دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مجله تاریخی

"لئوناردو داوینچی" نقاش بزرگ سده پانزده و شانزده میلادی، اثر مشهور خود مونالیزا را در خلال سال‌های ۱۵۰۳ تا ۱۵۰۷ به انجام رسانید.

این چهرهٔ رمز آمیز از سدهٔ نوزدهم به بعد، ، بخشی از فرهنگ عامهٔ غربی شده‌است. "لاجوکوندا" (ژکوند) همسر "زانوبی دل جوکوندو" بانکدار مشهور بود که پس از بازگشت لئوناردو از میلان به فلورانس نقاشی شده، به حال نشسته در میان دو پایهٔ یک ایوان سرپوشیده شبیه‌سازی شده‌است. این زن با نمای نیم‌قد و دست‌های روی هم نهاده و چشمان خیره شده به تماشاگر، نشان داده شده‌است.

شیفتگی داوینچی به سایه‌روشنِ جوّ و مهارتش در نمایاندن آن، مسبب آفرینش این لبخند مشهور و پرابهام گردید. شاید در سدهٔ رومانتیک‌پرور نوزدهم، بیش از حد دربارهٔ این خنده‌ی راز‌آمیز بحث شد، ولی کسی به علاقهٔ سراپا علمی لئوناردو به ماهیت نور و سایه اشاره‌ای نکرد. از طرف دیگر، به احتمال زیاد خود لئوناردو نیز از تأثیر شگفت‌انگیزی که در این تابلو بر تماشاگر می‌گذارد، لذت‌ها برده‌است؛ این اثر یکی از تابلوهای محبوبش بود و هیچ‌گاه نمی‌توانست آن را از خودش جدا کند.

طراحی بی‌نظیری که در زیر سایهٔ گریزان حاضر است، از لحاظ نمایاندن سر و دست‌ها – که استثنائاً فوق‌العاده زیبا هستند – یک پیروزی بزرگ به‌شمار می‌رود. این احتمال نیز وجود دارد که نیت هنرمند، سردرگم کردن بیننده یا شیفتن وی و مجاز ساختنش به تفسیر آزادانهٔ این شخصیت نهفته بوده باشد.

نسخهٔ کنونی تابلوی نقاشی مونالیزا دارای ابعاد ۷۷×۵۳ سانتیمتر است. نسخه‌ای که او تهیه کرده بود از نسخه فعلی، بزرگتر بود چرا که در گذر زمان دو ستون از طرفین چپ و راست این تابلو بریده شده‌است. به همین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که مونالیزا در این تابلو نشسته‌است. همچنین باید اشاره کرد که بسیاری از قسمت‌های این تابلو به مرور زمان خراب یا دوباره نقاشی شده‌است. اما با این وجود شخصیت اصلی نقاشی همچنان محفوظ مانده‌است.

در ۲۱ اوت ۱۹۱۱ تابلوی مونالیزا توسط یک دزد ایتالیایی دزدیده و به ایتالیا برده شد. پس از گذشت دو سال، این تابلو در زادگاه خود یعنی فلورانس دیده شد و پس از انجام برخی فعالیت‌های اداری و قانونی تابلو دوباره به موزه لوور بازگردانده گردید. در سال ۱۹۵۶ شخصی اقدام به پاشیدن اسید به قسمت پایینی تابلو نمود که مرمت آن سال‌ها به طول انجامید. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی شهرهای نیویورک، توکیو و مسکو میزبان این تابلو بوده‌اند.

——————–
منبع‌:
لئ‍وناردو داوین‍چی، بزرگ‌ترین نابغ‍ه جه‍ان؟؛ نویس‍نده: هربی برنان؛ ته‍ران، وزارت فرهن‍گ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انت‍شارات، نش‍ر زلال.

داوینچی، مونالیزا، لبخند ژکوند

داوینچی، مونالیزا، لبخند ژکوند
به اين كتاب امتياز بدهيد.

کوروش‌نامه رمانی سیاسی است دربارهٔ «پرورش و آموزشِ فرمانروایی آرمانی» که برای فرمانرانی و پیشبرد یک سرزمین با خودسرانگیِ نیک‌خواهانه و خردمندانه در برابر بندگانی فرمانبردار و ستایش‌گر آماده شده‌است.

هر چند روشن است که گزنفون نمی‌خواسته تاریخ‌نگاری کند، ولی نمی‌توان بدرستی گونه ادبی این اثر را تمیز داد. آیا کورش‌نامه تاریخ خاندان هخامنشی را به درستی بازتاب می‌دهد؟ بسیاری در این باره تردید دارند. چرا که بسیاری از رخدادهای آن دوران پس و پیش شده‌اند یا با همتای تاریخی آن یگانگی ندارند. هم‌دوران نبودن گزنفون (۴۳۱ تا ۳۵۵ پیش از میلاد) و کوروش (۵۸۰ تا ۵۳۰ پیش از میلاد) نیز به‌خوبی نشان می‌دهد چرا برخی رخدادها در کوروش‌نامه به دوره‌های پس از وی اشاره می‌کند.

چه بسا، مستشرقین برای شناسایی زندگی کوروش به رمان گزنفون تکیه بسیار می‌کنند. هر چند تورات زندگینامه کوروش را به‌گونه دیگری نگاشته‌است، در آمریکا گروه سیاسی بنیانگذار جمهوری ایالات متحده (که در آنجا به پدران بنیانگذار مشهورند) آن را نمونه خوبی برای الهام‌گیری می‌دانستند. از همین رو توماس جفرسون نیز دو نسخه از آن را همواره با خود داشت. در آن دوران، خواندن کوروش‌نامه اثر گزنفون و شهریار نوشته نیکولو ماکیاولی برای همه سران کشور اجباری بود. کوروش‌نامه از آثار کلاسیک دوران یونان باستان شناخته شده‌است و برخی آن را پاسخی به رساله جمهور نوشته افلاطون می‌دانند.

دانلود کتاب کوروش‌نامه‌ی گزنفون

پیرامون کوروش‌نامه گزنفون

پیرامون کوروش‌نامه گزنفون
به اين كتاب امتياز بدهيد.

21 دسامبر سال 2012، روزی بود که بسیاری وعده پایان دنیا را می‌دادند. از نوستراداموس تا قوم مایا این سال را پایان جهان می‌دانستند.اما سال 2012 گذشت و اتفاقی نیوفتاد. اکنون بسیاری می‌پندارند که ایا بنابر گفته‌های نیوتون، باید سال 2060 میلادی را آخرین سال حیات زمین قلمداد کرد؟

آیزاک نیوتون دانشمند انگلیسی در اولین روزهای سال 1643 میلادی در لینکن‌شایر به دنیا آمد‌. نیوتون هیچگاه پدر خود را ندید. خودش نیز کودکی نارس بود و پزشکان به زنده ماندن او امیدی نداشتند. با این حال او به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند.

نیوتون در 18 سالگی به دانشگاه کمبریج رفت اما چون پول کافی برای شهریه نداشت مجبور به نظافت در دانشگاه گردید. کشف گرانش شکست نور و قوانین سه‌گانه‌ی ‌او برای حرکت اجسام او را به چنان جایگاهی رساند که در شمار بزرگ‌ترین دانشمندان جهان از او نام برده شد.

او در سه دوره، نماینده مردم انگلیس در پارلمان آن کشور بود. وی همچنین رئیس ضرابخانه سلطنتی و عضو فرهنگستان فرانسه نیز بوده است. نیوتون در 85 سالگی در لندن درگذشت و در کلیسای وست‌مینیستر دفن شد. این کلیسا متعلق به اعضای سلطنتی انگلستان است. بعد‌ها شخصیت‌هایی همچون چارلز داروین (زیست شناس) ارنست رادرفورد (کاشف پروتون) مایکل فارادی (کاشف پدیده برقکافت) و چارلز دیکنز (رمان‌نویس مشهور) نیز در این مکان دفن شدند.

آیزاک نیوتون جدا از نظریات علمی خود، پیش‌گویی‌های ترسناکی نیز در رابطه با پایان حیات در روی زمین دارد. او در تمامی طول حیات خود مدام می‌گفت که از یک راز انجیل پرده برداشته و ان پایان دنیا در سال 2060 میلادی است. بسیاری معتقدند او وقایعی را که باعث بازگشت مسیح و مقابله او با دجال را باعث می‌شود، پیش‌گوئی کرده است. اما آیا او چه پیش‌گوئی‌های درستی کرده است که بدانیم این پیشگوئیِ او نیز درست است؟ ایا این وقایع در حال رخ دادن است؟

یکی از دانشمندان می‌گوید: «او نه ریاضی‌دان بود نه فیزیک‌دان، بل تخصص اصلی او الهیات بود.» اما او چگونه با کمک ریاضیات انجیل را رمز‌گشایی کرده است؟

در سال 1936 میلادی جعبه‌ای پر از کاغذ در حراجی در لندن به فروش گذاشته شد. در آن کاغذها رازی شگرف نهان شده بود. کاغذهایی رمزآلود و پر از محاسبات ریاضی که بنابه‌نظر نویسنده‌اش 2060 پایان جهان است.

این کاغذها نوشته‌های نیوتون هستند. نوشته‌هایی که بر‌پایه‌ی تحقیق بر انجیل هستند اما او به خاطر اوضاع خفقان آن‌زمان از انتشار این نظریات خودداری کرد. خود نیوتن می‌گوید: «من خود بهتر می‌دانم چه چیزی برایم بهتر است. اینکه دروغ بگویم تا زمانی که در این دنیا نباشم.»

نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد. او تلاش می‌کرد هنر خود در ریاضیات را برای رمزگشایی انجیل به کار ببرد. اما کار‌های او مخالف کلیسا بود. او همواره متداول‌ترین عقیده مسیحیت یعنی تثلیث را رد می‌کرد و این در قرن هفدهم جرم محسوب می‌گردید.

ذهن ریاضی وار او به طرزی شگفت‌انگیز؛ الگوها، نشانه‌ها، رمزها و تاریخ‌ها را در انجیل آشکار می‌کرد. او شروع به نظم دادن و دوباره نظم دادن به تاریخ‌ها کرد تا این‌که به تاریخ مورد نظر رسید: سال 2060 میلادی.

نیوتون و پیش‌گویی پایان جهان!

نیوتون و پیش‌گویی پایان جهان!
به اين كتاب امتياز بدهيد.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که انسان مدرن (نیای مستقیم انسان امروزی) قبل‌تر از آن‌چه که تصور میشد به خارج از آفریقا به سمت نقاط دور اوراسیا مهاجرت کرده است.

اکثر افراد در حال‌حاضر با مدل سنتی «خروج انسان از آفریقا» آشنا هستند: انسان‌های مدرن در آفریقا فرگشت‌یافته و سپس تدریجا و طی چند مرحله در سراسر آسیا پراکنده شده و در حدود ۶۰۰۰۰ سال پیش به استرالیا نیز مهاجرت‌هایی صورت گرفته است.

با این حال، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در تجزیه و تحلیل DNA و سایر تکنیک‌های شناسایی فسیلی، و همچنین تاکید بر تحقیقات میان‌رشته‌ای، موجب بازنگری در این داستان و نظریه می‌شوند.

اکتشافات اخیر نشان می‌دهد که انسان‌ها قبل از ۶۰ هزار سال پیش و در حدود ۱۲۰ تا ۷۰ هزار سال پیش چندین بار آفریقا را ترک کرده‌اند و با انسان‌سانان دیگر در بسیاری از نقاط اوراسیا و استرالیا هم‌کاری و هم‌زیستی داشته‌اند.

تحقیقات اخير تایید می‌کنند که دیدگاه سنتی پیشین یعنی مهاجرت انسان‌های مدرن برای خروج از آفریقا به سمت اوراسیا در حدود 60،000 سال پیش، دیگر نمی‌تواند به عنوان داستان کامل دیده شود و باید در این نظریه بازنگری شود. افزون‌بر این، شواهدی وجود دارد که انسان‌های مدرن با دیگر انسان‌سانان در آن مناطق‌ ، مانند نئاندرتال‌ها و دنیسووان‌ها، هم‌کاری ‌و هم‌زیستی کرده‌اند.

مهاجرت اجداد انسان از آفریقا

مهاجرت اجداد انسان از آفریقا
به اين كتاب امتياز بدهيد.

دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان، در دوران جنگ جهانی اول دست به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ی جمعیتِ ارمنیِ ساکن در سرزمین‌های تحت‌کنترل خود زدند. این عملیات در قالب کشتارهای دسته‌جمعی و نیز تبعیدهای اجباری انجام می‌پذیرفت؛ در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد.

امروزه تعداد کلِ قربانیانِ نسل‌کشی ارمنیان بین زیر دو میلیون نفر برآورد شده‌است. در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان، یونانیان و کُردها نیز به طریقی مشابه مورد حملهٔ ترکان عثمانی قرار گرفتند. به گونه‌ای که بسیاری از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولت‌مردان تُرک دانسته‌اند.

تعداد قربانیان نسل‌کشی آشوری‌ها را ۲۷۵٫۰۰۰ نفر، نسل‌کشی یونانیان را ۵۰۰٫۰۰۰ نفر و کشتار کردهای علوی را حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر تخمین زده‌اند. این رویدادها به‌طور گسترده به عنوان اولین نسل‌کشی‌های سده بیستم شناخته می‌شود.
 

————-
منبع
نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس

نسل‌کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی

قربانیان ارمنی قتل‌عام شده در یک گور دسته‌جمعی در گورستان ارزروم به خاک سپرده می‌شوند.

نسل‌کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

آنچه که پیرامون میلاد عیسی مسیح از مَتّی و لوقا نقل شده‌است در انجیل برجسته‌تر است، نوشته‌های نخستین پیرامون مسیحیت چندین روز را برای تولد مسیح ذکر کرده‌اند. نخستین جشن ثبت شده برای کریسمس در رم در سال ۳۳۶ صورت گرفت در رویکرد جنجالی مسیحیت آریانیسم در سدهٔ چهارم، کریسمس نقش مهمی دارد.

در آغاز قرون وسطی، خاج‌شویان بر کریسمس سایه انداخت. این جشن با تاجگذاری کارل بزرگ در روز کریسمس در حدود سال ۸۰۰ کاملاً فراگیر شد. اما از آنجایی که مراسم با شراب‌خواری فراوان و دیگر رفتارهای ناشایست همراه شد، پارسایان در سدهٔ ۱۷ میلادی کریسمس را ممنوع اعلام کردند.

این جشن در سال ۱۶۶۰ به عنوان یک تعطیلی رسمی باقی ماند اما با چشم بد و مایهٔ بی‌آبرویی به آن نگاه شد. در آغاز سدهٔ ۱۹ میلادی، با پیدایش جنبش آکسفورد در کلیسای انگلیس، کریسمس دوباره رونق گرفت. چارلز دیکنز و دیگر نویسندگان با تأکید بر اینکه کریسمس یک جشن خانوادگی، مذهبی و وسیله‌ای برای دادن هدیه است جلوهٔ اجتماعی تازه‌ای به آن بخشیدند و باعث فراموشی گذشتهٔ آن شدند.

تاریخچه کریسمس
5 (100%) 1 vote

یلدا یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی است که در انقلاب زمستانی برگزار می‌شود. جشن انقلاب زمستانی در بین دیگر اقوام باستان نیز رایج بوده‌است. در روم باستان و همزمان با ترویج مسیحیت، پرستش "سول اینویکتوس" (خورشید شکست ناپذیر) ایزد پاگان رومی بسیار شایع بود و رومیان میلاد او را در زمان انقلاب زمستانی جشن می‌گرفتند. سول اینویکتوس در آیین میتراییسم رومی نیز نقشی ویژه داشت و حتی میتراس (معادل یونانی میترا ایزد باستان ایرانی) لقب خورشید شکست ناپذیر را داشت.

محققان معتقدند که مسیحیت غربی چارچوب اصلی خود را که به این دین پایداری و شکل بخشیده به مذاهب پیش از مسیحیت روم باستان از جمله میتراییسم مدیون است و برای نمونه تقویم کلیساها، بسیاری از بقایای مراسم و جشنهای پیش از مسیحیت بخصوص کریسمس را در خود نگاه داشته‌است و کریسمس به عنوان آمیزه‌ای از جشن‌های ساتورنالیا و زایش میترا در روم باستان در زمان قرن چهارم میلادی با رسمی شدن آیین مسیحیت و به فرمان "کنستانتین" به عنوان زادروز رسمی مسیح در نظر گرفته شد. هنگام توسعهٔ آیین‌های رازوری در اروپا و سرزمین‌های تحت فرمانروایی امپراتوری روم و پیش از پذیرفتن آیین مسیحیت، رومیان هر ساله در روز ۱۷ دسامبر در جشنی به نام «ساتورنالیا» به سیاره کیوان (ساترن)، ایزد باستانی زراعت، احترام می‌نهادند. این جشن تا هفت روز ادامه می‌یافت و انقلاب زمستانی را شامل می‌شد. از آنجا که رومیان از گاهشماری یولیانی در محاسبات خود استفاده می‌کردند روز انقلاب زمستانی به جای ۲۱ یا ۲۲ دسامبر حدوداً در ۲۵ دسامبر واقع می‌شد.

"فرانتس کومون"، باستان‌شناس بلژیکی و بنیان‌گذار میتراپژوهی مدرن و دیگر میتراپژوهان همفکر او مفاهیم آیین میتراییسم روم را کاملاً برگرفته از آیین مزدیسنا و ایزد ایرانی میترا (مهر) می‌دانند اما این ایده از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد به شدت مورد نقد و بازبینی قرار گرفته‌است و اکنون به یکی از مسائل بسیار مجادله‌برانگیز در زمینه پژوهش ادیان در دنیای روم و یونان باستان تبدیل شده‌است. جشن تولد میترا تنها آئینی نیست که به مسیحیت راه پیدا کرده‌است. میان سنت‌های مسیحیان و آئین میتراییسم شباهت‌های زیادی وجود دارد. امروزه تمام مسیحیانی که تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند هنوز هم در روز جشن شومینه و شمع‌هایشان را روشن نگاه می‌دارند، درخت کریسمس را با چراغ‌های کوچک نورانی تزئین می‌کنند، شب‌زنده‌داری می‌کنند و غذاهای مخصوص و ویژه می‌خورند؛ به دید و بازدید یکدیگر می‌روند و این مناسبت را در کنار دوستان و اقوامشان جشن می‌گیرند؛ درست نظیر همان سنتی که ایرانیان باستان در شب یلدا برگزار می‌کردند. کریسمس و یلدا تنها نمونه‌ای از بسیاری از باورها، آداب و رسوم، نمادها، داستان‌ها و افسانه‌های مشترکی هستند که مردم ملل مختلف و مذاهب مختلف را به هم پیوند می‌زنند.

تاریخچه شب یلدا (شب چله)
5 (100%) 1 vote

نام «آمریکا» اقتباسی است از نام «آمِریگو وسپوچی» -جهانگرد و کاشف ایتالیایی- که توسط یک نقشه‌ساز آلمانی در سال ۱۵۰۷ میلادی ثبت شد. همچنین نام «ایالات متحده آمریکا» نیز در مدارک رسمی، نخستین‌ار در یازدهم ژوئیه سال ۱۷۷۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته و تا امروز نیز به همین نام خوانده می‌شود.

این کشور با نام‌های دیگری مانند ایالات متحدهٔ آمریکا، (اِمریکا یا آمریکا) و ایالات متحده خوانده می‌شود. در فارسی در گذشته به آن (بطور عامیانه) «ینگه‌ی دنیا» -برگرفته از ترکیِ عثمانی به معنای دنیای جدید- و در نوشته‌ها، اتازونی (برگرفته از واژهٔ فرانسوی États-Unis، به معنای ایالت‌های متحد) نیز می‌گفتند.

ریشه نام کشور آمریکا
تندیس آمریگو وسپوچی در اوفیتزی در شهر فلورانس

ریشه نام کشور آمریکا
5 (100%) 1 vote

بر پایهٔ فهرست شاهان سومر، گیل‌گَمِش پنجمین شاه اوروک و پسر لوگالباندا بود که در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در یک دورهٔ ۱۲۵ ساله بر سومریان حکمرانی می‌کرد. افسانه‌ها مادر او را ایزدبانویی به نام نینسون دانسته‌اند.

گیلگمش بعد از مرگ انکیدو به فکر جاودانگی و یافتن راز بی‎مرگی افتاد. او در سفر پرطول و دراز خود، به «اوتناپیش‎تیم» می‎رسد. اوتناپیش‎تیم در پاسخ گیلگمش که از راز جاودانگی می‎پرسد داستان طوفان را تعریف می‎کند. به قسمتی از این داستان با گزارش هنری تامک نگاه می‎کنیم:

خدایان تصمیم گرفتند طوفان بزرگی بر انسان نازل کنند. فقط «اِئا» است که مقام و مرتبه را زیر پا می‎گذارد و اوتناپیش‎تیم را از وقوع فاجعه مطلع می‎سازد:
«…خانه‎ات را برچین و یک قایق بساز… اموالت را رها کن و به جستجوی موجودات زنده درآی، اموال شخصی را بگذار و زندگان را نجات ده! تخم همه چیزهای زنده را در قایق بگذار»

اوتناپیش‎تیم قایقی بزرگ می‎سازد و آن را از چیزهای لازم پر می‎کند:

«…آن را با هر آن چیزی که بود پر کردم، آن را با نقره پر کردم، آن را با طلا پر کردم، آن را با تخم همه چیزهای زنده، همه آنها پر کردم. همه دوستان و خویشانم را بر قایق سوار کردم. رمه‎های دشت باز را، جانوران وحشی دشت باز را، انواع افزارمندان را بر قایق سوار کردم…»

سرانجام طوفان و موج‎های سرکش آب همه‌جای زمین را فرا‌می‎گیرد. قایق بر آب‎ها سرگردان به پیش می‎رود و طوفان پس از شش روز و هفت شب فرو می‎نشیند.

«…من به هوا نگریستم، سکوت غالب شده بود. چون همه انسان‎ها به خاک بازگشته بودند. دشت سیلابی مانند پشت‎بام صاف شده بود. من دریچه را گشودم و نور به چهره‎‎ام تابید. من به زانو در آمدم، نشستم و گریستم…»

جالب اینجاست که در پایان طوفان، اوتناپیش‎تیم نیز همچون نوح برای مطمئن شدن از پیدا شدن خشکی، کلاغ و کبوتر را به هوا می‎فرستد. تشابهی اینگونه جرئی و دقیق در این دو روایت، اعجاب‎انگیز است.

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که کتابت حماسه گیلگمش و بخش طوفان آن حداقل به 2100 قبل از میلاد مسیح مربوط می‎شود و به این ترتیب از نظر زمانی این نوشته حتی از روایت تورات نیز سبقت می‎گیرد. باستان‌شناسان لوح‎های مربوط به آن را از معبد نبو و کتابخانه کاخ آشور بانیپال به دست آورده‎اند.

ساموئل هنری هرک می‎نویسد:

آنچه گفته شد (اسطوره طوفان) در لوح یازدهم حماسه گیلگمش آمده است. از دوازده لوحی که به این حماسه می‎پردازند این لوح از همه طولانی‎تر است و از الواح دیگر سالم‎تر مانده است. این اسطوره در خاور باستان به خوبی شناخته شده بوده است. عجیب این است که تکه‎‎هایی از این اسطوره در شکل هیتی آن یافت شده است.»

او در ادامه بحث خود با اشاره به کاووش‎های باستان‎شناسی‌، خبر از لایه‎هایی از رسوب می‎دهد که امکان وقوع سیلی آنچنان بزرگ را تایید و تقویت می‎کند:

«در حفاری‎هایی که در جایگاه‎های مختلف بین النهرین به عمل آمده است به نشانه‎هایی بر می‎خوریم که خبر از سیل‎های شدیدی در شهرهای اور، کیش و ارخ می‎دهد…»

جان هینلر با اشاره به حضور این فضا در اسطوره‎های اسکاندیناوی، سایقه آن را به هزاران سال پیش یعنی به زمان هند و اروپاییان باز می‎گرداند. همچنین زمینه اصلی روایت طوفان نوح با تفاوت‎هایی فراوان در اساطیر ایرانی نیز دیده می‎شود:

«جم همچنین به خاطر ساختن وَرَه یا دژی زیرزمینی مورد تمجید است. اهورامزدا به او هشدار داده بود که مردمان گرفتار زمستانی هراس‎انگیز خواهند شد که بر اثر آن همه مردمان و حیوانات نابود خواهند گشت. از این روی، جم وری ساخت و تخمه‎های انواع حیوانات مفید ، گیاهان و بهترین مردمان را آنجا برد.»

اگر چه این عقیده تفاوت بارزی با داستان طوفان سامیان دارد، اما بنا به روایات متون متاخر ایرانی، هدف از ور این بوده است که پس از اتمام آن زمستان که در پایان تاریخ جهان پیش می‎آید دوباره جهان آبادان شود. آنجا که عقاید مشابهی در عقاید اسکاندیناویان وجود دارد این احتمال هست که این دو روایت که صورت اولیه خود را حفظ کرده‎اند، اسطوره‎هایی را در بر داشته باشند که تاریخ آنها به هزاران سال پیش یعنی به زمان هندو-اروپاییان باز گردد.

—–

منبع:
تاریخ ده هزار ‎ساله ایران، عبدالعظیم رضایی، چاپ پنجم، تابستان 73، انتشارات اقبال، جلد اول

ریشه داستان «طوفان نوح» در کتیبه‌های سومری

لوح مربوط به طوفان در کتیبه گیلگمش

ریشه داستان «طوفان نوح» در کتیبه‌های سومری
5 (100%) 1 vote

" آنا لی تینگِل فیشر "، نخستین مادر فضانورد آمریکا بود که در سال ۱۹۸۰ میلادی به فضا سفر کرد/

خانم آنا لی تینگِل فیشر متولد ۱۹۴۹ ایالت نیویورک بوده و دکترای خود را در رشته پزشکی از دانشگاه «یو سی ال ای» دریافت نموده است.

وی اولین مادر در فضا است و هنوز در برنامه‌های ناسا نقشی فعال را بر عهده دارد.

آنا لی تینگِل فیشر
5 (100%) 1 vote

در بررسی تاریخ استعمار به حوادثی برخورد خواهیم کرد که به راحتی نمی‌توان از کنار آنها گذشت و هر فردی که کوچکترین پایبندی به ارزش‌های انسانی داشته باشد،‌ پذیرش حوادث برایش سخت است. اما اطلاع از این حوادث برای درک بهتر واقعیت دنیای جدید انکار ناپذیر است.

یکی از این حوادث «جنگ تریاک» است. جواهر لعل نهرو در کتاب نگاهی به تاریخ جهان، یک نامه را به این جنگ اختصاص داده است. این جنگ در اواخر نیمه اول قرن ۱۹ (۱۸۴۰ تا ۱۸۴۲) میان چین و انگلستان رخ داد. این جنگ نخستین مرحله نفوذ موثر کشورهای استعمارگر در چین بود.

داستان از آن‌جایی شروع می‌شود که صادرات چای از چین به انگلستان در اوایل قرن نوزده رونق می‌یابد. از آنجایی کالایی در انگلیس وجود نداشت که به چین صادر شود، در نتیجه انگلیس مجبور بود از ذخایر نقره خود به چین بدهد. سیستم پولی انگلیس در آن زمان طلاپایه بود و لذا انگلستان نقره‌هایی را که از مکزیک به دست می‌آورد را باید به چین می‌داد. انگلستان با کاهش ذخیره نقره خود روبرو شد اما این وضعیت مطلوب انگلستان ابرقدرت آن زمان نبود و بریتانیایی‌های حاکم در هند صدور نقره را متوقف کردند.

در نتیجه انگلستان به دنبال راهی برای جبران کسری تراز و حفظ ذخایر نقره خود بود. در این میان تریاک یکی از معدود کالاهایی که در چین قابلیت عرضه داشت. تریاکی که در هند تولید می‌شد و به صورت قاچاق و غیرقانونی به چین می‌رفت و در آنجا به فروش می‌رسید. مصرف تریاک توسط مردم چین، اعتیاد آنان به این ماده مخدر را در پی داشت و از همین‌رو میزان مصرف آن روز به روز افزایش یافت.

در آن مقطع هند تحت استعمار انگلیس بود و انحصار تجارت با این کشور را «کمپانی هند شرقی» در اختیار داشت. کمپانی هندشرقی از تجارت تریاک سود به دست می‌آورد و در نتیجه از رونق گرفتن این تجارت حمایت می‌کرد.

امپراتوری چین در ابتدا توجه‌ای به این مساله نداشت و ممنوعیتی برای این تجارت در نظر نگرفت. اما با افزایش میزان مصرف تریاک در میان مردم و در نتیجه افزایش واردات تریاک و تغییر تراز تجاری، امپراتوری چین تجارت تریاک را ممنوع اعلام کرد. تجار انگلیسی که هیچ محدویتی برای خود قائل نبودند، از تمامی ترفندها برای دور زدن قوانین چین استفاده می‌کردند.

یکی از مهم‌ترین آنها دادن رشوه به مامورین دولتی چین بود. کمپانی هندشرقی تمام توان خود را برای فروش غیرقانونی تریاک در چین و رواج اعتیاد در این کشور به خرج داده بود. فروش غیرقانونی تریاک در چین که در سال ۱۸۰۰ میلادی فقط ۱۰۰ تن بود در سال ۱۸۳۸ میلادی به میزان ۲۶۰۰ تن رسیده بود.

چین پس از مدتی و در ۱۸۳۹ میلادی، زمانی‌که مشاهده کرد تجارت غیرقانونی تریاک متوقف نمی‌شود و این تجارت مردم زیادی را درگیرخود کرده است، یکی از افراد کارامد خود به نام «لین زشو» را مامور مقابله با این تجارتِ خانه‌مان‌سوز کرد. این فرد با جدیت فراوان به مقابله با قاچاق تریاک در چین پرداخت.

لین در ابتدا نامه‌ای به ملکه انگلستان نوشت و از او خواست به دلیل اثرات مصرف تریاک بر مردم، تجارت این ماده مخدر را قطع کند. می‌گویند این نامه هرگز به دست ملکه نرسید.

وی به مرکز اصلی تجارت تریاک در بندر «کانتون» رفت و در آنجا برخورد بسیار جدی و بدون انعطاف با تجار خارجی تریاک کرد. وی تمام راه‌های دسترسی به بندر کانتون را مسدود کرد و تجار خارجی را در شهر محبوس کرد. تامین کنندگان تریاک را در کارخانه‌ها زندانی کرد. سربازان چینی را به سراغ کشتی‌های انگلیسی فرستاد و آنها را به خارج‌ آب‌های سرزمینی چین برد و در آنجا تریاک‌ها را از بین برد. همچنین از ناخداهای کشتی‌های خارجی تعهد گرفت که از آوردن تریاک به چین خودداری کنند و گرنه اجازه پهلوگیری در بنادر چین را نخواهند داشت.

گویا در حدود ۱۱۰۰ تن تریاک توسط این فرد کشف و نابود شد. این کار خسارت اقتصادی بزرگی به تجار انگلیسی وارد کرد و امپراتوری انگستان و مجلس آن این اتفاق را برنتابیدند و به چین لشگر‌کشی کردند.

یک ناو جنگی بریتانیا بندر کانتون را بمباران کرد و نظامیان بریتانیایی «مجمع‌الجزایر شوسان» در نزدیکی بندر کانتون را تصرف کردند. سپس چند کشتی جنگی بریتانیا رودخانه «یانگ‌تسه‌کیانگ» را پیمودند و شهر نانکن (نانجینگ امروزی) پایتخت جنوبی چین را مورد تهدید قرار دادند و حکومت امپراتور «تائوکوئانگ» را ناگزیر به تسلیم شدن در مورد خواسته‌هایشان کردند.

این اقدام که بعدها «سیاست توپخانه» نامیده شد به پیمان ننگین نانکن منجر شد. امپراتور ناگزیر شد حق تردد آزادانه در خاک چین را به اتباع بریتانیا بدهد و خسارتی به مبلغ ۲۱ میلیون دلار نقره را به دولت بریتانیا بپردازد.

امتیازاتی که بریتانیا از امپراتوری چین گرفت عبارت بود از:

۱ – واگذاری هنگ کنگ به پادشاهی بریتانیا به صورت اجاره محدود که البته تا سال ۱۹۹۷ به درازا کشید. این منطقه از سوی انگلیس منطقه آزاد تجاری شد.

۲ – پنج بندرگاه چین که انگلیسیها در آن حق اقامت و تجارت داشتند، به روی بریتانیا گشوده شد.

۳ – قانون کاپیتولاسیون

۴ – نرخ عوارض کالاهای وارداتی کاهش یافت و به رقمی در حدود ۳ تا ۵ درصد رسید.

پس از جنگ و قبول این قرارداد از سوی چین امپراتور چین نامه‌ای به ملکه انگلستان نوشت و در آن از مضرات مصرف تریاک توسط مردم گفت و از ملکه درخواست کرد تا محدودیتی برای تجارت این ماده مخدر در نظر بگیرد. اما توجهی به این نامه نیز نشد.

برای دولت‌های استعماری هیچ‌گاه زندگی مردم، حقوق آنها و سایر ارزش‌های انسانی مطرح نبوده است. جنگ تریاک یکی از شواهد تایید‌کننده این مدعا است.

جنگ تریاک و استعمار چین توسط انگلستان
5 (100%) 2 votes

به موجب رموز عرفانی آیین کهن میترایی ایران چون قربانی گاو بدست میترا صورت گرفت مجلس سور و مهمانی برگزار میشود که میترا در راس این مجلس حضور دارد و تنها "‌یاران غار‌" یا پیروان آیین مهر در این بزم‌گه راه دارند. مجلس انس و خلوت است و نوای نی و بربط و عود در آن می‌سوزانند…

این مجلس پیش از عروج میترا در غاری صورت گرفت و بعد‌ها پیروان این آیین‌، مراسم میترایی را در مهرابه‌ها برگذار میک‌ردند که به یکدیگر "یاران غار" می‌گفتند و باید اشاره شود داستان اصحاف کهف که به معنی یاران غار است یک داستان میترایی در میان مهرپرستان ایران بوده است…

ترکیب یارغار که نهایت یک رنگی و برابری را می‌رساند از بازمانده‌های آیین مهر است که در آن همه مناصب و طبقات و مقام‌ها کنار می‌رفت و همگان برادر و یاران غار بودند. در داستان اصحاب کهف که در قرآن آمده همچون مهرابه آیین مهر از چوپان تا وزیر یک مقام دارند…

در غار میترا نیز سگی به همراه یاران غار است و در عرفان میترایی سگ وظیفه محافظت و پاسبانی از نطفه گاو را داراست و همانطور که مشاهده می‌شود در داستان اصحاب کهف اشاره به سگی نگهبان است که با یاران غار بوده است…

تصویر این جستار سنگ‌نگاره میترا و یاران غار را بر شام میزد واقع در کنجیک کشور بوسنی را نشان میدهد…

ریشه داستان اصحاب کهف در داستان یاران غار آیین میترایی

ریشه داستان اصحاب کهف در داستان یاران غار آیین میترایی
5 (100%) 1 vote

رصدخانه الغ‌بیگ در سمرقند توسط الغ‌بیگ امیر تیموری در سال 1424 میلادی تاسیس شد که ساخت آن بعد از پنج سال تکمیل گردید

این رصد خانه بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از بهترین رصدخانه‌های جهان اسلام و بزرگترین آنها در آسیای میانه بوده است.

بزرگترین ستاره‌شناسان آن عهد از جمله غیاث‌الدین جمشید کاشانی و علی قوشچی در این رصدخانه به تحقیق پرداخته‌اند.

رصدخانه در سال ۱۴۴۹ توسط متعصبین مذهبی تخریب گشت و در سال ۱۹۰۸ بود که توسط یک باستان‌شناس روسی ویاتکین از طریق وقف‌نامه‌ای که محل دقیق رصدخانه را ذکر نموده بود کشف شد.

در حین کاوشهای باستانشناسی ویاتکین یکی از وسایل نجومی رصدخانه را پیدا کرد، که قوسی برای معین نمودن ظهر است.

رصدخانه الغ‌بیگ
5 (100%) 1 vote

تصویر جالبی از " مارک تواین" نویسنده مشهور امریکایی در حال بیلیار بازی با دخترش

ایالات متحده؛ 1908

از مشهورترین اثار او می توان به " هاکلبریفین" و " ماجراهای تام سایر" اشاره کرد. او این داستان ها را پس از سفری طولانی که بر رودخانه " می سی سی پی" داشت به رشته تحریر دراورد.

عکسی نایاب از "مارک تواین"

عکسی نایاب از “مارک تواین”
5 (100%) 1 vote

مطالعات اخیر باستان‌شناسان نشان می‌دهد که لندن در قرون‌وسطی جایی بسیار خطرناک بوده است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در انگلستان قرون‌وسطی بسیار زیاد بوده است.

مورخان بر این باورند که لندن قرون‌وسطی به‌خصوص برای افراد فقیر جای بسیاری خطرناکی بوده است. یک باستان‌شناس از دانشگاه آکسفورد انگلستان به نام کاترین کراکوا گفته است که بیشتر خشونت‌های قرون‌وسطی مربوط به مسائل جنسی بوده است. کاترین و گروهش بیش از ۳۹۹ اسکلت از قرون‌وسطی را موردمطالعه قرار داده‌اند.

در بیشتر اسکلت‌هایی که موردمطالعه قرارگرفته‌اند آثار درگیری و خشونت دیده می‌شود. کاترین و گروهش این اسکلت‌ها را از قبرستان‌های قرون‌وسطایی جمع‌آموری کرده‌اند. متأسفانه یافته‌های باستان‌شناسان از قبرستان‌های مردان نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که در قرون‌وسطی کشته‌شده‌اند فقیران جامعه بوده‌اند.

اسکلت‌های موردمطالعه برای افرادی بین سن ۲۶ تا ۳۵ سال است. ۲۵ درصد از اسکلت‌ها جراحات نزدیک به زمان مرگ را نشان می‌دهد و این علائم احتمال قتل و کشته شدن انسان‌ها را نشان می‌دهد.

کاترین بیان می کند که نرخ جرم و جنایت در لندن قرون‌وسطی دو برابر سایر شهرهای اروپا بوده است. آن‌ها همچنین یافته‌اند که در برخی از قسمت‌های اروپا نسل کشی‌های گسترده‌ای علیه یک قبیله انجام‌گرفته است.

قرون وسطی در تاریخ اروپای غربی یکی از مهم‌ترین مراحل تاریخی است که از ۴۰۰ میلادی تا ۱۴۰۰ میلادی را در بر می‌گیرد. در این دوران مسیحیت به عنوان یک مکتب کلی بر تمام جامعه سیطره انداخته و هیچ حرکتی خارج از این مسئله قابل تبیین نیست.

لندن در قرون وسطی
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك