دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

بابل

كتاب نایاب " مقایسه فرهنگ مصر و بین‌النهرین " پژوهشی از هایده معیری می‌باشد.

کتاب مقایسه فرهنگ مصر و بین‌النهرین بررسی مبسوطی از تفاوت‌ها و تشابهات دو فرهنگ کهن مصر باستان و دولت‌شهرهای بین‌النهرین (سومر، بابل، آشور و…) می‌باشد. محقق این اثر کوشیده است تا در زمینه‌های گوناگونی نظیر مذهب، هن و ادبیات، به سنجش دو منطقه‌ی فرهنگی بزرگ جهان باستان و نقش آن‌ها در فردای جهانِ آن‌روز، بپردازد.

دانلود کتاب مقایسه فرهنگ مصر و بین‌النهرین را به علاقمندان به تاریخ جهان باستان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " مقایسه فرهنگ مصر و بین‌النهرین "

دانلود کتاب ” مقایسه فرهنگ مصر و بین‌النهرین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " الواح بابلی " پژوهشی از ادوارد شی‌یرا با ترجمه علی‌اصغر حکمت می‌باشد.

کتاب الواح بابلی اثری باستان‌شناسی/تاریخی است. مولف این اثر کوشیده است تا جدیدترین یافته‌های باستان‌شناسی مربوط به الواح بابلی را کند و کاو کرده و به سه هزار سال پیش بازگردد. 

دانلود کتاب الواح بابلی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ جهان باستان، باستان‌شناسی و اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " الواح بابلی "

دانلود کتاب ” الواح بابلی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " اسطوره آفرینش بابلی " پژوهشی از شروین وکیلی می‌باشد.

کتاب اسطوره آفرینش بابلی بر پایه لوحه‌ای به نام انوباالیش که از کتابخانه آشوربانیپال استخراج شده است، تحریر یافته است. این متن با وجودی‌که بر پایه باورهای بابلی نقر شده است، اما ظاهرا اصل ماجرا بسیار کهن‌تر بوده و ریشه‌ی اکدی و یا حتی سومری داشته است. 

دانلود کتاب اسطوره آفرینش بابلی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علم اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اسطوره آفرینش بابلی "

دانلود کتاب ” اسطوره آفرینش بابلی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ جادوگری " تالیف دکتر ایرج گلسرخی می‌باشد.

كتاب تاریخ جادوگری به بررسی تاریخچه جادوگری در دنیای باستان از سومر تا بابل و آشور و مصر و ایران و هند و چین می‌پردازد. در ادامه به قرون وسطی و تاریخچه جادوگری در میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان خواهد پرداخت.

دانلود کتاب تاریخ جادوگری را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ جهان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ جادوگری "

دانلود کتاب ” تاریخ جادوگری “
3.3 (66.67%) 3 votes

كتاب نایاب " تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان " پژوهشی از لئوناردو کینگ  می‌باشد.

كتاب تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان یکی از کامل‌ترین کتب در زمینه گزارش و پژوهش تاریخ کامل بابلیان می‌باشد. این کتاب به بررسی تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دولت شکوهمند بابل پرداخته است. 

دانلود کتاب تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ ایران باستان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان "

دانلود کتاب ” تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ اساطیر آشور و بابل " تالیف "ژیران"، "لاکوئه" و "دلاپورت" با ترجمه روان و بسیار عالی ابوالقاسم اسماعیل‌پور، می‌باشد.

كتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل شامل سه بخش متفاوت می‌باشد. بخش نخست به بررسی اساطیر و افسانه‌های بسیار کهن -مربوط به دوران پیش از تاریخ- پرداخته است. در بخش دوم کتاب، اساطیر آشور و بابل به تفصیل مورد نقد قرار گرفته و این بخش،‌ مهم‌ترین بخش کتاب است. در بخش سوم نیز اساطیر فنیقی‌ها شرح و بسط داده شده است.

دانلود کتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل را به پژوهشگران و دانشجویان رشته اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فرهنگ اساطیر آشور و بابل "

دانلود کتاب ” فرهنگ اساطیر آشور و بابل “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

سال‌شماری مهمترين وقايع تاریخ ایران باستان از مادها تا سقوط هخامنشیان:

الف – مادها:
۱- تاسیس سلطنت ماد ها به همت "دياكو": ۷۰۸ قبل از میلاد
۲ – صلح مادها و لید‌یها در زمان "هوخشتره": ۵۸۵ قبل از میلاد
۳ – شکست "آيختوويگو" از "كوروش" و انقراض دولت ماد: ۵۵۰ قبل از میلاد

ب – هخامنشیان‌:
۱ – جنگ "کورش" با "کرزوس" پادشاه "لیدی": ۵۴۶ قبل از میلاد
۲ – فتح "بابل" بدست "کورش": ۵۳۹ قبل از میلاد
۳ – فتح "مصر" در زمان "کمبوجیه": ۵۲۵ قبل از میلاد
۴ – قتل "گئومات مغ": ۵۲۱ قبل از میلاد
۵ – آغاز سلطنت "داریوش بزرگ": ۵۲۱ قبل از میلاد
۶ – تسخیر "بابل": ۵۲۱ قبل از میلاد
۷ – مسافرت "داریوش" به "مصر": ۵۱۷ قبل از میلاد
۸ – لشکر‌کشی "داریوش" به کشور "اسکیت‌ها": ۵۱۴ قبل از میلاد
۹ – افتادن شهر "سارد" به دست شورشیان یونانی‌: ۴۹۸ قبل از میلاد
۱۰ – تسخیر "تراکیه" به دست لشکر "داریوش": ۴۹۳ قبل از میلاد
۱۱-جنگ "ماراتن": ۴۹۰ قبل از میلاد
۱۲ – لشکر‌کشی به "یونان" در زمان "خشایارشاه": ۴۸۱ قبل از میلاد
۱۳ – جنگ "سالامین": ۴۸۱ قبل از میلاد
۱۴ – جنگ "پلانه": ۴۷۹ قبل از میلاد
۱۵ – "معاهده کیمون" با یونانیون در زمان "اردشیر اول": ۴۴۹ قبل از میلاد
۱۶ – جنگ "کوتا‌ کزا" و باز‌گشت ده هزار نفر در زمان "اردشیر دوم": ۴۰۱ قبل از میلاد
۱۷ – "معاهده آنتا لیداس" در زمان "اردشیر دوم" با یونانی‌ها: ۳۸۷ قبل از میلاد
۱۸ – فتح "مصر" در عهد "اردشیر سوم": ۳۴۵ قبل از میلاد
۱۹ – جنگ "گرانیک" در زمان "داریوش سوم" با "اسکندر": ۳۳۴ قبل از میلاد
۲۰ – جنگ "اریل" در زمان "داریوش سوم" با "اسکندر" : ۳۳۱ قبل از میلاد
۲۱ – قتل "داریوش سوم" و سقوط دولت هخامنشی: ۳۳۰ قبل از میلاد

سال‌شماری وقايع تاريخ ايران باستان از مادها تا هخامنشيان
3.5 (70%) 2 votes

این نقشه ارزشمند باستانی در اواخر قرن 18 در عراق یافت شد اما تا سال 1899 ميلادی مخفی شده و به نمایش عمومی در نیامد. نقشه بر روی یک سنگ از رس نقش بسته و جهان بابل را به نمایش می گذارد. این شی گرانبها در جنوب عراق و در در شمال بابل در ساحل شرق رود فرات کشف شد.

بابل در مرکز نقشه است و دور آن را آب احاطه کرده.(دو دایره بزرگ) خطوط موازی در پایین به نظر می‌رسد برای نشان دادن باتلاق جنوب، و یک خط منحنی که از شمال و شمال شرق کشیده شده است به نظر می رسد برای نشان دادن کوه های زاگرس است. هفت دایره کوچک در این نقشه ترسیم شده است که احتمالا نشان دهنده هفت ايالت (شهرستان) در آن روزگار است.

در این نقشه رودخانه ها نیز ترسیم شده اند و با خط میخی بر روی آن "آب تلخ" (رودخانه) نقش بسته. در مثلث های بیرون از دایره(خارج از محدوده دایره‌ای رودها) سه تمدن دیگر نیز نمایش داده شده اند. متاسفانه بقیه نقشه از بین رفته. این اثر بی نظیر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

كهن‌ترين نقشه از تمدن بابل

نقشه ی "بابل" یکی از قدیمی ترین نقشه های بازمانده از دوران باستان

میان رودان، 600 پیش از میلاد

كهن‌ترين نقشه از تمدن بابل
به اين كتاب امتياز بدهيد.

برج بابل ساختمانی است که در سِفْر پیدایش از كتاب تورات به آن اشاره شده‌است.

بر پایه آنچه در تورات کتاب پیدایش آمده انسان‌های نخستین که همگی در بابل بودند به سبب کمبود جا و سرچشمه‌ها خواستار پراکنده شدن به جاهای دورتر شدند از این رو و برای جلوگیری از چند دستگی این برج بلند را ساختند تا همبستگی خود را از دست ندهند. اما ظاهرا اين برج در اصل توسط شاه بابل برای ملكه ایرانی‌اش سميراميس ساخته شد تا در هر طبقه از آن گل و گياهي قرار گرفته و خاطرات كوه‌های سرسبز زاگرس را برای معشوقه‌اش زنده نگاه دارد. همچنين برخی از پژوهشگران معتقدند برج بابل معبدی برای ”مردوک ” خدای بابل بود.

در سال ۱۸۹۸میلادی رابرت کُلدوی (آلمانی: Robert Koldewey)، باستان‌شناس آلمانی، در حدود ۹۰ کیلومتری جنوب شهر بغداد و در سواحل فرات جستجو در پی یافتن ویرانه‌ها و بقایای شهر غرق شده بابل را آغاز کرد. سرانجام بنایی با ابعاد ۹۰ در ۹۰ متر و ارتفاع حدود ۹۰ متر يافت شد. از این بنای عظیم تنها تعدادی از پایه‌های اصلی آن به جای مانده است. تا پیش از حفاری‌ها و کاوشهای باستان‌شناسان افسانه‌ها و تصورات گوناگونی در مورد برج بابل وجود داشت. یکی از نمودهای این تخیلات تابلوی نقاشی برج بابل اثر ”‌پیتر بروگل‌” است که برج بابل را بنایی مدور و مطبق با تاقهای قوسی تصور کرده. اما حفاریهای باستان شناسان و پژوهشگران تصویری متفاوت از آنچه گذشتگان می‌انگاشتند به ما می دهد: بنایی چهارگوش با ابعاد ۹۰ در ۹۰ متر، مطبق و توپر به ارتفاع ۹۰ متر.

برج بابل

نقاشی برج بابل اثر پیتر بروگل‌

برج بابل
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین " حاصل همكاری مشترك "دكتر علی‌باقر عادفلر" و "صالح امين‌پور" می‌باشد.

كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین شامل تاريخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن‌های سومر، اكد، بابل، آشور، ايران، ليدی، مصر، هند و چين می‌باشد. همچنين اساطير ملل شرقی و بارورها و خرافات دنيای قديم نيز به خوبی مورد پژوهش قرار گرفته است كه مجموع اين موارد، كتابی بسيار پربار و فوق‌العاده را شامل شده است. كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین يكی از منابع درسی دوره كارشناسی رشته تاريخ دانشگاه پيام‌نور نيز می‌باشد.

دانلود كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین را به تمام محققان و پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ با گرايش ايران باستان و مستشرقين و فرهنگ‌دوستان توصيه مي‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین “

دانلود کتاب ” تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین “
4 (80%) 1 vote

عيلامی‌ها از نخستين ساكنان فلات ايران بودند. آن‌ها آريایی نبودند و نژادی كهن‌تر داشتند. نژاد آن‌ها به خوزی معروف است. عيلامی‌ها همواره با سومری‌ها و بعدها با آشوری‌ها و بابلی‌ها در جنگ و تصادم بودند. تمدن پيشرفته عيلامی در زمان حكومت هخامنشيان زير نظر پارس‌ها اقرار گرفت و از اين پس جزئی از امپراطوري ايران بود. تا زمان ساسانيان هنوز خوزی‌نژادهایی از بازماندگان عيلام باستان در جنوب غربی فلات ايران وجود داشتند.

در زير عكسی نایاب از آثار باستانی عيلامی را می‌بينيد. اين آثار امروز در موزه لوور پاريس در كشور فرانسه نگهداری می‌شود.

آثار باستانی عيلامی

آثار باستانی عيلامی
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك