دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

رضاشاه

مقاله علمی‌/پژوهشی  " سندی نو یافته از نیای رضاشاه " مقاله‌ای به قلم آقایان مصطفی نوری و کوروش نوروزمرادی می‌باشد. این پژوهشگران با دست‌یابی به سندی تاریخی، رد پدربزرگ و جد رضاشاه را در تاریخ زده‌اند.

دانلود مقاله " سندی نو یافته از نیای رضاشاه "

دانلود مقاله ” سندی نو یافته از نیای رضاشاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ " تالیف نادر پیمانی می‌باشد.

كتاب رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ به بررسی تاریخ زندگی رضاشاه، اصل و نسب او، عملکرد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی او، خدمات و میراث رضاشاه، پرداخته است.

دانلود کتاب رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ را به پژوهشگران تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.

این کتاب، نسخه کامل کتاب رضاشاه پهلوی، از آلاشت تا ژوهانسبورگ با 227 صفحه می‌باشد.

قیمت دانلود این کتاب: 17هزار توماندانلود کتاب ” رضاشاه پهلوی، از آلاشت تا ژوهانسبورگ “
4.2 (84%) 5 votes

كتاب نایاب " تاریخ معاصر ایران " تالیف استاد سعید نفیسی می‌باشد.

كتاب تاریخ معاصر ایران به شرح تاریخ ایران از کودتای اسفند 1299 خورشیدی (کودتای رضاخان و سیدضیا طباطبایی) تا سال 13209خورشیدی و پایارن حکومت رضاشاه پهلوی با خلع او توسط دول متفق در جریان جنگ جهانی دوم، می‌باشد.

دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان را به دانشجویان،‌پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب اسکن شده از روی یک نسخه نفیس و نایاب می‌باشد.

قیمت دانلود این کتاب نایاب: 12هزار توماندانلود کتاب ” تاریخ معاصر ایران ؛ سعید نفیسی “
4.7 (93.33%) 3 votes

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.9 (78.95%) 95 votes

مقاله علمی پژوهشی " سندی نويافته از نيای رضاشاه " به قلم آقايان "مصطفی نوری" و "كوروش نوروزمرادی" تحرير يافته است.

دانلود جامعه ايران در عصر رضاشاه را به همه علاقمندان به تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود مقاله " سندی نويافته از نيای رضاشاه "

دانلود مقاله ” سندی نويافته از نيای رضاشاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جامعه ايران در دوران رضاشاه " اثر "احسان طبری" می‌باشد.

كتاب جامعه ايران در عصر رضاشاه تحليلی عمومی جهانبينی‌ها و جنبش‌ها در دوران پادشاهی رضاشاه پهلوی است. نويسنده با ديدگاهی سوسياليستی به بررسی وقايع در اوايل سده چهارده هجری پرداخته است.

دانلود کتاب جامعه ايران در عصر رضاشاه را به همه علاقمندان به تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " جامعه ايران در دوران رضاشاه "

دانلود كتاب ” جامعه ايران در دوران رضاشاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

جوان 22 ساله اي به نام ميرزا ابوطالب يزدي، فرزند حاج حسين مهرعلي، در سال 1322 خورشیدی (زمانی كه دو سال از پادشاهی محمد‌رضا شاه می‌گذشت) با همسرش، به قصد زیارت مکه در ایام حج، از راه خرمشهر به كويت رفته و از آنجا خودش و زنش را با شتر به سرزمين حجاز و مكه ميرساند.

در جريان طواف به علّت بيماري، به استفراغ مبتلا گرديد و قی کرد. براى احترام خانه كعبه بلافاصله احرامي ِ خود را (کفن سفیدی که در مراسم آنجا می پوشند) جلوي دهان گرفت و در نتيجه احراميش آلوده شد. امّا مانع از كثيف شدن خانه كعبه نگرديد و در اين موقع چند نفر از مسلمانان دو آتیشه شهادت دادند كه ابوطالب قصد كثيف كردن كعبه را داشته است و ابوطالب بيچاره بازداشت گرديد و سپس در دارالقضاي شرعي محاكمه و به گردن زدن محكوم شد.

حکم او در روز دوازدهم ذي الحجّه تازی، توسط دژخیم آل سعود که توسط 50 نفر پاسبان ابوطالب را در حالي كه دستبند به دست هايش زده بودند، اجرا شد.

ابوطالب یزدی را، از مركز پليس خارج و به جلوي بازار صفا و مروه آوردند و در ميان جمعيت مقابل سكوي مجازات قرار دادند. جلاد رسمي دولت سعودي، ابوطالب را چهار زانو روي زمين نشاند و بازوان او را بر محوري ثابت بست و سپس به دستش دستبند زد، جمعيت در ميداني كه نزديك دارالقضاي شرعي بود، جمع شده و منتظر اجراي حكم بودند. فرمان قتل به زبان عربي قرائت شد.

سپس جلاد سر به گوش ابوطالب گذارده، آخرين دقايق زندگي را به عربي به او يادآور مي شود و ابوطالب كه تا آن لحظه نه مفهوم محاكمه را فهميده بود و نه از متن حكم كه به زبان عربي قرائت مي‌شد چيزي مي‌فهميد، ساكت و آرم نشسته، نگاه به جمعيت دوخته بود، كه ناگاه جلاد با نوك شمشیر فشاري به پشت گردن ابوطالب وارد مي‌ سازد. بر اثر آن خون جاري و ابوطالب از ترس سرش را جلو مي‌برد و در همين لحظه جلاد با يك ضربه شمشير بزرگي كه در دست داشت، بر گردن او فرود مي‌آورد.

گردن به وضع فجيعي بريده شده ولي استخوان حلق مانع از قطع شدن سر شد. امّا بلافاصله شمشير براي بار دوّم به حركت درآمده سر از گردن جدا و روي پاي ابوطالب افتاد و بنا به گفته همسرش، آخرين كلمه‌اي كه ابوطالب برزبان آورده، اين جمله بود: «آخر شما كار خودتان را كرديد».

پس از این فاجعه ضد بشری در سعودی، دولت ایران روابط دیپلماتیک خودش را با سعودی برای چهار سال قطع کرد. و دیگر هیچ کس حق نداشت به سعودی برود.

اما، دوباره با فشار مقامات مذهبی، و مردم متعصب ایران، محمد‌رضا‌شاه با فرستادن یک شمشیر طلایی به دربار سعودی، خواهان بازگشت مناسبات سعودی با ایران شد.

هنگامی که خبر زدن گردن ابوطالب یزدی به رضا‌شاه در ژوهانسبورگ رسید، در حالی ایشان از تندرستی و سلامتی زیادی برخوردار نبود، با خشم گفت: من اگر آنجا بودم، خاک سعودی را توبره می‌کردم و این است سزای بی‌خردان ابلهی که فرسنگ‌ها می‌پیمایند و با سرمایه‌های خود را به جیب وهابیون بی‌مغز میریزند و آبروی خود و خانواده و میهن خود را، به تارج می‌دهند.

ماجرای تعليق حج در زمان محمدرضا شاه
3 (60%) 2 votes

تصویری نایاب و سری از تبریک آدولف هیتلر به رضاشاه پهلوی برای تبریک سال نو. این نامه به دربار شاهنشاهی ارسال شده بود. رضاشاه در كوران جنگ دوم جهانی، تمايل به اتحاد با آلمان‌ها را داشت. هيتلر نيز كه از متوليان نژادپرستی بود، با توجه به آريایی بودن ايران، و همينطور هم‌مرز بودن ايران با هند كه تحت استعمار انگليس بود، خواهان برقراری رابطه با ايران بود. همين امر نهايتا پس از سقوط هيتلر، منجر به سقوط رضاشاه توسط انليسی‌ها نيز شد.

هیتلر و رضاشاه

هیتلر و رضاشاه
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ ايران مدرن " شاهكار مورخ بزرگ " يرواند آبراهاميان " می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران مدرن با استبداد و حكومت نيمه‌بيمار قاجار، سخن را آغاز می‌كند. سپس به رفرم و انقلاب در ايران با جنبش مشروطه‌خواهی پرداخته و ريشه‌ها و پيامدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه به برآمدن رضاخان و حكومت ملی پهلوی پرداخته و پس از ماجراهای مهم دوران محمدرضاشاه پهلوی از جمله ماجرای مصدق و كودتای 28 مرداد، وارد بخش انقلاب اسلامی و ايران كنونی می‌شود.

دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت: 11 هزار توماندانلود كتاب ” تاريخ ايران مدرن ؛ آبراهاميان “
2.7 (53.33%) 6 votes

كتاب نایاب " زندگی و زمانه شاه " اثر "غلامرضا افخمی" است.

كتاب زندگی و زمانه شاه از پنج فصل تشكيل شده است. در فصل نخست به رضاشاه و دوران جوانی محمدرضا می‌پردازد. فصل دوم با بر تخت نشستن محمدرضا شاه آغاز شده و سپس با مسئله بحران آذربايجان، مصدق و ملی شدن نفت و كودتای 28 مرداد ادامه می‌يابد. فصل چهارم دوران اوج حكومت پهلوی است و به مسائلی از قبيل انقلاب سفيد و حق زنان و جشن‌های شاهی پرداخته و در فصل آخر ماجرای انقلاب 57 و فرار شاه و سال‌های دوری از وطن تا مرگ او را پيگيری می‌كند.

دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه را به تمام پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت دانلود این کتاب: 16هزار توماندانلود کتاب ” زندگی و زمانه شاه “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " مصدق و نبرد قدرت در ايران " اثری از "همايون كاتوزيان" با ترجمه "احمد تدين" می‌باشد.

كتاب مصدق و نبرد قدرت در ايران زندگی دكتر مصدق را از كودكی و فعاليت‌های جوانی آغاز می‌كند. سپس تحصيلات او و نخستين سال‌های ورودش به سياست را مورد كندوكاو قرار داده و كودتاي سوم اسفند 1299 رضاخان را با تكيه بر ديدگاه‌های مصدق دنبال می‌كند. سپس مخالفت‌های او با رضاشاه و ازنوای سياسي او تا زمان سقوط پهلوی‌اول فصلی ديگر از كتاب را شامل می‌شود. دوران نمايندگی مصدق در مجلس و نهايتا نخست وزيری او تا كودتاي 28 مرداد 1338 و سقوط رژيم او از ديگر موارد مطروحه در اين كتاب است.

بی‌ترديد اين كتاب يكي از كامل‌ترين و مهمترين كتاب‌ها در مورد زندگی مصدق مي‌باشد كه به گونه موشكافانه به بررسی زندگی مصدق می‌پردازد.

دانلود کتاب مصدق و نبرد قدرت در ايران را به تمام علاقمندان به تاريخ معاصر توصيه اكيد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” مصدق و نبرد قدرت “

دانلود کتاب ” مصدق و نبرد قدرت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ " كتابی است نگارش يافته توسط "نادر پيمایی" از كتب خوبی پيرامون زندگی و فعاليت‌هعای رضاشاه می‌باشد.

فصل نخست كتاب رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ به بررسی دوران كودكی و شرح زندگی و خانوادگی رضاشاه پرداخته و سپس رفته‌رفته به اوضاع ايران پيش از كودتای 1299 رسيده و نهايتا با شرح كودتا و به‌زودی خلع‌ قاجارها از سلطنت و شرح استقرار پادشاهي پهلوی، انسجام ايران، آغاز جنگ دوم چهانی و نهايتا تبعيد رضاخان به ژوهانسلورگ كتاب را به پايان می‌رساند.

دانلود کتاب رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ را به تمام علاقمندان به تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قیمت دانلود این کتاب: 17هزار تومان 

دانلود کتاب ” رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ “
3.4 (67.06%) 17 votes

كتاب نایاب " استقرار ديكتاتوری رضاخان در ايران " پژوهشی است ارزنده به قلم "ا.س.مليكف" و ترجمه "سيروس ايزدی" كه نيم‌قرن پيش به رشته تحرير درآمده است.

كتاب استقرار ديكتاتوری رضاخان در ايران به پيدایی رضاخان در تاريخ ايران، رشد او و رسيدن به سپهسالاری ارتش، كودتای 1299خورشيدی و نهايتا خلع سلطنت قاجارها و تشكيل پادشاهی پهلوی و تبديل رضاخان به رضاشاه، می‌پردازد. اين كتاب همچنين از لحاظ رابطه ايران و روسيه در آن برهه حساس از تاريخ، بسيار با اهميت است.

دانلود کتاب استقرار ديكتاتوری رضاخان در ايران را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” استقرار ديكتاتوری رضاخان در ايران “

دانلود کتاب ” استقرار ديكتاتوری رضاخان در ايران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " یادداشتهای رضا‌شاه در زمان ریاست‌الوزرائی " گردآوري شده توسط "علي‌البصری" پژوشهگر عراقی و ترجمه "شهرام كريم‌لو" می‌باشد.

كتاب یادداشتهای رضا‌شاه در زمان ریاست‌الوزرائی به بررسی اقدامات اوليه رضا‌شاه در سركوب اغتشاشات ايران غربی و جنوب‌غربی می‌پردازد. اين اقدامات در زماني انجام گرفت كه نفوذ بيگانگان در ايران به حد اعلی رسيده بود و ناآرامی‌های استان‌های مختلف به وسيله كشورهای دشمن، حمايت می‌شد.

دانلود كتاب نایاب یادداشتهای رضا‌شاه در زمان ریاست‌الوزرائی به همه پژوهشگران و دانشجويان علاقمند به تاريخ معاصر توصيه می‌شود. باري به هر جهت لازم به يادآوريست كه مترجم اين كتاب به اقتضای زمان، اقدام به تملق و چاپلوسی‌های نيز داشته كه خواننده اين اثر با علم به اين موارد بايد در استخراج حقيقت از اين مرجع، هوشمندي كامل داشته باشد.

دانلود کتاب ” یادداشتهای رضا‌شاه در زمان ریاست‌الوزرائی“

دانلود کتاب ” یادداشتهای رضا‌شاه در زمان ریاست‌الوزرائی“
به اين كتاب امتياز بدهيد.

در واپسين روزهای حكومت قاجارها، اوضاع ايران به شدت نابسامان و ازهم‌گسيخته بود. فروپاشی ايران شديدا انتظار می‌رفت و دول بيگانه و تجزيه‌طلبان داخلي از هر سو تيشه به ريشه تماميت ارضي ايران می‌زدند. به طور كلی در اين روزها:

– "ﻣﯿﺮﺯﺍ ‌ﮐﻮﭼﮏ‌ﺧﺎﻥ‌جنگلی" ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺑﺎ ياری "ﻟﻨﯿﻦ" ﻭ "ﺑﻠﺸﻮﯿﮏهای ﻣﺴﮑﻮ" سوداي راه‌اندازی ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺷﻮﺭﻭی ﮔﯿﻼﻥ را در سر داشت ﻭ ﺑﻨﺎﻡ رييسجمهور گيلان اقدام به چاپ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ.

– ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥِ ﻣﺮﮐﺰﯼ "ﺍﻣﯿﺮﻣﻮﯾﺪ ﺳﻮﺍﺩﮐﻮﻫﯽ" ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ. ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﺗﯿﻮﻝ ﺩﻭ ﻃﺎﯾﻔﺔ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮﺩ‌.

– ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌﺰﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ ﻭﺍﯾﻞ ﺷﺎﺩﻟﻮ" ﺑﻮﺩ و از تهران سرپيچی می‌كرد.

– ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ در بخش‌هایی ﻭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ" ﺑﻮﺩ. ﻏﺮﺏ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺁﻗﺎ ﺳﻤﯿﺘﻘﻮ" ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ. دیگر نواحی آذربايجان در ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻞ ﺷﺎﻫﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ نيز در ﺩﺳﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐُﺮﺩ ﺑﻮﺩ. در عين حال، ابتكار عمل در تمام مناطق آذربايجان و پيرامون آن -گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم- در اختيار روس‌ها بود.

– ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ايران، ﺑﻠﻮﭺ‌ﻫﺎ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥ بودن ﺑﻮﺩﻧﺪ. "ﺩﻭﺳﺖﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ" ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺯﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺎﺭ ﺭﺳﺘﻢ‌ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿز ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺪﺷﺮﻗﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ.

– ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦِ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. "شيخ خزعل" سال‌ها كه ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ پرداخت نمی‌كرد و سودای ساخت كشور مستقل عربستان را در خوزستان داشت. كه به‌دليل وجود منابع سرشار نفت، انگليس به شدت از شيخ خزعل حمايت می‌كرد.

– "ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽ" ﺩﺭ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﺝ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

– و…

با همه اين تفاصيل، تمام ايران در ناامنی و مصيبت غرق گرديده بود. ﺗﺮﮐﻤﻦ‌ﻫﺎ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺍ چپاول ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻﻥ ﯾﺎﻏﯿﺎﻥ ﻭ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺷﯽ ﺑﻮﺩ. ایران در آستانه فروپاشی و نابودی کامل قرار داشت.

اما ظهور يك ديكتاتور مستبد همچون رضاخان توانست چونان يك منجی، در اوج نااميدي ايران را نجات دهد. رضاخان سردار سپه، با تمام قوا به برقراری امنيت و سركوب شورشيان پرداخت و اين روند را تا زمانی كه بر مسند پادشاهی ايران جلوس كرد، نيز ادامه داد.


نويسنده: بهمن انصاری

اوضاع ايران در هنگام ظهور رضاخان
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك