دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

نئاندرتال‌ها

در حدود ۶۰ هزار سال پیش، چند هزار نفر از انسان‌های مدرن، آفریقا را ترک کرده و به مناطق دیگری مهاجرت کردند. از آنجا که مهاجرت انسان‌های مدرن به سرزمین‌های جدید، در طول نسل‌ها و به کُندی صورت می‌گرفت، آنان با نئاندرتال‌ها، دنیسوان‌ها و انسان‌های هابیت مانند، مواجه گشتند.

همه این گونه ها ریشه در گروه های هومینین (‌نژادهای انسان در گذشته) داشتند که در طول موج نخست مهاجرت از آفریقا خارج شدند.

تحلیل DNA نشان می‌دهد که انسان‌های مدرن با این انسان‌های بیگانه رابطه جنسی برقرار کردند، اما سایر جزئیات برخورد آن‌ها با یکدیگر نامعلوم باقی مانده است. بقای انسان، تنها چیزی است که بطور قطع به وقوع پیوست.

موفقیت و بقای انسان را می‌توان به عنوان “انتقام آدم‌های عجیب و غریب” تعبیر کرد. اگرچه اندازه مغز نئاندرتال‌ها با مغز انسان‌ها مساوی بود، اما شکل جمجمه‌های فسیل شده آنان اشاره به این واقعیت دارد که انسان‌ها دارای لب پیشانی نسبتا بزرگتری بودند.

این ناحیه از مغز مسئولیت کنترل قدرت تصمیم‌گیری، رفتار اجتماعی و تمایل‌های منحصربفرد انسانی از قبیل خلاقیت و تفکر انتزاعی را بر‌عهده‌دارد.

نئاندرتال‌ها قوی‌تر از ما بوده و بالاتنه‌ی بسیار نیرومندی داشتند. قدرت بدنی نئاندرتال‌ها سازگاری آنان را در برابر آب و هوای سرد اروپا تقویت می‌کرد. ما در مقایسه با نئاندرتال‌ها موجودات بسیار ضعیفی بودیم چرا که فاقد هرگونه برتری فیزیکی نسبت به آنان بودیم. می‌توان اینطور استنباط نمود که نیروی مغز بر نیروی عضلانی غلبه کرد.

اجداد ما به جای اینکه در نبردی حماسی دشمنان‌شان را قلع و قمع کنند، با اتکا به قدرت بقای زیرکانه خود جان سالم به در بردند و بر تعدادشان افزوده شد. در حالیکه برادران قوی هیکل ما تسلیم فرشته مرگ شده و منقرض گردیدند.

اجداد ما و برخورد با نئاندرتال‌ها

مقایسه پهلو به پهلوی جمجمه "نئاندرتال "و جمجمۀ "انسان مدرن" در موزه تاریخ طبیعی کلیولند

اجداد ما و برخورد با نئاندرتال‌ها
4.8 (96.67%) 6 votes

انسان نئاندِرتال گونه‌ای از سردهٔ انسان بود که در اروپا و قسمت‌هایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی،ایران و شمال چین سکونت داشت.

اولین نشانه‌ها از نئاندرتال‌های اولیه به حدود ۳۵۰ هزار سال پیش در اروپا بازميی‌گردد. ۱۳۰ هزار سال پیش، مشخصه‌های کامل نئاندرتال‌ها ظاهر شدند و در ۵۰ هزار سال قبل نئاندرتال‌ها دیگر در آسیا دیده نشدند، با این وجود نسل آنها در اروپا تا ۳۳ تا ۲۴ هزار سال پیش هنوز منقرض نشده بود.

بدن نئاندرتال‌ها برای زندگی در آب و هوای سرد سازگاری یافته بود، بطور مثال آنها کاسه‌ی سر بزرگ داشتند، کوتاه قامت اما بسیار قوی بودند و دارای بینی بزرگی بودند، ویژگی‌هایی که مطلوب آب و هوای سرد هستند. طبق تخمین‌ها اندازهِ کاسه‌ی سر و مغز آن‌ها بزرگتر از انسان‌های مدرن بوده‌است.

اما يك سوال مبهم و بسيار مهم در مورد انقراض نئاندرتال‌ها وجود دارد:
آیا موجودی که زبان دارد، لباس به تن می‌کند و تواناترین شکارچی زمین است، واقعاً می‌تواند منقرض شود؟ اگر این‌طور است، دلیل این انقراض چه‌چیزی می‌تواند باشد؟

تا امروز نظریه‌هایی دربارهٔ انقراض نئاندرتال‌ها وجود داشته‌است:

– نظریهٔ تغییرات آب و هوایی، که بر این اصل استوار می‌باشد که طی 100 سال آب و هوای کره زمین چنان دگرگون گشت و سیل های وسیعی به راه افتاد و این‌گونه انسان نتوانست خود را با شرایط وفق دهد.

– نظریهٔ رقابت با اجداد انسان‌های امروزی (هوموساپيینس‌ها) و جنگ‌های خون‌آلود.

هوموساپيینس‌ها يا انسان‌های امروزی از حدود ۸۰ هزار تا ۶۰ هزار سال پیش شروع به خارج شدن از آفریقا کردند. خاورمیانه نخستین جایی بود که آنها با نئاندرتال‌ها برخورد کردند. مردمان ظریف و به‌نسبه باهوش آفریقایی از آن پس با مردمانی زمخت و شكارچی و پر زور مواجه بودند.

میان آن‌ها جنگ‌های خونینی رخ می‌داد؛  تاکنون شواهد کافی برای اثبات نبرد میان نئاندرتال‌ها و هوموساپيینس‌ها کشف شده‌است. نیزه‌ای که در سینه یک نئاندرتال رفته و موجب مرگش شده، ساخت دست احداد انسان‌های امروزی‌است. به علاوه هیکل درشت نئاندرتال‌ها مانع می‌شد که به خوبی بجنگند.

همزیستی چند ۱۰ هزار ساله آن‌ها نشان می‌دهد که هر دو طرف به نوعی گروه مقابل را تحمل می‌کردند؛ مثلاً شواهدی وجود دارد که قبایل انسان‌ها و نئاندرتال‌ها به طور متناوب زمستان‌ها و تابستان‌ها جابه‌جا می‌شدند و در بسیاری از مناطق هم‌زمان زندگی نمی‌کردند. با اين‌حال شواهد جدیدتری هم وجود دارد که نشان می‌دهد هوموساپيینس‌ها، نئاندرتال‌ها را شکار می‌کردند و می‌خوردند. مثلاً استخوان آرواره یک نئاندرتال که در یکی از غارهای محل سکونت انسان‌ها کشف شده، نشان می‌دهد انسان‌ها کله پاچهٔ نئاندرتال را با لذت می‌خورده‌اند.  حتی آثار گاز زدن و کندن گوشت روی این استخوان آرواره به خوبی مشهود است. البته خود نئاندرتال‌ها هم کمابیش از همنوعان خود تغذیه می‌کردند، اما این رفتار میان آنها بسیار کمتر از و هوموساپيینس‌ها رخ می‌داد. هنوز البته مشخص نيست كه آيا اين آدم‌خواری در بين همه و هوموساپيینس‌ها رواج داشته يا فقط برخی از آن‌ها چنين می‌كردند.

لازم به ذكر است كه در برخی موارد نئاندرتال‌ها و هوموساپيینس‌ها با هم آمیخته‌اند وا فرادی دورگه میان هر دو گروه پیدا شدند. تحقيقات جديد نشان می‌دهد كه در DNA تمام انسان‌های امروزی، درصد كمی از DNA نئاندرتال‌ها موجود است كه اين از آميختگی هوموساپيینس‌ها و نئاندرتال‌ها در طول چند هزار سال حكايت دارد. احتمالاً هر دو گروه از طرف مقابل، زنان را می‌دزدیدند. اما از آنجا که زنان اجداد ما وظیفه شکار نداشتند، از جنگ‌ها دورمانده و کشاورزی و زاد و ولد میان آنها گسترده‌تر بود و اين به گسترده‌شدن نژاد هوموساپيینس‌ها كمك شايانی كرد.

انقراض انسان نئاندرتال

"جمجمه یک نئاندرتال"

انقراض انسان نئاندرتال
به اين كتاب امتياز بدهيد.

دانشمندان در سال ۲۰۱۰ اعلام کردند که نیاکان انسان امروزی ساکن آفریقا (هومو‌ساپین‌ها يا انسان‌های هوشمند‌هوشنمد) بعد از مهاجرت به اروپا و آسیا با نوع دیگری از انسان اولیه ساکن این مناطق بنام نئاندرتال‌ها مواجه شده و در اين ميان زاد و ولد‌هایی ميان هر دو گونه اتفاق افتاده است. از برای همين است كه هم‌اکنون یک تا چهار درصد ژن‌های تمام انسان‌های امروزی به نئاندرتال‌ها باز می‌گردد. نئاندرتال‌ها حدود دويست‌هزار سال پيش در بخش‌های بزرگی از آسيا تا اروپا پراكنده بودند. سپس هومو‌ساپین‌ها از آفريقا به درون اوراسيا گام گذاشتند و مدتها اين دو گونه انسانی در آسيا و اروپا زيستند. اما به ناگاه سی‌هزار سال پيش ناگهان نئاندرتال‌ها به طرز مبهمی از بين رفتند و هومو‌ساپین‌ها بی‌رقيب گشته و در سرتاسر كرده زمين پخش شدند.

در این پژوهش دی‌ان‌ای نئاندرتال‌ها در ژنوم حدود ۲۸هزار فرد بزرگسال با‌ نژاد اروپایی بررسی شده است؛ با مطالعه سوابق پزشکی این افراد «تاثیر نامشهود، اما مهم» ژن‌های نئاندرتال‌ها بر انسان‌های امروزی نشان داده شده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد دی‌ان‌ای انسان امروزی شامل ۱۳۵ هزار گونه ژنی مربوط به نئاندرتال‌ها است. که حدود ۳۰ هزار سال پیش بر روی زمین زندگی می‌کردند.

نئاندرتال‌ها

نئاندرتال‌ها
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك