دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاریخ مانویان

كتاب « اعتراف‌نامه‌ مانوی »‌ يا «دعای طلب‌آمرزش مانويان» متنی است نوشته شده توسط پيروان مانی.

اعتراف‌نامه‌ مانوی در كنار ديگر آثار فوق‌العاده مانويان در توزفان چين به دست آمده و يكي از معدود كتبي است كه به زبان تركی باستان نگاشته شده است. اعتراف‌نامه‌ مانوی يك دعاي مذهبي بوده كه پيروان ماني در روزهای دوشنبه می‌خواندند. اين متن علاوه‌بر اهميتی كه در شناخت بيشتر دين مانی به ما دارد، دارای بار ادبی بالایی نيز می‌باشد.

اين كتاب نایاب و ارزشمند توسط فرهاد نيلوفری از زبان تركی‌باستان به فارسی ترجمه شده و توسط پرتال جامع كتاب تاريخ براي شما طبع گشته است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” اعتراف‌نامه‌ مانوی “
5 (100%) 3 votes

ماني يكي از بزرگترين هنرمندان و انديش‌مندان روزگار ساسانيان بود. وي فيلسوفي بزرگ، دانشمندي سترگ، عارفي وارسته، شاعري زبر دست، نگاره گري چيره و سخن‌وري قهار بود.
هرچند در ميانه راه دچار خود بزرگ بيني گشته و ادعاي پيغمبري كرد؛ اما به هر روي نميتوان به اين شَوَند از بزرگي او كاست.
مانی جهان شناختی گسترده و ژرف داشت. جهان‌شناسی او هر چند با اساطیر در آمیخته بود، اما ساختار پیچیده و ژرفی داشت و متکی به اخترشناسی و دانش‌های دیگر بود.
مانی مایل بود که خود را به عنوان «حواری عیسی مسیح» تشریح کند، اما کلیسای ارتدوکس او را مرتد خواند.سپس خود را فارقليط موعود و آخرين پيغمبر آسماني معرفي كرد كه ماموريت تكميل عقايد
زرتشت، بودا و عيسا را داشت.
اين نسك كوتاه پيش‌رو، شعري دوازده  هجایی و بدون قافیه از
ماني (يا شاگردان ماني) است كه که در طورفان چین کشف شده است. اين نسك به كوشش بهمن انصاري به پارسي امروزين برگردانده شده و براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب ” در ستایش درخت نور (سروده‌ای از مانی) “
4.5 (90%) 2 votes

نسك فوق مرثيه‌اي است دلكش به زبان پهلوي اشكاني ترفاني (مانوي) كه در واحه چين كشف شده است.

ماني در سال 216م در بابل در يك خانواده اشكاني تبار زاده شد. تا سن بيست‌وپنج سالگي عضو فرقه مغتلسه‌الخسايي بود. ماني خود ميگويد كه نخستين بار در سن دوازده و سپس بيست‌وچهار سالگي به مكاشفه رسيد و همزاد ايزدي او، نرمجيك بر او ظاهر گشت. ماني پس از آنكه كيش خود را آشكار ساخت، به هند سفر كرده  و در دره سند توران شاه را به كيش خود فراخواند. پس از بازگشت از هند به دربار شاپوراول ساساني آمده و كتاب شاپورگان را تقديم او كرد. تا پادشاهي هرمزاول ساساني به تبليغ آيين خود پرداخت اما بهرام‌اول ساساني اورا به بدعت متهم كرده، به زندان افكنده و به قتل رسانيد.

كيش ماني نخست از خاور گسترش يافته و به خراسان و سپس به قلمرو كوشانيان رسيد. تا پايان سده ششم ميلادي اين آيين كاملا در ماوراءالنهر گسترش پيدا كرده و مركز دين ماني در آنجا تاسيس گرديد. در زمان عباسيان تعقيب‌هاي شديدي صورت گرفته و بسياري از مانويان از بغداد به سمرقند مهاجرت كردند. در سال 732م به مانويان حق اقامت در چين داده شد و آيين آنها در كنار ديگر آيين‌هاي مجاز چين قرار گرفت. در سده هشتم ميلادي تركان اويغوري ناحيه وسيعي از آسياي مركزي را تسخير كردند. در سال 762 ميلادي خاقان اويغور رسما به دين مانويان گرويد و اين آيين، دين رسمي دولت اويغور شد و تا يورش مغول ادامه پيدا كرد. در سال 843م و پس از انقراض دولت اويغورها، دين ماني در چين ممنوع شد اما تا سده چهاردهم ميلادي همچنان در گوشه و كنار چين ادامه پيدا كرد. در غرب نيز دين ماني در سوريه، مصر و سواحل مديترانه‌اي آفريقاي شمالي گسترش يافت و در اروپا نيز در روم و اسپانيا و جنوب گل(فرانسه) نفوذ كرد. در سده سوم و پنج ميلادي دوبار كليسا فرماني مبني بر سوزاندن آثار مانويان را صادر كرد. اين آيين با وجود سركوب شدن به حيات مخفي خود در جنوب اروپا ادامه داد و در شكل‌هاي متفاوت از اصل خويش شروع به قدرت‌نمايي كرد. پيدايي دوباره آيين ماني با شكل گيري فرقه گنوسي مسيحيت آشكار شد و در اسپانيا، جنوب فرانسه، ارمنستان، بلغاستان و گوشه و كنار اروپا به حيات خود ادامه داد و در نهايت به همراه آيين مهرپرستي ايراني، بنيان‌هاي مسيحيت را دگرگون كرد. امروزه بسياري از مناسك مسيحيان برگرفته شده از مانويان و مهرپرستان ايراني است.

نسك فوق به اهتمام دكتر فرخ حاجياني طبع گشته است.

دانلود کتاب ” مرثیه‌ای دلکش به زبان پهلوی اشکانی ترفانی (مانوی) “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تمدن ایران باستان " اثری از "مهرداد مهرین" با مقدمه "محمدعلی رزم‌آیین" انتشار یافته در سال 1338 شمسی می‌باشد.

كتاب تمدن ایران باستان به بررسی و گزارش تاریخ ایران باستان از هخامنشیان، تا اشکانیان و ساسانیان و همچنین به تاریخ زرتشت و مانی و دیگر بخش‌های مهم تاریخ ایران باستان، پرداخته است. .

دانلود کتاب برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان توصیه می‌کنیم. این کتاب اسکن شده از روی یک نسخه نفیس و قدیمی می‌باشد.

قیمت دانلود این کتاب: 13هزار توماندانلود کتاب ” تمدن ایران باستان “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك