دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

اساطير و افسانه‌ها

پكيج كتاب‌های اساطير و افسانه‌های ملل
24 هزار تومانكتاب نایاب " ریگ‌ودا " مجموعه‌ای از کهن‌ترین سروده‌های مذهبی آریایی هند می‌باشد. این سروده‌ها، کهن‌ترین سروده‌های تاریخ بشریت است.

کتاب ریگ‌ودا از کهن‌ترین متون آریایی است و پیوند بسیار نزدیکی با اساطیر ایرانی دارد. این تشابهات به خوبی بیانگر خاستگاه مشترک فرهنگ هندی و ایرانی است. ریگ‌ودا ظاهرا در نخستین سده‌های کوچ آریاییان و مستقر شدن در شبه‌قاره هند سروده و مکگتوب گشته است.

کتاب حاضر متن کامل ریگ‌ودا به زبان انگلیسی می‌باشد.

دانلود کتاب ریگ‌ودا را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ جهان، تاریخ ایران باستان و اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ریگ‌ودا "

دانلود کتاب ” ریگ‌ودا “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " ادیان و مکتب‌های فلسفی هند " پژوهشی گرانسنگ از داریوش شایگان می‌باشد.

کتاب ادیان و مکتب‌های فلسفی هند به بررسی ادیانی ودایی، بودایی، اوپانیشادها و دیگر مکاتب مذهبی و فلسفی هندوستان می‌پردازد. هند کشور هفتاد و دو ملت است و صدها دین و مکتب گوناگون در آن به صورت رسمی جریان دارد. کتاب فوق، کامل‌ترین تحقیق در این زمینه می‌باشد که به همت آقای شایگان به انجام رسیده است. 

دانلود کتاب ادیان و مکتب‌های فلسفی هند را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به الهیات و تاریخ ادیان پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                    جلد دو
دانلود کتاب " ادیان و مکتب‌های فلسفی هند "     دانلود کتاب " ادیان و مکتب‌های فلسفی هند "

دانلود کتاب ” ادیان و مکتب‌های فلسفی هند “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " اسطوره آفرینش بابلی " پژوهشی از شروین وکیلی می‌باشد.

کتاب اسطوره آفرینش بابلی بر پایه لوحه‌ای به نام انوباالیش که از کتابخانه آشوربانیپال استخراج شده است، تحریر یافته است. این متن با وجودی‌که بر پایه باورهای بابلی نقر شده است، اما ظاهرا اصل ماجرا بسیار کهن‌تر بوده و ریشه‌ی اکدی و یا حتی سومری داشته است. 

دانلود کتاب اسطوره آفرینش بابلی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به علم اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اسطوره آفرینش بابلی "

دانلود کتاب ” اسطوره آفرینش بابلی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جهان اسطوره‌شناسی " شامل آثاری از "ژرژ دومزیل"، "جیمز دارمستتر"، "روژه کایوا"، "ژرژ گودورف"،‌ "هاسویا ماگوشی" و دیگر پژوهشگران به‌نام و بزرگ تاریخ می‌باشد.

کتاب جهان اسطوره‌شناسی، شامل مقالاتی در رابطه با ماهیت اسطوره، اسطوره در میان جوامع گوناگون، رابطه اسطوره و تمدن، اساطیر شرقی، اساطیر غربی، اساطیر شرق‌دور و… می‌باشد.

دانلود کتاب جهان اسطوره‌شناسی را به دانشجویان و پژوهشگران میتالوژی و اسطوره‌شناسی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " جهان اسطوره‌شناسی "

دانلود کتاب ” جهان اسطوره‌شناسی “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " اسطوره معجزه یونانی " اثر دکتر شروین وکیلی می‌باشد.

كتاب اسطوره معجزه یونانی دارای بخش‌های زیر است:

اسطوره معجزه جغرافیایی یونان
اسطوره معجزه نظامی یونان
اسطوره معجزه سیاسی یونان
اسطوره معجزه اقتصادی یونا
ن
اسطوره معجزه فرهنگی یونان
اسطوره معجزه ایرانی

دانلود کتاب اسطوره معجزه یونانی را به دوست‌داران اسطوره‌شناسی و میتالوژی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " اسطوره معجزه یونانی "

دانلود کتاب ” اسطوره معجزه یونانی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ اساطیر آشور و بابل " تالیف "ژیران"، "لاکوئه" و "دلاپورت" با ترجمه روان و بسیار عالی ابوالقاسم اسماعیل‌پور، می‌باشد.

كتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل شامل سه بخش متفاوت می‌باشد. بخش نخست به بررسی اساطیر و افسانه‌های بسیار کهن -مربوط به دوران پیش از تاریخ- پرداخته است. در بخش دوم کتاب، اساطیر آشور و بابل به تفصیل مورد نقد قرار گرفته و این بخش،‌ مهم‌ترین بخش کتاب است. در بخش سوم نیز اساطیر فنیقی‌ها شرح و بسط داده شده است.

دانلود کتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل را به پژوهشگران و دانشجویان رشته اسطوره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فرهنگ اساطیر آشور و بابل "

دانلود کتاب ” فرهنگ اساطیر آشور و بابل “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " افسانه خدايان " اثری به ترجمه " شجاع‌الدين شفا " می‌باشد.

كتاب افسانه خدايان به بررسی تاريخی-اسطوره‌ای خدايان يونان باستان،‌ از قبيل زئوس، هرا، مارس، آپولون، ونوس، ديانا، پرومته، هركول و… می‌پردازد. این کتاب یک کتاب تاریخی/اساطیری است که به بررسی اسطوره‌های یونان باستان می‌پردازد.

دانلود کتاب افسانه خدايان را به دوست‌داران اسطوره‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " افسانه خدايان ؛ شجاع‌الدين شفا "

دانلود كتاب ” افسانه خدايان ؛ شجاع‌الدين شفا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پژوهشی در اساطير ايران " پژوهش ارزنده‌ای از "مهرداد بهار" می‌باشد.

كتاب پژوهشی در اساطير ايران يكی از مهمترين و كامل‌ترين كتبی است كه در زمينه اساطير ايران تاليف يافته است. كتاب با اسطوره آفرينش ايرانی آغاز شده و يك به يك چگونگی آفرينش آسمان و زمين و گياهان و جانوران و مردم را بر پايه كهن‌ترين منابع و مآخذ ايرانی بازگو كرده و هر يك را مورد تجزيه و تحليل و واكاوی قرار می‌دهد.

دانلود کتاب پژوهشی در اساطير ايران را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " پژوهشی در اساطير ايران "

دانلود کتاب ” پژوهشی در اساطير ايران “
3.8 (76%) 5 votes

كتاب نایاب " اساطير يونان " تاليف "جان پينت سنت" با ترجمه "باجلان فرخی" می‌باشد.

كتاب اساطير يونان بخش مهمی از مجموعه كتاب‌ةای شناخت اساطير می‌باشد. اين كتاب نفيس، خاستگاه‌های كهن اساطير يونانی را آشكار كرده و سپس اسطوره تكوين و آفرينش يونانی را بازگو می‌كند. خانواده خدايان يونان باستان، انسان‌خداها، نخستين انسان‌ةای زمينی، نبردهای مهمی چون تروآ و… از مباحث مطروحه در اين كتاب مهم و مَهَند است.

دانلود کتاب اساطير يونان را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير يونان "

دانلود کتاب ” اساطير يونان “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " اساطير ايران " تاليف "جان هينلز" با ترجمه روان "ژاله آموزگار" و "‌احمد تفضلی" می‌باشد.

كتاب اساطير ايران كامل‌رين مرجع برای شناسایی تاريخ اساطسری ايران است. اين كتاب پس از معرفی خدايان و مقدسات ايران باستان، درون تاريخ اساطيری شده و به معرفی بزرگانی چون جمشيد و گرشاسپ می‌پردازد. سپس به اساطير زرتشتی پا گذاشته و اسطوره آفرينش زرتشتی، تكوين كائنات و مسائل مربوطه را واگویی می‌كند. اساطير زروانی، اساطير ميتراييسم، مانوی و جستارهای ديگر، از موارد ديگری است كه در اين كتاب منعكس شده است.

دانلود کتاب اساطير ايران را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير ايران "

دانلود کتاب ” اساطير ايران “
4.3 (86.67%) 3 votes

كتاب نایاب " داستان‌های ارمنی " اثر چهار نويسنده ارمنی: "‌شيروان‌زاده"، "ناردوس"، "نومانيان" و "سواگ" با ترجمه سليس "هايك كاراكش"  می‌باشد.

كتاب داستان‌های ارمنی شامل هفت داستان از افسانه‌های محلی و اساطيری مردم قوم ارمنستان می‌باشد. هر يك از اين افسانه‌ها دارای قدمتی كهن است.

ارمنی‌ها، يك قوم كهن ايرانی هستند كه همواره بخشی از ملت بزرگ ايران را تشكيل می‌دادند و در دو سده اخير با ساخت‌و‌پاخت‌های سياسی و مرزبندی‌های مغرضانه، بخش مهمی از خاك ارمنستان از كشور جدا شده و كشوری جديد و مجعول را ساخته‌ است.

دانلود کتاب داستان‌های ارمنی را به دانشجويان و پژوهشگران و محققان اسطوره‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " داستان‌های ارمنی "

دانلود کتاب ” داستان‌های ارمنی “
3 (60%) 2 votes

كتاب نایاب " قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند " به كوشش " هالبرگ هالماندسان " گردآوری گشته است.

كتاب قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند روايت اساطير فولكلور بوميان جزيره ايسلند می‌باشد. بخش اول كتاب يازده داستان از اجنه و غول‌ها به باور مردم ايسلند است. بخش دوم شانزده داستان از اشباح و ارواح است. بخش سوم ده داستان درباره رويارویی قديس‌ها و گناهكاران می‌باشد. نهايتا بخش آخر شامل سيزده داستان متفرقه با موضوعات گوناكگون بوده است.

دانلود کتاب قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند را به پژوهشگران و علاقمندان به اساطير و افسانه‌ها پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند "

دانلود کتاب ” قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " سياوخش و بالدر " پژوهشی از "بهار مختاريان" می‌باشد .

كتاب سياوخش و بالدر پژوهشی تطبيقی در اسطوره‌شناسی هندواروپایی است. اين مقاله كوشيده است تا اسطوره ايرانی سياوش را با اسطوره اسكانديناويایی بالدر تطبيق دهد و اثبات كند كه ريشه هر دو از يك منشا واحد گرفته شده است. اسطوره ايراني افراسياب و اسطوره اسكانديناويایی لوكی نيز در اين پژوهش مورد تطبيق قرار داده شده‌اند.

دانلود کتاب سياوخش و بالدر را به دوست‌داران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " سياوخش و بالدر "

دانلود كتاب ” سياوخش و بالدر “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " رامايانا " كهن‌ترين حماسه عاشقانه هندی می‌باشد.

كتاب راماينا (منظوم) بازسرائی كهن‌ترين منظومه عاشقانه جهان است. همان‌گونه كه در خانه هر ايرانی يك جلد از ديوان حافظ وجود دارد، در خانه هر فرد هندی نيز رامايانا موجود است. اصل كتاب به نظم و سروده‌ است. اما طبيعتا چون هر اثر ديگری پس از ترجمه از زبان اصلی، كتاب حالت نثر پيدا می‌كند. اما كتاب حاضر را ملّا مسيح پانی‌پتی در سده يازدهم هجری براساس يك نسخه خطی منحصربفرد كتابخانه لنكهو، ابتدا به فارسی ترجمه كرده و سپس به نظم درآورده است.

دانلود کتاب رامايانا را به دوست‌داران اساطير و افسانه‌ها توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " رامايانا (منظوم) "

دانلود كتاب ” رامايانا (منظوم) “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك