دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

اسماعیلیان

كتاب نایاب " تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه " اثری پژوهشی از ر.ن.فرای با ترجمه روان استاد حسن انوشه می‌باشد. این کتاب بخشی از کتاب تاریخ از سلسله کتاب‌های پژوهشی دانشگاه کمبریج می‌باشد.

کتاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه همانگونه که از نام آن پیداست، به بررسی تاریخ ایران پس از اسلام، از سده یک هجری و سقوط ساسانیان تا سده شش هجری و حکومت سلجوقیان می‌پردازد. افزون بر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در این برهه زمانی، کتاب حاضر به تاریخ هنر و نقش هنر ایرانی بر تمدن جهانی، اوضاع فلسفی، مذهبی و اقتصادی ایران در عصر فوق و جغرافیای تاریخی و بوم‌شناسی فلات ایران، از دیگر مباحث مهم مطروحه در این کتاب سترگ است.

بررسی تاریخ سلسله‌های طاهری، صفاری، سامانی، آل‌زیار، آل‌بویه، غزنوی، سلجوقی و جنبش‌های پراکنده در شش سده نخست ایران اسلامی، از مهمترین مواردی است که نویسنده به خوبی و دقت، مورد گزارش و تحلیل قرار داده است. موارد پراکنده دیگری چون جنبش اسماعیلیه و احیای زبان‌فراسی، از دیگر فصول این کتاب عظیم می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه را به پژوهشگران، دانشجویان و دوست‌داران تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب: 17هزار توماندانلود کتاب ” تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

حسن صباح رييس فرقه اسماعيليه در ايران و از تاثيرگذارترين و مهمترين شخصيت‌های سياسی ايران پس از اسلام است.

او اهل ری بود و مذهب شیعهٔ اثنی‌عشری (دوازده امامی) داشت. در كودكی پدرش او را برای تحصيل به مدرسهٔ امام موفق در نیشابور برد. پس از پايان تحصیلات مقدماتی، هنگامی كه به سنين جوانی رسيده بود، عزم سفر كرد و به مصر رفت. اين سفر زندگی او را وارد مرجله جديدي كرد.

حسن صباح در مصر با خلیفه‌ی فاطمی "المستنصر بالله" ملاقات کرد. فاطميان، شيعيانی اسماعيلی بودند كه در مصر از اطاعت خلفای عباسی سر باز زده و خلافتی شيعی را برپا كرده بودند. المستنصر دارای دو  پسر بود كه يكی "نزار" و ديگری "مستعلی" نام داشت. او ابتدا پسر اولش نزار را به جانشینی خود برگزيده بود اما با مخالفت برخی اطرافيان، نهايتا تسليم شده و مستعلی را براي ولايت‌عهدی بر نزار ترجيح داد. اين اختلافات زمينه بروز شكاف بين فاطميون را ايجاد كرد و حسن صباح نيز در شمار كسانی بود كه از وليعهدی نزار حمايت می‌كرد. اين فرقه به نزاريه معروف شدند.

به هر روی حسن صباح در طول اقامت خود در مصر، تحت تاثير اسماعيليان قرار گرفته و مذهب خود را از شيعه دوازده‌امامی به شيعه اسماعيلی تغيير داد و مدتی پس از آن به ايران بازگشت. به محض ورود به وطن، شروع به ترويج آيين اسماعيلی نمود و از آن‌جا كه سخن‌وری قهار بود و كلامی آتشين داشت، روز‌به‌روز بر پيروانش افزوده شد.

با پيشرفت او، توجه خليفه عباسی نيز به او جلب شد و فرقه نوظهور اسماعيليه در ايران را خطری جدي برای خود ديد. حسن صباح تشكيلات مذهبی سرّی خود را برای در امان ماندن از آسيب خليفه، به مناطق كوهستانی منتقل كرد و دستور ساخت قلعه‌های مستحكم در كوه‌های صعب‌العبور را داد. "الموت" بزرگترين و مهمترين اين دژهای كوهستانی بود كه به نوعی به پايتخت اسماعيليان تبديل شد.

اسماعيليان برای مبارزه با مخالفان خود از شیوهٔ کشتن مستقیم افراد به همراه جانفشانی قاتل (ترور كردن) استفاده می‌كردند. فداییان باطنی (اسماعيليه به دليل مخفی نگه داشتن دين خود در انظار عمومی، باطنيان نيز خوانده می‌شدند.) علاوه بر ترور مهره‌های خليفه، بسیاری از سران سلجوقی (كه خليفه عباسی را به رسميت می‌شناختند) نيز کشتند. آنان هدف را برتر از وسیله می‌دانستند و به خود اجازه می‌دادند با تظاهر و تزویر، به سازمان دشمن نفوذ كرده و افراد مهم و كليدی دشمن را به قتل برسانند. برای به قتل رساندن دشمنان نيز اصول خاص خود را داشتند. برای نمونه هیچ‌گاه از زهر و تیر استفاده نمی‌کردند و هیچ گاه از پشت به کسی خنجر نمی‌زدند زيرا اين نوع كشتن را ناجوان‌مردی می‌دانستند.

نهضت آنان نزدیک به ۹۵ سال ادامه داشت و سرانجام در زمان يورش مغول، "رکن‌الدین خورشاه" آخرين امام اسماعیلی به فرمان خان مغول "هلاكو" كشته شد تا دستگاه اسماعيليه به مانند دستگاه خلافت عباسی برچيده شود.

حسن صباح و فرقه اسماعيليان

حسن صباح و فرقه اسماعيليان
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب « تاريخ خلفای فاطمی » اثر گرانسنگ «عبدالرحمان سيف‌آزاد» كتابی است مهم من‌باب تاريخ خلفای فاطمی مصر.

فاطميان، شيعيانی بودند كه بر عليه خلفای اموی و بعدتر خلفای عباسی شوريدند و در مصر و كمي بعد تمامی بخش‌های جنوبی مديترانه و حتی بخش‌هایی از زمين‌های غرب شبه‌جزيره‌عربستان فرمانروایی كردند. مذهب اسماعيليه از دل اين دودمان رشد كرده و به زودي از اندُلس (اسپانيا) تا ايران و فرارود پيروانی كسب كرد. تاسيس شهر قاهره و ايجاد دانشگاه الازهر از يادگارهای اين فرقه می‌باشد.

از مهمترين پيروان فرقه اسماعيلي در ايران می‌توان به ناصرخسرو و حسن‌صباخ اشاره كرد.

دانلود اين كتاب را به همه دانشجويان تاريخ ايران پس از اسلام، تاريخ اسلام پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ خلفای فاطمی "

دانلود کتاب ” تاريخ خلفای فاطمی “
3.5 (70%) 2 votes

كتاب نایاب « خداوند الموت، حسن صباح » اثر «پل آمير» با ترجمه فوق‌العاده «ذبيح‌الله منصوري»، يكي از بهترين كتب براي بازشناسی و بررسي شخصيت حسن صباح و نهضت اسماعيليان مي‌باشد.

حسن صباح بنيان‌گذار فرقه زيرزميني اسماعيليه مي‌باشد. نويسنده در اين كتاب كوشيده است تا زندگي حسن صباح را مورد بررسي قرار داده و در كنار آن با بازنگري تاريخ سلجوقيان و وزراي ايرانيشان چون خواجه نظام‌الملك، چهره آن روزهاي ايران زمين را در كنار فرقه سري اسماعيليان آشكارا نشان دهد.

مطالعه كتاب نایاب " خداوند الموت، حسن صباح " را به تمام علاقمندان به تاريخ پيشنهاد مي‌كنيم.

نويسنده: پل آمير
مترجم: ذبيح‌الله منصوري

دانلود کتاب ” خداوند الموت، حسن صباح “
3.3 (65%) 4 votes

كتاب نایاب « اسماعيليان » اثر فوق‌العاده «دكتر يعقوب آژند» می‌باشد. نگارنده اين كتاب را بر پايه گزارش‌های بزرگان تاريخ و شرق‌شناسي چون برناردلوييس، لويی ماسينسون، هاجسن، ايوانوف… گردآوری كرده است.

اسماعیلیان گروهی از شیعیان بودند که امامت را بعد از امام‌جعفر‌صادق حق پسر بزرگ او اسماعيل مي‌دانستند و او را امام هفتم می‌خواندند.

نخستين بار اسماعيليان از دربار خلفای‌فاطمی ِمصر برخاستند. با گسترش مذهب اسماعيليان به ديگر نقاط جهان، در ایران نيز به ويژه در ری، فرارود و خراسان داراي هوادارني شدند. به گونه‌ای كه در سده ۴ بسیاری از بزرگان سامانی بدیشان پیوستند که بزرگ‌ترینشان امیر نصر سامانی بود. اما در زمان پادشاهي نوح؛ فرزند امير نصر، با فشار تركان و علمای سني، بسياري از اسماعيليان تار و مار شده و از اين زمان به بعد به صورت يك جنبش سري و مخفی به فعاليت خود ادامه دادند.

دوران اوج اسماعیلیان در روزگار سلجوقيان بود كه حسن صباح بزرگترين رهبر اين فرقه رهبری اسماعيليان را در دست داشت. او همچنين نخستين رهبر اسماعيليه بود كه با هم‌كيشان خود در مصر قطع رابطه كرده و به شكل مستقل به دعوت و تبليغ می‌پرداخت.

سرانجام پس از يورش مغول‌ها به وسيله هلاگو‌خان، اين فرقه قلع و قمع شده و كشتار دردناكي را تجربه كردند.

دانلود كتاب " اسماعيليان "

دانلود كتاب ” اسماعيليان “
3 (60%) 5 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك