دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های زبان‌شناسی

پکیج کتاب‌های ادبیات کلاسیک، رمان و شعر
24 هزار تومانكتاب " تذکره مجمع‌النفایس " اثری سترگ به قلم سراج‌الدین علی‌خان می‌باشد.

کتاب تذکره مجمع‌النفایس مهمترین تذکره‌ی مربوط به شعرای پارسی‌زبان شبه‌قاره‌ی هند (هند و پاکستان فعلی) می‌باشد. کتاب فوق، دایرة‌المعارفی است مربوط به شعرای هندی ِ قرن پنج تا دوازده هجری که به زبان پارسی، شعر می‌سرودند. علی‌خان که خود در قرن دوازدهم می‌زیست، این اثر را پس از سال‌ها تحقیق و تفحس در شعرای هندی، به رشته‌ی نگارش درآورد. هند قرن‌ها زیر نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان پارسی بود.

دانلود کتاب تذکره مجمع‌النفایس را به دانشجویان و پژوهش‌گران ادبیات فارسی و زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                   جلد دو                                  جلد سه
دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "

دانلود کتاب ” تذکره مجمع‌النفایس “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی " پژوهش بسیار ارزشمند و شگفت‌انگیز دکتر حسن ذوالفقاری می‌باشد.

کتاب فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی شامل مثل‌های فارسیِ اقوامِ ایرانی و کشورهای فارسی‌زبان می‌باشد. کتاب فوق یک مجموعه بسیار ارزشمند و سترگ می‌باشد. شاید بتوان گفت این اثر، بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مرجع ضرب‌المثل‌های فارسی است که تا کنون گردآوری شده است.

دانلود کتاب فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی را به دانشجویان و پژوهشگران زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " تحمیدیه در ادب پارسی " اثری از آقایان غلامرضا ستوده و محمد‌باقر نجف‌زاده‌‌بارفروش می‌باشد.

روش بسیاری از شاعران و نویسندگان پارسی‌گوی، چنین بوده است که در مقدمه کتاب خویش شکر و سپاس ایزد متعال را به جای آورده و سخنانی شیوا در حمد و ثنا و ستایش یزدان، به رشته تحریر درآورده‌اند. سپس به ستایش حضرت رسول پرداخته و اگر شیعه مولف اهل تشیع بوده باشد، به حمد و ستایش علی نیز پرداخته است. به این نقدمه در ادب، تحمیدیه گویند. این کتاب شامل تحمیدیه‌های سده‌های هشت تا ده هجری‌قمری در متون پارسی است.

دانلود کتاب " تحمیدیه در ادب پارسی "

دانلود کتاب ” تحمیدیه در ادب پارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " در قلمرو زرین " اثری ارزشمند از دکتر حسین الهی‌قمشه‌ای می‌باشد.

کتاب در قلمرو زرین، در اصل ترجمه‌ای از چندین اثر ادبی و فلسفی از دانشمندان، فیلسوفان، بزرگان و نویسنده‌های انگلیسی تاریخ جدید اروپا می‌باشد. نام دیگر این کتاب، 365 روز با تاریخ ادبیات انگلیس است.

دانلود کتاب در قلمرو زرین را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به ادبیات و زبان‌شناسی توصیه می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” در قلمرو زرین “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " ترانه‌های خیام " یکی از آثار پژوهشی بسیار ارزنده از صادق هدایت می‌باشد. این کتاب شامل یک مقدمه، دو مقاله و 143 رباعی از خیام است که هدایت معتقد است در صحت انتساب آن‌ها به خیام هیچ تردیدی وجود ندارد. کتاب ترانه‌های خیام از مهمترین تحقیقات ادبی در ایران به شمار می‌رود.

دانلود کتاب " ترانه‌های خیام ؛ صادق هدایت "

دانلود کتاب ” ترانه‌های خیام ؛ صادق هدایت “
1.8 (36%) 5 votes

كتاب نایاب " منشا ضرب‌المثل‌ها و قایده آن‌ها " کتابی بسیار جالب و آموزنده در زمینه آشنایی با ضرب‌المثل‌های فارسی و ریشه آن‌ها و همچنین کاربرد این مثل‌ها در هنگام سخن گفتن می‌باشد.

دانلود کتاب " منشا ضرب‌المثل‌ها و فایده آن‌ها "

دانلود کتاب ” منشا ضرب‌المثل‌ها و فایده آن‌ها “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " تاریخ ادبیات روسی " پژوهشی بسیار ارزنده از شادروان پروفسور سعید نفیسی می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ ادبیات روسی را به دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ ادبیات روسی "

دانلود کتاب ” تاریخ ادبیات روسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شعر در عصر قاجار " اثر بسیار ارزشمندی از دکتر مهدی حمیدی می‌باشد.

کتاب شعر در عصر قاجار درواقع گردآوری آثاری بسیار مهم و البته قراموش شده از دوره قاجار می‌باشد. این کتاب مجموعه آثاری از شعرای گمنام اما شیرین‌سخن ایرانی در دوره قاجار می‌باشد.

دانلود شعر در عصر قاجار را به دانشجویان و پژوهشگران ادبیات فارسی و زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " شعر در عصر قاجار "

دانلود کتاب ” شعر در عصر قاجار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاثیر پند پارسی بر ادب عرب " پژوهشی در ادبیات تطبیقی از دکتر عیسی العاکوب با ترجمه عبدالله شریفی خجسته می‌باشد.

دانلود کتاب تاثیر پند پارسی بر ادب عرب را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به زبان شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاثیر پند پارسی بر ادب عرب "

دانلود کتاب ” تاثیر پند پارسی بر ادب عرب “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " تاریخ تطور شعر فارسی " تصنیفی از ملک‌الشعرای بهار می‌باشد.

کتاب تاریخ تطور شعر فارسی تحقیقی ارزشمند از استاد ملک‌شعرای بهار می‌باشد. این کتاب مهم و مهند، به بررسی ادبیات فارسی از دوران باستان تا عصر حاضر پرداخته است.

دانلود کتاب تاریخ تطور شعر فارسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به زبان‌شناسی و ادبیات فارسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ تطور شعر فارسی "

دانلود کتاب ” تاریخ تطور شعر فارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " مبانی علمی دستور زبان فارسی " اثری از احمد شفالی می‌باشد.

دانلود کتاب مبانی علمی دستور زبان فارسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مبانی علمی دستور زبان فارسی "

دانلود کتاب ” مبانی علمی دستور زبان فارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " وندهای پارسی " اثری از محمدعلی لوائی می‌باشد.

وندها عبارت از لفظ یا به اصطلاح پارسی «وات» هایی می‌باشند که به ریشه‌ها و سایر کلمه‌ها پیوسته و واژه‌های دیگری را که از حیث معنی و ظاهر با ریشه اصلی مناسبت دارند، پدید می‌آورند. وندها یا در جلوی ریشه و واژه درآمده یا در آخر آن قرار می‌گیرند که در صورت اول پیشوند و در دومی پسوند خوانده می‌شوند؛ مثلا پیشوند «در» در واژه‌های دریافتن، درگیر، درآمد و‌… و پسوند «ناک» در واژه‌های سهمناک، دردناک، خشمناک و‌… نمایان است.

دانلود کتاب وندهای پارسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " وندهای پارسی "

دانلود کتاب ” وندهای پارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ردپای فلسفه هند در شعر پارسی " اثر اوبی. اس چووبی می‌باشد.

کتاب ردپای فلسفه هند در شعر پارسی دراصل یک بررسی دقیق از شعر و ادب پارسی در حول محور فلسفه هند و فرهنگ و مکاتب هندی می‌باشد.

دانلود کتاب ردپای فلسفه هند در شعر پارسی را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به ادبیات فارسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ردپای فلسفه هند در شعر پارسی "

دانلود کتاب ” ردپای فلسفه هند در شعر پارسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك