دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

فلسفه

جمله ای از " آناکارسیس" فیلسوف بزرگ دوران باستان، درباره نسبی بودن اخلاق در بین ملتهای مختلف:

"چون تمام عادات و تقالیدی را که جماعتی مقدس می‌دانند گرد آوریم و از میان آنها آنچه را جماعتهای دیگر غیراخلاقی می‌دانند حذف کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند."

آناکارسیس یا آناخارسیس؛ فیلسوف سکایی در سدهٔ ششم پیش از میلاد بود. او در آغاز سدهٔ ششم از میهنش در کرانه‌های شمالی دریای سیاه سفری به آتن در یونان باستان نمود و با رُک گویی‌اش به عنوان یک بربر جلب توجه نمود. او را پیشگام مکتب کلبیون می‌انگارند. امروزه هیچ یک از آثار او به جای نمانده است.

جمله ای از ” آناکارسیس”
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " انسان تک ساحتی " اثر گرانسنگ "هربرت مارکوزه" می‌باشد.

از ویژگی‌های فلسفه معاصر غربیان، بازگشت به نوعی اندیشه و اعتقاد به اصالت بشری و مفهوم آن است. بنیادگذاران این تفکر بیشت فلاسفه سزمین آلمان هستند. مارکوزه در این کتاب به این اصل مهم و فراموش شده بشریت پرداخته است.

دانلود کتاب انسان تک ساحتی را به پژوهشگران و دانشجویان فلسفه توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " انسان تک ساحتی "

دانلود کتاب ” انسان تک ساحتی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با سقراط " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی  با سقراط شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ دنيای يونان قديم، سقراط می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با سقراط ا ثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با سقراط “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با افلاطون " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی  با افلاطون شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ دنيای يونان قديم، افلاطون می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با افلاطون ا ثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با افلاطون “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " آشنایی با ارسطو " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی با ارسطو شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ دنيای يونان قديم، ارسطو می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با ارسطو اثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با ارسطو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با اسپينوزا " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی با اسپينوزا شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ هلندی عصر روشنگری، باروخ بنديكت اسپينوزا می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با اسپينوزا اثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با اسپينوزا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با ويتگشتاين " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی با ويتگشتاين شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ آلمانی قرن بيستم، لودويگ ويتگشتاين می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با ويتگشتاين اثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با ويتگشتاين “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با دكارت " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی با دكارت شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ فرانسوی عصر رنسانس، رنه دكارت می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با دكارت اثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با دكارت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پيدايش فلسفه علمی " به قلم " هانس رايشنباح " با ترجمه "موسی اگرمی" می‌باشد.

كتاب پيدايش فلسفه علمی در گام نخست به ريشه‌های فلسفه نظری پرداخته و جستجوی عموميت و شبه‌تبيين، جستجوی قطعيت و برداشت عقل‌گرايانه از شناخت، جستجوی دستورهای اخلاقی و توازی اخلاق و شناخت، رويكرد تجربه‌گرايانه من‌باب پيروزی و شكست و نهايتا جنبه تجربی و عقلانی فيزيك كلاسيك را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. سپس در گام دوم نتايج فلسفه علمی شامل خاستگاه فلسفه جديد، سرشت هندسه، در پيرامون زمان و مفهوم آن، قوانين طبيعت، تكامل، سرشت اخلاق و چند مبحث ديگر سخن‌وری می‌كند. نهايتا مقايسه‌ای ميان فلسفه جديد و قديم داشته و كار را تمام می‌كند

دانلود کتاب پيدايش فلسفه علمی را به علاقمندان و پژوهشگران رشته فلسفه  توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " پيدايش فلسفه علمی "

دانلود کتاب ” پيدايش فلسفه علمی “
2.3 (46.67%) 3 votes

كتاب نایاب " ماركسيسم و فلسفه " اثر " كارل كُرش " می‌باشد.

كتاب ماركسيسم و فلسفه مجموعه پنج‌گانه از مقالات كُرش می‌باشد كه توسط آقای حميد وارسته از آلمانی به فارسی ترجمه گشته است. ماركسيسم و فلسفه، موقعيت فعلی ماركسيسم،‌ برداشت ماترياليستی از تاريخ، ديالكتيك ماركس و ديالكتيك ماترياليستی پنج مقاله مهم و ارزشمند اين كتاب است.

كارل كُرش از نويسندگان و فيلسوفان آلمانی اوايل قرن بيست می‌باشد. 

دانلود کتاب ماركسيسم و فلسفه را به دوست‌داران  فلسفه تاريخ می‌كنيم.

دانلود كتاب " ماركسيسم و فلسفه "

دانلود كتاب ” ماركسيسم و فلسفه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پراگماتيسم " اثری ارزشمند از "ويليام جيمز" با ترجمه آقای "عبدالكريم رشيديان" می‌باشد.

پراگماتيسم يا ترجمه فارسی آن عمل گرایی و يا كنش‌گرایی، فلسفه‌ای بر مبنای اصالت عمل است. در سياست به معنای واقع‌گرایی نيز كاربرد دارد. پراگماتيسم می‌كوشد تا با اثبات غيرممكن بودن برخی از مسائل، آن‌ها را تنها به دليل كاربردشان در زندگی انسان بپذيرد. درواقع پيروان اين سيستم خود را عمل‌گرا و متسامح می‌دانند. از ديدگاه پراگماتيسم كليه تصورات، مفاهيم، قضاوت‌ها و كنش‌های ما نهايتا قواعدی برای رفتار يا همان پراگمای ما هستند. حقيقت آن‌ها نيز تنها در سودمندی آن‌ةا و تاثير مثبتشان بر زندگی ما نهفته است.

كوتاه سخن آن‌كه پراگماتيسم معتقد است هر فلسفه و كنش و رفتاری را بايد بر مبنای نتيجه آن قضاوت كرد نه بر اساس تئوري‌ها و داده‌های پيش‌فرض.

دانلود کتاب پراگماتيسم را به همه پژوهشگران و دانشجويان فلسفه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " پراگماتيسم "

دانلود كتاب ” پراگماتيسم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " راسل و كانت " اثر "آلبرتو كوفا" می‌باشد.

كتاب راسل و كانت به بررسی ديدگاه‌های فلسفی دو فيلسوف بزرگ اروپا، برتراند راسل و كانت می‌پردازد و می‌كوشد تا آموزه‌های فلسفی اين دو را روشن نمايد.

دانلود کتاب راسل و كانت را به همه علاقمندان به فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” راسل و كانت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ سير فلسفه در اروپا " پژوهشی بسيار مهم از " دكتر علی‌اصغر حلبی " می‌باشد.

كتاب تاريخ سير فلسفه در اروپا از دوره پيش‌سقراطی تا پايان عصر روشنگری را شامل می‌شود. تاريخ فلسفه پيش از سقراط، سوفسطاييان، دوره كلاسيك، قرون وسطی، عصر جديد، دوره روشنگری، تاريخ فلسفه در سده‌های نوزده و بيست و… از مباحث مطرح شده در اين كتاب است.

دانلود کتاب تاريخ سير فلسفه در اروپا، شاهكار دكتر حلبی را به پژوهشگران و دانشجويان رشته فلسفه و علاقمندان به فلسفه تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ سير فلسفه در اروپا "

دانلود كتاب ” تاريخ سير فلسفه در اروپا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فلسفه هگل " اثری از "والتر ترنس‌استيس" می‌باشد.

كتاب فلسفه هگل همانطور كه از نامش پيداست، به بررسی ديدگاه‌های فلسفی هگل پرداخته است. اين كتاب به شكلی دقيق و موشكافانه فلسفه هگل را معرفی، تعريف، نقد و تفسير كرده است.

دانلود کتاب فلسفه هگل را به دوست‌داران فلسفه و به ويژه فلسفه تاريخ توصيه می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” فلسفه هگل “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ سير فلسفه در اروپا " اثری از "دكتر علی‌اصغر حلبی" می‌باشد.

كتاب تاريخ سير فلسفه در اروپا به بررسی فلسفه غرب، از دوره پيش‌سقراطی، تا عصر روشنگری در اروپا را در بر می‌گيرد. كتاب فوق يكی از مهمترين كتب ميان‌رشته‌ای فلسفه تاريخ بوده و از اهميت بالايی برخوردار است.

دانلود کتاب تاريخ سير فلسفه در اروپا را به دوست‌داران فلسفه و به ويژه فلسفه تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ سير فلسفه در اروپا "

دانلود كتاب ” تاريخ سير فلسفه در اروپا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك