دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

پژوهش‌های تاريخی

پكيج كتاب‌های تاريخی
24 هزار تومانکتاب " همه مردان شاه " اثری است از استیون کینزز روزنامه‌نگار مشهور نیویورک‌تایمز که به بررسی تاریخ معاصر ایران پرداخته است.

نویسنده این کتاب که خود روزنامه‌نگاری زبردست است، در این اثر به بررسی وقایع و علل سقوط دولت دکتر محمد مصدق در جریان کودتای 28 مرداد (کودتای آژاکس) و نقش آمریکا و دربار در این کودتا پرداخته است. نویسنده به شکلی عجیب، دامنه دخالت آمریکا در ماجرای سقوط مصدق را پی‌گیری کرده و در امتداد یک خط مستقیم به پیش آمده است و نتایج حاصل از این دخالت را، بی‌ثباتی جهان و نهایتا وقوع حملات 11 سپتامبر عنوان گرده است.

دانلود کتاب همه مردان شاه را به علاقمندان تاریخ معاصر و اسناد و مدارک تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” همه مردان شاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

کتاب " راهبران فکر مشروطه " اثری از "مهران امیراحمدی" می‌باشد.

کتاب حاضر به بررسی اوضاع و احوال نقش برخی از چهره‌های شاخص ایران در دوره قاجار که در پیشبرد فکری ایران به سوی انقلاب مشروطه، نقش داشتند، پرداخته است. این کتاب به شرح زندگی و مبارزات سیاسی و اجتماعی افراد زیر پرداخته است:

– میرزا ملکم‌خان
– سید جمال‌الدین اسدآبادی-
– میرزا عبدالرحیم طالب‌اف

– میرزا فتحعلی آخوندزاده
– میرزا آقاخان کرمانی
– مستشارالدوله تبریزی
میرزا تقی‌خان امیرکبیر

دانلود کتاب راهبران فکر مشروطه را به علاقمندان به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " راهبران فکر مشروطه "

دانلود کتاب ” راهبران فکر مشروطه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

کتاب بسیار مهم و سترگ " تا استانبول، در جستجوی تشیع " اثری گرانسنگ از " داوود بهلولی " می‌باشد.

ایران و ترکیه از گذشته‌های دور؛ علیرغم کشمکش‌های سیاسی . نظامی، اما ارتباط فرهنگی بسیار عمیقی با یکدیگر داشته‌اند. اینم ناسبات فرهنگی، باعث شد تا باوجودی‌که در دورانی نسبتا طولانی، عثمانی به عنوان خلیفه‌ی جوامع سنّی‌مذهب قلمداد می‌شد، اما رگه‌هایی از تشیع نیز در آسیای صغیر نمود پیدا کند. اثر پیش‌رو، به بازشناسی فرهنگ اقلیت شیعه در استانبول پرداخته است.

دانلود کتاب تا استانبول، در جستجوی تشیع را به پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ اسلام می‌کنیم.

دانلود کتاب " تا استانبول، در جستجوی تشیع "

دانلود کتاب ” تا استانبول، در جستجوی تشیع “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پژوهش‌هایی در شاهنامه " اثری از " جهانگیر کوورجی کویاجی " با ترجمه و گزارش و ویرایش "دکتر جلیل دوستخواه" می‌باشد.

شاهنامه -حماسه بزرگ فردوسی- همواره مورد توجه فرهنگ‌دوستان و ادبا و دوست‌داران هنر و اسطوره و تاریخ، قرار داشته است. بسیار مقالات، گزارشات، تحقیقات و تحلیل‌ها درباب بخش های گوناگون شاهنامه توسط محققین ایرانی و غیرایرانی انجام یافته است. کتاب حاضر نیز حاصل تفکر و اندیشه جهانگیر کوورجی کویاجی از بزرگ‌ترین پژوهشگران پارسی هند (زرتشتیان هند) می‌باشد. کتاب پژوهش‌هایی در شاهنانمه در شش فصل تدوین یافته و یکی از معتبرترین کتب پژوهشی در باب شخصیت‌ها و پهلوانان شاهنامه می‌باشد.

دانلود کتاب پژوهش‌هایی در شاهنامه را به علاقمندان به شاهنامه فردوسی می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” پژوهش‌هایی در شاهنامه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی " اثری به تحقیق و مطالعه حمید حمید می‌باشد.

کتاب زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی؛ اثری پژوهشی من باب زندگی‌نامه‌ی پهلوان محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی می‌باشد. این کتاب، نه یک کتاب داستانی، که اثری تاریخی استو مولف کوشیده است تا با رخنه به اعناق متون و منابع تاریخی، تاریخ زندگی پهلوان پوریای ولی را استخراج کرده و مکتوب نماید. این کتاب افزون‌بر زندگی‌نامه، شاامل اشعار و مکتوبات پوریای ولی نیز می‌باشد.

دانلود کتاب زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی "

دانلود کتاب ” زندگی، روزگار و اندیشه پوریای ولی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " تذکره مجمع‌النفایس " اثری سترگ به قلم سراج‌الدین علی‌خان می‌باشد.

کتاب تذکره مجمع‌النفایس مهمترین تذکره‌ی مربوط به شعرای پارسی‌زبان شبه‌قاره‌ی هند (هند و پاکستان فعلی) می‌باشد. کتاب فوق، دایرة‌المعارفی است مربوط به شعرای هندی ِ قرن پنج تا دوازده هجری که به زبان پارسی، شعر می‌سرودند. علی‌خان که خود در قرن دوازدهم می‌زیست، این اثر را پس از سال‌ها تحقیق و تفحس در شعرای هندی، به رشته‌ی نگارش درآورد. هند قرن‌ها زیر نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان پارسی بود.

دانلود کتاب تذکره مجمع‌النفایس را به دانشجویان و پژوهش‌گران ادبیات فارسی و زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                   جلد دو                                  جلد سه
دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "   دانلود کتاب " تذکره مجمع‌النفایس "

دانلود کتاب ” تذکره مجمع‌النفایس “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر " تالیف پ. پ. بلسارا با ترجمه عبدالحسین سپنتا می‌باشد.

کتاب ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر اثری است که به کوشش پارسیان هند حدود یک قرن پیش در بمبئی گردآوری گردیده است. این کتاب به بررسی روابط ایران با هند، روم، مصر و سپس دنیای مسیحیت و اسلام در طول تاریخ پرداخته و نقش ایران را در ارتقا و پویایی و رشد تمدن بین‌الملل بررسی می‌کند.

دانلود کتاب بسیار کهنه و نفیس ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ساختار انقلاب‌های علمی " اثری از توماس کوهن می‌باشد.

کتاب ساختار انقلاب‌های علمی یک پژوهش تاریخی در رابطه با پیشرفت علم و دانش و نقش تکنولوژی در دگرگونی ساختار سیستم‌های سیاسی با تکیه بر تحولات مردمی و ایجاد خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی می‌باشد.

دانلود کتاب ساختار انقلاب‌های علمی را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ساختار انقلاب‌های علمی "

دانلود کتاب ” ساختار انقلاب‌های علمی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ هجده ساله آذربایجان " از مهمترین آثار احمد کسروی می‌باشد. این کتاب به نوعی دنباله‌ی کتاب مشهور تاریخ مشروطه است.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” تاریخ هجده ساله آذربایجان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مرزنشینان غرب ایران " اثری از " قدرت شریفی " می‌باشد.

كتاب مرزنشینان غرب ایران، پژوهشی درباب چند افسانه‌ی محلیِ کُردی می‌باشد. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با بازگویی این افسانه‌ها، از فراموشی آن‌ها پی‌گیری کند. قلم نویسنده بسیار روان و جذاب بوده و موقعیت جغرافیایی و محلی را به شکل فوق‌العاده‌ای به تصویر کشیده است. به‌گونه‌ای که مخاطب در هنگام مطالعه‌ی اثر، دقیقا در محیط جغرافیایی منطقه قرار می‌گیرد.

دانلود کتاب مرزنشینان غرب ایران را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ محلی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مرزنشینان غرب ایران "

دانلود کتاب ” مرزنشینان غرب ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران " اثری است به سرانجام رسیده به کوشش ذبیح‌الله منصوری. این کتاب ترجمه‌ای تلفیقی از گزارش هرودوت و پژوهش هارولد لمب می‌باشد.

کتاب حاضر، شرح لشگرکشی اسکندر مقدونی به ایران و سقوط شاهنشاهی هخامنشی می‌باشد. این کتاب به صورت دقیق، به بررسی کیفیت سقوط هر شهر در برابر نیروهای مقدونی/یونانی پرداخته است.

کتاب نایاب و ارزشمند قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان توصیه اکید می‌نماییم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " یعقوب لیث " اثری از پروفسور ابراهیم باستانی‌پاریزی می‌باشد.

این کتاب به شرح تاریخ زندگی یعقوب لیث و نبردهای او در جهت کسب استقلال ایران پرداخته و در این میان، به تاریخ زندگی عیاران و صفاریان نیز نیم‌نگاهی می‌کند.

دانلود کتاب یعقوب لیث را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران پس از اسلام توصیه می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 17هزار توماندانلود کتاب ” یعقوب لیث “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " درخشش‌های تیره " پژوهشی از آرامش دوستدار می‌باشد.

کتاب درخشش‌های تیره مهمترین اثر آرامش دوستدار است. این کتاب با نگاهی ژرف و عمیق به تاریخ، سیر تفکر ایرانی و روشنفکری در ایران و آن‌دسته از مکاتب ایرانی که در پیشرفت فکری و فرهنگی جامعه نقش داشته است، کوشیده است تا راهی نوین را در پیشگاه مخاطب قرار دهد.

دانلود کتاب درخشش‌های تیره را به علاقمندان به تاریخ توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " درخشش‌های تیره "

دانلود کتاب ” درخشش‌های تیره “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ " اثر مهم ارل ای‌.کرنر می‌باشد.

کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ شامل دو جلد می‌باشد. نویسنده‌ی این کتاب پس از بررسی تاریخ کلیسای باستان و گسترش مسیحیت در سرزمین روم، به چگونگی پذیرش آیین مسیح توسط قیصر روم پرداخته و سپس وارد دوران موسوم به قرون وسطی و حاکمیت مطلق کلیسا می‌شود. در ادامه به تاریخ کلیسای مدرن پرداخته شده و نویسنده کوشیده است تا مسیحیت در دوران پس از رنسانس را تا امروز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

این کتاب همچنین برای آشنایی با فرقه‌های مسیحیت در طول تاریخ و تحولات این دین در طی گذر از رویدادهای مهم تاریخی، در شمار اثری به شدت بکر و ارزشمند محسوب می‌شود.

دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ را به علاقمندان به تاریخ جهان و تاریخ اروپا توصیه می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 23هزار توماندانلود کتاب ” سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تجربه مدرنیته در ایران " پژوهشی از اسماعیل مزدانلو می‌باشد.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران در 6 فصل و 440 صفحه تألیف شده است. این کتاب ماجرای مواجهه شورمندانه ایرانیان با مدرنیته می‌پردازد. هم‌زمان با تحولات زندگی در نقاط مختلف جهان، ایرانیان نیز همانند سایر ملت‌ها تحت‌تأثیر این تحولات قرار‌گرفتند و رویه‌های متنوع و متفاوتی از نحوه برخورد با رویدادهای مدرن پیرامون خود تجربه کردند. قلمروی مدرنیته در ایران که در نخستین ایستگاه ساحت اندیشه‌ورزی خود به شدت متأثر از رویدادهای مدرن دنیای غرب بود، از همان ابتدا در تسخیر روایت‌های غرب مدار عصر مشروطه و در ادامه تحت الزامات مدرنیزاسیون آمرانه حکومت اقتدارگرای پهلوی، رؤیای ویرانی، انحلال و انهدام بافت کهنه زندگی و در آغوش فشردن مظاهر دنیای جدید را در ذهنیت و عینیت خویش می‌پروراند.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران که با ابتناء به برخی نظریات مدرنیته از جمله دیدگاه‌های مارشال برمن، نوشته شده است، مهمترین رمان‌های اجتماعی دهه 40 و 50 را به عنوان اصلی‌ترین منبع پژواک مدرنیته در مدرنیسم ایرانی مورد مطالعه قرار داده و با بهره گیری از روش هرمنوتیکِ ژرفایی، به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته است.

فصل اول این کتاب به مروری بر معمای مدرنیته ایرانی، درباره یک دغدغه، مطالعات مدرنیته و ماجراجویان ایرانی و خط سیر کتاب اختصاص دارد. در فصل دوم با معرفی مفاهیم ، مبانی و چارچوب نظری آشنا می شویم که مهمترین بخش کتاب بوده و برای مخاطبان تخصصی حائز اهمیت است. در فصل سوم با روند مدرنیزاسیون در ایران از آغاز مشروطه تا تشکیل مدرن در ایران، روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم و تأثیر مدرنیزاسیون پهلوی بر فضای فیزیکی شهرها و دوپارگی‌های سنت-‌مدرن آشنا می‌شویم. فصل چهارم کتاب به تاریخچه رمان فارسی اختصاص دارد و رابطه رمان ایرانی با مدرنیته و پژواک رفتار اجتماعی ایرانیان در رمان‌های دهه 40 و 50 مورد بحث و بررسی واقع شده است. چهار فصل نخست در واقع مقدماتی برای ورود به فصل پنجم این کتاب است که در 250 صفحه به تحلیل و تفسیر مهمترین رمان‌های دو دهه فوق اختصاص دارد. مطالعه این فصل برای درک و فهم کنش‌های ایرانیان در رویارویی با مدرنیته بسیار اهمیت دارد و می‌تواند دلایل و زمینه‌های توسعه نیافتگی ایرانیان در دوران پهلوی و دوم را آشکار سازد و فصل ششم این کتاب به «جمع‌بندی و بررسی دستاوردها» اختصاص یافته است. در بخشی از نتیجه‌گیری این بخش آمده است:

«‌جامعه ایرانی در این دو دهه، تجربه‌های خاص خود را از سر می‌گذراند؛ همانند هر سرزمین دیگری و البته با ویژگی‌ها و مقتضیات خاص فرهنگی و اجتماعی خود، ولیکن مدرنیزاسیون شتاب‌زده، به‌شدت سیاسی و برون‌زا از تابانیده شدن پرتوهای توسعه به ذهن سوژه ایرانی جلوگیری می‌کند. رمان‌نویسان به ارائه تصویری منفی از شهر روی می‌آورند و با عباراتی مانند تهران مخوف، دل کور، شب هول و …به شکلی غیرمستقیم، وحشت خود را از زندگی در شهر نشان می‌دهند. این گرایش مأیوسانه به شهر، نشان‌دهنده نوعی واکنش بر ضد هجوم قهار شیوه زندگی شهری و تنهایی آدم‌ها در میان حصارهای آهنی و سیمانی است.»

این کتاب به لحاظ دارا بودن مبانی نظری و اتکا به بیش از 200 منبع داخلی و خارجی، یکی از بهترین پژوهش‌های بینارشته‌ای در حوزه‌های تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات و مطالعات فرهنگی است و علاوه بر اینکه منبع قابل اتکایی برای دانشجویان و پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکترا می باشد، برای مخاطبان عام نیز جذابیت‌های خاص خود را داراست.

دانلود کتاب تجربه مدرنیته در ایران را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.
 

برای تهیة این کتاب، به انتشارات سنا مراجعه کرده یا با ایمیل زیر در تماس باشید:

m_venous121@yahoo.com

دانلود کتاب ” تجربه مدرنیته در ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك