دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود کتاب ؛ کتاب‌های نایاب ؛ بهمن انصاری

روزنامه‌های تاریخی

روزنامه " وقایع اتفاقیه " سومین روزنامه رسمی تاریخ ایران بود که به فرمان امیر کبیر منتشر شد.

نخستین شماره روزنامه وقاییع اتفاقیه در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه منتشر شد. این روزنامه در تهران توزیع می‌شد و حامل اخبار و رویدادهای مهم دربار و سیاست داخلی و خارجی ایران بود. همچنین اخبار ولایات (شهرستان‌ها)، اخبار کتاب‌های جدیدالچاپ و قیمت روز اجناس، از مطالبی بود که در این روزنامه منعکس می‌گشت.

مجموعه‌ی کاملی از شماره‌های روزنامه وقایع اتفاقیه، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه وقایع اتفاقیه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

شادروان احمد کسروی از بزرگترین مورخین، سیاست‌مداران و روشنفکران ایرانی بود. کسروی افزون بر کتاب‌های بسیار، سه نشریه و روزنامه به نام‌های «پیمان»، «پرچم» و «کوشاد» نیز منتشر کرد.

نشریه " پیمان " از یکم آذر 1312 آغاز به کار کرد. محوریت اصلی آن مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری و تاریخی بود و اکثر مقالات آن توسط کسروی و هم‌فکران او تحریر می‌یافت.

کسروی از سال 1321 و به دنبال توقیف پیمان، روزنامه پرچم را منتشر کرد. خط مشی پرچم نیز همچون پیمان بود و به مسائل فرهنگی، تاریخی و زبان‌شناسی می‌پرداخت اما به زودی وارد حوزه‌های سیاست و دین نیز گردید.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های نشریات «پیمان»، «پرچم» و «کوشاد» (نشریات احمد کسروی)، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” نشریات «پیمان»، «پرچم» و «کوشاد» (نشریات احمد کسروی) “
4.5 (90%) 6 votes

روزنامه " مردم ایران " روزنامه رسمی حزب مردم ایران بود. حزب مردم ایران که خود را «خداپرستان‌سوسیالیست» نیز می‌نامیدند از احزاب مهم ایران و حامی دولت دکتر مصدق بود.

حزب مردم ایران در ماجرای نهضت ملی شدن نفت، حامی ملی‌"رایان و دولت مصدق بود. روزنامه مردم ایران در خلال سال‌های 1331 تا 26 مرداد 1332 منتشر شد. این روزنامه در آخرین شماره خود به صراحت از درخواست مردم مبنی بر برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و برپا شدن جموریت با ریاست دکتر مصدق سخن گفت.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های روزنامه مردم ایران، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه مردم ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

روزنامه " قرن بیستم " روزنامه‌ای مستقل به مدیریت میرزاده عشقی بود. این روزنامه، در خلال سال‌های 1300 تا 1303 در تهران و به صورت هفتگی (اما نامنظم) منتشر می‌شد.

میرزاده عشقی از شعرای صریح‌اللهجه و بی‌پروای اواخر دوران قاجار بود. او با جسارتی شگفت‌انگیز، سروده‌ها و مقالاتی در وصف اوضاع نابسامان روز و بی‌کفایتی سیاسیون وقت، تحریر کرده و در روزنامه خود منتشر می‌ساخت. زبان تند و صریح او نهایتا سر سبزش را بر باد داد و در سال 1303 و در حالی که تنها 29 سال داشت به دست عوامل رضاخان (نخست‌وزیر وقت) کشته شد.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های روزنامه قرن بیستم، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه قرن بیستم “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

مجله " علم و زندگی " یک نشریه علمی بود که در خلال سال‌های 1338 تا 1340 به چاپ می‌رسید.

عمده مطالب مجله علم و زندگی به بررسی پیشرفت‌های تکنولوژی در قرن بیستم، جدیدترین آثار منتشر شده از نویسنده‌ها و ژورنالیست‌های بزرگ معاصر، برخی مباحث تاریخی و باستانی و همینطور پاره‌ای مقالات در باب سیاست روز ایران و جهان می‌پرداخت.

مجموعه‌ی کاملی از شماره‌های مجله علم و زندگی، شامل همه‌ی نه شماره منتشر شده از این مجله، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود " مجله علم و زندگی "

دانلود ” مجله علم و زندگی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

روزنامه " باختر امروز " با بنیانگذاری دکتر حسین فاطمی، روزنامه‌ای رادیکال، منتقدانه، سیاسی و اجتماعی، بود که هر روز عصر در تهران منتشر می‌شد. این روزنامه، رسانه غیررسمی جبهه ملی بود و اخبار ملی‌گرایان را منعکس می‌کرد و در ماجرای ملی‌شدن صنعت‌نفت نقش بسیار مهمی را در آگاهی افکار عمومی ایفا کرد.

روزنامه باختر امروز از رادیکال‌ترین روزنامه‌های تاریخ ایران بود. این روزنامه بی‌پروا حکومت محمدرضاشاه پهلوی را می‌کوبید و با القابی افراطی از شاه یاد می‌کرد.

روزنامه باختر امروز تا صبح روز 28 مرداد 1332 به طور پیوسته چاپ شد. در این روز و همزمان با کودتای 28 مرداد، دفتر روزنامه مورد حمله عده‌ای از الوات و اراذل قرار گرفت و بسته شد. به زودی با اعدام دکتر فاطمی و سرنگونی دولت مصدق، این روزنامه نیز به فراموشی سپرده شد. در سال‌های بعدی چمدباری باختر امروز به صورت نامنظم توسط ملی‌گرایان در مقاطعی به چاپ رسید اما هرگز رویه بی‌پروایانه روزهای نخست خود را تکرار نکرد.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های روزنامه باختر امروز، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه باختر امروز “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

روزنامه " خاک و خون " روزنامه رسمی حزب پان‌ایرانیست بود که در سال 1344ه.ش منتشر می‌شد.

حزب پان‌ایرانیست در دهه سی فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد و همیشه نمایندگانی در مجلس شورای ملی ایران داشت. داریوش فروهر و محسن پزشک‌پور از بزرگان این حزب بودند. این حزب از حامیان جدی دکتر مصدق بود.

روزنامه خاک و خون ارگان رسمی حزب پان‌ایرانیست، یکی از فعال‌ترین روزنامه‌های ایران در سال‌ها 44 و 45 بود. این روزنامه علاوه بر رویکرد سیاسی، به مباحث فرهنگی نیز می‌پرداخت. عمده مطالب آن مربوط به پیشرفت ایران و ایرانی با تکیه بر ملی‌گرایی و باستان‌گرایی و توجه مفرط به ناسیونالیسم ایرانی بود.

مجموعه‌ی نسبتا کاملی از شماره‌های روزنامه خاک و خون، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه خاک و خون “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

روزنامه " طوفان " به مدیریت محمد فرخی یزدی در خلال سال‌های 1300 تا 1303 ه.ش منتشر می‌شد.

روزنامه طوفان از انتقادی‌ترین روزنامه‌های چاپ شده در ایران بود. فرخی یزدی در مقالاتی انتقادی، بارها دولت و وزرا و نمایندگان مجلس را مورد حمله قرار داد. این روزنامه در طی دوران فعالیت خود پانزده بار توقیف شد! فرخی یزدی بابت مقالات تند خود بارها به زندان افتاد اما هربار با قدرت بیشتری به حمله و انتقاد از حکومت وقت می‌پرداخت. کابینه‌های سیدضیا طباطبایی، رضاخان سردارسپه، مشیرالدوله، قوام و حتی استعمار انگلیس، یک به یک مورد حمله فرخی یزدی قرار می‌گرفتند.

جدا از فرخی یزدی، بزرگانی چون ملک‌الشعرای بهار، احمد کسروی و حبیب یغمایی نیز در این روزنامه قلم می‌زدند.

مجموعه‌ی کاملی از تمام شماره‌های باقیمانده از روزنامه طوفان، در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه طوفان (فرخی یزدی) “
4 (80%) 6 votes

روزنامه " ایران باستان " به مدیریت سیف آزاد در دوره رضاشاهی منتشر می‌شد.

شماره اول روزنامه ایران باستان، در  روز شنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۱۱ هـ.ش منتشر شد. ایران باستان روزنامه‌ای سیاسی/اقتصادی بود، همچنین پایبند به شاهنشاهی و در پی ترویج فرهنگ ایران باستان بود. محل اداره روزنامه ایران باستان در خیابان لاله‌زار تهران قرار داشت. در مرامنامه این روزنامه ذکر گردیده:

«‌هدف از انتشار این روزنامه، شناساندن ایرانِ امروز به خارجه و ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند -خصوصا پارسیان مقیم هندوسان- [و همچنین] راهنمایی‌های تجارتی و صنعتی به ایشان […]»

روزنامه ایران باستان، به صورت هفتگی بر روی کاغذ نفیس و مرغوب چاپ می‌شد. گراور‌های آن اکثرا مربوط به پیشرفت‌های علمی و صنعتی آلمان ِهیتلری قرار داشت. مقالات روزنامه ایران باستان اغلب به قلم اشخاص مختلف و مربوط به موضوعات اجتماعی، ورزشی و غیره نگارش می‌یافت. ترجمه متون آلمانی توسط "وحید مازندرانی" انجام می‌گرفت و افزون‌بر این، رسالاتی همچوم «سرگذشت بوک واشنگتن» به قلم "میرزا‌محمد‌خان بهادر" و «عشق صحرا» اثر "عطا‌ءالله شهاب‌پور" و حتی گزیده‌هایی از «تاریخ یونان» تالیف «ه. آ. گربر» با ترجمه "هدایت‌الله حکیم‌الهی‌فریدنی" و مواردی دیگر نظیر آثار "تولستوی"، از مهمترین محتویات شمارگان گوناگون این روزنامه را در بر می‌گرفت. این روزنامه به مدت سه سال، منتشر شد.

مجموعه‌ی هفتاد و سه شماره‌ای ِاین روزنامه -از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۴ ه.ش- در یک فایل فشرده آماده دانلود و استفاده می‌باشد که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

قیمت دانلود این مجموعه: 24هزار توماندانلود ” روزنامه ایران باستان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك