دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

علوم سیاسی

كتاب نایاب " جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران " تالیفآنتونیو نگری و مایکل هارت با ترجمه منوچهر هزارخوانی می‌باشد.

کتاب جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران چنین آغاز می‌شود:

«برای نخستین بار دموکراسی دارد به یک امکان واقعی در مقیاس جهانی تبدیل می‌شود. موضوع این کتاب همین امکان است که به ما آن پروژه بیشماران نام داده‌ایم. پروژه بیشماران تنها خواست دنیایی مبتنی بر برابری و آزادی را بیان نمی‌کند. و حتی تنها به یک جامعه باز و دموکراتیک جهانی نیز بسنده نمی‌کند. بلکه وسیله تحقق این خواسته‌ها را مطرح می‌کند.»

دانلود کتاب جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران

دانلود کتاب ” جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس و نایاب " فلسفه سیاسی " اثری گرانسنگ از جین همپتن با ترجمه روان خشایار دیهیمی می‌باشد.

کتاب فلسفه سیاسی به بررسی مسائلی چون ماهیت فرمانروایی سیاسی و نظریه‌های مدون آن، دموکراسی و رضایت، حدود فرمانروایی سیاسی عادلانه، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و فرهنگ و بسیاری موارد دیگر می‌پردازد.

دانلود کتاب فلسفه سیاسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فلسفه سیاسی "

دانلود کتاب ” فلسفه سیاسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ سیاسی در ایران " تالیف دکتر محمود سریع‌القلم می‌باشد.

دانلود کتاب فرهنگ سیاسی در ایران را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علوم سیاسی و تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فرهنگ سیاسی در ایران "

دانلود کتاب ” فرهنگ سیاسی در ایران “
1.5 (30%) 2 votes

كتاب نایاب " تاریخ زنده " اثر هیلاری کلینتون می‌باشد.

كتاب تاریخ زنده درواقع تاریخ زندگی هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات آمریکایی می‌باشد که به قلم خود او نوشته و منتشر شده است. 

دانلود کتاب تاریخ زنده را به پژوهشگران و دانشجویان رشته علوم سیاسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " پیش‌درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه "

دانلود کتاب ” تاریخ زنده “
3 (60%) 1 vote

كتاب نایاب " اصلاح یا انقلاب " شامل متن پرسش و پاسخ با دو فیلسوف بزرگ قرن بیستم، هربرت مارکوزه و کارل پوپر می‌باشد. مترجم این اثر فاخر، هوشنگ وزیری است. این کتاب، از کتاب‌های مهم فلسفی/سیاسی/اجتماعی است که در سال‌های اخیر به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.

دانلود کتاب اصلاح یا انقلاب را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های فلسفه، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " بزرگترین راز پول درآوردن در تاریخ "

دانلود کتاب ” اصلاح یا انقلاب ؛ مارکوزه و پوپر “
4.3 (85%) 4 votes

كتاب نایاب " روانشناسی سیاسی " اثری پژوهشی از "سعید عبدالملکی" است.

كتاب روانشناسی سیاسی به معرفی سیاست و تاریخچچه سیاست پرداخته، سپس به طور مبسوط به پارادایم‌ها و نظریه‌هایی روانشناسی تاریخی می‌پردازد. روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی، به همراه هیجاناتو انگیزش‌های سیاسی از فصول دیگر این کتاب است. رسانه‌ةای اجتماعی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری سلامت روانی جامعه، روانشناسی احزاب سیاسی، روانشناسی رفتار جامعه در بحبوحه انتخابات، ملی‌گرایی و نسل‌کشی و فاشیسم قدرت‌طلبی، جنگ‌ها انقلاب‌ها،‌تروریسم و موارد دیگر از دیدگاه روانشناسی، در این کتاب موشکافانه مورد تحقیق و تفحس قرار گرفته است.

از بزرگانی که نظریات آن‌ها در این کتاب مورد بهره‌برداری قرار گرفته می‌توان از زیگموند فروید و کارل یونگ نام برد.

دانلود کتاب روانشناسی سیاسی را به علاقمندان به جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روانشناسی تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روانشناسی سیاسی "

دانلود کتاب ” روانشناسی سیاسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس " ترجمه‌ای از یادداشت‌های بسیار مهم کارل مارکس در ماه‌های مارس و آگوست سال 1844 میلادی می‌باشد.

دانلود کتاب دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس را به علاقمندان به جامعه‌شناسی و علوم سیاسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس "

دانلود کتاب ” دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " رفرميسم چپ در بحران " اثری اجتماعی به قلم از بزرگان جامعه‌شناسی است كه توسط "آرام نوبخت" گردآوری گشته است.

كتاب رفرميسم چپ در بحران تاريخ رفرميسم از نوع چپگرایی توسط بزرگان سياست در اقصی‌نقاط جهان است. سيپراس و تشكيل حزب سيريزا در يونان، دميرتاش در تركيه، حزب كارگر بريتانيا به رهبری كوربين، جبهه چپ فرانسه، برنی ساندرز در آمريكا، لولا در برزيل، رائول كاسترو در كوبا و… از جمله رفرميسم‌های چپگرایی هستند كه در اين كتاب مورد كند و كاو قرار گرفته‌اند.

دانلود کتاب رفرميسم چپ در بحران را به تمامی پژوهشگران و دانشجويان جامعه‌شناسی و سياست توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " رفرميسم چپ در بحران "

دانلود کتاب ” رفرميسم چپ در بحران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم " به قلم "هاری مگداف" و "تام كمپ" اثری مهم در زمينه شناخت امپرياليسم می‌باشد.

كتاب امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم به اهميت امپرياليسم در كشورهای جهان سوم، ماهيت و جوهر روابط بين كشورها و سلطه و استثمار و مبارزه برای آزادی و انقلاب‌ها می‌پردازد. مسئله امپرياليسم در كشاكش قابل توجهي با كاپيتاليسم و سرمايه‌داري از يك سو و سوسياليسم و كمونيسم از سوي ديگر مي‌باشد. كتاب امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم به بررسی كامل امپرياليسم از انقلاب صنعتی تا قرن بيستم می‌پردازد و در يك مجموعه جامع و كامل، تاريخ، تئوری و مسائل حساس كشورهای استئمار شده جهان سوم را بيان می‌دارد.

دانلود کتاب كتاب امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم را به تمام دوست‌داران جامعه‌شناسی و تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم “

دانلود کتاب ” امپرياليسم؛ تاريخ، تئوری، جهان سوم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مقدمه‌ای بر ايدئولوژی‌های سياسی " اثری از مجموع آثار "رابرت اكلشال"، "ريچارد جي"، "وينسنت گيگن"، "اي‌ين مكنزی"، "ريك ويلفورد" و "مايكل كني" می‌باشد.

كتاب مقدمه‌ای بر ايدئولوژی‌های سياسی پس از معرفي كوتاه ايدئولوژی و مفهوم آن از ديدگاه بزرگاني چون ماركس و بيكن، وارد مبحث ليبراليسم شده و مخاطب را با مرام بورژوا آشنا می‌سازد. سپس در فصول بعدی به ترتيب از سوسياليسم، دموكراسي و مفاهيم گوناگون آن،‌ ناسيوناليسم و تاريخچه آن، فاشيسم و نژادگرايي، زيست‌بوم‌گرایی و نهايتا فمنيسم و چايگاه تحولات اجتماعی زنان می‌پردازد.

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر ايدئولوژی‌های سياسی را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ و علاقمندان به مكاتب سياسي و حتي فلسفي توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” مقدمه‌ای بر ايدئولوژی‌های سياسی “

دانلود کتاب ” مقدمه‌ای بر ايدئولوژی‌های سياسی “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " ماركس " اثر "پيتر سينگر" می‌باشد.

پيتر سينگر در كتاب ماركس به بررسی عقايد و انديشه‌های كارل‌ماركس، نظريه‌پرداز و فيلسوف بزرگ می‌پردازد. او به حق تاثير ماركس را به مراتب بيشتر از هر فيلسوف سياسي ديگري مي‌داند و تفسير مادي او از تاريخ را كه منجر به پيدايش ماركسيسم و نگاه ميليون‌ها نفر به او در جايگاه منجی رهایی از فشارها و تبعيض‌ها است، می‌پردازد. ماركس را پدر معنوي جامعه‌هاي كمونيستي و سوسياليستي بايد دانست.

دانلود کتاب ماركس را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ و علاقمندان به مكاتب سياسي و حتي فلسفي توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” ماركس “

دانلود کتاب ” ماركس “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آينده سوسياليسم " تاليف شش نويسنده و محقق بزرگ، "پل سوئيزی"، "سمير امين"، "دانبل سينگر"، رالف ميلی‌باند"، "كارلوس ويلاس" و "ريچارد لوينز" می‌باشد كه توسط جناب‌آقای "ناصر زرافشان" ترجمه و طبع گشته است.

كتاب آينده سوسياليسم در واقع گردآوري چندين مقاله در زمينه شناخت سوسياليسم از شش نويسنده بزرگ از شش نقطه دنيا است كه مترجم با گردآوری اين مقالات و يك‌دست كردن آن‌ها كوشيده است كتابی جامع و كامل درباره سوسياليسم و نقش آن در آينده بشر به يادگار بگذارد.

دانلود كتاب آينده سوسياليسم به تمام علاقمندان به جامعه‌شناسی و مكاتب سياسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” آينده سوسياليسم “

دانلود کتاب ” آينده سوسياليسم “
3 (60%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك