دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های زرتشتی

پكيج كتاب‌های زرتشتی
24‌ هزار تومان"گاتها" يا "گاهان" تنها بخش از اوستاي قديمي و اصيلي است كه بر زبان زرتشت، پيامبر ايراني جاري گشته و به دست تواند او نوشته شده است. اين نسك بدون تغيير و تحريف حتي پس از حمله اسكندر گجستك و سوزاندن اوستا، سالم مانده و در دوره ساساني كه اوستا بازنويسي شد در دل اوستاي دستنويس موبدان جاي گرفته و هماره مقدس‌ترين بخش آن بوده است.

بيشتر نسك‌هاي اوستاي نوشته شده در دوره ساساني هيچ ربطي به آموزه‌هاي زرتشت نداشته و نسكهايي چون ونديداد ساخته و پرداخته انديشه‌هاي بيمار زرواني (كه باعث ثنويت و تحريف شديد آيين زردشتي در دوره ساساني شد) مي‌باشد و نسك‌هايي چون يشت‌ها نيز باقي مانده از نسك‌هاي بسيار قديمي ميباشد كه قدمت آن گاهي به ده ها سال پيش از زندگاني زرتشت و در زمان وجود آيين مهرپرستي (ميتراييسم) ميرسد كه به اشتباه به وسيله موبدان جزيي از نسك ديني زرتشتي قلمداد گشته است.

باري شوند عدم تحريف گاتها زبان بسيار قديمي و فراموش شده آن مي‌باشد، چون زبان آن براي مردمان دوره ميانه (زبان پهلويِ اشكانيان و ساسانيان) ناشناخته بود بنابراين فقط آن را روخواني ميكردند و چم (معني) آن‌را نميدانستند و به اين ترتيب اين نسك با ارزش و بسيار مقدس از كلام حضرت زرتشت، از فراز و نشيب روزگار گذشته و امروز به همان شكل زمان سرايش آن توسط زردشت، به دست ما رسيده است.

نسخه نخستين كه براي دانلود پاك‌نژادان آريايي قرار داده‌ايم، كاملترين و معتبرترين ترجمه و برگردانِ حال حاضر نسك مقدس گاتها؛ برگردان استاد ابراهيم پورداوود ميباشد. همچنين نسخه دوم برگردان پير موبد زرتشتي، استاد فيروز آذرگشسب، نسخه سوم از برگردان موبدِ زرتشتي؛ رستم شهزادي است و چهارمين نسخه برگردان دكتر خسرو خزاعي مي‌باشد.

وانگهي نسخه‌هاي اول و سوم شامل متن اصلي به خط دين دبيره مي‌باشد. هميدون برگردان استاد پورداوود و پس از آن موبد آذرگشسب، از اعتبار بيشتري برخوردار است و نسخه موبد شهزادي و همينطور خسرو خزاعي بيشتر بر پايه احساسات و داراي لحني شعرگونه و احساسي است كه باعث تحريف در برخي ابيات و از اعنبار كمتري برخوردار هستند.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” گاتها “
4.3 (86.67%) 9 votes

كتاب نایاب " دادستان مينوی خرد " نسكي ارزنده به زبان پارسي ميانه، است كه ظاهرا در اواخر دوران ساساني توسط موبدان نوشته شده است. در مورد نويسنده كتاب در خود كتاب چنين آمده است:

من مهرآبان، پسر انوشه‌روان، پسر رستم، پسر شهريار در سال 938 يزدگردي اين كتاب را از روي نسخه دستور خرّه‌پيروز پسر اسفنديار پسر خرّه‌پيروز نوشتم كه او نيز از روي نسخه دستور ايزديار پسر بيژن پسر خسروشاه و او نيز آن را از روي نسخه ماهونداد پسر نرماهان نوشته بود… .

اين كتاب نایاب دربرگيرنده بيش از شصت‌ پرسش و پاسخ است كه فردي خيالي به نام دانا از مينوي‌ خرد (=روح عقل) انجام مي‌دهد. صورت پهلوي و پازند آن و نيز ترجمه‌هايي به سنسکريت و فارسي کهن (هم نظم و هم نثر) باقي مانده‌است.

اين كتاب در شمار اندرزنامه‌هاي دينی پارسی‌ميانه است و در اواخر دوره پادشاهی ساسانيان به انجام رسيده است. امّا مينوی خرد منحصراً اندرزنامه نيست، بلکه در آن از آفرينش و وقايع اساطيري و فرشگرد(قيامت) و رستاخيز نيز سخن رفته است.

همچنين در فصلي که درباره زردشت و معجزاتش گفتگو مي کند، داستان چنگر گهاچه نيز به تفصيل شرح داده شده است. چنگرگهاچه نام يکي از دانشمندان هندي برهمن مذهب است كه در 5027 سال پس از هبوط آدم ابوالبشر، ظهور نموده و در روزگاري كه گشتاسپ شاه ايران بود براي تحقيق حال زردشت به ايران آمد و به ايمان آورده بازگرديده.

کتاب نایاب و ارزشمند مينوی خرد را بزرگ مرد معاصر، احمد تفضلي به فارسي امروزين برگردان كرده است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” مینوی خرد “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« دين‌كَرد » نام كتاب سترگي است كه پيوسته با دين زرتشتي است. اين نام از دو بحش دين+كرد تشكيل شده است كه معني آن «آنچه دين آورده» يا به طور كلي‌تر «دانش‌نامه ديني» است. دين‌كَرد از نُه بخش ساخته شده است كه شوربختانه بخش‌هاي نخست و دوم و همچنين پاره‌اي كوتاه از بخش سوم از بين رفته است وليكن ديگر بخش‌هاي آن به گونه كامل براي ما بازمانده است.

نويسنده يا نويسندگان نخستين دين‌كَرد در پيچ و خم تاريخ به فراموشي سپرده شده‌اند، ليكن كهن‌ترين نسخه‌اي كه امروز در دست است، نوشته شده به دست دو مرد به نام‌هاي آذر‌فرنبغ پسر فرخزاد و آذرپاد پسر اميد است. دين‌كَرد از بخش‌هاي گوناگون فلسفه، اسطوره‌شناسي، الهيات، زرتشت شناسي، جهان‌شناسي، پزشكي و… پديدآمده‌است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” دینکرد “
4.7 (93.33%) 6 votes

نسك نایاب و ارزشمند " بندهشن " به معناي "آفرينش بنيادين" بعد از كتابهاي اوستا و دينكرد، مهمترين كتاب زرتشتيان است. نام اصلي بندهشن ، "زندآگاهي" است. سراسر اين نسك گزارشي از نوشتارهاي اوستاست.

چگونگي آفرينش جهان و آدمي به دست خداوند و نخستين انسان‌ها، گزارشي از تبار و نسب پادشاهان پيشدادي و سپس كياني، گزارشي از مهمترين شهرها، كوه‌ها و رودهاي سرزمين ايران، سال‌شمار ديني، رويدادهاي آخرالزمان و رستاخيز(قيامت)، نام روزها و ماه‌هاي ايران باستان و … از مهمترين بخش‌هاي بندهشن است.

ترجمه كتاب نایاب بندهشن از پهلوي به فارسي، به دست استاد مهرداد بهار مي‌باشد كه براي نخستين بار از وبسايت www.TarikhBook.ir منتشر مي‌شود.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” بندهشن “
4.3 (86.67%) 3 votes

كتاب نایاب " جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) " يا "پندنامه هوشنگ" يكی از قديمی‌ترين و كهن‌ترين كتب ايرانی است.

كتاب جاويدان خرد كه ساخته و پرداخته فرهنگ ايرانی است، در دوره ساسانيان به پندنامه هوشنگ معروف بوده و چنين مي‌گفتند كه به دست هوشنگ پيشدادی از قديمی‌ترين پادشاهان اساطيری ايران نوشته شده است. در برخی از مذاهب دين زرتشتی كه هوشنگ را پامبر دانسته‌اند، جاويدان خرد را كتاب مقدس او پنداشته‌اند.

در مورد كشف كتاب جاويدان خرد، "جاحظ" به نقل از "واقدی" چنين آورده است:

مردی به نام "ذوبان"، از حکمای ايرانی ساكن شهر کابل. بود. ذوبان از وجود كتاب جاويدان خرد در خزاین ایوان‌مدائن مطّلع بوده. روزی بنابر وقايعی، او در خدمت "مامون" خليفه عباسی عملی مستحق پاداش را مرتكب می‌شود. لذا در هنگامی كه مامون از او مي‌خواهد تا طلب پاداشی نمايد، ذوبان از او كتاب جاويدان خرد را طلب مي‌نمايد. پس هيئتی به مداين گسيل يافته و به دستور خلیفه و به راهنمایی ذوبان، کتاب را که صدبرگ داشته و در جعبه‌ای زیر خاک مدفون بود، بیرون آوردند. ذوبان آن را مجموعه‌ای از حکمت باستان وصف کرده که "گنجور وزیر ایران‌شهر" از حکمت باستان گردآورده بوده است. ذوبان كتاب را مطالعه و بسيار به آن به عنوان ميراث باستانی نياكان، علاقمند بود. چندی بعد به خواهش "حسن‌بن‌سهل نويختی"(برادر فضل‌بن‌سهل كه خود ايرانی نژاد و در دربار عباسيان خدمت مي‌كرد)، هر روز يك برگ از اين كتاب را از ذوبان به امانت گرفته، از پهلوی به عربی ترجمه می‌كرد. ليكن ذوبان تنها سي برگ از صد برگ را به او داد و صلاح نديد تا باقي برگ‌ها به دست نامحرمان عرب بيوفتد.

به زودی اين سي‌برگ به دست ابوعلی مسكويه، دانشمند و مورخ بزرگ ايرانی رسيده و ابن‌مسكويه آن را در كنار پندها و حكمت‌های عربی و هندی و رومی،‌در قالب كتاب حاضر، نگاشته و به يادگار می‌گذارد. ابن‌مسكويه در بخش مربوط به حمت ايرانيان علاوه بر پندهاي هوشنگ، از پندهای آذرباد، بزرگمهر، انوشيروان، جمشيد و… نيز استفاده شده و در بخش حكمت عرب و روم از نصايخ علی، لقمان، ارسطو، افلاطون و… استفاده كرده است.

ظاهرا جاويدان خرد پيش از گردآوري به دست مسكويه، در ايران مشهور بود. "كِنْدی"، "راغب‌اصفهانی" و "ابن‌مقفع" نيز به صورت پراكنده به آن اشاراتی داشته‌اند.

دانلود کتاب جاويدان خرد (پندنامه هوشنگ) را به تمام دوست‌داران كتاب‌های كهن ايرانی پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” جاویدان خرد “
4.3 (86.67%) 6 votes

كتاب نایاب " اَرداویراف‌‌نامه " یا" اَرداویراز نامه "نام یکی از کتاب‌های نوشته شده به زبان پارسي ميانه (پهلوي) است، که يادگاري است از دوره پادشاهي شكوه‌مند ساسانيان. ويراف مقدس، نام یکی از موبدان است که به عقیده پارسیان صاحب معراج بوده و اَرداویراف‌‌نامه ، معراج‌نامه اوست.

نسك باشكوه اَرداویراف‌‌نامه تصویر جامعی را از بهشت، دوزخ، پل چينوت (پل صراط) و پاداش و پادافره مردمان در جهان ديگر را به باور پيروان آيين بهي (زرتشتي)  به ما نشان مي‌دهد. اَرداویراف‌‌نامه ظاهرأ در قرن سوم هجری به رشتهٔ تحریر درآمده‌است و از محتوای کتاب چنین برمی‌آید که متن اصلی پهلوی آن به اواخر دوره ساساني تعلق داشته‌است. کتاب داستان موبدی است که برای بی‌گمان شدنِ مردمان در باره دین و رستاخیز و بهشتت و دوزخ، خویش را به یاری موبدان دیگر به خواب هفت روزه می برد و روان او در بهشت، نیکی های نیکوکاران و در دوزخ پاداَفرَه (:مجازات) بدکاران را می بیند و پس از به هوش آمدن آن داستانها را باز می گوید. این مرد ویراف نام دارد که او را اردا به‌معنای قدیس لقب داده‌اند.

نسك فوق در دو نسخه براي دانلود شما دوستان گرامي طبع گشته است. نسخه نخست كه در بر گيرنده متن كامل كتاب اَرداویراف‌‌نامه است، با خط زيباي نستعليق به قلم استاد رشيد ياسمي نگاشته شده است و نسخه دوم كه به صورت تايپ شده و خلاصه مي‌باشد، به دست بهمن انصاري و با ياري برگردان مهرداد بهار و تني چند از اساتيد ديگر، طبع گشته است.

نسخه كامل را ميتوانيد از لينك زير دانلود كنيد. برای دانلود نسخه خلاصه اينجا را كليك كنيد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” اَرداویراف‌‌نامه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

نسک ارزشمند یادگار زریران، كتابی است بازمانده از دوره اشكانی كه در دوره ساسانی به دست مهرآبان‌كيخسرو رونويسي شد. اين نسک شرح رويدادها و جنگي است كه در آغاز ظهور زرتشت در خاور فلات ايران بين سپاه گشتاسپ نوذری و ارجاسپ پادشاه خيون در گرفت و با دلاوري‌هاي اسپنديار (اسفنديار) پسر گشتاسپ شاه، زرير برادر گشتاسپ شاه و بستور پسر زرير و هميدون گرامي‌كَرد و فراشورد پسران جاماسپ با پيروزي ايرانيان به پايان رسيد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” یادگار زریران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كارنامه اردشير پاپكان نسكي است يادگار از دوره ساساني و رويدادهايي كه منجر شد به تاسيس پادشاهي ساساني و بر افتادن اشكانيان. اين متن اثري است از شهرياري اردشيرِ پاپكانِ ساساني كه به سال 767 شاهنشاهي كوروش بزرگ مقارن با سال 208 ميلادي بر تخت شاهنشهي ايران زمين تكيه كرد.

لازم به يادآوريست كه اين نسك احتمالا به دستور شاهنشاه فقيد ساساني خسرو انوشيروان و به دست شخصي با نام روستخم مهربان به رشته تحرير درآمده. صادق هدايت، بزرگ مرد ايران زمين اين نسك را از زبان پهلوي به پارسي امروزين برگردان كرده و آرشام پارسي براي نشر الكترونيك آماده كرده است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” کارنامه اردشیر بابکان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " آیین هوشنگ " از کهن‌ترین نسک‌های بازمانده از دوران ساسانیان می‌باشد.

كتاب آیین هوشنگ ظاهرا در دوره ساسانی مکتوب گشته. اما ریشه ماجرا به دورانی بسیار کهن‌تر برمی‌گردد. این کتاب شامل متونی دینی، منتسب به هوشنگ پیشدادی، پادشاهی اساطیری ایران زمین و پدر ایرانیان است. به باور کهن‌ترین اساطیر ایرانی، هوشنگ از نسل کیومرث، نخستین کسی بود که از کوه و غارنشینی خارج شده و در ایران به پادشاهی نشست.

دانلود کتاب آیین هوشنگ را به علاقمندان به کتب و رساله‌های زرتشتی و پهلوی توصیه می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آیین هوشنگ “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " شايست نشايست " متنی بازمانده از دوره ساسانيان است كه توسط "كتايون مزداپور" از پهلوی به پارسی ترجمه شده است.

كتاب شايست نشايست گزيده‌ای از فقه زرتشتی است كه به شرح احكام و شرعی و شايسته،‌در مقابل احكام غيرشرعی و ناشايسته می‌پردازد. اين كتاب از مهمترين كتب زرتشتی بازمانده از دوره ساسانی است كه ما را با نوع احكام دينی ساسانيان آشنا می‌كند.

دانلود کتاب شايست نشايست را به دوست‌داران نسكهای ناياب پهلوی پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود كتاب ” شايست نشايست “
4.3 (85.71%) 7 votes

كتاب نایاب " روايت پهلوی " يكی از مهمترين متون بازمانده از دوران ساسانيان است.

كتاب روايت پهلوی دربرگيرنده ده‌ها كوتاه‌نوشته از موبدان و بزرگان ناشناس دوره ساسانی است. مطالب گوناگون دينی، آيينی، اسطوره‌ای، اجتماعی و تاريخی از مباحث مطرح شده در اين كتاب است.

كتاب روايت پهلوی با ترجمه بی‌نقص استاد مهشيد ميرفخرایی برای استفاده علاقمندان به فرهنگ كهن ايرانی طبع گشته است.

دانلود کتاب روايت پهلوی را به پژوهشگران و علاقمندان آثار زرتشتی پيشنهاد می‌كنيم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” روایت پهلوی “
4 (80%) 3 votes

« گزيده‌هاي زادَسپَرَم » كتابي است ارزنده نوشته موبدي زرتشتي به نام زادَسپَرَم پسر گُشَن‌جَم پسر شاپور.

گزيده‌هاي زادَسپَرَم نوشته شده از روي اوستا و دربرگيرنده اعتقادات زرتشتيان در دوره ساساني است. در اين كتاب آفرينش آغازين هستي به وسيله اهورامزدا و نبردهاي اهورامزدا با اهريمن، داستان زندگي زرتشت و همچنين رويدادهاي پاياني جهان و رستاخيز و پاره‌اي از جستارهاي ديگر بازگو شده است.
با پروا به اين‌كه بيشتر بخش‌هاي اوستاي ساسانيان امروز از ميان رفته است، گزيده‌هاي زادَسپَرَم كه از روي اوستا گرد‌آوري شده است بسيار مهم بوده و اطلاعات خوبي از اعتقادات ايرانيان زمان ساساني را براي ما گزارش مي‌كند.

كتاب نایاب گزيده‌هاي زادَسپَرَم را استاد «راشد محصل» از پهلوي به فارسي ترجمه كرده و براي نخستين بار در وبسايت كتاب تاريخ براي شما طبع گرديده است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” گزیده‌های زادَسپَرَم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

نسك ارشمند " زند وَهومَن يسن " يا " زند بهمن یشت " از كتب دوره ساساني است كه بزرگ‌مرد ايران زمين صادق هدايت آن را به پارسي امروزين برگردان كرده است. اين نسك درباره حوادث دوره آخرالزمان به باور زرتشتيها، قيام هوشيد و اوشيدر ماه، برآمدن پشوتن از گنگ دژ، حركت پيروزمندانه كي بهرام ورجاوند از نژاد شاهان كياني باستان از هند به ايران، ظهور منجي موعود؛ سوشيانت بزرگ و ديگر وقايع دوره آخرالزمان سخن ميگويد. به گفته صادق هدايت در مقدمه اين كتاب؛ اولين نسخه اين نسك به احتمال زياد از بخشهاي اوستا رونويسي شده و در دوره هاي بعد هر نسخه نويس چيزي به آن افزوده است.

در پايان اين كتاب نایاب نيز بخشهايي از نسك زراتشت نامه، نوشته زرتشت‌بن‌بهرام‌بن‌پژدو؛ و بخشهايي از نسك ارزشمند كتابي ديگر از دوره ساساني با نام يادگار جاماسپي (جاماسپ‌نامه) آورده شده است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” زند وَهومَن یسن “
5 (100%) 1 vote

" شکند ویمانیگ ویچار " يا " گزارش گمان‌شکن " نسكي است بازمانده از هزار سال پيش در دوره خلافت مامون عباسي؛ كه به دست "مردان فرخ پسر اورمزدداد" موبد زرتشتي، نگارش يافته. موضوع اين كتاب در رابطه با مقايسه آيين بهي (زرتشتي) با مذاهب ترسايي (مسيحي)، جهود (يهودي)، مانوي و اسلام و در نهايت اثبات برتري كيش زردشتي از ديگر اديان (با زباني فلسفي و دلكش) ميباشد. اين كتاب يكی از كتب مهم زرتشتيان به شمار می‌رود و محتوای آن آشكار كننده بخشهايي از اوستاست كه امروز مفقود گرديده است.

اين نسك ارزشمند به اهتمام صادق هدايت در سال 1322 به پارسي امروزين بازگردان شده است دانلود كتاب شكند ويمانيگ ويچار ( گزارش گمان شكن ) را به دوست‌داران آثار كهن ايرانی توصيه می‌كنيم. كتاب فوق از روی يك نسخه نفيس اسكن گرديده و توسط پرتال جامع كتاب تاريخ منتشر می‌گردد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” شکند ویمانیگ ویچار (گزارش گمان‌شکن) “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب گران‌سنگ و كهن «ماتيكان هزار دادستان» اثري است ارزشمند، يادگار از زمان ساسانيان. اين كتاب شامل مباحث قضايي و دادرسي عصر ساساني از جمله: زناشويي، طلاق، موقوفات، برده‌داری، اجاره، ضمانت و… بر پايه نظام ساساني و كيش زرتشتي است. كتاب به وسيله يك قاضي زرتشتي به نام «فرخ‌مرد بهرامان» در زمان خسروپرويز و در شهر گور(فيروز آباد كنوني) نگاشته شده است. «فرخ مرد بهرامان» كه خود در دستگاه شاهنشاهي ساساني صاحب منسبي قضايي بود، رأی‏های صادر از دادگاه‏های دادگستری ایران ساسانی در سده سوم تا هفتم میلادی را از بایگانی دادگستری گور بیرون آورده و فشرده و کوتاه کرده و در این کتاب گردآورده‌است. دیدگاه‌ها و آرا ده‌ها حقوق‌دان ساسانی از نسل‌های مختلف در این کتاب آورده شده‌است و نام بسیاری از آن‌ها نیز ذکر شده‌است.

قرن‌ها بود كه از باشنده بودن اين كتاب آگاهي در دست نبود تا آن‌كه يك خانواده زرتشتي يك نسخه كهن از آن را كه ميراث خانوادگيشان بود، براي بهره‌گيري عموم منتشر كردند. اين كتاب توسط موبد رستم شهزادي به فارسي در سال 1328 ترجمه شده و براي نخستين بار در تاريخ‌بوك منتشر مي‌شود.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” ماتیکان هزار دادستان “
4 (80%) 4 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك