دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی

پكيج كتاب‌های تاريخ جهان
24 هزار تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ جنون " کتاب جاودانه و ارزشمند میشل فوکو می‌باشد.

کتاب تاریخ جنون در سال 1961 میلادی منتشر شد. فوکو در این کتاب به تاریخ بی‌خردی و دیوانگی نوع آدمی پرداخته و با پژوهشی بر پایة تحلیل گفتمانی، این مهم را به نقد می‌کشد. او سپس به بررسی نقش پدیدة جنون در روابط انسان‌ها و نوع نگرش انسان‌ها در اجتماع، اقتصاد، سیاست، دین و مذهب می‌پردازد.

دانلود کتاب تاریخ جنون را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به جامعه‌شناسی توصیه اکید می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ جنون ؛ فوکو "

دانلود کتاب ” تاریخ جنون ؛ فوکو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" انسان طاغی " شاهکار آلبر کامو می‌باشد.

انسان طاغی در اصل یک کتاب‌مقاله‌ای است تلفیقی از سیاست روز و مباحث جامعه‌شناختی. کامو در این کتاب ایده‌ها و آرا و عقاید بزرگان جامعه‌شناسی و فلاسفه‌ی پیش از خود در باب برخی از مسائل بغرنج اجتماعی نظیر طغیان‌ها و جنبش‌های اجتماعی را به صورت یکپارچه در منصه ظهور قرار داده است.

دانلود کتاب انسان طاغی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های جامعه‌شناسی و فلسفه و علاقمندان به ادبیات پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " انسان طاغی ؛ آلبر کامو "

دانلود کتاب ” انسان طاغی ؛ آلبر کامو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " رواشناسی تکاملی " تالیفی از دیوید باس با ترجمه روان آرش حسینیان می‌باشد.

کتاب روانشناسی تکاملی دانشی نوین در ارتباط با کنکاش ذهن آدمی است. دیوید باس، فارغ‌التحصیل دکترا از دانشگاه برکلی و پروفسور روانشناس دانشگاه تگزاس است. موضوعات پژوهش‌های او اکثرا حول محور روانشناسی جفت‌گیری انسان‌ها، تعارضات بین دو جنس و قربانی‌سازی جنسی صورت گرفته است. 

دانلود کتاب روانشناسی تکاملی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته روانشناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روانشناسی تکاملی "

دانلود کتاب ” روانشناسی تکاملی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران " تالیفآنتونیو نگری و مایکل هارت با ترجمه منوچهر هزارخوانی می‌باشد.

کتاب جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران چنین آغاز می‌شود:

«برای نخستین بار دموکراسی دارد به یک امکان واقعی در مقیاس جهانی تبدیل می‌شود. موضوع این کتاب همین امکان است که به ما آن پروژه بیشماران نام داده‌ایم. پروژه بیشماران تنها خواست دنیایی مبتنی بر برابری و آزادی را بیان نمی‌کند. و حتی تنها به یک جامعه باز و دموکراتیک جهانی نیز بسنده نمی‌کند. بلکه وسیله تحقق این خواسته‌ها را مطرح می‌کند.»

دانلود کتاب جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران

دانلود کتاب ” جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری بیشماران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس و نایاب " فلسفه سیاسی " اثری گرانسنگ از جین همپتن با ترجمه روان خشایار دیهیمی می‌باشد.

کتاب فلسفه سیاسی به بررسی مسائلی چون ماهیت فرمانروایی سیاسی و نظریه‌های مدون آن، دموکراسی و رضایت، حدود فرمانروایی سیاسی عادلانه، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و فرهنگ و بسیاری موارد دیگر می‌پردازد.

دانلود کتاب فلسفه سیاسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فلسفه سیاسی "

دانلود کتاب ” فلسفه سیاسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پیدایش و پایایی احزاب سیاسی در غرب " پژوهشی از حجت‌الله ایوبی می‌باشد.

کتاب پیدایش و پایایی احزاب سیاسی در غرب به بررسی نقش احزاب سیاسی در جریان جنبش مدرنیته در بستر جامعه‌شناسیِ تاریخی غرب می‌پردازد. درواقع این کتاب، تحلیل رویدادهای تاریخیِ سیاسی و فرهنگی است که منجر به شکل‌گیری احزاب سیاسی در جهان توسعه‌یافته گردید.

دانلود کتاب پیدایش و پایایی احزاب سیاسی در غرب را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " پیدایش و پایایی احزاب سیاسی در غرب "

دانلود کتاب ” پیدایش و پایایی احزاب سیاسی در غرب “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زنان در جامعه " شامل سلسله نوشتارهایی از "الکساندر کولنتای"،‌"فردریک انگلس"، "کلارا زتکین" و "ئولین رید" با ترجمه اصغر مهدی‌زادگان می‌باشد.

كتاب زنان در جامعه اثری مهم در زمینه علم جامعه‌شناسی می‌باشد. زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و حضور آنان در جامعه، به بهبود شرایط اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد. این کتاب به بررسی نقش و اهمیت حضور زنان در جامعه می‌پردازد.

دانلود کتاب زنان در جامعه را به دانشجویان و پژوهشگران جامعه‌شناسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " زنان در جامعه "

دانلود کتاب ” زنان در جامعه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اصلاح یا انقلاب " شامل متن پرسش و پاسخ با دو فیلسوف بزرگ قرن بیستم، هربرت مارکوزه و کارل پوپر می‌باشد. مترجم این اثر فاخر، هوشنگ وزیری است. این کتاب، از کتاب‌های مهم فلسفی/سیاسی/اجتماعی است که در سال‌های اخیر به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.

دانلود کتاب اصلاح یا انقلاب را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های فلسفه، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " بزرگترین راز پول درآوردن در تاریخ "

دانلود کتاب ” اصلاح یا انقلاب ؛ مارکوزه و پوپر “
4.3 (85%) 4 votes

كتاب نایاب " درآمدی بر لیبرالیسم، بررسی و نقد مبانی " پژوهشی ارزنده از "علی الهی‌تبار" می‌باشد.

كتاب درآمدی بر لیبرالیسم، بررسی و نقد مبانی به بررسی تخصصی مفهوم لیبرالیسم پرداخته و می‌کوشد تا چگونگی پیدایی آن، بزرگان و فیلسوفان این مکتب، کاربرد لیبرالیسم در جامعه، مفاهیمی چون دموکراسی، اومانیسم و… در پیوند با لیبرالیسم، لیبرالیسم و نقش آن در سرزمین‌های اسلامی و دیگر مباحث مهم را بیان کند.

دانلود کتاب درآمدی بر لیبرالیسم، بررسی و نقد مبانی را به علاقمندان به فلسفه و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " درآمدی بر لیبرالیسم، بررسی و نقد مبانی "

دانلود کتاب ” درآمدی بر لیبرالیسم، بررسی و نقد مبانی “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب " روانشناسی سیاسی " اثری پژوهشی از "سعید عبدالملکی" است.

كتاب روانشناسی سیاسی به معرفی سیاست و تاریخچچه سیاست پرداخته، سپس به طور مبسوط به پارادایم‌ها و نظریه‌هایی روانشناسی تاریخی می‌پردازد. روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی، به همراه هیجاناتو انگیزش‌های سیاسی از فصول دیگر این کتاب است. رسانه‌ةای اجتماعی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری سلامت روانی جامعه، روانشناسی احزاب سیاسی، روانشناسی رفتار جامعه در بحبوحه انتخابات، ملی‌گرایی و نسل‌کشی و فاشیسم قدرت‌طلبی، جنگ‌ها انقلاب‌ها،‌تروریسم و موارد دیگر از دیدگاه روانشناسی، در این کتاب موشکافانه مورد تحقیق و تفحس قرار گرفته است.

از بزرگانی که نظریات آن‌ها در این کتاب مورد بهره‌برداری قرار گرفته می‌توان از زیگموند فروید و کارل یونگ نام برد.

دانلود کتاب روانشناسی سیاسی را به علاقمندان به جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روانشناسی تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روانشناسی سیاسی "

دانلود کتاب ” روانشناسی سیاسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " نوشته‌های فلسفی و احتماعی " اثری بسیار مهم از "احسان طبری" می‌باشد.

كتاب نوشته‌های فلسفی و احتماعی شامل چند جستار هم فلسفی و سپس اجتماعی به نقل از شادروان احسان طبری می‌باشد. برخی جستارهای این کتاب، دیالکتیک و شناخت آن، مارکسیسم، تاریخ و جامعه، مسائل اخلاقی، مسائل فلسفی، مسائل جامعه‌شناسی، مسائل هنری و… می‌باشد.

دانلود کتاب نوشته‌های فلسفی و احتماعی را به علاقمندان به فلسفه و جامعه‌شناسی توصیه می‌کنیم.

جلد نخست
دانلود کتاب " نوشته‌های فلسفی و اجتماعی "

جلد دوم
دانلود کتاب " نوشته‌های فلسفی و اجتماعی "

دانلود کتاب ” نوشته‌های فلسفی و اجتماعی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس " ترجمه‌ای از یادداشت‌های بسیار مهم کارل مارکس در ماه‌های مارس و آگوست سال 1844 میلادی می‌باشد.

دانلود کتاب دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس را به علاقمندان به جامعه‌شناسی و علوم سیاسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس "

دانلود کتاب ” دست‌نوشته‌های اقتصادی و سیاسی سال 1844 مارکس “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی؛ آن‌سوی سوسیالیسم " اثری از "آندره گرز" می‌باشد.

دانلود کتاب پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی؛ آن‌سوی سوسیالیسم را به پژوهشگران جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی؛ آن‌سوی سوسیالیسم "

 

دانلود کتاب ” پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی؛ آن‌سوی سوسیالیسم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك