"مراد چهارم" سلطان عثمانی بود که در ۲۷ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری نقرس درگذشت. مراد چهارم سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی پس از برکناری عمویش "مصطفی اول" از ۱۶۲۳ تا ۱۶۴۰ میلادی بر قلمرو عثمانی حکومت کرد.

مراد تنها یازده ساله بود كه به سلطنت رسید. او در طول دوران سلطنتش، به قفقاز، آذربایجان، ایروان و تبریز لشکر کشید و صفویان را نيز شکست داد. مهمترين فتح او در دومین نبرد مراد با صفویان شكل گرفت كه بغداد و بین‌النهرین به تصرف عثمانیان درآمد.

مورخان و محققان عثمانی در این امر اتفاق نظر دارند که سلطان مراد چهارم نخستین و تنها پادشاهی، پس از "سلیمان قانونی" بود که توانست قدرت و شکوه واقتدار دولت عثمانی را احیا کند. وی با اتکا به قدرت مطلق فردی و اعدام بیش از۲۰۰۰۰ تن از شورشیان، کوشید که امپراتوری، ثبات و عظمت خود را بازیابد و اين از مهمترين دلايلی بود كه زوال امپراتوری عثمانی را به تاخیر انداخت.

جالب است که سلطان مراد با به کار بردن توصیه‌های یکی از مشاورانش به نام "قوچی بیگ" که در رسالهٔ اصلاحی خود، از اقدامات "شاه عباس بزرگ" با ستایش یاد کرده و آن را راهنمای خوبی برای انجام اصطلاحات در عثمانی دانسته بود، توانست به اوضاع نابسامان امپراتوری سروسامان داده و موفقیت‌های بزرگی به دست آورد.

در جريان پاكسازي سازمانهاي عمومي اين كشور «رجب پاشا» وزير اعظم خودرا اعدام كرد و ظرف چند روز صدها مقام دولتي و كارمند را به جرم ارتشاء، سوء استفاده از مقام و منزلت، دزدي از اموال عمومي، سردوانيدن مردم، امروز و فردا کردن و… به چوبه دار سپرد.

اين پاكسازي در پي اعتراض افسران ارتش عثماني به گسترش فساد اداري و بوروكراسي بد بود.

مراد چهارم ، سلطان عثمانی

مراد چهارم ، سلطان عثمانی
2.9 (58.89%) 18 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك