دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاریخ امپراطوری روم

كتاب نایاب " ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر " تالیف پ. پ. بلسارا با ترجمه عبدالحسین سپنتا می‌باشد.

کتاب ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر اثری است که به کوشش پارسیان هند حدود یک قرن پیش در بمبئی گردآوری گردیده است. این کتاب به بررسی روابط ایران با هند، روم، مصر و سپس دنیای مسیحیت و اسلام در طول تاریخ پرداخته و نقش ایران را در ارتقا و پویایی و رشد تمدن بین‌الملل بررسی می‌کند.

دانلود کتاب بسیار کهنه و نفیس ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ " اثر مهم ارل ای‌.کرنر می‌باشد.

کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ شامل دو جلد می‌باشد. نویسنده‌ی این کتاب پس از بررسی تاریخ کلیسای باستان و گسترش مسیحیت در سرزمین روم، به چگونگی پذیرش آیین مسیح توسط قیصر روم پرداخته و سپس وارد دوران موسوم به قرون وسطی و حاکمیت مطلق کلیسا می‌شود. در ادامه به تاریخ کلیسای مدرن پرداخته شده و نویسنده کوشیده است تا مسیحیت در دوران پس از رنسانس را تا امروز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

این کتاب همچنین برای آشنایی با فرقه‌های مسیحیت در طول تاریخ و تحولات این دین در طی گذر از رویدادهای مهم تاریخی، در شمار اثری به شدت بکر و ارزشمند محسوب می‌شود.

دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ را به علاقمندان به تاریخ جهان و تاریخ اروپا توصیه می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 23هزار توماندانلود کتاب ” سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران " اثری از "پیگو لوسگایا" با ترجمه روان "عنایت‌الله رضا" می‌باشد.

كتاب اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران پژوهشی در بازه زمانی سده‌های چهار تا ششم میلادی را شامل می‌شود. یعنی در دوران حکومت ساسانیان بر ایران. این کتاب ارزشمند، از بهترین منابع پژوهشی من‌باب تاریخ اعراب جاهلی می‌باشد.

دانلود کتاب اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ اسلام و تاریخ ایران باستان و علاقمندان به تاریخ اعراب و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران "

دانلود کتاب ” اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ مختصر ادیان بزرگ " تالیف "فیلیسین شاله" می‌باشد.

كتاب تاریخ مختصر ادیان بزرگ از مهمترین کتب، درمورد ادیان و مذاهب می‌باشد. بخش نخست کتاب در مورد ادیان ابتدایی کهن همچون توتم‌پرستی و فتیش‌پرستی است و همچنین دین در مصر باستان مورد بعدی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش بعدی به تاریخ ادیان در هند پرداخته شده است. دین ودا، دین برهمن، دین بودا، دین هندو و برخی ادیان جدید هندی پرداخته شده است. ادیان چینی نظیر کنفوسیوس و تائوییسم، به همراه ادیان ژاپن همچون کیش شینتو، مباحث بخش بعدی را شامل می‌شود. پس از آن وارد بخش تاریخ ادیان در ایران شده و پس از بررسی ادیان زرتشتی، میتراییسم و مانوی، وارد تاریخچه کیش و ادیان در بین‌النهرین می‌شود. ادیان یونان و روم باستان بخش مهم دیگری از مباحث مطروحه در این کتاب است. ادیان ابراهیمی شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام و البته فرقه‌های اسلامی، از دیگر بخش‌های مهم این کتاب مهند و ارزشمند می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ مختصر ادیان بزرگ را به دانشجویان و پژوهشگران الهیات و ادیان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ مختصر ادیان بزرگ "

 

دانلود کتاب ” تاریخ مختصر ادیان بزرگ “
5 (100%) 1 vote

"گایوس یولیوس سزار کالیگولا اگوستوس ژرمانیکوس " سومین امپراتور روم بود که از سال ۳۷ تا ۴۱ میلادی فرمان راند.

اولین امپراتور رومی از اعضای خانوادهٔ اگوستوس بود. گایوس سزار، که به کالیگولا (به‌معنی پوتین‌های کوچک) معروف بود، در سال ۳۷ میلادی به امپراتوری رسید. سربازان ارتش، که پدرش فرماندهی آنان را برعهده داشت، نام مستعار کالیگولا را به او دادند، چراکه او پوتین‌های سربازیِ کوچکی به پا می‌کرد.

پدر کالیگولا، ژرمانیکوس، جانشین تیبریوس، امپراتور وقت روم بود، اما به‌طرز مشکوکی درگذشت. تیبریوس از او وحشت داشت، اما هیچ سندی در دست نیست که امپراتور روم ژرمانیکوس را کشته‌باشد. علائم مشاهده‌شده هنگام مرگ ژرمانیکوس که در کتب تاریخی ذکر شده، شبیه علائمی است که در مسمومان به‌وسیلهٔ آرسنیک مشاهده می‌شود. البته بیماری وبا هم علائم مشابهی دارد و در گذشته به‌خاطر شباهت علائم بیماری وبا و علائم ناشی از مسمومیت با آرسنیک، وقتی از این سم استفاده می‌شد، اطرافیان متوفی به گمان این‌که مرگ ناشی از وبا بوده‌است، پیگیر ماجرا نمی‌شدند. تیبریوس دو برادر کالیگولا را هم کشت.

بعد از مرگ پدر و دو برادر، کالیگولا به قصر تیبریوس، که در جزیرهٔ کاپری در ۳۰مایلی جنوب روم قرار داشت، احضار شد و تا مرگ تیبریوس در آنجا ساکن بود. او در آنجا خوی وحشیگری و بی‌رحمی را از تیبریوس آموخت.

در این جزیره پرتگاهی بود که ۳۰۰۰ متر ارتفاع داشت. در برخی نوشته‌ها آمده که برای تفریح، هزاران زن و کودک بی‌گناه را از این صخره‌ها به پایین پرت کرده‌اند. همچنین برخی معتقدند که کالیگولا تیبریوس را خفه کرد. بعداز مرگ تیبریوس، نوه‌اش با کالیگولا در سلطنت شریک بود، ولی چون سنش پایین بود (۱۸ سال)، کالیگولا سلطنت را ازآنِ خود کرد.

کالیگولا پس از رسیدن به مقام امپراتوری، سلامت عقل خود را از دست داد. یکی از وقایعی که توسط تاریخ‌نگار رومی، سیوتاتیوس (۶۹ـ۱۰۴ میلادی) ثبت شده، این است که کالیگولا به ارتش بسیار آموزش‌دیده و قدرتمند خود دستور داد در ساحل دریا صدف حلزون جمع کنند. او به اسب مورد علاقهٔ خود لقب کنسول (عنوان مسئولان رده‌بالای روم) داده‌بود.

در سال ۴۱ میلادی، کالیگولا به همراه همسر و دخترش، در مراسم «بازی‌های پالاسیوم» توسط گروهی از محافظان گارد پرتورین، به قتل رسید.

کالیگولا اولین امپراتور در تاریخ امپراتوری روم بود که توسط افسران گارد پرتورین، ترور می‌شُد.

با مرگ کالیگولا، عمویش کلادیوس به سلطنت رسید.

"کالیگولا" سومین امپراتور روم

“کالیگولا” سومین امپراتور روم
2 (40%) 1 vote

" شارلمانی " (شارل كبير) در 2 آوریل سال 742ميلادی در فرانسه به دنيا آمد و پس از مرگِ پدر، مشتركاً با برادرش به سلطنت رسيد.

با مرگ برادر شارلمانی، وي در سال 771ميلادی، رهبری طويف فرانك را به تنهايى در دست گرفت و به سركوب اقوام رقيب و گسترش سرزمين‌های تحت‌تصرف خود پرداخت.

شارلمانی درز ۲۵ دسامبر ۸۰۰ با تاجگذاری توسط پاپ لئوی‌سوم در رم، به عنوان موًسس امپراتوری مقدس روم شناخته می‌شود و از نظر اروپایی‌ها، پدر کشورهای فرانسه و آلمان می‌باشد.

او همچنين اقوام فرانسوی و ساير كشورهای همسايه را كه بت‌پرست بودند به اجبار به دين مسيحی رهنمون ساخت. با تصرف نقاط گستردهاي از اروپا توانست امپراتوری وسيعی ايجاد نمايد. در اين امپراتوري، كشورهاي فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، سوئيس، مجارستان، شمال و مركز ايتاليا و نيز دو ايالت از اسپانيا گرد هم آمده بودند.

وي اگر چه سواد نداشت اما طرفدار توسعه علم و فرهنگ بود. شارلمانی در دين خود تعصب شديدي داشت و بر همين اساس جنگهاي وسيع و متعددي نيز با مسلمانان به راه انداخت.

زمان سلطنت او برابر با حکومت هارون‌الرشید بود و میان این‌دو نیز مکاتباتی انجام گرفته و هدایایی نیز رد و بدل گشته بود از آنجمله شطرنجی زیبا از کارهای دستی ایران برای شارل بزرگ.

او نخستین کسی بود که اندیشه اروپای متحد را در سر میپروراند و برای بازماندگانش در اروپا توصیه می‌کرد. وي بعد از 74 سال زندگي، بيش از 40 سال سلطنت و 14 سال امپراتوري در 28 ژانویه 814 ميلادی درگذشت.

شارلمانی
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب " حيات مردان نامی " شاهكار " پلوتارک " مورخ يونانی سده نخست ميلادی، با ترجمه بی‌نقص "رضا مشايخی" می‌باشد.

پلوتارک از اشراف‌زادگان يونان باستان بود. او در مصر و روم نيز مدتی به گردش پرداخت و جهانديده گرديد. كتاب حيات مردان نامی، سرگذشت بزرگان و سرداران و حكام و شاهان و نامورانی است كه در دنيای باستان به سبب فضايل اخلاقی، مشهور گشته‌بودند. ده‌ها تن از بزرگان يونان و روم و خاورميانه باستان، كه در ميان آن‌ها نام اسكندر مقدونی، ژوليوس سزار، اردشير هخامنشی و… ديده می‌شود.

دانلود کتاب حيات مردان نامی اثر  پلوتارک را به همه پژوهشگران، دانشجويان و دوست‌داران تاريخ ايران‌باستان و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم. اين مجموعه در چهارجلد، اسكن شده از روی نسخه‌ای خوانا، قديمی و ناياب برای شما آماده گشته است.

قيمت كتاب (نسخه کامل در چهارجلد) : 22هزار تومان

دانلود كتاب ” حيات مردان نامی ؛ پلوتارک “
3.7 (73.33%) 3 votes

يافته‌های باستان‌شناسی و مدارک به‌دست آمده از گذشتگان نشان مي‌دهد که در بخش‌هايي از ميان‌رودان، هندوستان و ايران، مجالسی وجود داشت که منتخبين و بزرگان شهر در آن جمع می‌شدند و پيرامون مسائل مهم و بيش‌تر از همه در مورد جنگ تصميم مي‌گرفتند. مهمترين نمونه آن در ايران، دو مجلس بزرگان و شاهي (و تركيب اين دو كه مجلس مهستان ناميده می‌شد) در دوره اشكانی است.

البته هيچ‌ونه کنترل کامل و دقيقي بر رفتار اين حاکمان اعمال نمی‌شد و رفتار و خواسته‌های حاکمان خودبه‌خود به عنوان قانون تلقي می‌گرديد.

اما با پيشرفت بشر و مدرن‌تر شدن جوامع، نقش مردم به آهستگی در سرنوشت جوامع بيشتر و پررنگ‌تر گرديد.

در سال 508 پيش از ميلاد، نظام حکومتی جديدي به نام حکومت "مردم بر مردم" در دولت- شهرهای يونان شکل گرفت. اين نظام "دموکراسيا" ناميده می‌شد که متشکل از دو کلمه "دموس" به معني مردم و "کراسيا" به معني فرمانروايي و در نهايت به معني مشارکت مستقيم مردم و شهروندان در اداره جامعه بود.

مردم در نشست‌هايی گرد هم می‌آمدند و در مورد موضوعات و مسائل مهم، مذاکره و مشورت و سپس بين خود رفراندوم و رای‌گيری می‌کردند و تصميم نهايي را میگرفتند. پس از يونان، روم نيز در پاره‌ای از موارد شيوه حکومتي جمهوری را برگزيد. رومی‌های باستان در سال 509 پيش از ميلاد، حکومت پادشاهی را برانداختند و نظام جمهوری برقرار کردند.

براي نخستين‌بار پادشاهی موروئی از بين رفت و رومی‌ها به اين نتيجه رسيدند که مردم نمايندگان مجلس را انتخاب کنند و امپراتور توسط نمايندگان مردم به قدرت برسد و توسط همان مجلس تحت کنترل و نظارت باشد. در واقع معني "جمهوری" به معني "حکومت مردم" است البته اين شيوه حکومتي هم در روند شکل گيري و پيشرفت خود تغييرات زيادي داشت.

پاتريستن‌ها که اشراف‌زاده و از طبقات نجبای جامعه بودند، خود را وارثان مادام‌العمر سنا (پارلمان و مجلس) دانسته و به عوام اجازه ورود به مجلس و شرکت در تصميم‌گيری‌ها را نمی‌دادند.

در زير يك سکه رومی با نقش انتخابات با قدمتی بیش از دو هزار سال را مشاهده مي‌كنيد كه در آن فردي مشغول انداختن راي خود به صندوق است.

رفراندوم در روم باستان

رفراندوم در روم باستان
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت " به قلم استاد "كاظم علمداری" از بهترين كتب نگارش يافته تلفيقی تاريخی/جامعه‌شناختی است.

كتاب چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت گفتار خود را با مفهوم "توسعه" آغاز كرده و كاربردهای آن را مورد نقد قرار می‌دهد. سپس نظريه‌های گوناگون علل عقب‌ماندگی ايران را در سده‌های اخير كندوكاو كرده و آن را در مقابل رشد ايران در تمدن‌های باستان، به بوته قياس می‌گذارد. فصول‌ بعدی به بررسی سقوط غرب و رشد ايران و سپس برعكس شدن اين فرآيند می‌پردازد و نبود فلسفه جامع در ايران را از عوامل آن می‌داند. همچنين عوامل مذهبی، خرافی، روي‌كرد سنتی و توجه به گذشته بدون نگاه به آينده را در كنار افكار سوسياليستی و فئوداليستی از ديگر عوامل عقب ماندن ايران و پيش رفتن غرب می‌داند كه هر يك به خوبی بررسی شده است. كتاب چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت از بهترين كتب تحليلی در اين زمينه است.

دانلود کتاب چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت را به همه كارشناسان تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت دانلود اين كتاب: 13هزار توماندانلود کتاب ” چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت “
3.7 (73.33%) 3 votes

كتاب نایاب و نفيس " تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران " تاليف "ميلر" می‌باشد كه حدودا 80 سال پيش به انجام رسيده است.

كتاب تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران ابتدا به مسيحيت و پيدايش آن و موارد مربوط به زندگانی عيسی می‌پردازد كه عمدتا ترجمه‌ای از اناجيل است. سپس به منشا كليسا و نقش آن در گسترش مسيحيت و تاثير آن بر تمدن روم می‌پردازد و در ادامه تمام نوشته‌جات مسيحی در سده‌های نخستين مسيحيت را مرور می‌كند. قسمت دوم كتاب منحصرا در مورد ايران و مسيحيان ايران است. اين دوران مصادف است با حكومت ساسانيان بر ايران و تصادم دين درباری زرتشتي با دين وارداتی مسيح. دليل نسطوری شدن كليسا در ايران و گرايش مسيحيان ايران به مذهب نسطوری از بخش‌های جالب اين فصل می‌باشد. نهايتا ظهور اسلام و ورود آن با شمشير به ايران و نابودی آتشكده و كليسا به صورت توامان، كتاب را به تلخی به پايان می‌رساند.

در پايان نيز كتاب با چند عكس نایاب و بی‌نظير عظمت خود را به رخ خواننده می‌كشد.

دانلود كتاب تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران را به همه دوست‌داران تاريخ در حوزه‌های اديان و مذاهب توصيه مي‌كنيم. اين كتاب اسكن شده از روي يك نسخه بسيار قديمي و نایاب می‌باشد كه در نوع خود منحصر به فرد است.

دانلود کتاب ” تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران “

دانلود کتاب ” تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران “
4 (80%) 1 vote

در زمانی که يونانيان اوج دوران شکوفایی و پيشرفت خود را میگذراندند‌، در غرب اين سرزمين و در شبه‌جزیره ایتالیا، اقوامی می‌زیستند که به آهستگی مشغول پيشرفت بودند اما هنوز از لحاظ فرهنگ و تمدن از يونانيان بسيار عقب‌تر بودند. اين مردم در سراسر شبه‌جزيره ايتاليا پراكنده بودند اما مترقی‌ترين آن‌ها در شهر رم می‌زيستند. رمی‌ها حکومتی جمهوری داشتند. آنان به طور دائم با همسایگان خود در گوشه و كنار ايتاليا سرگرم نبرد بودند و به‌همین‌دلیل جنگاوری در میان آن‌ها اهمییت فوق‌العاده‌ای داشت.

رمی‌ها اندك اندك با استيلا بر سرزمين‌های ديگر قدرتمندتر شدند. روابط تجاری قديمي ميان رم و يونان باعث ورود فرهنگ يونانی به رم شده بود. با شكل‌گيری امپراطوری روم، رومی‌ها در آغاز به عنوان متحد يونانيان و دولت‌شهرهای آن بودند. اما كمی بعد سياست خود را عوض كرده و كل يونان را متصرف شدند. از اين زمان فرهنگ يوننانی به دشت در امپراطوری روم گسترده شد و با فرهنگ قديمی رم -كه آن نيز بی‌تاثير از يونانی‌ها نبود- ادغام گشت و فرهنگ رومی را تشكيل داد.

در قرن سوم پيش‌از میلاد، گسترش فتوحات رم و فتح بيشتر مناطق ايتاليا، موجب شد تا با حکومت کارتاژ همسایه شوند. اين همسايگی از همان آغاز با تصادم دو دولت همراه شد و به زودی بر سر منافع اقتصادی و راه‌های دریایی جنگ‌هایی ميان‌شان پيش آمد. کارتاژی‌ها در سواحل شمالی افریقا و برخی از جزایر دریای مدیترانه حكومت می‌كردند.

بيش از 500 سال جنگ ميان رم و كارتاژ به درازا كشيد. اما سرانجام رمی‌ها توانستن در نبردی بزرگ كارتاژ و فرمانده مقتدر آن، "هانيبال" را شكست داده و ايند ولت را منقرض كنند. زين‌پس رم به قدرت اول منطقه تبديل شد.

رمی‌ها به تدریج بر متصرفات خود افزودند. آن‌ها پس از تصرف سرزمين‌های كارتاژ، متوجه مصری‌ها شدند. پس از فتح مصر، آسيای‌صغير (تركيه كنوني) را تصرف كردند و کشوری وسیع پدید اوردند. از اين زمان حکومت رم به امپراطوری روم تبدیل گشت.

گستردگی بیش از حد قلمرو روم برای آن امپراطوری مشکلاتی در پی داشت. اما مهمترين دغده آن‌ها همسايگی با امپراطوری ايران اشكانی‌ بود. تا این زمان رومی‌ها اشنایی زیادی با حکومت اشکانیان نداشتند. همسایگی این دو موجب جنگ‌های بسیاری شد که كمتر از هزار سال، يعنی تا اواخر دوره حكومت ساسانيان در ايران، ادامه یافت. این جنگ ها موجب تضعيف هر دو کشور شد.

امپراطوری روم از قرن سوم میلادی دچار مشکلاتی شد که به تدریج قدرت آن را تحلیل می‌برد. یکی از علل این مشکلات وسعت بیش از حد قلمرو امپراطوری و ديگری شيوع مسيحيت در دل اين قدرت بود‌. برای حل اين مشكل، امپراطور کنستانتین، شهر بیزانتیوم را در نيمه شرقی امپراطوري (استانبول فعلی) به پايتختي برگزيد و خود به آن‌جا كوچ كرد. این اقدام، مقدمه تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی گردید (سده سوم ميلادی).

از آن پس روم‌غربی به دلایل حملات مداوم اقوام بیابانگرد رو به انحطاط نهاد و بعدها منقرض گردبد. اما روم‌شرقی به دلیل برخورداری از سرزمین‌های ثروتمند تا مدت‌ها به حیات خود ادامه داد تا آن‌كه در سال به وسيله تركان عثمانی فتح شده و منقرض گشت.

امپراتوری روم، از طلوع تا غروب

امپراطوری روم در اوج قدرت

امپراتوری روم، از طلوع تا غروب
4 (80%) 8 votes

نقش برجسته ای که در آن دنیای غرب در برابر قدرت ايران به زانو در آمد.

در چهار كيلومتري جنوب داراب در دامنه كوهي به نام پهنا، نقش برجسته‌ای از دوران ساسانيان وجود دارد كه بيانگر پيروزي "شاپور اول" بر امپراتوران روم است. در اين نقش شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ‌نگاره تمام رخ ديده ميشود و سه امپراتور رومي در جلوي او قرار دارند.اين نگاره در بالای چشمه آب و بركه‌ای پر از نی قرار دارد و اندازه آن 9.10 در 5.40 متر است.

شاپور اول هنگام پيروزي بر "قيصر والرين" حدود 63 سال سن داشت. اين نگاره بلافاصله پس از اين پيروزي حكاكی شده است. در اين نگاره شاپور تاج هميشگي خود را ندارد و تاجی شبيه تاج پدرش "اردشير پاپكان" بر سر گذاشته. دست چپ او بر سر والرين است و در دست راستش چيزي مسطح و چهارگوش وجود دارد و بر اسبی زيبا نشسته است. زير پای اسب يك رومي ديگر يعنی "گورديان سوم" افتاده و پشت سر شاه هجده نفر از بلند‌پايگان و نجبای ايرانی قرار دارند.

سمت راست شاه يعنی روبروی او رومی‌ها هستند. مقابل او قيصر رومي ايستاده و سر خود را به پايين انداخته و متفكر به نظر ميرسد. يك رومی ديگر نيز به سوي شاپور می‌شتابد و دست‌های خود را ملتمسانه به سوی او دراز كرده.

زانو زدن "غرب" در‌برابر "ايران ساسانی"

نقاشي اوژن فلاندن از نگاره داراب در سال 1841ميلادی

زانو زدن “غرب” در‌برابر “ايران ساسانی”
به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان تاریخی " اسپارتاکوس " اثر "هوارد فاست" يكی از معروف‌ترين آثار ادبی-تاريخی جهان است كه در سال 1951 ميلادی منتشر شده است.

عمده كتاب‌های فاست، در رابطه با شورش توده در برابر ستم‌گری و بهره‌كشی طبقه حاكم است. بنابراين موضوع اصلي كتاب اسپارتاکوس نيز چنين است: شورش بردگان رومی به رهبری يك برده جسور به نام اسپارتاکوس.

نويسنده در كتاب اسپارتاکوس ، واقعيات زمان خود را درون تاريخ ريخته و دنياي خود را در غالب روم باستان توصيف می‌كند. او از شرف انسانی حمايت و آزادي كاذب را به سخره می‌گيرد. كتاب اسپارتاکوس  با پيروزی شرش بردگان به پايان نمی‌رسد: يك تراژدي تلخ؛ واقعيتی تلخ‌تر.

دانلود كتاب اسپارتاکوس را به تمام دوست‌داران آثار ادبی مشهور و دوست‌داران رمان تاريخی پيشنهاد مي‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” اسپارتاکوس “
3 (60%) 2 votes

« اخبار الطوال » كتابی نایاب و كهنه به قلم « ابوحنيفه‌احمد‌بن‌داوود دينوری » مورخ برجسته سده سوم هجری می‌باشد.

دينوری در كتاب اخبار الطوال تاريخ را به سه قسم بخش‌بندی كرده و بر پايه آن در قسمت نخست از تاريخ انبيا و پيامبران، از آدم تا نوح و ابراهيم و موسي و داوود و سليمان و عيسي سخن رانده است. در بخش دوم كتاب تاريخ ايرانی را مدنظر قرار داده و از پادشاهان پيشدادی و كيانی گرفته تا شاهنشاهی ساسانيان رويدادها را نقل كرده است. در اين بخش از احوال پادشاهان روم و داستان‌هایی چو نمرود نيز سخن رانده است.

اما سومين و مهمترين بخش كتاب دينوری مربوط به وقايع اسلامی، فتوح اعراب و سقوط شاهنشاهی ايرانيان است. اين بخش تا سال 227هجری قمری يعنی تا زمان خلافت معتصم را در بر می‌گيرد.

دانلود كتاب اخبار الطوال را -كه از مهمترين كتب دست اول برای مطالعه و پژوهش من‌باب سه سده نخست اسلامی است- به دانشجويان تاريخ، گرايش پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 17900 توماندانلود کتاب ” اخبار الطوال – دينوری “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك