دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

شاه عباس صفوی

كتاب نایاب " سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا سفرنانمه سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس یکم صفوی بزرگترین پادشاه سلسله صفویه.

دانلود کتاب سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر و جغرافیای تاریخی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا "

دانلود کتاب ” سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

ماجرای اندوه شاه اسماعیل صفوی از افتادن بحرین به دست پرتغالی ها و تصمیم منحصربفرد او از این قرار است؛ شاه اسماعيل كه پس از گذشت پنج سال از هنوز در اندوه شكست در جنگ چالدران از قشون عثمانی بود، ناگهان در روز سی سپتامبر 1519میلادی از غصب جزیره ایرانی بحرین توسط قوای پرتقال آگاه شد و اين خبر ناگوار براندوه او افزود، زيرا به سبب نداشتن نيروي دريايي و اسلحه آتشين نميتوانست كاري انجام دهد.

لاجرم در طی یک جلسه محرمانه قرار شد بودجه ای در اختيار افراد محلي قرار داده شود كه پرتغالي ها را در جزاير متصرفي راحت نگذارند تا بعدا راهي براي اخراج آنان به دست آيد.

پرتقالی ها در ادامه شروع به پیشروی بیشتر در جزایر خلیج فارس کردند. نهایتا در زمان پادشاهی شاه عباس کبیر، صقویان بر پرتقالی ها تاخته و کلیه جزایر خلیج فارس را از این ابرقدرت  استعمار، بازپس گرفتند.

صفویان و پرتقالی ها
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ عباسی " با نام ديگر روزنامه ملا جلال اثری از "ملا جلال‌الدين منجم" وقايع‌نگار عصر صفوی است.

كتاب تاريخ عباسی اثری در ژانر تاريخ سلسله‌ای است و منحصرا مربوط به وقايع روی داده در دوران پادشاهی شاه عباس صفوی در دربار او می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) را به پژوهشگران تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) "

دانلود كتاب ” تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) “
1.6 (31.43%) 7 votes

كتاب نایاب " تاريخ گيلان " تاليف " عبدالفتاح فومنی " وقايع‌نگار قرن يازدهم هجری است.

كتاب تاريخ گيلان مصادف با پادشاهی شاه‌عباس صفوی نگارش يافته است. اين كتاب از دسته تواريخ محلی و بسيار مهم می‌باشد. فومنی مزدور نبود. مجيز هيچ يك از امرای محلی را نگفت و مستقلا اين كتاب را نوشت لذا از لحاظ عدالت و بی‌طرفی كتاب در وضعيت قابل اعتمادی است. نقل جزئيات درگيري‌ها و آشوب‌های سده يازده هجری در گيلان، به دقت انجام يافته و كتاب را تبديل به يك منبع فوق‌العاده برای مورخين كرده است.

اين نسخه از كتاب تاريخ گيلان از روی يك نسخه دستنويس و خوانا و البته بسيار نفيس و ناياب اسكن شده است.

دانلود کتاب تاريخ گيلان را بع تمامی دوست‌داران تاريخ ايران پس از اسلام پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ گيلان ؛ فومنی "

دانلود کتاب ” تاريخ گيلان ؛ فومنی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

خاندان صفويه از نامدارترين خاندان ايراني است. شاه اسماعيل صفوي، شاه عباس كبير، شاه تهماسب و … از پادشاهان شايسته اين خاندان بودند كه نخستين حكومت صددرصد مستقل ايراني را پس از اسلام بنا نهادند.

نام صفويه از نياي بزرگ اين خاندان، شيخ صفي‌ الدين اردبيلي برگرفته شده است. شيخ صفي از سرشناس‌ترين صوفيان و عرفاي آذربايجان و مورد احترام همه مردمان آن نواحي بود.

بيشتر شيخ صفي را از تركهاي آذربايجان و از نسل امام موسي كاظم(ع) ميدانند. در اين كتاب نایاب به بررسي شجره نامه و تبار شيخ صفي پرداخته و نياكان اورا بازشناسي خواهيم كرد و درستي افسانه‌هاي پيرامون اين شخصيت برجسته را خواهيم دانست.

نويسنده: احمد كسروي

شيخ صفي و تبارش

دانلود كتاب ” شيخ صفي و تبارش “
3.5 (70%) 2 votes

تاريخ كامل رويدادهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي در دوران صفويه، از شكل گيري به دست شاه اسماعيل صفوي، تا براندازي اين سلسله به دست افغان‌ها. نوشته استاد اميرحسين خنجي.

فصل نخست

گفتار اول:خاندان صفويه و اصل و نسب آنها
گفتار دوم : منشا قزلباش‌ها و عقايد آنها

فصل دوم

گفتار نخست: شاه اسماعيل صفوي
گفتار دوم: متحد كردن تمام مناطق ايران به دست شاه اسماعيل با ياري قزلباش‌ها
گفتار سوم: جنگ‌هاي صفويه با دولتهاي خارجي – فاجعه چالدران
گفتار چهارم: گسترش نفوذ عثماني‌ها در خاورميانه
گفتار پنجم: شاه تهماسب، شاه عباس بزرگ و ديگر پادشاهان صفوي
گفتار ششم: صفويان و برپايي مذهب شيعه
گفتار هفتم: شاه سلطان‌حسين – پايان دوران صفويه و آغاز انزواي تاريخي ايران از صحنه جهانی

فصل نخست

گفتار يكم                                           گفتار دوم

دانلود کتاب " تاریخ صفویه "                دانلود کتاب " تاریخ صفویه "

فصل دوم

گفتار يكم                                           گفتار دوم

دانلود کتاب " تاریخ صفویه "                دانلود کتاب " تاریخ صفویه "

گفتار سوم                                          گفتار چهارم

دانلود کتاب " تاریخ صفویه "                دانلود کتاب " تاریخ صفویه "

گفتار پنجم                                          گفتار ششم

دانلود کتاب " تاریخ صفویه "                 دانلود کتاب " تاریخ صفویه "

گفتار هفتم
دانلود کتاب ” تاریخ صفویه “
4.2 (84%) 5 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك