دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های زرتشتی

پكيج كتاب‌های زرتشتی
24‌ هزار تومانكتاب بسیار نایاب " راسته آموزه پزشکی مغان " یکی از متون بازمانده از دوران ساسانیان است. این کتاب توسط موبدان زرتشتی نوشته و موضوع آن پزشکی و درمان امراض است. این اثر به خوبی دانش پزشکی در ایران باستان را منعکس کرده است.

دانلود کتاب " راسته آموزه پزشکی مغان "

دانلود کتاب ” راسته آموزه پزشکی مغان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آیین هوشنگ " از کهن‌ترین نسک‌های بازمانده از دوران ساسانیان می‌باشد.

كتاب آیین هوشنگ ظاهرا در دوره ساسانی مکتوب گشته. اما ریشه ماجرا به دورانی بسیار کهن‌تر برمی‌گردد. این کتاب شامل متونی دینی، منتسب به هوشنگ پیشدادی، پادشاهی اساطیری ایران زمین و پدر ایرانیان است. به باور کهن‌ترین اساطیر ایرانی، هوشنگ از نسل کیومرث، نخستین کسی بود که از کوه و غارنشینی خارج شده و در ایران به پادشاهی نشست.

دانلود کتاب آیین هوشنگ را به علاقمندان به کتب و رساله‌های زرتشتی و پهلوی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " آیین هوشنگ "

دانلود کتاب ” آیین هوشنگ “
5 (100%) 1 vote

" اندرز دانايان به مزديسنان " از دسته‌ پندنامه‌های دوران ساسانی است. مجموعه‌ای از گفتارهای حكيمانه دانايان. در بش دوم اين كتاب نيز اندرزنامه خسرو انوشيروان آورده شده است.

دانلود كتاب " اندرز دانايان به مزديسنان "

دانلود كتاب ” اندرز دانايان به مزديسنان “
4.1 (81%) 20 votes

كتاب نایاب " اندرز دستوران به بهدينان " يكی از كتاب‌های زرتشتی بازمانده از دوره ساسانيان می‌باشد.

كتاب اندرز دستوران به بهدينان كه به كوشش يحيی ماهيار نوایی به فارسی ترجمه شده است، اندرزنامه‌ای‌است منتسب به دستوران (موبدان زرتشتی) كه خطاب به مردمان بهدين (مردمان زرتشتی) نقل شده است. در اين اندرزنامه دستوران كيفيت اجرای مراسمات دينی زرتشتی را برای مردمان شرح می‌دهند.

دانلود کتاب راسل و كانت را به همه علاقمندان به فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " اندرز دستوران به بهدينان "

دانلود كتاب ” اندرز دستوران به بهدينان “
4.7 (93.33%) 3 votes

كتاب نایاب " شايست نشايست " متنی بازمانده از دوره ساسانيان است كه توسط "كتايون مزداپور" از پهلوی به پارسی ترجمه شده است.

كتاب شايست نشايست گزيده‌ای از فقه زرتشتی است كه به شرح احكام و شرعی و شايسته،‌در مقابل احكام غيرشرعی و ناشايسته می‌پردازد. اين كتاب از مهمترين كتب زرتشتی بازمانده از دوره ساسانی است كه ما را با نوع احكام دينی ساسانيان آشنا می‌كند.

دانلود کتاب شايست نشايست را به دوست‌داران نسكهای ناياب پهلوی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " شايست نشايست "

دانلود كتاب ” شايست نشايست “
4.3 (85.71%) 7 votes

كتاب نایاب " روايت پهلوی " يكی از مهمترين متون بازمانده از دوران ساسانيان است.

كتاب روايت پهلوی دربرگيرنده ده‌ها كوتاه‌نوشته از موبدان و بزرگان ناشناس دوره ساسانی است. مطالب گوناگون دينی، آيينی، اسطوره‌ای، اجتماعی و تاريخی از مباحث مطرح شده در اين كتاب است.

كتاب روايت پهلوی با ترجمه بی‌نقص استاد مهشيد ميرفخرایی برای استفاده علاقمندان به فرهنگ كهن ايرانی طبع گشته است.

دانلود کتاب روايت پهلوی را به پژوهشگران و علاقمندان آثار زرتشتی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " روايت پهلوی "

دانلود كتاب ” روايت پهلوی “
4 (80%) 3 votes

كتاب نایاب " اندرزنامه بهزاد فرخ‌پيروز " از كتب بازمانده از روزگار ساسانی است كه توسط "دكتر فرهاد آبادانی" ترجمه شده است.

در ايران باستان اخلاق و خرد به شكل ويژه‌ای مورد توجه بود و از همين‌روي، انواع پندنامه‌ها و اندرزنامه‌ها از بزرگان ايران مكتوب مي‌گشت. از آن جمله اندرزنامه خسرو انوشيروان، اندرزنامه بزرگمهر حكيم، اندرزنامه آذرباد مهراسپندان، اندرزنامه اوشنر دانا، اندرزنامه آذرفرنبغ فرخزادان، اندرز پوريوتكيشان و… می‌باشد. اندرزنامه بهزاد فرخ‌پيروز نيز از همين دسته است.

مشخص نيست كه بهزاد فرخ‌پيروز چه شخصيتی است. گمان بر اين است كه او يا موبدی زرتشتی و يا دانشمندی گمنام بوده باشد.

دانلود کتاب اندرزنامه بهزاد فرخ‌پيروز را به پژوهشگران و علاقمندان آثار پهلوی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " اندرزنامه بهزاد فرخ‌پيروز "

دانلود كتاب ” اندرزنامه بهزاد فرخ‌پيروز “
4.3 (85%) 4 votes

كتاب نایاب " آفرينِ (ستايش) پيامبر زرتشت " بازمانده‌ای از متون پهلوی است.

اين كتاب، ماجرای اولين‌ديدار زرتشت و گشتاسپ شاه می‌باشد. در اين ديدار زرتشت برای گشتاسپ چندين دعای خير كرده و از اهورامزدا مي‌خواهد تا همه نيكوي‌های فريدون و گرشاسپ و آبتين و پوروشسپ و كيخسرو وديگر بزرگان گذشته ايران را به گشتاسپ عطا كند. همچنين با برشمردن صفات نيكوی ايزدان زرتشتی و آريایی، گشتاسپ را لايق داشتن تمام صفات نيكو می‌داند.

اين كتاب كوتاه احتمالا بخش آغازين گشتاسپ‌يشت در اوستاي دوره ساساني بوده است. با توجه به اين كه اين بخش از اوستا مفقود شده است، اين كوتاه‌نوشته مي‌تواند يكی از حلقه‌های گم‌شده اوستا باشد.

دانلود کتاب آفرينِ (ستايش) پيامبر زرتشت را به پژوهشگران و علاقمندان آثار زرتشتی پيشنهاد می‌كنيم.

آفرينِ (ستايش) پيامبر زرتشت

دانلود كتاب ” آفرينِ (ستايش) پيامبر زرتشت “
4 (80%) 3 votes

كتاب نایاب " ويسپرد " يكی از بخش‌های كتاب اوستای زرتشت می‌باشد.

كتاب ويسپرد در مورد آيين شش گهنبار، نمازهای زرتشتی و برخی ادعيه و نيايش‌های ديگر است. ايزدان و جهان مينوی و آسمان و هرچه نيكو خلق گشته است، در ويسپرد مورد ستايش قرار گرفته است. جشن‌های دينی و ديگر مسائل عبادی مربوط به آيين زرتشتی در اين كتاب وجود دارد.

نسخه فوق برپايه ترجمه شادروان ابراهيم پورداوود از پهلوی به فارسی است.

دانلود کتاب ويسپرد را به دوستداران تاريخ زرتشتی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " ويسپرد "

دانلود كتاب ” ويسپرد “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " شگفتی و برجستگی سيستان " متنی كهن از دوران ايران باستان می‌باشد.

كتاب شگفتی و برجستگی سيستان در زمان ساسانيان و به زبان و خط پهلوی نوشته شده است كه توسط دكتر تورج دريایی به فارسی ترجمه شده است. كتاب يك منبع بی‌نظير از اطلاعات تاريخی و اطلاعات جغرافيای تاريخی منطقه سيستان می‌باشد. اين گنج ارزنده پس از گذر از پيچ و خم روزگاران، خود را به امروز رسانده است.

دانلود شگفتی و برجستگی سيستان را به همه دوست‌داران آثار كهن ايرانی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " شگفتی و برجستگی سيستان "

دانلود كتاب ” شگفتی و برجستگی سيستان “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب " جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) " يا "پندنامه هوشنگ" يكی از قديمی‌ترين و كهن‌ترين كتب ايرانی است.

كتاب جاويدان خرد كه ساخته و پرداخته فرهنگ ايرانی است، در دوره ساسانيان به پندنامه هوشنگ معروف بوده و چنين مي‌گفتند كه به دست هوشنگ پيشدادی از قديمی‌ترين پادشاهان اساطيری ايران نوشته شده است. در برخی از مذاهب دين زرتشتی كه هوشنگ را پامبر دانسته‌اند، جاويدان خرد را كتاب مقدس او پنداشته‌اند.

در مورد كشف كتاب جاويدان خرد، "جاحظ" به نقل از "واقدی" چنين آورده است:

مردی به نام "ذوبان"، از حکمای ايرانی ساكن شهر کابل. بود. ذوبان از وجود كتاب جاويدان خرد در خزاین ایوان‌مدائن مطّلع بوده. روزی بنابر وقايعی، او در خدمت "مامون" خليفه عباسی عملی مستحق پاداش را مرتكب می‌شود. لذا در هنگامی كه مامون از او مي‌خواهد تا طلب پاداشی نمايد، ذوبان از او كتاب جاويدان خرد را طلب مي‌نمايد. پس هيئتی به مداين گسيل يافته و به دستور خلیفه و به راهنمایی ذوبان، کتاب را که صدبرگ داشته و در جعبه‌ای زیر خاک مدفون بود، بیرون آوردند. ذوبان آن را مجموعه‌ای از حکمت باستان وصف کرده که "گنجور وزیر ایران‌شهر" از حکمت باستان گردآورده بوده است. ذوبان كتاب را مطالعه و بسيار به آن به عنوان ميراث باستانی نياكان، علاقمند بود. چندی بعد به خواهش "حسن‌بن‌سهل نويختی"(برادر فضل‌بن‌سهل كه خود ايرانی نژاد و در دربار عباسيان خدمت مي‌كرد)، هر روز يك برگ از اين كتاب را از ذوبان به امانت گرفته، از پهلوی به عربی ترجمه می‌كرد. ليكن ذوبان تنها سي برگ از صد برگ را به او داد و صلاح نديد تا باقي برگ‌ها به دست نامحرمان عرب بيوفتد.

به زودی اين سي‌برگ به دست ابوعلی مسكويه، دانشمند و مورخ بزرگ ايرانی رسيده و ابن‌مسكويه آن را در كنار پندها و حكمت‌های عربی و هندی و رومی،‌در قالب كتاب حاضر، نگاشته و به يادگار می‌گذارد. ابن‌مسكويه در بخش مربوط به حمت ايرانيان علاوه بر پندهاي هوشنگ، از پندهای آذرباد، بزرگمهر، انوشيروان، جمشيد و… نيز استفاده شده و در بخش حكمت عرب و روم از نصايخ علی، لقمان، ارسطو، افلاطون و… استفاده كرده است.

ظاهرا جاويدان خرد پيش از گردآوري به دست مسكويه، در ايران مشهور بود. "كِنْدی"، "راغب‌اصفهانی" و "ابن‌مقفع" نيز به صورت پراكنده به آن اشاراتی داشته‌اند.

دانلود کتاب جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) را به تمام دوست‌داران كتاب‌های كهن ايرانی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) “

دانلود کتاب ” جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) “
4.3 (86.67%) 6 votes

"گاتها" يا "گاهان" تنها بخش از اوستاي قديمي و اصيلي است كه بر زبان زرتشت، پيامبر ايراني جاري گشته و به دست تواند او نوشته شده است. اين نسك بدون تغيير و تحريف حتي پس از حمله اسكندر گجستك و سوزاندن اوستا، سالم مانده و در دوره ساساني كه اوستا بازنويسي شد در دل اوستاي دستنويس موبدان جاي گرفته و هماره مقدس‌ترين بخش آن بوده است.

بيشتر نسك‌هاي اوستاي نوشته شده در دوره ساساني هيچ ربطي به آموزه‌هاي زرتشت نداشته و نسكهايي چون ونديداد ساخته و پرداخته انديشه‌هاي بيمار زرواني (كه باعث ثنويت و تحريف شديد آيين زردشتي در دوره ساساني شد) مي‌باشد و نسك‌هايي چون يشت‌ها نيز باقي مانده از نسك‌هاي بسيار قديمي ميباشد كه قدمت آن گاهي به ده ها سال پيش از زندگاني زرتشت و در زمان وجود آيين مهرپرستي (ميتراييسم) ميرسد كه به اشتباه به وسيله موبدان جزيي از نسك ديني زرتشتي قلمداد گشته است.

باري شوند عدم تحريف گاتها زبان بسيار قديمي و فراموش شده آن مي‌باشد، چون زبان آن براي مردمان دوره ميانه (زبان پهلويِ اشكانيان و ساسانيان) ناشناخته بود بنابراين فقط آن را روخواني ميكردند و چم (معني) آن‌را نميدانستند و به اين ترتيب اين نسك با ارزش و بسيار مقدس از كلام حضرت زرتشت، از فراز و نشيب روزگار گذشته و امروز به همان شكل زمان سرايش آن توسط زردشت، به دست ما رسيده است.

نسخه نخستين كه براي دانلود پاك‌نژادان آريايي قرار داده‌ايم، كاملترين و معتبرترين ترجمه و برگردانِ حال حاضر نسك مقدس گاتها؛ برگردان استاد ابراهيم پورداوود ميباشد. همچنين نسخه دوم برگردان پير موبد زرتشتي، استاد فيروز آذرگشسب، نسخه سوم از برگردان موبدِ زرتشتي؛ رستم شهزادي است و چهارمين نسخه برگردان دكتر خسرو خزاعي مي‌باشد.

وانگهي نسخه‌هاي اول و سوم شامل متن اصلي به خط دين دبيره مي‌باشد. هميدون برگردان استاد پورداوود و پس از آن موبد آذرگشسب، از اعتبار بيشتري برخوردار است و نسخه موبد شهزادي و همينطور خسرو خزاعي بيشتر بر پايه احساسات و داراي لحني شعرگونه و احساسي است كه باعث تحريف در برخي ابيات و از اعنبار كمتري برخوردار هستند.

برگردان استاد ابراهيم پورداوود            برگردان موبد فيروز آذرگشسب

دانلود کتاب " گاتها " استاد ابراهيم پورداوود            دانلود کتاب " گاتها " موبد فيروز آذرگشسب

برگردان موبد رستم شهزادی               برگردان دكتر خسرو خزاعی

دانلود کتاب " گاتها " موبد رستم شهزادی            دانلود کتاب " گاتها " دكتر خسرو خزاعی

دانلود کتاب ” گاتها “
4.3 (86.67%) 9 votes

« دين‌كَرد » نام كتاب سترگي است كه پيوسته با دين زرتشتي است. اين نام از دو بحش دين+كرد تشكيل شده است كه معني آن «آنچه دين آورده» يا به طور كلي‌تر «دانش‌نامه ديني» است. دين‌كَرد از نُه بخش ساخته شده است كه شوربختانه بخش‌هاي نخست و دوم و همچنين پاره‌اي كوتاه از بخش سوم از بين رفته است وليكن ديگر بخش‌هاي آن به گونه كامل براي ما بازمانده است.

نويسنده يا نويسندگان نخستين دين‌كَرد در پيچ و خم تاريخ به فراموشي سپرده شده‌اند، ليكن كهن‌ترين نسخه‌اي كه امروز در دست است، نوشته شده به دست دو مرد به نام‌هاي آذر‌فرنبغ پسر فرخزاد و آذرپاد پسر اميد است. دين‌كَرد از بخش‌هاي گوناگون فلسفه، اسطوره‌شناسي، الهيات، زرتشت شناسي، جهان‌شناسي، پزشكي و… پديدآمده‌است.

 دين‌كَرد سوم، دفتر نخست                 دين‌كَرد سوم، دفتر دوم     

دانلود کتاب " دين‌كَرد "                           دانلود کتاب " دين‌كَرد "

دين‌كَرد پنجم

دانلود کتاب " دين‌كَرد "

دين‌كَرد هفتم

دانلود کتاب " دين‌كَرد "

بخش‌های ديگر نيز در آينده بارگزاری می‌شود.

دانلود کتاب ” دين‌كَرد “
5 (100%) 3 votes

نسك نایاب و ارزشمند " بندهشن " به معناي "آفرينش بنيادين" بعد از كتابهاي اوستا و دينكرد، مهمترين كتاب زرتشتيان است. نام اصلي بندهشن ، "زندآگاهي" است. سراسر اين نسك گزارشي از نوشتارهاي اوستاست.

چگونگي آفرينش جهان و آدمي به دست خداوند و نخستين انسان‌ها، گزارشي از تبار و نسب پادشاهان پيشدادي و سپس كياني، گزارشي از مهمترين شهرها، كوه‌ها و رودهاي سرزمين ايران، سال‌شمار ديني، رويدادهاي آخرالزمان و رستاخيز(قيامت)، نام روزها و ماه‌هاي ايران باستان و … از مهمترين بخش‌هاي بندهشن است.

ترجمه كتاب نایاب بندهشن از پهلوي به فارسي، به دست استاد مهرداد بهار مي‌باشد كه براي نخستين بار از وبسايت www.TarikhBook.ir منتشر مي‌شود.

دانلود کتاب " بندهشن "

دانلود کتاب ” بندهشن “
4.3 (86.67%) 3 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك