دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

نادرشاه افشار

كتاب نایاب " نادر شاه " اثری است پژوهشی من‌باب زندگی پادشاه بزرگ ایرانی نادرشاه افشار به قلم شادروان احمد کسروی. این اثر نخستین بار در ماهنامه پیمان به مرور منتشر شد و بعدها به عنوان یک کتاب کامل چاپ گردید

دانلود کتاب نادر شاه را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران پس از اسلام توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب "نادر شاه ؛ احمد کسروی "

دانلود کتاب “نادر شاه ؛ احمد کسروی “
3.3 (66.67%) 3 votes

كتاب نایاب " تاریخ حزین " اثری از حسین حزین‌بروجردی مورخ قرن دوازده هجری قمری می‌باشد.

کتاب تاریخ حزین، تاریخی دست اول از رویدادهای اواخر سلسله صفویه، فتنه افغان‌ها و قیام نادرشاه افشار می‌باشد. این کتاب از کتب مرجع، من‌باب تاریخ صفویه و به ویژه تاریخ افشاریه می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ حزین را به پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ حزین "

دانلود کتاب ” تاریخ حزین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مُجمل التواریخ " اثر " ابوالحسن‌بن‌محمد‌امین گلستانه " تالیف یافته در قرن دوازده هجری می‌باشد.

كتاب مُجمل التواریخ منحصرا مربوط به تاریخ ایران در دوره حکومت‌های افشاریه و زندیه می‌باشد. این کتاب تاریخ ایران را با مرگ نادرشاه افشار آغاز کرده و سپس به تفضیل به تاریخ جانشینان او می‌پردازد. سپس وارد تاریخ زندیه شده و چشم‌انداز واضح و روشنی از حکومت کریم‌خان زند و جانشنیان او به ویژه لطفعلی‌خان به مخاطب ارائه می‌دهد.

دانلود کتاب مُجمل التواریخ را به علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مُجمل التواریخ گلستانه ؛ افشاریه و زندیه "

دانلود کتاب ” مُجمل التواریخ گلستانه ؛ افشاریه و زندیه “
3.4 (68%) 5 votes

نادرشاه افشار با وجود مخالفت روحانيون و برخی از حاکمان تحت‌فرمان‌خود، اقلیت‌های مذهبی کشور را مورد حمايت قرار داد و به اصلاحات مذهبی و وحدت روي آورد. چيزي كه در دوره صفويان وجود نداشت و اهل سنت همواره در فشار قدرت شيعه بودند.

نادرشاه افشار سرزمینی پاره پاره و پریشان را که از فروپاشی صفویه و تاخت‌وتاز شورشیان افغان، زبون و آشفته به جا مانده بود، بار دیگر به اوج قدرت و سربلندی رساند. یکپارچگی کشور و وحدت ملی امروزین وامدار نادر است.

نادرشاه افشار آخرين امپراطور مقدرت ايران و جهان شرق بود كه در چند جبهه شرقي و غربي و شمالی و جنوبی به پيروزی‌های چشم‌گيري دست يافت كه به‌خصوص فتح هند موجب سرازير شدن ثروت هنگفتي به خزانه ايران گرديد كه در آينده پشتيبان اقتصاد و پول كشور گرديد.

مهمترين خدمات نادرشاه افشار

مهمترين خدمات نادرشاه افشار
به اين كتاب امتياز بدهيد.

جنگ ایران – عثمانی ( 1730 -1735 )

بخشی از جنگ‌های نادری
زمان وقوع : 19 ژوئن 1735
مکان وقوع : باغ‌آورد ، ارمنستان امروز
نتیجه : پیروزی قاطع ایران ، پایان موثر جنگ
تغییرات در قلمروها : تسلیم شدن شمار فراوانی از شهرها و پادگان های تحت تسلط عثمانی در قفقاز از جمله گنجه و تفلیس
فرماندهان :
فرمانده ایران : نادرشاه افشار (پيروز جنگ)
فرمانده عثمانی : کوپرولو عبدالله پاشا (كشته‌شده در ميدان نبرد)

توان رزمی :
ایران : 15 هزار تا 18 هزار نفر ( بدنه اصلی 40 هزار نفره درگیر نشد )
عثمانی : 80 هزار نفر از جمله : 50 هزار سواره نظام موسوم به سپاهی ، 30 هزار نفر پیاده نظام ینی چری ، 40 قبضه توپ (32 توپ به تصرف ایرانیان درآمد)


نبرد باغ‌آورد آخرین درگیری مهم ميان ایران و عثمانی در فاصله سال‌های 1730 تا 1735 بود‌. ارتش ایالتی عثمانی در قفقاز پیش از آن که بخش اصلی سپاهیان ایرانی وارد نبرد شوند به طور کامل توسط گارد پیشرو ارتش نادرشاه افشار منهدم شد . نابودی کامل قوای کوپرولو پاشا سبب شد پادگان‌های تحت محاصره عثمانی در قفقاز که با شنیدن خبر شکست خردکننده باغ‌آورد از رسیدن قوای کمکی نومید شده بودند تسلیم نادر شوند.

در 3 نوامبر 1734 نادرشاه افشار پس از تصرف ولایت شیروان و پایتخت آن شماخی طی ماه آگوست ، به دروازه گنجه رسید . استحکامات گنجه چنان قوی بود که نادر به جای حمله مستقیم تصمیم گرفت شهر را محاصره کند . بخشی از نیروها در اطراف گنجه باقی ماندند و باقی سپاهیان به سمت ارمنستان و گرجستان تاختند تا تفلیس و ایروان را محاصره کنند . عبدالله کوپرولو پاشا با قوایی متشکل از 50 هزار سوار ، 30 هزار پیاده و 40 قبضه توپ از قارص و به قصد پایان دادن به محاصره شهرها و شکست قوای نادر رهسپار قفقاز شد .

باغ‌آورد یکی از تاثیرگذارترین پیروزی های نادرشاه افشار بود که در آن با سپاهی با اندازه چهار تا پنج برابر بزرگ تر از نیروهای خودش درگیر شد. پیروزی بزرگ نادر در باغ‌آورد در کنار شاهکارهای نظامی دیگرش در آق‌دربند ، کرنال و مهمان‌دوست جایگاه نادرشاه را به عنوان یکی از نوابغ نظامی بزرگ تاریخ استوار كرد.

سرعت فروپاشی ارتش عثمانی و افتادن توپخانه بی‌دفاع آن ها به دست قوای نادر نشان می‌دهد عثمانیان با دیدن شمار کم نیروهای مستقر شده در برابرشان فریب نادر را خورده بودند و از منظم کردن صفوفشان غافل ماندند . نادر با استفاده از این فرصت منتظر رسیدن قوای اصلی‌اش نماند‌. یک حمله سریع و شوک آور به همراه حمله جناحی ناگهانی قوای استتار شده در جنگل که با زمان‌بندی عالی همراه بود کار را تمام کرد.

نگاهی به تاکتیک جنگی نادرشاه افشار در نبرد باغ‌آورد

منابع :

Ghafouri, Ali (2008). History of Iran's wars: from the Medes to now, p. 383. Etela'at Publishing
Axworthy, Michael (2009). The Sword of Persia: Nader Shah, from tribal
warrior to conquering tyrant, p. 204. I. B. Tauris

 

نگاهی به تاکتیک جنگی نادرشاه افشار در نبرد باغ‌آورد
به اين كتاب امتياز بدهيد.

بی‌گمان یکی از شکوهمندترین و ایمن‌ترین دوران این خاک در زمان پادشاهی نادرشاه افشار بود. این دوران هرچند کوتاه، یادآور دوران پرشکوه مادها، اشکانیان و ساسانیان بود که ایران زمین کشوری ثروتمند و نیرومند در کنار آسایش و آرامشی که تحت لوای دولت مقتدر مرکزی باشنده شده بود،

پس از به سر رسیدن روزگار نادر، برای مدتی هرج و مرج در کشور حاکم بود تا زمانی که یکی از سرداران سپاه نادر، به نام کریم‌خان زند توانست بار دیگر کشور را یکپارچه و نیرومند کند. در این دوره افزون بر نیرومندی سیاسی و نظامی ایران، شاهد پیشرفت چشمگیر ایران در زمینه فرهنگی نیز بودیم.

***

گویند روزی کریمخان زند پادشاه ایران، پس از شکار در نزدیکی پارسه (تخت‌جمشید) اردو زد .
از دور شکوه و بزرگی تخت‌جمشید دیده میشد. یکی از فرماندهان گفت آیا شکوه ایران زمین در تخت جمشید پایان می یابد؟ آیا هرگز ایران زمین چونان دوران پیشین خود را توانسته است بار دیگر به چشم بیند؟
کریم خان پرسید : در زمان پادشاهی نادرشاه افشار کجا بودی ؟
آن فرمانده پاسخ داد: در آن روزگاران و به گاه نوجوانی در روستایمان سرگرم یاری رساندن پدرم در کشاورزی بودم.
کریمخان لبخندی زد و گفت: آن زمان همانند امروز تو، از دور به شاهنشاه ایران زمین، نادرشاه افشار؛ نگاه می کردم و می گفتم آیا تمام شکوه ایران زمین در نادرشاه افشار پایان می یابد !؟ و امروز به تو می گویم دیگر آن بزرگی و عظمت را من در کسی و جایی ندیدم .

این سخن وکیل الرعایا کریم‌خان زند، که در جوانی از سرداران نادرشاه افشار بود، خود بهترین گویای آن یگانه دوران بود.

 

بهمن انصاری

نادرشاه افشار و کریم‌خان زند
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « اسناد و مكاتبات تاریخی ایران در دوره افشاریه » كه به وسيله «محمدرضا نصيري» گردآوري شده است؛ چون گنجي گرانبها براي دانشجويان و پژوهشگران رشته تاريخ است.

اين كتاب شامل صدها نامه و سند تاريخي از ابتدا تا انتهای دوره افشاریه است. نامه‌هاي نادرشاه به افغان‌ها، سلاطين هندي، صدرالاعظم عثماني، نامه‌هاي رد و بدل شده ميان افغانان و عثماني‌ها و… و ده‌ها نامه و مكاتبه رسمي ديگر كه ميان ايرانيان و دول همسايه در زمان افشاریه نوشته شده بود همه در اين كتاب گرد‌آوري شده است.

پژوهشگران، دانشجويان و اساتيدي كه آهنگ تحقيق و مطالعه درباره افشاریه را دارند بي‌گمان با داشتن چنين منبع عظيمي خواهند توانست پژوهش‌هاي خود را پربارتر و كامل‌تر نمايند.

اين گنجينه بزرگ را براي نخستين بار از پرتال جامع كتاب تاريخ دريافت نماييد.

دانلود كتاب اسناد و مكاتبات تاريخي ايران در دوره افشاريه

دانلود كتاب ” اسناد و مكاتبات تاریخی ایران در دوره افشاریه “
4 (80%) 2 votes

کتاب جهانگشای نادری نوشتهٔ میرزا مهدی خان منشی استرآبادی است كه در دربار نادر شاه حضور داشت. محتوای جهانگشای نادری دربارهٔ تاریخ ایران در اوایل سده ۱۲ خورشیدی و زندگی نادر شاه و لشکرکشی‌ها و شرح جنگهاي اوست. جهانگشای نادری مهمترین اثر مربوط به تاریخ ایران در زمان نادر است و چون نویسنده از نزدیکان نادر بوده‌است و حوادث را به چشم خود دیده‌است، ارزش بسیار بالایی دارد.
کتاب، گزارش رویدادهای تاریخی ایران را از ۱۱۲۱ تا ۱۱۶۱ قمری (یک سال پس از مرگ نادر شاه‌) دربردارد.

نادر شاه از ایل افشار خراسان، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. همچنين بحرین، قندهار، خوارزم، بخارا و بسیاری نواحی دیگر که برای سال‌ها از ایران جدا شده بودند را به ایران بازگرداند. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق» و «ناپلئون ایران» نیز داده‌اند.

شعر معروف از نادرشاه وجود دارد که در زمان تاجگذاری دستور ضرب آن بر سکه‌ها را داد:

سکه‌بر زر کرد نام‌سلطنت را درجهان               نادر ایران‌زمین و خسرو گیتی‌ستان

 

دانلود کتاب ” جهانگشای نادری “
4 (80%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك