دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

محمدرضا شاه پهلوی

روزنامه " باختر امروز " با بنیانگذاری دکتر حسین فاطمی، روزنامه‌ای رادیکال، منتقدانه، سیاسی و اجتماعی، بود که هر روز عصر در تهران منتشر می‌شد. این روزنامه، رسانه غیررسمی جبهه ملی بود و اخبار ملی‌گرایان را منعکس می‌کرد و در ماجرای ملی‌شدن صنعت‌نفت نقش بسیار مهمی را در آگاهی افکار عمومی ایفا کرد.

روزنامه باختر امروز از رادیکال‌ترین روزنامه‌های تاریخ ایران بود. این روزنامه بی‌پروا حکومت محمدرضاشاه پهلوی را می‌کوبید و با القابی افراطی از شاه یاد می‌کرد.

روزنامه باختر امروز تا صبح روز 28 مرداد 1332 به طور پیوسته چاپ شد. در این روز و همزمان با کودتای 28 مرداد، دفتر روزنامه مورد حمله عده‌ای از الوات و اراذل قرار گرفت و بسته شد. به زودی با اعدام دکتر فاطمی و سرنگونی دولت مصدق، این روزنامه نیز به فراموشی سپرده شد. در سال‌های بعدی چمدباری باختر امروز به صورت نامنظم توسط ملی‌گرایان در مقاطعی به چاپ رسید اما هرگز رویه بی‌پروایانه روزهای نخست خود را تکرار نکرد.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های روزنامه باختر امروز، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه باختر امروز “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " زندگی‌نامه سپهبد زاهدی " پژوهشی از "ابراهیم صفایی " می‌باشد.

سپهبد فضل‌الله زاهدی در تاریخ معاصر ایران از مشهورترین و معروف‌ترین چهره‌هاست. او قریب به چهل سال در صحنه سیاسی و نظامی ایران حضور فعال داشت. در چند جنگ داخلی فرمانده ارتش بود و مدت‌ها ریاست در ژاندارمری و شهربانی را بر عهده داشته است. در ماجرای دستگیری شیخ خزعل از یاران رضاخان و همچنین عامل اصلی کودتای بیست و هشت مرداد بود.

دانلود کتاب زندگی‌نامه سپهبد زاهدی را به علاقمندان به تاریخ معاصر  پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " زندگی‌نامه سپهبد زاهدی "

دانلود کتاب ” زندگی‌نامه سپهبد زاهدی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " پاسخ به تاريخ " اثری از " محمدرضا پهلوی " شاه سابق ايران می‌باشد.

اين كتاب در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و در هنگامه‌ی فرار شاه از ايران، در تبعيد و در واپسين سال‌های زندگانی او به رشته تحرير درآمده است.

دانلود کتاب " به سوی تمدن بزرگ "

دانلود کتاب ” پاسخ به تاريخ “
5 (100%) 1 vote

كتاب " به سوی تمدن بزرگ " اثری از " محمدرضا پهلوی " شاه سابق ايران می‌باشد.

به سوی تمدن بزرگ كتابی سياسی/تاريخی است كه به اوضاع ايران و جهان در قرن بيستم پرداخته است.

دانلود کتاب " به سوی تمدن بزرگ "

دانلود کتاب ” به سوی تمدن بزرگ “
5 (100%) 1 vote

كتاب " انقلاب سفيد " اثری از " محمدرضا پهلوی " شاه سابق ايران می‌باشد.

اين كتاب حاوی توضيحاتی درمورد اقدامات شاه سابق در زمينه سپاه دانش و سپاه بهداشت و اصلاخات ارضی و حق سود كارگران از كارخانه‌ها و واگزاری زمين به كشاورزان و… می‌باشد.

دانلود کتاب " انقلاب سفيد "

دانلود کتاب ” انقلاب سفيد “
5 (100%) 2 votes

كتاب فوق، شرح مبسوط مصاحبه اوريانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ايتاليايی در اكتبر سال 1973ميلادی (مهرماه 1352خورشيدی) با محمدرضا شاه پهلوی، آخرين شاه ايران می‌باشد.

دانلود کتاب " مصاحبه اوريانا فالاچی با شاه ايران "

دانلود کتاب ” مصاحبه اوريانا فالاچی با شاه ايران “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " اسرار كودتای 28 مرداد " شرح عمليات چكمه (آجكس) از خاطرات "سی.ام وودهارس"، مقام بلندپايه انگليسی با ترجمه "نظام‌الدين دربندی" می‌باشد.

كتاب اسرار كودتای 28 مرداد منبع فوق‌العاده‌ای از شرح تصميمات محرمانه برای سرنگونی دولت مصدق می‌باشد. كودتای 28 مرداد كه توسط محمدرضا شاه پهلوی با حمايت آمريكا و انگليس انجام شد، موجب سقوط دولت مصدق و آغاز خفقان سياسی ايران گرديد.

دانلود کتاب اسرار كودتای 28 مرداد را به علاقمندان و دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اسرار كودتای 28 مرداد "

دانلود کتاب ” اسرار كودتای 28 مرداد “
3 (60%) 2 votes

جوان 22 ساله اي به نام ميرزا ابوطالب يزدي، فرزند حاج حسين مهرعلي، در سال 1322 خورشیدی (زمانی كه دو سال از پادشاهی محمد‌رضا شاه می‌گذشت) با همسرش، به قصد زیارت مکه در ایام حج، از راه خرمشهر به كويت رفته و از آنجا خودش و زنش را با شتر به سرزمين حجاز و مكه ميرساند.

در جريان طواف به علّت بيماري، به استفراغ مبتلا گرديد و قی کرد. براى احترام خانه كعبه بلافاصله احرامي ِ خود را (کفن سفیدی که در مراسم آنجا می پوشند) جلوي دهان گرفت و در نتيجه احراميش آلوده شد. امّا مانع از كثيف شدن خانه كعبه نگرديد و در اين موقع چند نفر از مسلمانان دو آتیشه شهادت دادند كه ابوطالب قصد كثيف كردن كعبه را داشته است و ابوطالب بيچاره بازداشت گرديد و سپس در دارالقضاي شرعي محاكمه و به گردن زدن محكوم شد.

حکم او در روز دوازدهم ذي الحجّه تازی، توسط دژخیم آل سعود که توسط 50 نفر پاسبان ابوطالب را در حالي كه دستبند به دست هايش زده بودند، اجرا شد.

ابوطالب یزدی را، از مركز پليس خارج و به جلوي بازار صفا و مروه آوردند و در ميان جمعيت مقابل سكوي مجازات قرار دادند. جلاد رسمي دولت سعودي، ابوطالب را چهار زانو روي زمين نشاند و بازوان او را بر محوري ثابت بست و سپس به دستش دستبند زد، جمعيت در ميداني كه نزديك دارالقضاي شرعي بود، جمع شده و منتظر اجراي حكم بودند. فرمان قتل به زبان عربي قرائت شد.

سپس جلاد سر به گوش ابوطالب گذارده، آخرين دقايق زندگي را به عربي به او يادآور مي شود و ابوطالب كه تا آن لحظه نه مفهوم محاكمه را فهميده بود و نه از متن حكم كه به زبان عربي قرائت مي‌شد چيزي مي‌فهميد، ساكت و آرم نشسته، نگاه به جمعيت دوخته بود، كه ناگاه جلاد با نوك شمشیر فشاري به پشت گردن ابوطالب وارد مي‌ سازد. بر اثر آن خون جاري و ابوطالب از ترس سرش را جلو مي‌برد و در همين لحظه جلاد با يك ضربه شمشير بزرگي كه در دست داشت، بر گردن او فرود مي‌آورد.

گردن به وضع فجيعي بريده شده ولي استخوان حلق مانع از قطع شدن سر شد. امّا بلافاصله شمشير براي بار دوّم به حركت درآمده سر از گردن جدا و روي پاي ابوطالب افتاد و بنا به گفته همسرش، آخرين كلمه‌اي كه ابوطالب برزبان آورده، اين جمله بود: «آخر شما كار خودتان را كرديد».

پس از این فاجعه ضد بشری در سعودی، دولت ایران روابط دیپلماتیک خودش را با سعودی برای چهار سال قطع کرد. و دیگر هیچ کس حق نداشت به سعودی برود.

اما، دوباره با فشار مقامات مذهبی، و مردم متعصب ایران، محمد‌رضا‌شاه با فرستادن یک شمشیر طلایی به دربار سعودی، خواهان بازگشت مناسبات سعودی با ایران شد.

هنگامی که خبر زدن گردن ابوطالب یزدی به رضا‌شاه در ژوهانسبورگ رسید، در حالی ایشان از تندرستی و سلامتی زیادی برخوردار نبود، با خشم گفت: من اگر آنجا بودم، خاک سعودی را توبره می‌کردم و این است سزای بی‌خردان ابلهی که فرسنگ‌ها می‌پیمایند و با سرمایه‌های خود را به جیب وهابیون بی‌مغز میریزند و آبروی خود و خانواده و میهن خود را، به تارج می‌دهند.

ماجرای تعليق حج در زمان محمدرضا شاه
3 (60%) 2 votes

كتاب نایاب " سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی " كتابی تاريخی ترجمه شده توسط " عباس مخبر " می‌باشد.

كتاب سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی به قلم محققين برجسته دانشگاه كمبريج تابيف يافته است. اين كتاب ترجمه‌ای از جلد هفت تاريخ كمبريج است. اين مجلد به بررسی تاريخ ايران از دوره نادرشاه تا پايان دوره پهلوی پرداخته است كه پژوهش حاضر، ترجمه‌ای از بخش پهلوی و تصادمات اين دودمان با نيروهای مذهبی است كه يك گزارش بي‌نقص مي‌باشد.

دانلود کتاب سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی را به دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی "

دانلود كتاب ” سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی “
4 (80%) 2 votes

كتاب نایاب " كهن ديارا " كتابی است از " فرح ديبا (پهلوی) " كه شامل خاطرات اوست.

كتاب كهن ديارا از جهت تاريخی كتاب ارزشمندی است. هرچند كه نويسنده در حين بازگویی وقايع عموما بی‌طرفی را رعايت نكرده، اما با علم به اين موضوع و در صورت مورد توجه قرار دادن اين عدم رعايت بی‌طرفی، كتاب كهن ديارا كتابی جالب برای مطالعه دانش‌پژوهان تاريخ می‌باشد.

دانلود کتاب كهن ديارا را به طرفداران تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " كهن ديارا "

دانلود كتاب ” كهن ديارا “
4.3 (86.67%) 3 votes

كتاب نایاب " تاريخ ايران مدرن " شاهكار مورخ بزرگ " يرواند آبراهاميان " می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران مدرن با استبداد و حكومت نيمه‌بيمار قاجار، سخن را آغاز می‌كند. سپس به رفرم و انقلاب در ايران با جنبش مشروطه‌خواهی پرداخته و ريشه‌ها و پيامدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه به برآمدن رضاخان و حكومت ملی پهلوی پرداخته و پس از ماجراهای مهم دوران محمدرضاشاه پهلوی از جمله ماجرای مصدق و كودتای 28 مرداد، وارد بخش انقلاب اسلامی و ايران كنونی می‌شود.

دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت: 11 هزار توماندانلود كتاب ” تاريخ ايران مدرن ؛ آبراهاميان “
2.7 (53.33%) 6 votes

كتاب نایاب " زندگی و زمانه شاه " اثر "غلامرضا افخمی" است.

كتاب زندگی و زمانه شاه از پنج فصل تشكيل شده است. در فصل نخست به رضاشاه و دوران جوانی محمدرضا می‌پردازد. فصل دوم با بر تخت نشستن محمدرضا شاه آغاز شده و سپس با مسئله بحران آذربايجان، مصدق و ملی شدن نفت و كودتای 28 مرداد ادامه می‌يابد. فصل چهارم دوران اوج حكومت پهلوی است و به مسائلی از قبيل انقلاب سفيد و حق زنان و جشن‌های شاهی پرداخته و در فصل آخر ماجرای انقلاب 57 و فرار شاه و سال‌های دوری از وطن تا مرگ او را پيگيری می‌كند.

دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه را به تمام پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت دانلود این کتاب: 16هزار توماندانلود کتاب ” زندگی و زمانه شاه “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " خاطرات اميرعباس هويدا " شرح زندگی " اميرعباس هويدا " به قلم خود او می‌باشد.

كتاب خاطرات اميرعباس هويدا بهترين منبع برای مطالعه اين رجل سياسی بزرگ است. هويدا يكی از مهمترين نخست‌وزيران محمدرضاشاه‌پهلوی مي‌باشد. هويدا فردی ملی‌گرا و وطن‌دوست بود. علاقه او به پيشرفت مملكت با تكيه بر توليدات داخلی باعث ترقی ايران در طول سيزده سال نخست‌وزيري او گرديد. در ميان توده مردم نيز مقبوليت مناسبي داشت و فردی مسئول و ايران‌دوست معرفی‌مي‌شد.

كتاب خاطرات اميرعباس هويدا شرح زندگينامه او از دوران كودكی تا آخرين سال‌های زندگی‌اش می‌باشد.

دانلود کتاب خاطرات اميرعباس هويدا را به تمام دوست‌داران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” خاطرات اميرعباس هويدا “

دانلود کتاب ” خاطرات اميرعباس هويدا “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " پاسخ به تاريخ " به قلم "محمدرضا پهلوی" مي‌باشد.

كتاب پاسخ به تاريخ در سال 1358 و يك‌سال پس از انقلاب اسلامی ايران نوشته شده است. پاسخ به تاريخ به زبان فرانسه نگارش يافت اما بعدها به فارسی و انگليسی نيز ترجمه گرديد. اين كتاب شامل شرح افكار شاه و اقدامات او در جهت اهداف سياسی و اقتصادی می‌باشد. خود در اين كتاب تصريح می‌كند كه همواره كوشش داشته تا ارين را به سوی تمدن بزرگ رهنمون كند در مورد اين كتاب نقدهای زيادی شده است و كسانی چون يرواند آبراهاميان پژوهشگر بزرگ تاريخ معاصر ايران، نظريات شاه در اين كتاب را اغراق آميز قلمداد كرده‌اند.

دانلود کتاب پاسخ به تاريخ را به پژوهشگران تاريخ معاصر يشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” پاسخ به تاريخ “

دانلود کتاب ” پاسخ به تاريخ “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " آخرين سفر شاه " اثری از "ويليام شوكراس" با ترجمه "عبدالرضا هوشنگ مهدوی" می‌باشد.

كتاب آخرين سفر شاه شرح خروج محمدرضا شاه پهلوی از ايران در سال 1357خورشيدی و سرگردانی او در كشورهای گوناگون تا زمان مرگش می‌باشد. ويليام شوكراس روزنامه‌نگار شهير انگليسی با دسترسی به منابع موجود اين كتاب ارزشمند را نگاشته است. آخرين سفر شاه يكی از مستندترين و جالب‌ترين كتاب‌هایی است كه منحصرا درمورد روزهای آخر زندگی شاه نوشته شده است. نويسنده كوشيده است در نگارش اين كتاب بي‌طرف باشد. باری گاهي با لحن طنز حيرت خود را از وقايع پيش آمده ابراز می‌كند. در كل اين كتاب با ديدگاهي انتقادي به سياست‌های شاه آغاز شده و نهايتا با مرگ او در غربت به پايان مي‌رسد.

دانلود کتاب آخرين سفر شاه را به تمام دوست‌داران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” آخرين سفر شاه “
4 (80%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك