دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی

پكيج كتاب‌های تاريخی
24 هزار تومانكتاب نایاب " سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ " به قلم حاجی‌زین‌العابدین مراغه‌ای -در سه جلد و به‌صورت کامل و جامع- می‌باشد.

کتاب سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ همزمان با انقلاب مشروطه ایران، در ترکیه به چاپ رسید و نقش مهمی در بیداری ایرانیان داشت. این کتاب دارای تم و زمینه داستانی‌ است اما بسیاری از وقایع تاریخی و مکان‌های جغرافیایی در آن به خوبی به تصویر کشیده شده است. لذا می‌تواند به عنوان یک منبع فرعی تاریخی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود کتاب سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ (دوره سه جلدی – متن کامل) را به دانشجویان و پژوهشگران جغرافیای تاریخی و تاریخ معاصر و همچنین علاقمندان به رمان‌های تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ (دوره سه جلدی - متن کامل) "

دانلود کتاب ” سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ (دوره سه جلدی – متن کامل) “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ کوفه " اثر حسین براقی‌نجفی پژوهشگر عرب می‌باشد.

کتاب تاریخ کوفه، اثری است پژوهشی من باب تاریخ شهر کوفه در دوران اسلامی. این کتاب شامل موقعیت جغرافیایی کوفه، مناطق استراتژیک، تاریخ کوفه، شرح جنگ‌ها و نبردها و… می‌شود.

دانلود کتاب تاریخ کوفهرا به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های جغرافیای تاریخی و تاریخ محلی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ کوفه "

دانلود کتاب ” تاریخ کوفه “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " سفرنامه ابن‌فضلان " اثر احمد بن فضلان بن عباس از دانشمندان به نام قرن سه و چهارم هجری قمری است.

کتاب سفرنامه ابن‌فضلان شرح مسافرت ابن‌فضلان به سرزمین‌های روس و بلغار و اسلاو می‌باشد. او در طی یک سفر سخت اما مهیج، تمام مناطق شمال خزر و جنوب روسیه را درنوردید. او در این کتاب اطلاعات بسیار ارزشمندی از جغرافیای اقلیمی و پراکندگی جمعیتی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی مردم روس در سده‌های سه و چهار هجری را ثبت و ضبط کرده است.

دانلود کتاب سفرنامه ابن‌فضلان را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های جغرافیای تاریخی و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " سفرنامه ابن‌فضلان "

دانلود کتاب ” سفرنامه ابن‌فضلان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سفرنامه لرستان و خوزستان " تالیف حسنعلی‌خان افشار از پیش‌خدمتان مخصوص ناصرالدین‌شاه قاجار می‌باشد.

کتاب سفرنامه لرستان و خوزستان همانگونه که از نام آن پیداست، شرح رویدادهای سفری است که حسنعلی‌خان در سال 1266 برای بردن خلعت، به لرستان و خوزستان داشته و از شهرهای آن بازدید نموده است. این کتاب از بهترین منابع برای شناخت تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی دو منطقه لرستان و خوزستان در عهد ناصری می‌باشد.

دانلود کتاب سفرنامه لرستان و خوزستان را به دانشجویان و پژوهش‌گران تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " سفرنامه لرستان و خوزستان ؛ حسنعلی‌خان افشار "

دانلود کتاب ” سفرنامه لرستان و خوزستان ؛ حسنعلی‌خان افشار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اصفهان نصف جهان " اثری از صادق هدایت می‌باشد که در این اثر کوتاه، به توصیف زیبایی‌ها و آثار تاریخی و ملی شهر اصفهان پرداخته است.

دانلود کتاب اصفهان نصف جهان را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به سفرنامه‌های تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اصفهان نصف جهان ؛ صادق هدایت "

دانلود کتاب ” اصفهان نصف جهان ؛ صادق هدایت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مازندران و استرآباد " سفرنامه آقای ه. ل. رابینو بدر استان‌های مازندران و گرگان می‌باشد.

دانلود کتاب مازندران و استرآباد را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مازندران و استرآباد "

دانلود کتاب ” مازندران و استرآباد “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " بررسی جغرافیای گسترش تشیع " اثری گرانسنگ از هادی سیدوکیلی می‌باشد.

بنا بر اسناد تاریخی، كوفیان اولین كسانی بودند كه «شیعه» را در معنای اصطلاحی به كار بردند. عوامل كلی نفوذ و پیشرفت تشیع در مناطق مختلف جهان اسلام را می‌توان به این موارد وابسته دانست: دوستی اهل بیت (ع)؛ زهد شیعیان؛ مظلومیت علویان و شیعیان؛ و نگرش عدالت‌خواهانه و ضدستم در شیعه. نگارنده كتاب حاضر، كوشیده است كه با نگاهی به منابع موجود به بررسی گسترش تشیع و دلایل آن در حوزه جغرافیایی اسلام پرداخته و دیرینگی تاریخ شیعه در مناطق مختلف را به تصویر بكشد.

دانلود کتاب بررسی جغرافیای گسترش تشیع را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ تشیع، تاریخ اسلام و جغرافیای تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " بررسی جغرافیای گسترش تشیع "

دانلود کتاب ” بررسی جغرافیای گسترش تشیع “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس " سفرنامه ناصرالدین‌شاه به کربلا و نجف " شرح سفر ناصرالدین‌شاه قاجار به عتبات (کربلا و نجف اشرف) می‌باشد. این کتاب بسیار نایاب و بی‌نظیر، اسکن شده از روی یک نسخه کهن به قلم میرزارضا کلهر می‌باشد.

دانلود کتاب سفرنامه ناصرالدین‌شاه به کربلا و نجف را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ معاصر و جغرافیای تاریخی پیشنهاد می‌شود.

دانلود کتاب " سفرنامه ناصرالدین‌شاه به کربلا و نجف "

دانلود کتاب ” سفرنامه ناصرالدین‌شاه به کربلا و نجف “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا سفرنانمه سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس یکم صفوی بزرگترین پادشاه سلسله صفویه.

دانلود کتاب سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر و جغرافیای تاریخی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا "

دانلود کتاب ” سفرنامه دُن گارسیا دِ سیلوا فیگوئِروا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " عبور از صحاری ایران " پژوهشی از دکتر آلفونس گابریل با ترجمه فرامرز نجدسمیعی می‌باشد.

كتاب عبور از صحاری ایران سفرنامه علمی تحقیقاتی آلفونس گابریل پزشک اتریشی است. او از سال 1927 تا 1933 میلادی سه بار به ایران سفر کرد و حاصل این سفر چند کتاب علمی و جغرافیایی است که یکی از مهمترین و جامع‌ترین آن‌ها، همین کتاب عبور از صحاری ایران می‌باشد.

دانلود کتاب عبور از صحاری ایران را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ و جغرافیای تاریخی توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " عبور از صحاری ایران "

دانلود کتاب ” عبور از صحاری ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " حدود العالم من المشرق الی المغرب " با نام فارسی کرانه‌های جهان، از خاور تا باختر از مهمترین آثار منثور قرن چهارم هجری است. مولف کتاب، نامشخص است.

كتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب از مهمترین کتب جغرافیای تاریخی است. این کتاب از مهمترین کتب مرجع، برای مطالعه اوضاع جغرافیایی و اجتماعی ایران و مناطق پیرامون آن در سده‌های نخست اسلامی است.

این نسخه از کتاب، اسکن شده از روی نسخه‌ای است که توسط استاد منوچهر ستوده تهیه و تنظیم و تصحیح کرده است.

دانلود کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب را به پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای تاریخی می‌کنیم.

دانلود کتاب " حدود العالم من المشرق الی المغرب "

دانلود کتاب ” حدود العالم من المشرق الی المغرب “
3.7 (73.33%) 3 votes

كتاب نایاب " ایران در یک قرن پیش سفرنامه دکتر ویلز به ایران است. ترجمه این کتاب بر عهده غلامحسین قراگوزلو می‌باشد.

قیمت دانلود این کتاب: 9977توماندانلود کتاب ” ایران در یک قرن پیش “
4.7 (93.33%) 3 votes

كتاب نایاب " ظهور و سقوط مدرن " اثر "پروفسور حمید مولانا" می‌باشد.

شناخت دنیای جدید، زمینه‌های ظهور و بسط آن، وضعیت کنونی و فرجامی که در پیش‌ رو دارد، از ضروری‌ترین موضاتی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. فقدان معرفت نسبت به دنیای مدرن، منشا خسارات گسترده مادی و معنوی است.

دانلود کتاب ظهور و سقوط مدرن را به علاقمندان به جامعه‌شناسی و علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ظهور و سقوط مدرن "

دانلود کتاب ” ظهور و سقوط مدرن “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و بسیار نفیس " ایران، افسانه و واقعیت " خاطرات سفر مریت هاکس به ایران است.

مریت هاکس نویسنده شهیر آمریکایی است. او در تمام شوروی و اروپا و ایران و آمریکا به گردش و سفر پرداخت و شرح تمام مسافرت‌های خود را مکتوب کرد. او در 1933میلادی با کشتی به ایران آمد. پس از عبور از بوشهر، وارد شیراز شد. با ایل قشقایی نشست و برخاست کرد و سپس به اصفهان و از آن‌جا به یزد رفت. سپس به کرمان رفته و مدتی بعد به اصفهان بازگشت و با ایل بختیاری مراوده نمود. قم، تهران و تمام شمال ایران را درنوردید و مجددا به تهران بازگشت.

این کتاب به شدت کتاب مهمی است. از آن روی که نویسنده، به درج دقیق و موشکافانه آداب و رسوم و سنن ایرانی پرداخته و اطلاعات دقیقی از شهرستان‌ها و اقلیت‌ها به خواننده عرضه می‌کند.

دانلود کتاب ایران، افسانه و واقعیت را به علاقمندان به تاریخ معاصر، جغرافیای تاریخی و فرهنگ، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ایران، افسانه و واقعیت "

دانلود کتاب ” ایران، افسانه و واقعیت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك