دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

افلاطون

كتاب نایاب " مجموعه آثار افلاطون " اثری بسیار ارزشمند شامل تمام آثار، مقالات و مکتوبات فیلسوف بزرگ جهان باستان، افلاطون می‌باشد. این آثار شامل چهل و دو رساله و کتاب، سیزده نامه و بیست‌و‌سه قطعه شعر کوتاه است.

کتاب حاضر شامل چهار جلد است:

– جلد نخست دربرگیرنده کتاب‌های پولوژی، کریتون، پروتاگوراس، لیزیس، لاخس، خارمیدس، اوتیفرون، گرگیاس، منون، میهمانی (ضیافت) و فایدون است.
– جلد دوم شامل هیپیاس (بزرگ)، هیپاس (کوچک)، ایون، آلکیبیادس، منگستوس، کراتیلوس، اوتیدم و کتاب مشهور جمهور می‌باشد.
– مباحث جلد سوم شامل فایدروس، ته‌ئه‌تتوس، سوفیست، مرد سیاسی، پارمنیدس، فیلبس، تیمائوس و کریتیاس به همراه سیزده نامه‌ی افلاطون می‌باشد.
– و نهایتا جلد چهارم دربرگیرنده‌ی کتاب مهم قوانین است.

دانلود کتاب مجموعه آثار افلاطون را به تمام دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به فلسفه پیشنهاد می‌کنیم. کتاب حاضر کامل‌ترین کتاب از تمام آثار افلاطون می‌باشد.

قیمت لینک دانلود این کتاب چهارجلدی: 29هزارتوماندانلود کتاب ” مجموعه آثار افلاطون “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " پنج رساله " تالیف افلاطون می‌باشد.

کتاب پنج رساله شامل مقالاتی در زمینه‌های شجاعت، دوستی، ایون، پروتاغوراس و میهمانی می‌باشد. این اثر منحصر به فرد توسط آقای محمود صناعی ترجمه و طبع گشته است.

دانلود کتاب پنج رساله را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت لینک دانلود این کتاب :14هزار توماندانلود کتاب ” پنج رساله ؛ افلاطون “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " فلسفه فلوطین " اثری از سلطان‌حسین تابنده‌گنابادی می‌باشد.

فلسفه با عرفان نزدیک است مخصوصا فلسفه اشراق و افلاطونی که دارای دو مکتب بوده و به نام افلاطونی پیشین و پسین یا افلاطونی الهی و فلوطین یونانی قرار گرفته اند خیلی به عرفان نزدیکند, بطوری‌که بعضی‌ها گمان کرده‌اند تصوف و عرفان نیز از آن سرچشمه گرفته، در صورتی‌که چنین نیست.

دانلود کتاب فلسفه فلوطین را به پژوهش‌گران و علاقمندان به فلسفه و دوست‌داران تصوف پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فلسفه فلوطین "

دانلود کتاب ” فلسفه فلوطین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ضيافت " اثر فلسفی " افلاطون " فيلسوف سرشناس يونان باستان می‌باشد.

كتاب ضيافت سخنی در خصوص عشق با جنبه‌ای فلسفی است. كتاب ضيافت از عجايب كتب است. داستان مهمانی يكی از دوستان سقراط است كه بر اثر موفقيتی كه در شاعری كسب كرده ضيافتی ترتيب داده است. پس از انجام بزم و شرب و هياهو، بزرگان مجلس تصميم می‌گيرند تا هر يك مديحه‌ای در صف عشق خطابه كنند. در اين هنگام مناظره‌ای ميان سقراط و شخصی ديگر روی مي‌دهد كه موضوع اصلی اين كتاب است.

دانلود کتاب ضيافت را به دانشجويان و پژوهشگران فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " ضيافت ؛ افلاطون "

دانلود کتاب ” ضيافت ؛ افلاطون “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آشنایی با افلاطون " اثر ارزشمند "پل استراترن" می‌باشد.

كتاب آشنایی  با افلاطون شرح زندگی، آثار، نظريه‌ها و ايده‌های فلسفی فيلسوف بزرگ دنيای يونان قديم، افلاطون می‌باشد.

دانلود کتاب آشنایی با افلاطون ا ثر گرانسنگ پل استراترن را به پژوهشگران و دانشجويان فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " آشنایی با افلاطون "

دانلود کتاب ” آشنایی با افلاطون “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ فلسفه " شاهكار جاودانه " ويل دورانت " می‌باشد.

كتاب تاريخ فلسفه دومين اثر مهم ويل دورانت بعد از كتاب تاريخ تمدن می‌باشد. اين كتاب شامل زندگی‌نامه و شرح آرا و عقايد فلاسفه بزرگ از جمله افلاطون، ارسطو، فرنسيس بيكن، اسپينوزا، ولتر، كانت، شوپنهاور، نيچه،‌ بندتو كروچه، راسل و… می‌باشد. كتاب فوق از مهمترين آثار تاريخی/فلسفی می‌باشد كه تا امروز به چاپ رسيده..

دانلود تاريخ فلسفه شاهكار ويل دورانت را به همه دوست‌داران فلسفه تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ فلسفه ؛ ويل دورانت "

دانلود كتاب ” تاريخ فلسفه ؛ ويل دورانت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ فلسفه غرب " شاهكار فيلسوف بزرگ معاصر، " برتراند راسل " می‌باشد.

كتاب تاريخ فلسفه غرب و روابط آن با اوضاع سياسی و اجتماعی از قديم تا امروز، از سه فصل تشكيل شده است: فلسفه قديم،‌ فلسفه قرون وسطی و فلسفه جديد. در بخش نخست از فلسفه پيش از سقراط و فلاسفه يونانی آن تا سقراط، افلاطون و ارسطو پرداخته و سپس اين بخش را با فلاسفه پس از ارسطو به پايان می‌رساند. بخش دوم كتاب به فلسفه در دوران كليسا می‌پردازد. نهايتا بخش آخر كتاب به بررسی فيلسوفان جديد از اسپينوزا تا دكارت و روسو و هگل و شوپنهاور و نيچه و… پرداخته و نظريات تمام اين بزرگان را مورد گزارش قرار می‌دهد. اين كتاب يكی از كامل‌ترين كتب فلسفه تاريخ است.

دانلود کتاب تاريخ فلسفه غرب را به طرفداران فلسفه تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ فلسفه غرب ؛ برتراند راسل "

دانلود كتاب ” تاريخ فلسفه غرب ؛ برتراند راسل “
4 (80%) 2 votes

كتاب نایاب " آغاز و فرجام سوفسطائيان " پژوهشی گرانسنگ از "عبدالله‌ نيك‌سيرت" می‌باشد.

كتاب آغاز و فرجام سوفسطائيان كوششی است برای نگاهی بی‌طرفانه به سوفسطائيان كه در تاريخ همواره به بدنامی ياد شده‌اند. نويسنده می‌گويد كه اكئر منابع مربوط به سوفسطائيان توسط دشمنانشان چون سقراط و افلاطون تدوين گشته‌اند بنابراين طبيعی است كه از آن‌ةا به ياد شده است. او معتقد است كه سوفسطائيان را بايد به دور از حب و بغض و در دادگاه عدالت تاريخ، مورد كند و كاو بررسی قرار داد تا با قضاوتی درست بتوان آن‌ها را بازشناسی و آرای مثبت‌شان را مورد استفاده و بهره‌برداری قرار داد.

دانلود کتاب آغاز و فرجام سوفسطائيان را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” آغاز و فرجام سوفسطائيان “

دانلود کتاب ” آغاز و فرجام سوفسطائيان “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ عمومی فلسفه " به كوشش گروهی از پژوهشگران و اساتيد دانشگاهی تاليف گشته است.

كتاب تاريخ عمومی فلسفه پس از سخنی كوتاه از افلاطون و سقراط و ارسطو، درون دنيای فلسفه غرب شده و ديدگاه‌های آگوستين، هگل، دكارت، بركلی و لاك را منعكس می‌كند. سپس در ادامه به فلسفه اسلامی پرداخته و از اين‌سينا، سهروردی و ابن‌عربی سخن‌ها می‌راند. اين كتاب افزون‌بر آن‌كه يك منبع فوق‌العاده برای آشنایی كلی با فلسفه است، يك منبع درسی دانشگاهی نيز محسوب می‌شود.

دانلود کتاب تاريخ عمومی فلسفه را به تمام علاقمندان به فلسفه توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ عمومی فلسفه “

دانلود کتاب ” تاريخ عمومی فلسفه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

چكامه دلچسب " مرگ سقراط " سروده "لامارتين" شاعر بزرگ فرانسوی و به ترجمه دلنشين و زيبای "ذبيح‌الله صفا" می‌باشد.

لامارتين در كتاب مرگ سقراط، به چگونگی كشته‌شدن اين فيلسوف بزرگ به دست جاهلان می‌پردازد. به نوشته ذبيح‌الله صفا در مقدمه مرگ سقراط، لامارتين در اين چكامه جدا از ذوق و نبوغ شاعری، با ديدي فلسفی و عرفانی روايت كشته‌شدن سقراط را بازگو می‌كند. در واقع مباحث فلسفی را با هنر شاعری در هم كرده و معجونی بی‌نظير را ارائه می‌دهد.

لامارتين اين چكامه را نخستين بار در 20 سپتامبر 1823 در سی‌وسه‌سالگی خود منتشر كرد. منبع اصلی او برای نگارش اين سروده، رساله فيدون از افلاطون شاگرد سقراط بود. دانلود كتاب مرگ سقراط را به همه علاقمندان به ادبيات غربی توصيه می‌شود.

دانلود چكامه " مرگ سقراط - لامارتين "

دانلود چكامه ” مرگ سقراط – لامارتين “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس، نایاب و بی‌نظير« جمهور » شاهكار « افلاطون »، بزرگترين فيلسوف همه ادوار، می‌باشد.

جمهور يك كتاب فلسفی كلاسيك می‌باشد كه خود از ده نمايشنامه گوناگون تشكيل شده است. هر بخش دربرگيرنده يك مناظره فلسفی در باب مسائلی همچون نوع‌حكومت‌ها، عدالت، برتری قومي، حقيقت و… است.

افلاطون در جمهور نظريه‌های خود پيرامون مسائل فلسفی و سياسی و اجتماعی را از زبان شخصيت‌های موجود در كتاب بيان كرده. شخصيت اصلی كتاب سقراط است و در مقابل او چهره‌های شهير و به‌نام يونان باستان حضور دارند.

كتاب نایاب جمهور به صورت اختصاصی با كيفيت عالی توسط پرتال جامع كتاب تاريخ از روی نسخه‌‌ای نفيس اسكن و براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب " جمهور "
دانلود کتاب ” جمهور “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك