دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مقالات و پژوهش‌های تاریخی

مقاله " بررسی و معرفی آثار معماری هخامنشیان در مصر " یک مقاله علمی پژوهشی از دکتر رحیم ولایی از اعضای موسسه باسان‌شناسی داشنگکاه تهران می‌باشد که با همراهی رضا قاسمی به رشته تحریر و پژوهش در آمده است.

دانلود مقاله " بررسی و معرفی آثار معماری هخامنشیان در مصر "

دانلود مقاله ” بررسی و معرفی آثار معماری هخامنشیان در مصر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

مقاله علمی‌/پژوهشی  " سندی نو یافته از نیای رضاشاه " مقاله‌ای به قلم آقایان مصطفی نوری و کوروش نوروزمرادی می‌باشد. این پژوهشگران با دست‌یابی به سندی تاریخی، رد پدربزرگ و جد رضاشاه را در تاریخ زده‌اند.

دانلود مقاله " سندی نو یافته از نیای رضاشاه "

دانلود مقاله ” سندی نو یافته از نیای رضاشاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

مقاله " ساختار نظامی آل‌بويه با تاكيد بر ديلميان " به قلم خانوم "آسيه ايزديار" پژوهشگر تاريخ و متخصص تاريخ ايران پس از اسلام به رشته تحرير درآمده است.

حكومت آل‌بويه از مردم ديلم كه دارای استعدادهای اثبات شده جنگی بودند آغاز شد. آنان تجهيزات نظامي و فنون جنگی خاصی را دارا بودند كه در مواقع ضرورت از آن‌ها بهره می‌بردند. شاهان آل‌بويه اهميت خاصي به استعدادهاي نظامي سربازان خود می‌دادند و حتي ديوانی‌به نام "ديوان سپاه" برای منظم ساختن مواجب سپاه برقرار كرده بودند.

در سپاه آل‌بويه در كنار ديلميان، كردان و تركان و اعراب نيز حضور داشتند كه اين نيروهاي نامتجانس در كنار هم، در دراز مدت موجب اضمحلال سپاه گرديد.

دانلود مقاله " ساختار نظامی آل‌بويه با تاكيد بر ديلميان "

دانلود مقاله ” ساختار نظامی آل‌بويه با تاكيد بر ديلميان “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب « سودمندی و ناسودمندی تاريخ برای زندگی » اثر گران‌مايه و بی‌همتای «فردريش نيچه» فيلسوف و متفكر برجسته قرن نوزده است.

نيچه وجود انسانی را به منزله يك رسالت می‌انگارد و اصرار دارد كه هر عملكرد انسانی بخشی از رسالت خويش است. نيچه معتقد است كه اگر تاريخ را به مثابه تفنّن و سرگرمی مورد بررسی قرار دهيم، بزرگترين خيانت را به بشريت كرده‌ايم. چرا كه بايد تاريخ را به خدمت بشريت درآورده و برای اعتلای فكر و اعمال آدمی بكوشيم.

نيچه در سودمندی و ناسودمندی تاريخ برای زندگی به بيان نوعی از ديدگاه فلسفه خود به علم تاريخ می‌پردازد. شديدا مطالعه اين كتاب به علاقمندان علم تاريخ توصيه می‌شود.

دانلود كتاب " سودمندی و ناسودمندی تاريخ برای زندگی "

دانلود كتاب ” سودمندی و ناسودمندی تاريخ برای زندگی “
5 (100%) 1 vote

كتاب پژوهشي عالي « قوم از ياد رفته؛ كاوشی درباره قوم صابئين مندایی » تاليف «سليم برنجی» است.

صابئين مندایی (كه در صدر اسلام در كنار مسيحي و يهود و زرتشتی در شمار اهل كتاب و ذمي بودند) پيروان دين حضرت يحيی (تعميد دهنده عيسی مسيح) می‌باشند. اين گروه امروز تقريبا منقرض شده‌اند و به دليل از دست رفتن بيشتر آثارشان، تا حدودي مبهم و رازآميز هستند. گاهی صابئين مندایی  را به اشتباه ستاره پرستان نيز می‌نامند.

در اين كتاب می‌كوشيم تا با اقليت ديني تقريبا منقرض شده صابئين مندایی بيشتر آشنا شويم.

دانلود كتاب " قوم از ياد رفته؛ كاوشی درباره قوم صابئين مندایی "

 

دانلود كتاب ” قوم از ياد رفته؛ كاوشی درباره قوم صابئين مندایی “
1 (20%) 1 vote

كتاب « سوگ سياوش ؛ در مرگ و رستاخيز » به قلم «شاهرخ مِسكوب» اثری است در باب تحليل شخصيت اسطوره‌ای و محبوب سياوش و نقش او و به ويژه پسرش كيخسرو در رستاخيز و آخرالزمان به باور ايرانيان باستان.

اين كتاب از سه بُعد اساطيری، باستان‌گرایی و زرتشتی قابل ملاحظه است.

سوگ سياوش ؛ در مرگ و رستاخيز يكي از معدود آثاري است كه صرفا به بازگويي افسانه‌های ايران باستان نمی‌پردازد بل آن را تحليل كرده و هدف از سرايش اين افسانه‌ها را بازگو می‌كند.

دانلود اين كتاب به همه دوست‌داران علم اسطوره‌شناسی توصيه می‌شود.

دانلود كتاب ” سوگ سياوش ؛ در مرگ و رستاخيز “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب « مقدمه‌ای بر رستم و اسفنديار » به قلم روان «شاهرخ مِسكوب» يكي از كتب تحليلي و پژوهشی عالي پيرامون روايت حماسي/اسطوره‌ای رستم و اسفنديار است.

روايات مربوط به رستم و اسفنديار احتمالا از دوره مادها تا اشكانيان به صورت شفاهي در مناطق شرقي فلات ايران آشنا بوده و در اين دوره مكتوب و در سراسر ايران منتشر می‌شود. حضرت فردوسی در خلال جمع‌آوري تاريخ اساطيري ايران، به اين داستان مهيج نيز مي‌پردازد و مفصلا درباره آن بازگو مي‌كند.

نويسنده كتاب نایاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفنديار خود در اين كتاب ميگويد كه پس از فردوسي نقالان و شاهنامه‌خوانان بی‌نام و نشان نقش به سزايي در همه‌گير ماندن و عدم فراموشي اين اسطوره دارند.

دانلود كتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفنديار كه توسط پرتال جامع كتاب تاريخ (تاريخ‌بوك) براي نشر الكترونيك طبع گشته است را به تمام ايران دوستان و مورخين و اسطوره‌شناسان توصيه مي‌كنيم.

دانلود كتاب ” مقدمه‌ای بر رستم و اسفنديار “
5 (100%) 1 vote

كتاب ناياب « داستان غدير خم » اثر «اميرحسين خنجی» است.

خنجي در داستان غدير خم كوشيده است تا با ديد تاريخي و نه مذهبی، به بررسي روايت غدير خم و ولايت اميرالمومنين علي(ع) بپردازد. روايات پراكنده در كتب كوناگون شيعه و سني و بررسي نامه‌ها و اسناد ديگر، آبشخور پژوهش ستاد خنجی براي نگارش داستان غدير خم می‌باشد.

دانلود كتاب داستان غدير خم توسط پرتال جامع كتاب تاريخ (تاريخ‌بوك) براي دانشجويان و پژوهندگان ارجمند مهيا گشته است.

دانلود كتاب ” داستان غدير خم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس، نایاب و بی‌نظير« جمهور » شاهكار « افلاطون »، بزرگترين فيلسوف همه ادوار، می‌باشد.

جمهور يك كتاب فلسفی كلاسيك می‌باشد كه خود از ده نمايشنامه گوناگون تشكيل شده است. هر بخش دربرگيرنده يك مناظره فلسفی در باب مسائلی همچون نوع‌حكومت‌ها، عدالت، برتری قومي، حقيقت و… است.

افلاطون در جمهور نظريه‌های خود پيرامون مسائل فلسفی و سياسی و اجتماعی را از زبان شخصيت‌های موجود در كتاب بيان كرده. شخصيت اصلی كتاب سقراط است و در مقابل او چهره‌های شهير و به‌نام يونان باستان حضور دارند.

كتاب نایاب جمهور به صورت اختصاصی با كيفيت عالی توسط پرتال جامع كتاب تاريخ از روی نسخه‌‌ای نفيس اسكن و براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب " جمهور "
دانلود کتاب ” جمهور “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس « آفرينش خدايان؛ راز داستان‌های اوستایی » به قلم «اميد عطایی» يكي از ژرف‌ترين پژوهش‌ها، پيرامون اساطير و افسانه‌های ايرانی مي‌باشد.

نويسنده در اين كتاب سترگ، پس از تفسير اصول اعتقادی ايرانيان باستان و مقدسات آن‌ها، چگونگي پيدايي جهان و آفرينش آدمي را بازگویی كرده و سپس به بررسي خدايان و شاهان اساطيری ايرانی بر پايه اوستا و متون زرتشتي و ايرانی مي‌پردازد. اين كتاب يكی از جامع‌ترين كتبي‌است كه به بررسي پيدايش و تكوين جهان به باور ايرانيان باستان پرداخته است. به جرات می‌توان گفت كه كتاب آفرينش خدايان در شمار بهترين كتاب‌های تاليف يافته در زمينه اساطير ايرانی است.

دانلود كتاب آفرينش خدايان؛ راز داستان‌های اوستایی و مطالعه آن را به تمام علاقمندان و دوست‌داران اسطوره‌شناسي پيشنهاد مي‌شود.

قيمت دانلود اين كتاب: 15هزار توماندانلود کتاب ” آفرينش خدايان، راز داستان‌های اوستایی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« ظهور تيمور » كتابی‌ پژوهشی نوشته استاد «عباس اقبال آشتيانی» می‌باشد.

پس از يورش چنگيز و نوه‌اش هلاگو به ايران و تشكيل سلسله ايلخانی، كشور ايران با تدابير وزراي انديشمند و ايراني دربار مغولان رو به آباداني نهاد. اما با سقوط ايلخانان ايران دچجار هرج و مرج گشته و از هر سو فرمانداري داعيه استقلال سر داد. در اين كشاكش تيمور لنگ كه نژاد از تاتارها داشت، با خوي ددمنشی و قدرت شمشير تمام حكومت‌های محلی را از بين برده و سلسله گوركانيان را تاسيس كرد.

نويسنده كتاب ظهور تيمور، پس از پرداختن به اوضاع و احوال سرزمين‌های ايرانی پيش از برآمدن تيمور ، به شرح پيدايی تيمور و اصل و نسب او پرداخته و سپس مفصلا شرح لشگركشی‌های او را گزارش می‌كند. اين كتاب يكی از كامل‌ترين پژوهش‌ها درمورد زندگی تيمور لنگ می‌باشد.

دانلود كتاب ظهور تيمور را به همه دانشجويان و پژوهشگران تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " ظهور تيمور "
دانلود کتاب ” ظهور تيمور “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « سلسلة‌ التواريخ » اثر «سليمان سيرافی» و «ابوزيد‌حسن سيرافی» از ايرانيان اهل بندر‌سيراف خليج‌فارس مي‌باشد كه در سال 237هجري/851ميلادی نوشته شده. «محمد محمدی‌لوی‌عباسی» از فرهيختگان عصر حاضر، پس از دست‌يابي به يك نسخه نایاب و نفيس از آن در كتابخانه‌ملّی‌پاريس، اقدام به بازگردان آن به فارسي كرده و با نام «شگفتی‌هاي جهان باستان» در سال 1335خورشيدي به طبع رسانده است.

در مقدمه كتاب به قلم مترجم مي‌خوانيم:

«چين و هندوستان مهد فرهنگ و تمدن جهان باستان است. … كتاب حاضر مجموعه مختصر بسيار گرانبهايي‌است مشتمل بر شرح آداب و عادات و اخلاق و قوانين اجتماعي تمام دنيای قديم، به‌ويژه مردمان هندوستان و جاوه و چين و ديگر ملل مشرق زمين.و شرح خصوصيات نژادي، منافع اقتصادي، فوائد تجارتي … و در ميان تاليفات شرقي بي‌همتاست.»

كتاب نایاب سلسلة‌ التواريخ به دليل پرداختن به شرح شگفتي‌ها و عجايب مشرق زمين، افزون بر جنبه تاريخي، براي اسطوره‌شناسان و شرق‌شناسان يك منبع عالي؛ و همين‌طور به دليل اطلاعات جغرافيايي و آب و هوايي مشرق‌زمين، براي بررسي جغرافياي تاريخی مشرق‌زمين، بسيار بي‌نظير است.

سلسلة‌ التواريخ به صورت اختصاصي و براي نخستين بار توسط مجموعه فرهنگي تاريخ‌بوك از روي نسخه بسيار نفيس و نایاب آن اسكن گرفته شده و براي علاقمندان به صورت الكترونيك طبع گشته است.

قيمت اين كتاب: 7,999 توماندانلود کتاب ” سلسلة‌ التواريخ (شگفتی‌های جهان باستان) “
4.8 (96.36%) 22 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك