دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان:تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوتدانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروزدانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلویدانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدوندانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای)دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیردانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌هادانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو)دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک)دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله)دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی)دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف)دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف)دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن)دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن)دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی)دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشیدانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشياندانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايراندانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستاندانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروزدانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران
دانلود کتاب طبقات ناصریرمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطهدانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهاندانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهاندانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستاندانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضردانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف)دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس:دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدادانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان)دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها)دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب توراتدانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيلدانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابادانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا
دانلود کتاب آشنایی با ادیاناساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايراندانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزمدانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهاندانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایراندانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخدانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)
شعر و ادبیات:
فلسفه:دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو)دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسیدانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون)دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون
روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی:دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)
دانلود روزنامه خاک و خون
دانلود روزنامه مردم ایران
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

نويسنده: بهمن انصاري

دانلود اين مقاله براي ذخيره در كامپيوتر شما:

.


بيش از هفت هزار سال پيش مردماني در گوشه و كنار سرزمين ايران بزرگ زندگي ميكردند. اين‌ها از هزاران سال پيشتر در سرزمين ايران به كوچ نشيني مي‌پرداختند و چون زماني گذشت و يكجا نشيني بر مردمان پسنديده شد، هريك از گروه‌هاي گوناگوني كه در اين گوشه و آن گوشه ساكن شده بودند، نامي براي خود برگزيدند: مانناها، لولوبي‌ها، گوتي‌ها، كاسي‌ها، اورارتو‌ها، آرته‌ها، ميتاني‌ها، خوزي‌ها و پسين‌تر مادها، پارس‌ها، پارت‌ها، سكاها و… .

برخي از اين اقوام چون مانناها، كاشي‌ها، گوتي‌ها، لولوبي‌ها، مادها و پارس‌ها هم‌نژاد بوده و برخي ديگر نيز چون خوزي‌ها و ميتاني‌ها داراي نژادي جداگانه بوده‌اند.

به مجموع اين اقوام، فارغ از آنكه داراي نژاد همانندي بودند يا نبودند، آريايي (‌به معني نجيب زاده) گفته ميشد.

آنها نه از سيبري، نه از اروپا و نه ازهيچ جاي ديگري به اين سرزمين كوچ نكرده بودند. جايگاه و نشستگاه نخستينه اين‌ها از هزاران سال پيشتر در همين سرزمين بود.(در اين زمينه بخوانيد: ابراز ترديد در مهاجرت آريايان به ايران  و  ايران نشستگاه نخستينِ آرياييان ) 

نخستين بار فردي به نام ديااُكو (به معناي داور) در انجمني از بزرگان چند گروه از ماد‌ها، به عنوان فرمانرواي بخشهاي باختري ايران به پايتختي همدان برگزيده شد. پسر يا نوه او با نام خشتريته اقوام بيشتري را زير پرچم فرمانروايي خود گرد آورد و نخستين پادشاهي را در بخش باختري سرزمين ايران بنيانگذاري كرد. فرزند او هوخشتره (هُوَ+خَشتره؛ به معناي پادشاه نيكو)كمابيش همه اقوام ديگر گوشه و كنار سرزمين ايران را به زير پرچم فرمانروايي خود گرد آورد و سپس با يك همگرايي و اتحاد استراتژيك با كشور غيرآريايي بابل، به سوي بزرگترين دشمن و آفت آن دوران يعني آشوريان تاخت و آن كشور پر زيان و ددمنش را كه سده‌هاي متمادي با يورش به اقوام گوناگون درون سرزمين ايران، آسايش را از مردمان ربوده بود؛ براي هميشه نابود كرد.

نخستين شاهنشاهي و امپراطوري ايراني در اين زمان شكل گرفت و سراسر سرزمين ايران با همه اقوام خود زير پرچم يك حكومت مركزي نيرومند ايستاد. هوخشتره (به يوناني: كياكسار، به پهلوي: كياخسارو) به محبوبيتي شگرف در تمام دوران دست يافت و بعد‌ها با نام كيخسرو براي هميشه در تاريخ ايران جاودانه شد.

پس از هوخشتره، فرزندش ايختوويگو بر اورنگ شاهي نشست و پس از او در جريان يك كودتا، كوروش؛ نوه دختري ايختوويگو كه از سوي پد راز طايفه پارس‌ها بود، بر تخت نشست. كوروش اين پادشاهي را بزرگتر كرد. پس از او نيز زمان كوتاهي پسرش كموجيه شاه اين سرزمين شد و مصر را نيز به خاك پادشاهي ايران افزود.

با مرگ كمبوجيه، داريوش از خاندان هخامنش پارسي، شورش كرده و بر تخت پادشاهي نشست.

دوران فرمانروايي داريوش را نخستين شاهنشاهي مدرن نيز مي‌توان ناميد. چرا كه پيشرفت‌هاي مدني و اجتماعي براي نخستين بار به كوشش او به ارمغان آمد. ساتراپي (=ايالتي) كردن امپراطوري، ساخت نخستين راه شوسه با نام راه شاهي، ساخت سيستم پيشرفته پست و پستخانه با نام چاپارخانه، كندن كانال سوئز، ساخت نخستين شهر فوق پيشرفته در آن دوران با نام پارسه (=تخت جمشيد)، نام گزاري كل سرزمين تحت فرمانروايي داريوش با نام واحد پارس و… از اقدامات مهم احتماعي و مدني داريوش بود.

داريوش در سنگ‌نبشته بيستون خود را چنين مي‌نامد: منم داريوش، يك پارسي، از خاندان هخامنش، يك آريايي.

***

در سده‌هاي اخير بسيار ديده ميشود كساني هستند كه به آهنگ تجزيه طلبي و پاره پاره كردن اين كشور و جدايي فكندن بين اقوام گوناگون ايراني، سخن از نژاد آريايي ميگويند. در حالي كه در درازاي تاريخ هرگز نژادي به نام نژاد آريايي باشنده نبوده است اما اين دسته همواره نژاد آريا را نژاد برتر دانسته و ترك و عرب را عناصر بيگانه و غير ايراني مينامند.

قرن‌هاست كه مهاجرت‌هايي به اين سرزمين صورت گرفته است. يونانيها و مقدوني‌ها با يورش اسكندر درون ايران شدند، چيني‌ها و هنديها در خاور و روميها و سامي‌ها در باختر همواره در شهرهاي مرزي سرزمين ايران رفت و آمد داشته و يقينا طي اين رفت و آمدها زاد و ولدهايي صورت ميگرفته است.

در زمان ساسانيان به دليل دگرگوني مذهب ايرانيان باختري از زرتشتي به مسيحي، و آمد و شد مسيحيان رومي به درون ايران نژاد مناطق غربي ايران با رومي‌ها تخليط شد. از سوي خاور نيز با بودايي شدن بخشهاي كوچكي از شرق ايران، رفت و آمد بين بوداييان چيني و هندي با ايرانيان شرقي ادامه پيدا كرد. سپس اعراب به صورت گسترده به درون ايران ريختند و قرن‌ها كنار هم بودن اعراب و ايرانيان باعث درهم شدن و يكي شدن دو نژاد گرديد. چهار قرن بعد از آن تركهاي سلجوقي درون ايران شدند. سپس نژاد زردپوست مغول با حمله چنگيز به درون ايران آمده و با حكومت ايلخانان جاگير شدند. تاتارهاي زردپوست نيز با يورش تيمور لنگ درون ايران پراكنده شدند. با آغاز درگيري بين دولت صفويه و عثماني‌ها نيز تخليط نژاد بين تركهاي قفقاز و آناتولي با ايرانيان باختري آغاز شد. از دوره قاجار به بعد نيز با باز شدن پاي غربي‌ها به درون ايران يقينا زاد ولدهايي بين ايرانيان و غربيهاي ساكن در ايران (هرچند به گونه كمينه و محدود) انجام شد.

بنابراين در بين اين آمد و شدها و تركيب نژادها، من و شما هرگز نخواهيم دانست كه براي نمونه پنجاه نسل پيش از ما نياكان ما با چه تيره و قومي پيمان زناشويي بسته و تكثير فرزند كرده‌اند.

از هزاران سال پيش همواره همه اقوام درون اين سرزمين، خواه با نژادي همگون و مشترك چون مانناها و گوتيها و خواه با نژادي ناهمگون و نامشترك چون خوزي‌ها و ميتاني‌ها خود را با نام آريايي در معناي نجيب زاده و با شرافت ميشناختند. همانگونه كه داريوش در كتيبه بيستون خود را يك پارسي از نسل هخامنش و يك آريايي(=يعني نجيب زاده) مينامد.

امروز نيز تمام اقوام ايراني همچون كرد و لر و ترك و عرب و بلوچ و تالشي و مازني و سنگسري و … را با نام ايراني به معناي نجيب زاده و با شرافت ميشناسند.

آريايي يك نژاد نيست بلكه يك فرهنگ است. به دگرگوني نام آريا به ايران در پي دگرگوني لهجه‌ها در درازاي زمان بنگريد:

آريايي > آرياني > اراني > ايراني

 

 

ايران با كنارهم بودن و اتحاد و همبستگي قوميتهايي چون كرد و ترك و عرب و فارس و‌… است كه ايران مانده.

 

نويسنده: بهمن انصاري

 

 ***

استفاده از اين مطلب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.

 


ايراني بودن؛ يك نژاد يا يك فرهنگ؟
به اين كتاب امتياز بدهيد.

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك