دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

رستم

كتاب نایاب " اخبار الملوك " تاليف "ملك‌شاه‌حسين ابن ملك‌غياث‌الدين‌محمد ابن شاه‌محمود سيستانی" می‌باشد كه به اهتمام "دكتر منوچهر ستوده" حدود نيم‌قرن پيش، طبع گشته است.

كتاب اخبار الملوك شرح تاريخ سيستان از دوران باستان تا سال 1028هجری‌قمری است. فصل اول اين كتاب به اساطير كهن ايرانی مربوط به خطه سيستان می‌پردازد و داستان‌های كورنگ، كوك‌كوهزاد، رستم دستان، فرامرز و آذربرزين و… را بازگویی می‌كند. فصل دوم منحصرا به تاريخ صفاريان پرداخته است كه كتاب فوق در اين فصل به عنوان يك منبع دست اول ناب تلقی می‌گردد. فصل سوم نيز به شرح رويدادهای سيستان پس از حكومت صفاريان تا زمان زندگی نويسنده كتاب پرداخته است.

دانلود کتاب اخبار الملوك را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ محلی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اخبار الملوك "

دانلود کتاب ” اخبار الملوك “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " رستم در زبان سُغدی " اثر " احسان يارشاطر " می‌باشد.

كتاب رستم در زبان سُغدی به بررسی متنی به دست آمده به زبان سُغدی می‌پردازد كه يك داستان ناشناخته و جديد از رستم را نقل می‌كند.

دانلود کتاب رستم در زبان سُغدی را به پژوهشگران و دانشجويان رشته اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " رستم در زبان سُغدی ؛ احسان يارشاطر "

دانلود كتاب ” رستم در زبان سُغدی ؛ احسان يارشاطر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

برگرفته از شاهنامه فردوسی

راوی امیر اردلان داودی

در این کتاب در مقدمه به چگونگی سرودن شاهنامه توسط فردوسی پرداخته می‌شود. در ادامه به معرفی رستم، قهرمان افسانه‌ای شاهنامه می‌پردازیم. رستم بزرگ‌ترين پهلوان افسانه‌اى ايران است. او درشت‌اندام و زورمند و لقب او تهمتن (دارنده تن نيرومند) است. رستم پهلوان بارها ايران و پادشاه ايران را از خطرها رهانيد. هنگامى که کيکاووس در بند ديو سپيد بود او از هفت‌خوان گذشت، با ديو سپيد جنگيد و بر او پيروز شد و کيکاووس و اطرافيان وى را آزاد کرد و چندي بعد کيکاووس را از بند هاماوران پادشاه يمن نجات داد. فاجعه زندگى او کشتن پسر خود سهراب است. او همچنين اسفنديار رويين‌تن، اكوان‌ديو و بسياری ديگر را از ميان برداشت. نهايتا به دست نابرادری خود شغاد، كشته شد.

دانلود کتاب صوتی سرنوشت رستم را به محققين شاهنامه‌پژوه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " سرنوشت رستم "

دانلود كتاب صوتی ” سرنوشت رستم “
2.3 (45%) 4 votes

کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب به پاسداشت روز 25 اردیبهشت بزرگداشت حكيم فردوسی بزرگ.

افکت گذاری، میکس، صدا:  امیراردلان داودی

رستم و سهراب یکی از دردآورترین و غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است. اين فصل از روايت شاهنامه، داستان مرگ سهراب جوان را به تصویر می‌کشد که بر اثر جنگ با  رستم، بدون آگاهی از رابطه پدر و فرزندی با او، به دست پدر کشته می‌شود. اين بخش از شاهنامه، يكی از شاهكارهای ادبيات تراژيك در ميان آثار ادبی جهان است.

دانلود کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب را به تمام دوست‌داران شاهنامه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " تراژدی رستم و سهراب "

دانلود كتاب صوتی ” تراژدی رستم و سهراب “
5 (100%) 1 vote

بر پایه گزارش‌های سومری، " آرتا " تمدنی در سوی خاوری سومر بوده است که برای رسیدن به آن، پیک سومری می‌بایست از شوش، هفت کوه و انشان گذر می‌کرد تا به آنجا می‌رسید.

این نشانی درست برابر است با خوزستان، زاگرس و سرزمین پارس و این‌گونه، نخستین زیستگاه‌هایی که آن پیک می‌توانست پس از پشت سر نهادن «انشان» در «تپه ملیان» امروزی با آن روبه رو شود، زیستگاه‌های کرمان (تل شهداد، تل ابلیس، جیرفت و تپه یحیا) و در پس آنها، شهر سوخته بود. آنچه از این تمدن می‌دانیم، بسیار اندک است، نام آن نزدیک با نام کهن اوستايي آرتا و پهلوي آشا كه هر دو به معنای نظم و انضباط و درستي و راستي است و همچنين بر پايه الواح سومری بر آرتا یک فرمانروای خودرأی فرمان می‌رانده است.

این که از این فرهنگ بزرگ، جز در نوشته‌های سومری که ریزه پردازی‌های درون آنها نیز بسیار اندک است، جای دیگری سخنی نیست، خود نشان می‌دهد که تا چه اندازه، این سکونتگاه در حاشیه و نسبت به میان‌رودان، دور بوده است.

تمدن آرتا كجاست؟

تصويری از يك جام كه در جيرفت يافت شده و در آن نقشی از رويارویی يك پهلوان با يك مار غول‌پيكر نقش بسته است. برخی با توجه به نزديكي جيرفت به زابلستان و سيستان، اين نقش مي‌تواند تصويری از رستم دستان در نبرد با اژدها در خوان سوم ماجرای رفتن او به مازندران باشد.

تمدن آرتا كجاست؟
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك