دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود کتاب‌های آرتور کریستن‌سن

كتاب نایاب " كاوه آهنگر و درفش كاويانی " اثر ارزنده "پروفسور آرتور كريستن‌سن" ايران‌شناس شهير دانماركی می‌باشد.

كتاب كاوه آهنگر و درفش كاويانی به طور ويژه و اختصاصی به شخصيت اساطيری كاوه آهنگر می‌پردازد. ستم و بيدادگری ضحاك پس از كشتن جمشيد، قيام فريدون و كاوه آهنگر، اهتزاز درفش كاويانی به عنوان پرچم ايران و سقوط بيدادگری با شكست ضحاك از فريدون و كاوه، از مباحث مطرح شده در اين كتاب بسيار ارزشمند و فوق‌العاده است.

دانلود کتاب كاوه آهنگر و درفش كاويانی شاهكار پروفسور كريستن‌سن را به همه علاقمندان به اساطير و افسانه‌های ملی ايرانی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " كاوه آهنگر و درفش كاويانی "

دانلود كتاب ” كاوه آهنگر و درفش كاويانی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مزداپرستی در ايران قديم " پژوهشی ارزنده و بسيار گرانسنگ از پروفسور "آرتور كريستن‌سن" ايران‌شناس بزرگ می‌باشد.

كتاب مزداپرستی در ايران قديم تحقيقی جامع قديمی‌ترين عهود آيين زرتشتی در ايران باستان می‌باشد. اين كتاب به گاتاها و مبنای آن، زندگی زرتشت، آيين‌ها و يزشن‌ها و ديگر مسائل مرتبط با آيين مزديسنا می‌باشد. مزداپرستی در ايران قديم يكی از مهمترين و ارزشمندترين پژوهش‌های انجام يافته در باب زرتشت است كه در عين كوتاه بودن، بسيار پربار است. ترجمه بی‌نظير استاد ذبيح‌الله صفا اين كتاب را بيش از پيش ارج‌دار كرده است. در واقع برای شناخت و آشنایی با مزداپرستی و دين كهن ايرانیان، اين كتاب می‌تواند بهترين و كامل‌ترين اثر باشد.

دانلود کتاب مزداپرستی در ايران قديم را به همه دانشجويان تاريخ گرايش باستان و پژوهشگران زرتشت‌شناسی يشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” مزداپرستی در ايران قديم “

دانلود کتاب ” مزداپرستی در ايران قديم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفيس و نایاب « مزداپرستي در ايران قديم » اثر « پروفسور آرتور‌كريستن‌سن » پژوهشي است ارزنده در باب قديميترين عهود دين زرتشتي و تحقيقات پيرامون اين آيين در ايران باستان است.

اين اثر گرانسنگ از والاترين كتبي است كه مي‌توان پيرامون شناخت زرتشت، آيين زرتشتي، باورها و رسوم زرتشتيان و نوع نگرش ايرانيان باستان به جهان دنيوي و اخروي از آن بهره برد.

نويسنده: آرتور كريستن‌سن
مترجم: ذبيح‌الله صفا

دانلود كتاب ” مزداپرستی در ايران قديم “
4.5 (90%) 4 votes

كتاب ارزشمند "ايران در زمان ساسانيان" اثر ايران‌شناس شهير دانماركي، پروفسور آرتور كرستن‌سن ميباشد. در اين كتاب، تاريخ كامل ساسانيان با تمام تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و جنبشهاي مذهبي مورد بررسي قرار ميگيرد. منوچهر امير مكري با نثري روان اين كتاب را به پارسي ترجمان كرده است.

استاد كريستن‌سن در فصل نخست كتاب، به بررسي نياكان اردشير پاپگان و ساسانيان ميپردازد و چگونگي تاسيس دولت ساساني و براندازي اشكانيان را مورد بررسي قرار ميدهد.

در فصل دوم به بررسي تشكيلات سياسي و اجتماعي و تشكيلات اداري و  مركزي دولت ساساني و وضع ملت ميپردازد.

در فصل سوم يه آيين زرتشتي پرداخته و نگارش اوستا در دوره ساساني را مورد بربرسي قرار ميدهد، به بررسي تفاوت آيين اصيل زرتشت و آيين مزديسنا ساسانيان پرداخته و كيش مشرك زروانيه را كه تاثير مستقيم بر دين زرتشتي داشت را مورد مطالعه قرار ميدهد.

نگارنده در فصل چهارم به بررسي دوران شاپور اول ساساني و انتشار آيين ساختگي ماني و بررسي تحولات و آثار مانويان ميپردازد.

در فصل پنجم به بازگويي جنگهاي دولت ساساني با روم در زمان اردشير اول و شاپور اول و غلبه اردشير اول بر قيصر والريانوس ميپردازد،  سپس پادشاهي هرمزد اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسه، هرمزد دوم، شاپور دوم و اصلاحات بزرگ او به همراه مختصري از روايات آميانوس و سپس سلطنت اردشير دوم، شاپور سوم و بهرام چهارم ميپردازد. هميدون تمام آثار و سنگ نبشته هاي به جا مانده از اين دوران مورد بررسي قرار ميگيرد.

در فصل ششم وضعيت مسيحيان در ايران و تعقيب و گريز آزار عيسويان توسط حكومت ساساني و اوج تعالي ديانت زرتشتي مورد مطالعه قرار گرفته و همچنين نكاتي درمورد يهوديان، يعقوبيان، نسطوريان و همينطور تشكليت قضايي در اين دوره را بيان ميكند.

در فصل هفتم به جنبش مزدك و بازگشت آموزه‌هاي اصيل زرتشت اشاراتي كرده و پادشاهي قباد اول و جاماسپ را نيز مورد بررسي قرار ميدهد.

در هشتمين فصل نگارنده به دوران پادشاهي خسرو انوشيروان -اوج قدرت ساسانيان- ميپردازد. جنگ با دولت بيزانس (روم شرقي)، هپتاليان و تركان، تسخير يمن، توصيف دربار و مراسمات و تشريفات انوشه‌روان و شكوفايي علومي چون پزشكي و ستاره‌شناسي و فلسفه، برگردان كليله و دمنه به پارسي و اصلاحات و حكمت‌هاي بزرگمهر بختكان (بوزرجمهر) از ديگر بخشهاي مورد بحث اين فصل است.

فصل نهم و دهم نيز به دوران پادشاهي خسروپرويز، تا يزدگرد سوم و تسخير ايران به دست عرب اشاره كرده و رويدادهاي فوق را به تفصيل بازگو ميكند.

قيمت لینک دانلود اين كتاب: 15هزار توماندانلود کتاب ” ایران در زمان ساسانیان ؛ کریستن‌سن “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك