دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

زرتشتیان

كتاب نایاب " زرتشت و زرتشتیان " پژوهشی از " بهمن انصاری " می‌باشد.

كتاب زرتشت و زرتشتیان، پژوهشی در باب دین زرتشتی، تاریخ سیاسی زرتشتیان، تاریخ فرهنگی زرتشتیان و پراکندگی جغرافیایی جمعیت زرتشتی در دوران باستان و پس از اسلام می‌باشد فصل‌های این کتاب بدین‌قرار است:

دین‌زرتشتی؛ پیش از اسلام:
    – زرتشت
    – ایران باستان و دین زرتشتی
    – اوستا

زرتـشـتـیـان؛ پـس از اسلام:
    – تاریخ سیاسی (قرن یک تا شش هجری)
    – تاریخ سیاسی (قرن هفت تا چهارده هجری)
    – پراکندگی جغرافیایی
    – تاریخ فرهنگی

در نخستین بخش از فصل نخست، مولف کتاب، منحصرا به تاریخ زندگی زرتشت و فلسفه او، پرداخته است. بررسی مهم ادیان ایرانی قبل از زرتشت نیز از مباحث مهم این بخش است. بخش دوم شامل تحلیل و بررسی سیر تاریخی دین زرتشتی، در دوران حکومت‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانیان می‌باشد. یخش سوم نیز پژوهشی جامع درباب کتاب اوستا و بخش‌های گونه‌گون آن است.

اما در بخش نخست از فصل دوم، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زرتشتیان در دوران حکومت‌های امویان، عباسیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، آل‌زیار و آل‌بویه مورد تحلیل مولف قرار گرفته است. در بخش دوم نیز به اوضاع زرتشتیان در دوران حکومت سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، گورکانیان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوی پرداخته شده است. در بخش سوم، پراکندگی جغرافیایی و میزان جمعیت زرتشتیان در شهرهای گونه‌گون ایران و دیگر نقاط جغرافیایی خارج از ایران، مورد بررسی مولف قرار گرفته است. و سرانجام در بخش پایانی کتاب نیز به تاریخ فرهنگی زرتشتیان، نقش آنان در احیای فرهنگ ایرانی و معرفی بزرگان، دانشمندان و متفکران زرتشتی در تاریخ ایرانِ‌پس‌از‌اسلام، پرداخته شده است.

دانلود کتاب زرتشت و زرتشتیان را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های ادیان و عرفان، تاریخ ایران باستان و تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " زرتشت و زرتشتیان "

همچنین می‌توانید برای خرید نسخه چاپی کتاب «زرتشت و زرتشتیان»، با شماره‌های ۶۶٩۶٢٨۵٠ و ۶۶٩۶٢٨۵١ (انتشارات آروَن) تماس بگیرید.
و یا برای سفارش اینترنتی نسخه چاپی، این‌جا را کلیک کنید.

دانلود کتاب " زرتشت و زرتشتیان "
تصویر روی جلد و پشت جلد کتاب زرتشت و زرتشتیان

دانلود کتاب ” زرتشت و زرتشتیان “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " دادستان مينوی خرد " نسكي ارزنده به زبان پارسي ميانه، است كه ظاهرا در اواخر دوران ساساني توسط موبدان نوشته شده است. در مورد نويسنده كتاب در خود كتاب چنين آمده است:

من مهرآبان، پسر انوشه‌روان، پسر رستم، پسر شهريار در سال 938 يزدگردي اين كتاب را از روي نسخه دستور خرّه‌پيروز پسر اسفنديار پسر خرّه‌پيروز نوشتم كه او نيز از روي نسخه دستور ايزديار پسر بيژن پسر خسروشاه و او نيز آن را از روي نسخه ماهونداد پسر نرماهان نوشته بود… .

اين كتاب نایاب دربرگيرنده بيش از شصت‌ پرسش و پاسخ است كه فردي خيالي به نام دانا از مينوي‌ خرد (=روح عقل) انجام مي‌دهد. صورت پهلوي و پازند آن و نيز ترجمه‌هايي به سنسکريت و فارسي کهن (هم نظم و هم نثر) باقي مانده‌است.

اين كتاب در شمار اندرزنامه‌هاي دينی پارسی‌ميانه است و در اواخر دوره پادشاهی ساسانيان به انجام رسيده است. امّا مينوی خرد منحصراً اندرزنامه نيست، بلکه در آن از آفرينش و وقايع اساطيري و فرشگرد(قيامت) و رستاخيز نيز سخن رفته است.

همچنين در فصلي که درباره زردشت و معجزاتش گفتگو مي کند، داستان چنگر گهاچه نيز به تفصيل شرح داده شده است. چنگرگهاچه نام يکي از دانشمندان هندي برهمن مذهب است كه در 5027 سال پس از هبوط آدم ابوالبشر، ظهور نموده و در روزگاري كه گشتاسپ شاه ايران بود براي تحقيق حال زردشت به ايران آمد و به ايمان آورده بازگرديده.

کتاب نایاب و ارزشمند مينوی خرد را بزرگ مرد معاصر، احمد تفضلي به فارسي امروزين برگردان كرده است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” مینوی خرد “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« دين‌كَرد » نام كتاب سترگي است كه پيوسته با دين زرتشتي است. اين نام از دو بحش دين+كرد تشكيل شده است كه معني آن «آنچه دين آورده» يا به طور كلي‌تر «دانش‌نامه ديني» است. دين‌كَرد از نُه بخش ساخته شده است كه شوربختانه بخش‌هاي نخست و دوم و همچنين پاره‌اي كوتاه از بخش سوم از بين رفته است وليكن ديگر بخش‌هاي آن به گونه كامل براي ما بازمانده است.

نويسنده يا نويسندگان نخستين دين‌كَرد در پيچ و خم تاريخ به فراموشي سپرده شده‌اند، ليكن كهن‌ترين نسخه‌اي كه امروز در دست است، نوشته شده به دست دو مرد به نام‌هاي آذر‌فرنبغ پسر فرخزاد و آذرپاد پسر اميد است. دين‌كَرد از بخش‌هاي گوناگون فلسفه، اسطوره‌شناسي، الهيات، زرتشت شناسي، جهان‌شناسي، پزشكي و… پديدآمده‌است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” دینکرد “
4.7 (93.33%) 6 votes

نسك نایاب و ارزشمند " بندهشن " به معناي "آفرينش بنيادين" بعد از كتابهاي اوستا و دينكرد، مهمترين كتاب زرتشتيان است. نام اصلي بندهشن ، "زندآگاهي" است. سراسر اين نسك گزارشي از نوشتارهاي اوستاست.

چگونگي آفرينش جهان و آدمي به دست خداوند و نخستين انسان‌ها، گزارشي از تبار و نسب پادشاهان پيشدادي و سپس كياني، گزارشي از مهمترين شهرها، كوه‌ها و رودهاي سرزمين ايران، سال‌شمار ديني، رويدادهاي آخرالزمان و رستاخيز(قيامت)، نام روزها و ماه‌هاي ايران باستان و … از مهمترين بخش‌هاي بندهشن است.

ترجمه كتاب نایاب بندهشن از پهلوي به فارسي، به دست استاد مهرداد بهار مي‌باشد كه براي نخستين بار از وبسايت www.TarikhBook.ir منتشر مي‌شود.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” بندهشن “
4.3 (86.67%) 3 votes

كتاب نایاب " اَرداویراف‌‌نامه " یا" اَرداویراز نامه "نام یکی از کتاب‌های نوشته شده به زبان پارسي ميانه (پهلوي) است، که يادگاري است از دوره پادشاهي شكوه‌مند ساسانيان. ويراف مقدس، نام یکی از موبدان است که به عقیده پارسیان صاحب معراج بوده و اَرداویراف‌‌نامه ، معراج‌نامه اوست.

نسك باشكوه اَرداویراف‌‌نامه تصویر جامعی را از بهشت، دوزخ، پل چينوت (پل صراط) و پاداش و پادافره مردمان در جهان ديگر را به باور پيروان آيين بهي (زرتشتي)  به ما نشان مي‌دهد. اَرداویراف‌‌نامه ظاهرأ در قرن سوم هجری به رشتهٔ تحریر درآمده‌است و از محتوای کتاب چنین برمی‌آید که متن اصلی پهلوی آن به اواخر دوره ساساني تعلق داشته‌است. کتاب داستان موبدی است که برای بی‌گمان شدنِ مردمان در باره دین و رستاخیز و بهشتت و دوزخ، خویش را به یاری موبدان دیگر به خواب هفت روزه می برد و روان او در بهشت، نیکی های نیکوکاران و در دوزخ پاداَفرَه (:مجازات) بدکاران را می بیند و پس از به هوش آمدن آن داستانها را باز می گوید. این مرد ویراف نام دارد که او را اردا به‌معنای قدیس لقب داده‌اند.

نسك فوق در دو نسخه براي دانلود شما دوستان گرامي طبع گشته است. نسخه نخست كه در بر گيرنده متن كامل كتاب اَرداویراف‌‌نامه است، با خط زيباي نستعليق به قلم استاد رشيد ياسمي نگاشته شده است و نسخه دوم كه به صورت تايپ شده و خلاصه مي‌باشد، به دست بهمن انصاري و با ياري برگردان مهرداد بهار و تني چند از اساتيد ديگر، طبع گشته است.

نسخه كامل را ميتوانيد از لينك زير دانلود كنيد. برای دانلود نسخه خلاصه اينجا را كليك كنيد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” اَرداویراف‌‌نامه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " از نوروز تا نوروز " اثری گرانسنگ به قلم "موبد كوروش نيكنام" می‌باشد.

كتاب از نوروز تا نوروز،‌ پژوهشی درباره آيين‌ها و مراسم سنتی زرتشتيان ايران است. اين پژوهش با روش تقويمی انجام يافته و شامل كليه آداب و رسوم زرتشتيان است كه از آغاز فروردين هر سال تا پايان اسفندماه انجام مي‌گيرد. خوراكی‌های سنتی، گاهنبارها، جشن‌ها و اعياد گوناگون و… از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است.

دانلود کتاب از نوروز تا نوروز پژوهش ارزنده موبد زرتشتی، جناب آقای كوروش نيكنام را به دوست‌داران اديان و مذاهب پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " از نوروز تا نوروز "

دانلود كتاب ” از نوروز تا نوروز “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب اديان بزرگ جهان " پژوهشی فاق‌العاده از استاد "هاشم رضی" است.

كتاب اديان بزرگ جهان تاليفی است پيرامون پنج آيين بزرگ زرتشتی، بودایی، مسيحيت، يهوديت و اسلام. استاد هاشم رضی در اين كتاب به چگونگی پيدايش هر يك از پنج مكتب بزرگ بالا، توسط پيامبران‌شان (بودا، زرتشت، عيسی، موسی، محمد) پرداخته و سرگذشت هر پيامبر و دين او و كتاب مقدس و آسمانی‌اش را به شكلی مبسوط گزارش می‌كند. استاد رضی برای نگارش اين كتاب از بيشتر از پنجاه منبع فارسی و انگليسی بهره جسته و اثری درخور تحسين را خلق كرده است.

دانلود کتاب اديان بزرگ جهان را به تمام دوست‌دارانحوزه دين و مذهب پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 9997 توماندانلود کتاب ” اديان بزرگ جهان “
4.5 (90%) 4 votes

كتاب نایاب " مثل‌های زرتشتی " گردآوری شده توسط بانو "ناهد استقامت" می‌باشد.

كتاب مثل‌های زرتشتی يك مجموعه كوچك اما بسيار دلچسب از مثل‌های رايج زرتشتی می‌باشد. قدمت برخی از اين ضرب‌المثل‌ها به چن هزار سال می‌رسد. با مطالعه اين كتاب آگاه خو.اهيد شد كه بيشتر مثل‌های امروزی كه ما به طور مرتب در گفتارمان از آن‌ها استفاده می‌كنيم ريشه در ايران باستان دارند و در واقع زرتشتی هستند كه رنگ و بوی اسلامی گرفته و مدرن‌تر شده‌اند.

دانلود کتاب مثل‌های زرتشتی را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” مثل‌های زرتشتی “

دانلود کتاب ” مثل‌های زرتشتی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

چكامه (منظومهٔ) نایاب و بی‌نظير « زراتشت نامه » اثر «زرتشت‌ بهرام‌ِ پَژدو»، شاعر و چكامه‌سرای زرتشتی قرن هفتم می‌باشد. او در دوران حكومت ايلخانان، در كرمان می‌زيست.

از مهمترين تعليفات او، ترجمه ارداويراف‌نامه از پهلوی به فارسي، گردآوری اشعار پدرش در مجموعه‌ای به نام بهاريات، و سرايش منظومه چنگرنگهاچه در قالب مثنوی است كه شرحي از مباحثه حضرت زرتشت با چنگرنگهاچه روحاني هندو است كه با پيروزی زرتشت و دين‌پذيري چنگرنگهاچه به پايان می‌رسد.

اما مهمترين اثر زرتشت بهرامّ پَژدو، منظومه زراتشت نامه است. اين منظومه را او به درخواست موبد موبدان كرمان، «كاووس پور كيخسرو پور داراب» به نظم درآورده است. براي نگارش اين كتاب و شرح كامل زندگانی زرتشت، او از تمام منابع پهلوی و اوستايی كه تا آن روز باقي مانده بود، بهره جسته است.

اين نسخه از كتاب نایاب زراتشت نامه، اسكن شده از روی نسخه نفيسی چاپ شده در نيم‌قرن پيش می‌باشد كه منحصرا توسط انتشارات الكترونيك پرتال جامع كتاب تاريخ (تاريخ‌بوك) طبع گشته و برای نخستين بار به صورت PDF در اختيار علاقمندان قرار می‌گيرد. تمام حقوق معنوی اين اثر برای تاريخ‌بوك محفوظ می‌باشد.

دانلود کتاب " زراتشت نامه "

دانلود کتاب ” زراتشت نامه “
3.7 (73.33%) 3 votes

زرتشت پيامبر بزرگ ايران باستان است.

تاريخ دقيق زندگانی او مشخص نيست. منابع گوناگون زمان زندگي او را از چند دهه پيش از روي‌كار آمدن هخامنشيان (در زمان استيلای مادها) تا چند هزار سال پيش از ميلاد گزارش كرده‌اند.

زرتشت با الغای چندگانه‌پرستی و مردود خواندن تمام خدايان آريايی، تنها به پرستش اهورامزدا پرداخت و آن را تبليغ كرد. دين زرتشتی در دوره ساسانی به مدت چهارصدسال دين رسمی سراسر ايران بود. البته در همين دوره نيز شديدترين تحريفات وارد اين دين شد و روحانيون زرتشتی مردم را تا توانستند دوشيدند.

كتاب مقدس زرتشتيان اوستا نام دارد. در ميان بخشهای اوستا، يك بخش كوتاه به نام گات‌ها به معناي سروده‌ها موجود است كه اكثر مورخان بر اين باور هستند كه از زبان زرتشت جاری گشته و در گذر هزاره‌ها سالم باقي‌مانده است.

———-
بهمن انصاری

زرتشت پيامبر ايران‌باستان

زرتشت پيامبر ايران‌باستان
5 (100%) 4 votes

وب سایت اینترنتی «خاستگاه های کهن» (ancient origins) چکیده ای از کتاب «بودای بابلی: تاریخ گم شده و بصیرت کیهانی سیذارتا گوتاما» به قلم «هاروی کرفت» را منتشر کرده که در آن رد پای سیذارتا – بودای بزرگ – را در ایران باستان می یابد.

به گزارش ایرنا و براساس گزارش این پایگاه که صدای آمریکا آن را منتشر کرده، نوشته های روی مهرهای پادشاهان هخامنشی سرنخ هایی به دست باستان شناسان داده که بر اساس آن ادعا می کنند «سیذارتا گوتاما» – بنیانگذار آیین بودا – در پارس باستان (غرب ایران کنونی) به دنیا آمده و عضو خاندان سلطنتی هخامنشی بوده است.

در ادامه گزارش آمده است: این کشف هیجان انگیز در پی تجزیه و تحلیل نوشته های روی مهرهای خانوادگی و لوحه ها و کتیبه های یافته شده در پرسپولیس، کاخ سلطنتی داریوش بزرگ هخامنشی و یافتن ارتباط میان مهرها با نام سیذارتا گوتاما و پدرش «سودودانا گوتاما» به دست آمده؛ کشفی که دکتر «راناجیت پال» در مقاله ای در ارتباط با ظهور ادیان بودایی و زرتشتی در ایران باستان با شرح و تفصیل و با ذکر جزئیات به آن پرداخته است.

روی تاج خاندان سلطنتی تصویری از پادشاه تاج بر سر در میان دو فرشته نگهبان قلم زنی شده و مهرهای کاخ تخت جمشید هم حاوی اسامی اعضای خاندان سلطنتی و دیگر شخصیت های مهم در قلمرو ایران باستان است.

گوتاما نام یکی از اعضای خاندان سلطنتی سکا (در شمال منطقه ای که پادشاهان پارس بر آن فرمان می راندند) بود.

باستان شناسان در بررسی شماری از مهر های به دست آمده از تخت جمشید، دریافتند که سرامانا (شامان مرکب از شیر و خورشید) اشاره به سدا آرتا (سیذارتا) دارد – سیذا به معنی (رهایی بخش) و ارتا به معنی حقیقت کیهانی.

دو فرشته نگهبان با سر و بال مرغی افسانه ای و بدن شیر، نمایشگر سرامانا شامان ها بود، بنابراین به باور باستان شناسان مهر خاندان سلطنتی مربوط به گوتاما، او را از اعضای خاندان سلطنتی ایران معرفی می کند.

در یک شمایل بودایی، بودا بر تخت شیرنشان تصویر شده است، در این شمایل بودا زیر درخت مقدس روشنگری کیهانی، معرفت خود را در اختیار شاگردان قرار می دهد.

باستان شناسان با مقایسه این شمای با تصاویر روی مهرها و کتیبه های تخت جمشید و بررسی مهرهایی که در کاوش های باستان شناسی تخت جمشید به دست آمده، این پرسش را مطرح کردند که تاج خاندان گوتاما در پارسه (سرزمین پارس) چه می کرده؟ و آیا پیوند و رابطه ای میان سیذارتا گوتاما با امپراتوری ایران وجود داشته است؟

کتیبه‌های داریوش بزرگ حاکی است که «اهورامزدا» خدای زرتشتیان، داریوش را فراخوانده تا (در سال 522 پیش از میلاد) تخت سلطنت را از گوماتا، مغ بزرگی که پس از مرگ کمبوجیه تاج و تخت را غصب کرده بود، بازپس بگیرد.

کندوکاو در کتیبه‌ها، پژوهشگران را به این باور رساند که سیذارتا گوتاما معروف به بودا همان گئومات یا «بردیا» بود که قدرت را در ایران به دست گرفت اما اندکی بعد به دست داریوش، شاهزاده هخامنشی سرنگون شد.

پایگاه خاستگاه های کهن افزوده است: پیروان بودا به هند رفته و در آنجا آموزه های گئومات را رواج دادند. بنا به این پژوهش، در تمامی متون بابلی نام اصلی بودا «گئومات» ثبت شده است.

مقایسه تصاویر نشسته بودا بر اریکه معنوی و تصاویر شاهان هخامنشی نشسته بر تخت پادشاهی نیز دلایل دیگر این همگونی و ایرانی بودن بنیانگذار آیین بودا ذکر شده است.

بر اساس این پژوهش ها، متون سانسکریتی که زادگاه بودا را هند ذکر کرده ، صدها سال بعد از سرنگونی گئومات یا بردیا در هند بازنویسی شده است.

اما یک واقعیت مسلم دیگر وجود دارد و آن این که تاریخ نگاران از گئومات بسیار اندک می دانند، اینکه آیا بودا همان گئومات – مغ بزرگ زرتشتیان – است یا نه، پرسشی است که هنوز در برابر باستان‌شناسان و مورخان قرار دارد.
 

منبع: پرتال خبری انتخاب

آيا “بودا” شاهزاده هخامنشی است؟
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و قديمي "تاريخ اديان و مذاهب جهان" يكي از كاملترين كتب در زمينه اديان در چهار گوشه گيتي و پيدايش مذاهب الهي و غير الهي از دورترين روزگاران تا دوران متاخر است. در اين كتاب از ادياني چون اسلام، مسيحيت، يهوديت، زرتشتيت و اديان غير الهي چون توتميسم، فتيشيسم، بودايي، شينتويي،برهمن، مهرپرستي، كنفوسيوسي، مانوي و … با تاريخچه و شيوه پيدايش و تكامل و اعتقادات آنها به طور كامل نام برده شده است.

مولف: عبداللّه مبلغى آبادانى

دانلود كتاب ” تاريخ اديان و مذاهب جهان “
3.5 (70%) 2 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك