دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

انقلاب مشروطه

کتاب " راهبران فکر مشروطه " اثری از "مهران امیراحمدی" می‌باشد.

کتاب حاضر به بررسی اوضاع و احوال نقش برخی از چهره‌های شاخص ایران در دوره قاجار که در پیشبرد فکری ایران به سوی انقلاب مشروطه، نقش داشتند، پرداخته است. این کتاب به شرح زندگی و مبارزات سیاسی و اجتماعی افراد زیر پرداخته است:

– میرزا ملکم‌خان
– سید جمال‌الدین اسدآبادی-
– میرزا عبدالرحیم طالب‌اف

– میرزا فتحعلی آخوندزاده
– میرزا آقاخان کرمانی
– مستشارالدوله تبریزی
میرزا تقی‌خان امیرکبیر

دانلود کتاب راهبران فکر مشروطه را به علاقمندان به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " راهبران فکر مشروطه "

دانلود کتاب ” راهبران فکر مشروطه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تجربه مدرنیته در ایران " پژوهشی از اسماعیل مزدانلو می‌باشد.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران در 6 فصل و 440 صفحه تألیف شده است. این کتاب ماجرای مواجهه شورمندانه ایرانیان با مدرنیته می‌پردازد. هم‌زمان با تحولات زندگی در نقاط مختلف جهان، ایرانیان نیز همانند سایر ملت‌ها تحت‌تأثیر این تحولات قرار‌گرفتند و رویه‌های متنوع و متفاوتی از نحوه برخورد با رویدادهای مدرن پیرامون خود تجربه کردند. قلمروی مدرنیته در ایران که در نخستین ایستگاه ساحت اندیشه‌ورزی خود به شدت متأثر از رویدادهای مدرن دنیای غرب بود، از همان ابتدا در تسخیر روایت‌های غرب مدار عصر مشروطه و در ادامه تحت الزامات مدرنیزاسیون آمرانه حکومت اقتدارگرای پهلوی، رؤیای ویرانی، انحلال و انهدام بافت کهنه زندگی و در آغوش فشردن مظاهر دنیای جدید را در ذهنیت و عینیت خویش می‌پروراند.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران که با ابتناء به برخی نظریات مدرنیته از جمله دیدگاه‌های مارشال برمن، نوشته شده است، مهمترین رمان‌های اجتماعی دهه 40 و 50 را به عنوان اصلی‌ترین منبع پژواک مدرنیته در مدرنیسم ایرانی مورد مطالعه قرار داده و با بهره گیری از روش هرمنوتیکِ ژرفایی، به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته است.

فصل اول این کتاب به مروری بر معمای مدرنیته ایرانی، درباره یک دغدغه، مطالعات مدرنیته و ماجراجویان ایرانی و خط سیر کتاب اختصاص دارد. در فصل دوم با معرفی مفاهیم ، مبانی و چارچوب نظری آشنا می شویم که مهمترین بخش کتاب بوده و برای مخاطبان تخصصی حائز اهمیت است. در فصل سوم با روند مدرنیزاسیون در ایران از آغاز مشروطه تا تشکیل مدرن در ایران، روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم و تأثیر مدرنیزاسیون پهلوی بر فضای فیزیکی شهرها و دوپارگی‌های سنت-‌مدرن آشنا می‌شویم. فصل چهارم کتاب به تاریخچه رمان فارسی اختصاص دارد و رابطه رمان ایرانی با مدرنیته و پژواک رفتار اجتماعی ایرانیان در رمان‌های دهه 40 و 50 مورد بحث و بررسی واقع شده است. چهار فصل نخست در واقع مقدماتی برای ورود به فصل پنجم این کتاب است که در 250 صفحه به تحلیل و تفسیر مهمترین رمان‌های دو دهه فوق اختصاص دارد. مطالعه این فصل برای درک و فهم کنش‌های ایرانیان در رویارویی با مدرنیته بسیار اهمیت دارد و می‌تواند دلایل و زمینه‌های توسعه نیافتگی ایرانیان در دوران پهلوی و دوم را آشکار سازد و فصل ششم این کتاب به «جمع‌بندی و بررسی دستاوردها» اختصاص یافته است. در بخشی از نتیجه‌گیری این بخش آمده است:

«‌جامعه ایرانی در این دو دهه، تجربه‌های خاص خود را از سر می‌گذراند؛ همانند هر سرزمین دیگری و البته با ویژگی‌ها و مقتضیات خاص فرهنگی و اجتماعی خود، ولیکن مدرنیزاسیون شتاب‌زده، به‌شدت سیاسی و برون‌زا از تابانیده شدن پرتوهای توسعه به ذهن سوژه ایرانی جلوگیری می‌کند. رمان‌نویسان به ارائه تصویری منفی از شهر روی می‌آورند و با عباراتی مانند تهران مخوف، دل کور، شب هول و …به شکلی غیرمستقیم، وحشت خود را از زندگی در شهر نشان می‌دهند. این گرایش مأیوسانه به شهر، نشان‌دهنده نوعی واکنش بر ضد هجوم قهار شیوه زندگی شهری و تنهایی آدم‌ها در میان حصارهای آهنی و سیمانی است.»

این کتاب به لحاظ دارا بودن مبانی نظری و اتکا به بیش از 200 منبع داخلی و خارجی، یکی از بهترین پژوهش‌های بینارشته‌ای در حوزه‌های تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات و مطالعات فرهنگی است و علاوه بر اینکه منبع قابل اتکایی برای دانشجویان و پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکترا می باشد، برای مخاطبان عام نیز جذابیت‌های خاص خود را داراست.

دانلود کتاب تجربه مدرنیته در ایران را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.
 

برای تهیة این کتاب، به انتشارات سنا مراجعه کرده یا با ایمیل زیر در تماس باشید:

m_venous121@yahoo.com

دانلود کتاب ” تجربه مدرنیته در ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرازهایی از انقلاب مشروطه " پژوهشی از ساسان آقاجانی می‌باشد.

کتاب فرازهایی از انقلاب مشروطه به بررسی وقایع و سلسله رویدادهایی که منجر به انحراف انقلاب مشروطه و به ثمر ننشستن اهداف آن، می‌پردازد. 

دانلود کتاب فرازهایی از انقلاب مشروطه را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ معاصر و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فرازهایی از انقلاب مشروطه "

دانلود کتاب ” فرازهایی از انقلاب مشروطه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فکر آزادی در ادبیات مشروطه ایران " اثری پژوهشی، نگارش "دکتر مهرنور محمدخان" می‌باشد.

كتاب فکر آزادی در ادبیات مشروطه ایران با مفهوم آزادی و توصیف آن آغاز می‌شود. سپس به جایگاه مفهوم آزادی پیش از مشروطه پرداخته و پس از توضیحاتی وارد ماجراهای مربوط به انقلاب مشروطه می‌شود. مفهوم آزادی و دموکراسی در میان مشروطه‌خواهان از مباحث مهم بعدی مطرح‌شده در این کتاب است. در پایان نیز به بازتاب تفکر آزادی‌خواهی در رویدادهای پس از مشروطه پرداخته شده است.

دانلود کتاب فکر آزادی در ادبیات مشروطه ایران را به علاقمندان به تاریخ معاصر ایران توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " فکر آزادی در ادبیات مشروطه ایران "

دانلود کتاب ” فکر آزادی در ادبیات مشروطه ایران “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تاریخ معاصر ایران " شاهکار " پیتر آوْری " استاد تاریخ دانشگاه کمبریج انگلستان و از مورخان ایران‌شناس مشهور، می‌باشد.

كتاب تاریخ معاصر ایران، پژوهشی موشکافانه و دقیق درباره تاریخ ایران از آغاز سلسله قاجاریه تا پایان این سلسله می‌باشد. روابط ایران با روسیه و انگلیس و دول اروپایی، معاهده‌های منجر به از دست رفتن خاک ایران، متن قراردادها، بررسی اعطای امتیازها توسط قاجارها به اروپاییان، وزرای بزرگ ایرانی چون امیرکبیر، کیفیت مسافرت‌های پادشاهان ایران به اروپا، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب مشروطه، پیروزی مشروطه‌خواهان و به وجود آمدن نخستین حکومت بر پایه قانون در مشرق‌زمین، جنگ جهانی اول، کودتای 1299، روی‌کار آمدن رضاخان و سقوط قاجارها و… از مباحث مهم مطرح شده در این کتاب بزرگ و ارزشمند است.

این کتاب از لحاظ بار علمی بی‌نظیر بوده و از مهمترین کتب پژوهشی تالیف یافته من‌باب تاریخ معاصر ایران زمین است.

دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران شاهکار پیتر آوْری را به پژوهشگران تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت این کتاب: 17هزار توماندانلود کتاب ” تاریخ معاصر ایران ؛ پیتر آوْری “
4.6 (92%) 5 votes

علی‌قلی‌خان بختیاری‌ مشهور به سردار اسعد بختیاری از سران ایل بختیاری‌، فرمانده فاتحان تهران و از رجال با فرهنگ و برجسته دوران مشروطیت می‌باشد. وی با فتح تهران به استبداد محمد‌علی‌شاه قاجار پایان داد و درواقع آخرین ضربه را برای پیروزی نهایی مشروطه بر پیکر استبداد کوبید.

علی‌قلی‌خان فرزند سوم حسین‌قلی‌خان‌ایلخانی بود. او پس از ماجرای به توپ بستن مجلس توسط محمد‌علی‌شاه و پس از کسب اجازه از مراجع تقلید و علمای آن دوره ابتدا اصفهان و سپس تهران را فتح کرد. بعداز پیروزی انقلاب مشروطه  به  سمت  وزارت داخله  و  وزارت جنگ منصوب گردید. از وقایع  مهم ‌در زمان حیات سیاسی او، اکتشاف نفت در مناطق جنوب و جنوب‌غرب فلات‌ایران‌، توسط کنسرسیوم دارسی ‌در استان خوزستان و چاه شماره یک مسجدسلیمان بود. سردار اسعد بختیاری از چهره های معتبر و مشهور ایران زمین می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تحولات کشور به ویژه در دوران نهضت مشروطیت دارا بود و بی‌گمان یکی از مفاخر ملی این آب و خاک به شمار می‌رود.  

گردآورنده و راوی: امیر اردلان داودی
زمان 64 دقیقه

دانلود کتاب صوتی " سردار فاتح: زندگینامه سردار اسعد بختیاری "

دانلود کتاب صوتی ” سردار فاتح: زندگینامه سردار اسعد بختیاری “
4.8 (95%) 4 votes

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.9 (78.95%) 95 votes

كتاب نایاب " انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام " اثری به قلم "بهمن انصاری" می‌باشد.

كتاب انقلاب مشروطه، از آغاز تا انجام گزارشی از روزشمار انقلاب مشروطه، از آغاز نخستين جنبش‌های مردمی تا به انجام رسيدن آن می‌باشد. در اين كتاب نويسنده كوشيده است تا سراسر رويدادهای مهم تاريخ‌ مشروطه را از نخستين پيش‌لرزه‌های جنبش مردمی تا آغاز مبارزات و به فرجام رسيدن انقلاب مشروطه بازگو كند.

دانلود کتاب انقلاب مشروطه از آغاز تا انجام را به پژوهشگران و علاقمندان تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام "

همچنین می‌توانید برای خرید نسخه چاپی کتاب «انقلاب مشروطه»، با شماره‌‌های 09361777119 و 66974812 (نشر منشورسمیر) تماس بگیرید.
و یا برای سفارش اینترنتی نسخه چاپی، این‌جا را کلیک کنید.

دانلود کتاب " انقلاب مشروطه از آغاز تا انجام "
تصویر روی جلد کتاب انقلاب مشروطه، از آغاز تا انجام

دانلود کتاب ” انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام “
4.2 (84.76%) 21 votes

كتاب نایاب " ديدار همرزم ستارخان " تاليف "نصرت‌الله فتحی" است.

كتاب ديدار همرزم ستارخان كتاب مهم و دست‌آولی پيرامون انقلاب مشروطه است. اين كتاب حاصل يك گفت و شنود دوستانه ميان نويسنده كتاب و يكی از مجاهدان است كه سال‌ها پس از مشروطه، انجام يافته و در مورد ستارخان و مجاهدين و مشروطه نقطه نظرات و حاصل مشاهدات عينی خود را مطرح می‌كند.

دانلود کتاب ديدار همرزم ستارخان را به دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " ديدار همرزم ستارخان "

دانلود كتاب ” ديدار همرزم ستارخان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ ايران مدرن " شاهكار مورخ بزرگ " يرواند آبراهاميان " می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران مدرن با استبداد و حكومت نيمه‌بيمار قاجار، سخن را آغاز می‌كند. سپس به رفرم و انقلاب در ايران با جنبش مشروطه‌خواهی پرداخته و ريشه‌ها و پيامدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه به برآمدن رضاخان و حكومت ملی پهلوی پرداخته و پس از ماجراهای مهم دوران محمدرضاشاه پهلوی از جمله ماجرای مصدق و كودتای 28 مرداد، وارد بخش انقلاب اسلامی و ايران كنونی می‌شود.

دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت: 11 هزار توماندانلود كتاب ” تاريخ ايران مدرن ؛ آبراهاميان “
2.7 (53.33%) 6 votes

كتاب نایاب " زنان ايران در حنبش مشروطه " پژوهشی بسيار ارزشمند و گرانسنگ از "عبدالحسين ناهيد" می‌باشد.

كتاب زنان ايران در حنبش مشروطه كه در بهار سال 1360 خورشيدی به چاپ رسيده است، تحقيقی‌ است پيرامون نقش عنصر بانوان در تحقق انقلاب مشروطه. در اين كتاب نقش زنان چه در جنبش‌های فكری مشروطه و چه در جنبش‌های اجتماعی، به شكلی دقيق مورد بررسی قرار می‌گيرد. اين كتاب از نخستين كتبی است كه به اهميت نقش زنان در حامعه مذهبی و بسته ايران همزمان با انقلاب مشروطه و پيامدهای پس از آن، می‌پردازد.

دانلود کتاب زنان ايران در حنبش مشروطه را به طرفداران و دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " زنان ايران در جنبش مشروطه "

دانلود كتاب ” زنان ايران در جنبش مشروطه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ انقلاب مشروطيت ايران " اثر "دكتر مهدي ملكزاده" می‌باشد.

كتاب تاريخ انقلاب مشروطيت ايران يكي از مفصل‌ترين و كامل‌ترين كتب، پيرامون تاريخ مشروطه ايران است. به نوعي كه پس از اثر زنده‌ياد احمد كسروی، اين كتاب مهمترين منبع دست‌اول پيرامون تاريخ مشروطه ايران و وقايع مفصل آن است. شادروان ملكزاده كه خود پسر ملك‌المتكلمين از شهداي مشروطيت می‌باشد، در نوجوانی شاهد وقايع‌ بوده و بيشتر رويدادها را به چشم ديده است. ملكزاده افزون‌بر وقايعی كه از نزديك ديده و اسنادي كه به دست آورده، از دوستان و اطرافيان پدرش نيز كه به‌نوعي شاهد زنده وقايع مشروطيت بوده‌اند، بهره برده و اين كتاب بي‌نظير را به رشته تحرير آورده است.

دانلود کتاب تاريخ انقلاب مشروطيت ايران را به تمام تاريخ‌پژوهان و علاقمندان به تاريخ معاصر، پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ انقلاب مشروطيت ايران “

دانلود کتاب ” تاريخ انقلاب مشروطيت ايران “
2 (40%) 3 votes

محمد‌علی‌شاه قاحار همزمان با بمباران مجلس به کمک روس‌ها، دستور حمله به تبریز را نیز داده بود؛ بساط مشروطه در تهران طی چهار ساعت برچیده شد. مجاهدين اما همچنان به مبارزه ادامه مي‌دادند كه آن‌ها نيز يك‌به‌يك مغلوب شدند. اما در كوی‌ اميرخيز ستارخان همچنان مشغول مبارزه بود. به زودي به پيروزی‌هاي چشم‌گيری دست يافت و تمام مجاهدين مجددا سلاح برداشته به او پيوستند و ندای مشروطه‌خواهی بار ديگر فرياد كشيده شد.

با وجود ورود قشون روس به آذربايجان و سقوط تبريز اما مشروطه در ديگر شهرها شعله‌ور شده بود و پيام ستارخان در همه‌جا منتشر گرديده بود. به زودي لشگر بختياری‌ها و گيلانی‌ها به تهران آمده و پايتخت فتح شد، شاه تبعيد گرديد و مجلس برپا گشت.

با پيروزی مشروطه و تشكيل مجلس، از ستارخان خواسته شد تا تبريز را كه اكنون در اختيار قشون روس بود ترك كرده و به پايتخت بيايد. او به هراه باقرخان به حركت در آمد. استقبال بی‌نظير بود و در هر شهر و روستا مردم او را حمايت و بدرقه می‌كردند. در تهران نيمي از مردم شهر به محله مهرآباد آمده و سردار ملي را خوش‌آمد گفتند.

پس از يك‌ماه استقبال رسمی از ستارخان، او را به باغ اتابك (سفارت روسيه فعلی) منتقل و اسكان دادند.

به‌زودی مجلس طرحي را تصويب كرد كه بر پايه آن اسلحه از تمام مردم بايد بازپس‌گرفته می‌شد. مجاهدين كه احساس خطر كرده بودند به باغ اتابك رفته و پشت ستارخان ايستادند.  سردار‌اسعدبختياری (فاتح تهران) به ستارخان پیغام داد که «به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرهیزید.».

سرانجام نيروهای مشروطه به رهبری يپرم‌خان ارمنی كه هم‌رزم و متحد سابق ستارخان بود، برای نبرد با ستارخان به باغ اتابك گسيل يافتند. در نبردي نابرابر، نظاميان با كمك توپ و مسلسل 200نفر از مجاهدان را شهيد كردند و ستارخان نيز تيری به پايش اصابت كرده مجروح گرديد. به‌زودي او ديگر يارانش اسير و خلع‌سلاح شدند.

بعد از این وقایع، ستارخان خانه نشین شد و اوایل اجازه درمان وی داده نمی شد،پس از مدتی که زخم کاری شده و بيم مرگ او مي‌رفت، دو پزشك ايراني به همراه دو پزشك اروپايي برای مداوای پای او تمام تلاش خود را کردند، بر اثر اصابت گلوله هردواستخوان ساق پا شکسته بود و زخم دچار عفونت بود، دوبار پزشکان معالج اقدام به عمل جراحی و تمیز کردن زخم نمودند و پس از مدتی شکستگی و زخم بهبودی نسبی پیدا کرد و با وجود کوتاهی پا می توانست با عصا راه برود. ستارخان سردار ملي كه مشروطه، پيروزی خود را مديون او بود و در نهايت به او خيانت كرده بود، چهار سال بعد در تاریخ ۲۵ آبان ۱۲۹۳خورشيدی در تهران درگذشت.


(رفرنس: تاریخ مشروطه / احمد کسروی)

چگونگی مرگ ستارخان سردار ملی

چگونگی مرگ ستارخان سردار ملی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « تاريخ مشروطه ايران و جنبش وطن‌پرستان اصفهان و بختياری » نوشته «دكتر نورالله دانشورعلوی» ملقب به «مجاهدالسلطان» می‌باشد.

معمولا در كندوكاوهای مربوط به انقلاب شكوهمند مشروطه و گزارش رويدادها، بيشترين توجه اولا به تهران و ثانيا به تبريز و نقش پررنگ مجاهدان آذربايجان است. باری يكي از مهمترين شهرهای ايران در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه، شهر اصفهان و ايل بختياری بود.

اصفهان و ايل بختياری اگر نه بيشتر از تبريز و گيلان؛ دست‌كم به همان اندازه، در پيروزی انقلاب مشروطه سهيم بود. درست زمانی كه تبريز توسط روس‌ها اشغال شده و بيم نابودی نهضت می‌رفت، قواي بختياري عمّال حكومتی ساكن در اصفهان را بيرون ريخته و پس از تصرف كامل شهر، به فرماندهی «سردار اسعد بختياری» به سوی تهران حركت كردند. همزمان از گيلان نيز مجاهدين به رهبری «سپهدار اعظم تنكابنی» و «يپرم خان ارمنی» به سوی تهران حركت كردند. دو قوای شمال و جنوب (گيلان و اصفهان) در اين زمان يكی شده و وارد تهران شدند و پس از جنگی سخت، بريگاد قزاق و قشون محمدعلی‌شاه را شكست داده و رسما انقلاب مشروطه را به پيروزی رسانيدند.

مطالعه اين كتاب را به تمام وطن‌پرستان و دوست‌داران جنبش مشروطه و تاريخ معاصر توصيه می كنيم.تاريخ مشروطه ايران و جنبش وطن‌پرستان اصفهان و بختياری

دانلود کتاب ” تاريخ مشروطه ايران و جنبش وطن‌پرستان اصفهان و بختياری “
5 (100%) 1 vote

انقلاب بزرگ مشروطه به عنوان يك جنبش مردمی خالص و بدون حمايت هيچ نهاد و ارگان و دول غربی مورد توجه جهانيان قرار گرفت. اين انقلاب بزرگ كه در طي زمانی نسبتا كوتاه جرقه خورده و به سرعت شعله‌ور شد نهايتا موفق به براندازی و خلع شاه وقت شد و بنای ايجاد پارلمان در ايران پی‌ريزی شد.

انقلاب مشروطه توسط سياست‌‌مداران غربی به صورت دقيق رصد می‌شد و اخبار آن كمابيش در محدوده نه‌چندان گسترده در جرايل و روزنامه‌های غربی بازتاب داشت. عكس زير تصویری از صفحۀ نخست روزنامه "نیویورک تریبیون" در سال 1908 که جنبش مشروطه در ایران را پوشش خبری داده است..

بازتاب انقلاب مشروطه در غرب

برای ديدن تصوير در اندازه اصلی روی آن كليك كنيد

بازتاب انقلاب مشروطه در غرب
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك