دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های شاهكارهای ادبيات پارسی

پکیج کتاب‌های ادبیات کلاسیک، رمان و شعر
24 هزار تومانكتاب " تذکره مجمع‌النفایس " اثری سترگ به قلم سراج‌الدین علی‌خان می‌باشد.

کتاب تذکره مجمع‌النفایس مهمترین تذکره‌ی مربوط به شعرای پارسی‌زبان شبه‌قاره‌ی هند (هند و پاکستان فعلی) می‌باشد. کتاب فوق، دایرة‌المعارفی است مربوط به شعرای هندی ِ قرن پنج تا دوازده هجری که به زبان پارسی، شعر می‌سرودند. علی‌خان که خود در قرن دوازدهم می‌زیست، این اثر را پس از سال‌ها تحقیق و تفحس در شعرای هندی، به رشته‌ی نگارش درآورد. هند قرن‌ها زیر نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان پارسی بود.

دانلود کتاب تذکره مجمع‌النفایس را به دانشجویان و پژوهش‌گران ادبیات فارسی و زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                   جلد دو                                  جلد سه
دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "

دانلود کتاب ” تذکره مجمع‌النفایس “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " کلیات عبید زاکانی " مجموعه‌ای از قصاید، غزلیات، رباعیات، قطعات و مثنویات عبید زاکانی می‌باشد.

کتاب نایاب کلیات عبید زاکانی را به دانشجویان علاقمندان به ادبیات فارسی و شعر و غزل پارسی، پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” کلیات عبید زاکانی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " کلیات یغما جندقی " مجموعه‌ای از اشعار جغما یندقی، شاعر و غزل‌سرای بزرگ ایرانی دوره قاجار می‌باشد.

یغمای جندقی دویست‌سال قبل، می‌زیست. نام اصلی او، ابوالحسن یغمازاده بود. او از درویش‌مسلکان و بی‌اعتنا به مال و منال دنیا بود. به‌گونه‌ای که هرگز در طول دوران زندگی خود، مجیز هیچ حاکم و امیری را نگفت. یغمای جندقی، از نخستین ادبای معاصر بود که درصدد حذف لغات بیگانه از بان پارسی برآمد و می‌کوشید تا اشعارش از واژگان عربی و فرنگی، مبرا باشد. یغما را می‌توان نخستین شاعر سیاسی تاریخ معاصر ایران دانست. هجویات و هزلیات استادانه او، به شدت متوجه حاکمان وقت بود و بی‌پروا در قطعاتش به سیاسیون زمان، می‌تاخت.

دانلود کتاب کلیات یغما جندقی را به علاقمندان به ادبیات معاصر و ادبیات فارسی، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " کلیات یغما جندقی "

دانلود کتاب ” کلیات یغما جندقی “
3.5 (70%) 4 votes

كتاب نایاب " عشاق‌نامه " چکامه‌ای از عبید زاکانی می‌باشد.

عبید زاکانی را اغلب با هجویات و هزلیاتش می‌شناسند. اما او دارای اشعار عاشقانه نیز می‌باشد. کتاب عشاق‌نامه مجموعه‌ای از شعار و غزل‌های عاشقانه عبید زاکانی می‌باشد.

دانلود کتاب عشاق‌نامه را به دانشجویان ادبیات و علاقمندان به شاهکارهای نظم پارسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " عشاق‌نامه ؛ عبید زاکانی "

دانلود کتاب ” عشاق‌نامه ؛ عبید زاکانی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " ترانه‌های خیام " یکی از آثار پژوهشی بسیار ارزنده از صادق هدایت می‌باشد. این کتاب شامل یک مقدمه، دو مقاله و 143 رباعی از خیام است که هدایت معتقد است در صحت انتساب آن‌ها به خیام هیچ تردیدی وجود ندارد. کتاب ترانه‌های خیام از مهمترین تحقیقات ادبی در ایران به شمار می‌رود.

دانلود کتاب " ترانه‌های خیام ؛ صادق هدایت "

دانلود کتاب ” ترانه‌های خیام ؛ صادق هدایت “
1.8 (36%) 5 votes

سید محمدحسین بهجت‌تبریزی مشهور به شهریار از بزرگ‌ترین شعرای ایرانی معاصر است. شهریار در سرودن انواع قالب‌های شعری از جمله قصیده، مثنوی، غزل، رباعی، قطعه و شعر نو تبحر داشت. با این‌حال او را بیشتر به عنوان یک استاد غزل‌سرایی می‌شناسند. کتاب حاضر شامل تمام اشعار و سروده‌های شهریار می‌باشد که می‌توانید به صورت رایگان دانلود کرده و استفاده کنید.

دانلود کتاب دیوان کامل شهریار را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " دیوان کامل شهریار "

دانلود کتاب ” دیوان کامل شهریار “
5 (100%) 1 vote

كتاب " دیوان کامل شمس تبریزی " مجموعه‌ای از اشعار و نوشتارهای منتسب به صوفی بزرگ ایرانی، شمس‌الدین محمد بن علی‌ بن ملک‌داد تبریزی می‌باشد.

شمس تبریزی صوفی بزرگ ایرانی است که در سده هفت هجری می‌زیست. او از صوقیان به‌نم مشهوری بود که تاثیر مهمی بر زندگی مولانا گذاشت. فی‌الواقع مولانا پس از دیدار با شمس بود که به حقیقت جاودانگی پی برده و راه و روش صوفی‌مسلکی را در پیش گرفت.

دانلود کتاب دیوان کامل شمس تبریزی را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " دیوان کامل شمس تبریزی "

دانلود کتاب ” دیوان کامل شمس تبریزی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " دیوان پروین اعتصامی " مجموعه‌ای از اشعار و سروده‌های پروین اعتصامی، شاعره‌ی بزرگ ایرانیِ اوایل قرن چهارده هجری خورشیدی می‌باشد.

پروین اعتصامی، مشهورترین شاعر زن ایرانی است. او مسلط به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بود و شعر را نخست تحت‌نظر پدرش یوسف اعتصامی و سپس بزرگانی چون علامه دهخدا و ملک‌الشعرای بهار آموخت. کتاب حاضر، دیوان کامل اشعار او، شامل 606 سروده در قالب مثنوی، قطعه و قصیده است.

دانلود کتاب دیوان پروین اعتصامی را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " دیوان پروین اعتصامی "

دانلود کتاب ” دیوان پروین اعتصامی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " دیوان هزلیات عبید زاکانی " مجموعه‌ای از هزلیات و هجویات عبید زاکانی می‌باشد.

کتاب دیوان هزلیات عبید زاکانی همانگونه که از نام آن پیداست، کتابی است شامل تمام اشعار و حکایات طنز، فکاهی، هجویات و هزلیات عبید زاکانی، نخستین ادیب و نویسنده طنزپرداز ایرانی پس از اسلام. عبید از نخستین کسانی است که با زبان طنز به انتقاد از شرایط بد اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخت. عبید در قرن هشتم هجری می‌زیست.

دانلود کتاب دیوان هزلیات عبید زاکانی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های تاریخ ایران پس از اسلام و ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " دیوان هزلیات عبید زاکانی "

دانلود کتاب ” دیوان هزلیات عبید زاکانی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

عبید زاکانی از نخستین ادیبان و نویسندگان ایرانی بود که قلم را به طنز رقصاند. کتاب " حکایاتی از عبید زاکانی " گردآوری مجموعه‌ای از بهترین و جذاب‌ترین حکایات طنز و فکاهی عبید زاکانی می‌باشد.

دانلود کتاب " حکایاتی از عبید زاکانی "

دانلود کتاب ” حکایاتی از عبید زاکانی “
1 (20%) 1 vote

چکامه " آرش کمانگیر " شاهکار جاودانه سیاوش کسرایی است. این اثر در قالب شعر نو، اسطوره آرش کمانگیر و پرتاب تیر او را با بیانی حماسی و جذاب، نقل کرده است. چکامه آرش کمانگیر سال‌ها در مدارس ایران، تدریس می‌شد.

دانلود کتاب " آرش کمانگیر ؛ سیاوش کسرایی "

دانلود کتاب ” آرش کمانگیر ؛ سیاوش کسرایی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " بی‌سرزمین‌تر از باد " اثری از یغما گلرویی ترانه‌سرای ایرانی می‌باشد.

کتاب بی‌سرزمین‌تر از باد مجموعه‌ای شامل قریب به دویست قطعه از ترانه‌ها و اشعار و چکامه‌های یغما گلرویی در قالب غزل و مثنوی می‌باشد.

دانلود کتاب بی‌سرزمین‌تر از باد را به علاقمندان به ترانه و شعر و شاهکارهای ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " بی‌سرزمین‌تر از باد ؛ یغما گلرویی "

دانلود کتاب ” بی‌سرزمین‌تر از باد ؛ یغما گلرویی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك