دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود شاهكارهای رمان و ادبيات كلاسيک

پکیج کتاب‌های ادبیات کلاسیک، رمان و شعر
24 هزار تومانكتاب " ماسک " داستانی کوتاه و دلچسب از آنتوان پاولوویچ چخوف، نویسنده مشهور روس می‌باشد. بوکوفسکی استاد مسلم داستان‌نویسی کوتاه و از بزرگان ادبیات کلاسیک می‌باشد.

دانلود کتاب ماسک را به علاقمندان به داستان کوتاه و ادبیات کلاسیک می‌کنیم.

دانلود کتاب " مرگ به سبک پوآرو ؛ آگاتا کریستی "

دانلود کتاب ” ماسک ؛ چخوف “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مزدور " داستان کوتاه و جذابی از چارلز بوکوفسکی می‌باشد. بوکوفسکی استاد مسلم داستان‌نویسی کوتاه و از بزرگان ادبیات کلاسیک می‌باشد.

دانلود کتاب مزدور به علاقمندان به داستان کوتاه و ادبیات کلاسیک می‌کنیم.

دانلود کتاب " مرگ به سبک پوآرو ؛ آگاتا کریستی "

دانلود کتاب ” مزدور ؛ بوکوفسکی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مرگ به سبک پوآرو " رمانی از آگاتا کریستی می‌باشد.

كتاب مرگ به سبک پوآرو، از سلسله‌داستان‌های پلیسی/جنایی می‌باشد و شخصیت اصلی آن «هرکول پوآرو» کارآگاه معروف داستان‌های خانوم آگاتا کریستی می‌باشد.

دانلود کتاب مرگ به سبک پوآرو را به علاقمندان به رمان و ادبیات کلاسیک می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” مرگ به سبک پوآرو ؛ آگاتا کریستی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان نایاب " گروه محکومین " یکی از مهمترین و ارزشمندترین آثار فرانتس کافکا می‌باشد.

دانلود کتاب گروه محکومین را به علاقمندان به ادبیات کلاسیک پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” گروه محکومین ؛ کافکا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

در میان حجم عظیم رمان‌هایی که هر ساله در اقصی‌نقاطِ جهان منتشر می‌شود، معدود آثاری هستند که باب‌طبعِ رمان‌دوستانِ حرفه‌ای قرار می‌گیرند. اندک‌آثاری که در لابلای سیلِ عظیمِ رمان‌ها، می‌توانند در ذهن مخاطب جایی باز کنند، همان‌هایی هستند که اکثرا جاودانه شده و در شمار بهترین رمان‌ها از آن‌ها نام برده می‌شود.

در این مجموعه کوچک، یک سه‌گانه کم‌نظیر، برای مطالعه رمان‌دوستان مهیا گردیده است. سه رمانی که در سه زمان مختلف، توسط سه نویسنده بزرگ، با دغدغه‌های فکری منحصربه‌فرد گردآوری شده است و به باور منتقدین، سه ضلع یک جریانِ فکریِ مشترک را شامل می‌شوند.

ضلع نخست این سه‌گانه، «بوف کور» است. شاهکار بی‌نظیر "صادق هدایت" که در میان آثار نگارش‌یافته به زبان فارسی، مشهورترین اثر ادبیات معاصر است. دومین ضلع این سه‌گانه، «مسخ»، شاهکار "فرانتس کافکا" می‌باشد. اثری سترگ که به باور اکثر منتقدان، در شمار پنج رمان برتر تاریخ قرار دارد. نمونه‌ای کامل از یک شاهکار سورئال. و نهایتا سومین ضلع این مثلث ادبی، «مسلخ روح»، به قلم "بهمن انصاری" نویسنده معاصر می‌باشد. این سه رمان، ناخواسته به عنوان سه اثر مکمل یکدیگر شناخته شده‌اند. شاید دلیل آن فضای به شدت سیاه و منفی؛ حل شده در دل ادبیات سورئالِ پُست‌مُدرن، باشد که بر هر سه اثر حاکم گردیده و مخاطب را به دور از بزک‌های رنگارنگِ مصنوعی، برای اندیشیدن به حقیقت دنیای پیرامون، ترغیب می‌کنند.

دانلود کتاب " سه‌گانه سیاه: بوف کور، مسخ، مسلخ روح "

دانلود کتاب ” سه‌گانه سیاه: بوف کور، مسخ، مسلخ روح “
2.7 (53.33%) 3 votes

كتاب نایاب " مادام کاملیا " اثری از الکساندر دوما می‌باشد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” مادام کاملیا ؛ الکساندر دوما “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان " ماجراجو " شاهکاری از جک لندن نویسنده بزرگ آمریکایی می‌باشد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” ماجراجو ؛ جنک لندن “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان دلچسب و نایاب " لاله سیاه " اثری از الکساندر دوما می‌باشد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” لاله سیاه ؛ الکساندر دوما “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " آشنایی با صادق هدایت " اثری از م. ف. فرزانه می‌باشد.

کتاب فوق، شرح گقتگوها و صحبت‌هایی است که فرزانه با صادق هدایت انجام داده است. این اثر در کنار کتاب هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورایی از بهترین آثار برای بازشناسی شخصیت و اندیشه صادق هدایت می‌باشد.

کتاب نایاب و ارزشمند آشنایی با صادق هدایت (در دو جلد و به صورت کامل) را به بازدیدکنندگان گرامی کافه کتاب پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” آشنایی با صادق هدایت (نسخه کامل) “
5 (100%) 1 vote

داستان کوتاه " مردی که نفسش را کشت " یکی دیگر از آثار انتقادی صادق هدایت می‌باشد. هدایت در این کتاب، با نثری روان و در دل داستانی گیرا و دلچسب، به معضلات خرافی اجتماعی جامعه‌ی آن‌ روزِ ایران پرداخته است.

دانلود کتاب " مردی که نفسش را کشت ؛ صادق هدایت "

دانلود کتاب ” مردی که نفسش را کشت ؛ صادق هدایت “
4.8 (95%) 4 votes

نمایشنامه " دست‌های آلوده " اثری از ژان پل سارتر نویسنده بزرگ فرانسوی می‌باشد.

نمایشنامه دست‌های آلوده در سال 1948 میلادی منتشر شد. سارتر در این نمایشنامه به ترسیم مارکسیسم ایده‌آل خود و در عین‌حال به بسط اندیشه‌های اگزیستانسیالیسمی که رشده در عقایدش دارد، پرداخته است. این نمایشنامه از بهترین و پخته‌ترین آثار سارتر می‌باشد.

کتاب نایاب دست‌های آلوده را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات کلاسیک پیشنهاد می‌نماییم.

دانلود نمایشنامه " دست‌های آلوده ؛ ژان پل ارتر "

دانلود نمایشنامه ” دست‌های آلوده ؛ ژان پل ارتر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " هشت داستان از عصر طلایی ادبیات روسیه " ترجمه‌ای از هشت شاهکار کلاسیک از نویسندگان بزرگ روسی، گردآوری شده به دست محمد رفیعی‌مهرآبادی می‌باشد.

این هشت داستان عبارتند از:

– در کام تمساح از فئودور داستایووسکی
– فقر و ایمان از لئو تولستوی
– خولستومر از لئو تولستوی
– دزدی، هنر است از الکساندر کوپرین
– جای گلوله از الکساندر کوپرین
– محکوم‌شدگان از لئونید آندریف
– سرگذشت دو کارمند بازنشسته از میخائیل سالتیکوف
– در جلگه‌های پهن و بی‌درخت روسیه از ماکسیم گورکی

کتاب نایاب هشت داستان از عصر طلایی ادبیات روسیه را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات کلاسیک پیشنهاد می‌نماییم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” هشت داستان از عصر طلایی ادبیات روسیه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تنهایی " اثری از چارلز بوکوفسکی می‌باشد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” تنهایی ؛ بوکوفسکی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك