دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های متفرقه

كتاب نایاب " طهور آتلانتیس " اثری از براد استایگر با ترجمه خوب علی نظری‌نائینی می‌باشد.

كتاب ظهور آتلانتیس یک بررسی جالب از احتمالات مربوط به جزیره شگفت‌انگیز آتلانتیس است. نام آتلانتیس نخستین‌بار توسط یونایان باستان مکتوب گردید. آن‌ها معتقد بودند که در غرب اروپا، جزیره‌ای مترقی و بسیار پیشرفته به نام آتلانتیس موجود بود که ناگهان ناپدید شد و به زیر آب رفت. این قبیل مکتوبات زمینه‌ساز ساخت و ساز خرافات و افسانه‌ةای شگفت‌آنگیزی گردید. از جمله برخی عنوان کردند که یوفو‌ها (آدم‌های فضایی) ساکنان آتلانتیس هستند که در آستانه غرق شدن سرزمین‌شان، با کمک تکنولوژی فوق‌پیشرفته‌ای که داشتند زمین را ترک کردند. عده‌ای معتقدند که ساکنین این جزیره هنوز در دل اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند! برخی معتقدند که علم ساخت اهرام مصر و سازه‌های مشابه توسط آتلانتیسی‌ها که از زمین خارج شده بودند، به بشریت آموزش داده شد!

کتاب حاضر به بررسی تک تک این خرافات پرداخته است.

دانلود کتاب طهور آتلانتیس را به مخاطبین کافه کتاب توصیه می‌کنیم.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

دانلود کتاب ” ظهور آتلانتیس “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فیزیک‌دانان بزرگ، از گالیله تا هاوکینگ " اثری از ویلیان کروپر می‌باشد.

جلد نخست این کتاب، به بررسی مکانیک، ترمودینامیک، الکترومغناتیس، مکانیک آماری و نسبیت پرداخته است. جلد دوم نیز شامل مباحث مکانیک کوانتومی، فیزیک هسته‌ای، فییک ذرات، اخترشناسی، اختر فیزیک و کیهان‌شناسی می‌باشد.

دانلود کتاب فیزیک‌دانان بزرگ، از گالیله تا هاوکینگ را به دانشجویان و پژوهش‌گران فیزیک و گرایش‌های گوناگون آن، پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                                 جلد دو
دانلود کتاب " فیزیک‌دانان بزرگ، از گالیله تا هاوکینگ "                دانلود کتاب " فیزیک‌دانان بزرگ، از گالیله تا هاوکینگ "

دانلود کتاب ” فیزیک‌دانان بزرگ، از گالیله تا هاوکینگ “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب قصه " علاءالدین " یکی از کتاب‌های نوستالژیک می‌باشد. علاقمندان به کتاب کودک می‌توانند کتاب علاء‌الدین را دانلود کرده و از آن لذت ببرند.

دانلود کتاب " علاءالدین "

دانلود کتاب ” علاءالدین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" جمشید شاه " عنوان کتابی از مهرداد بهار می‌باشد. مهرداد بهار در این کتاب، داستان اسطورة جمشید را با زبانی ساده برای کودکان نقل کرده است.

دانلود کتاب " جمشید شاه "

دانلود کتاب ” جمشید شاه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " دنیای داستایووسکی " اثری از گئورگ باکچی می‌باشد.

کتاب دنیای داستایووسکی پژوهشی در باب اندیشه، فلسفه، تفکر، نقد آثار و زندگی‌نامه فئودور داستایووسکی نویسنده بزرگ روسیه است. این کتاب کامل‌ترین حسب‌حال از داستایووسکی می‌باشد که تا کنون به پارسی ترجمه گشته است.

دانلود کتاب دنیای داستایووسکی را به علاقمندان به رمان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " دنیای داستایووسکی "

دانلود کتاب ” دنیای داستایووسکی “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " شانس دوباره " شاهکار رابرت تی کیوساکی می‌باشد.

کتاب شانس دوباره اثری است روانشناسانه در باب چگونگی پول‌دار شدن و پول‌دار ماندن. مولف با راه‌کارهای بی‌نظیر خود شما را در جهت حرکت به سوی ثروتمند شدن و موفقیت در این مسیر، راهنمایی می‌کند.

دانلود کتاب " شانس دوباره ؛ کیوساکی "

دانلود کتاب ” شانس دوباره ؛ کیوساکی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" دیگر نگران هک وای‌فای خود نباشید " عنوان اثری آموزشی می‌باشد که موضوع آن منحصرا درمورد چگونگی تنظیمات کاربردی برای جلوگیری از هک وای‌فای و استفاده دیگران از اینترنت شما می‌باشد. این کتاب را به علاقمندان به حوزه IT توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " دیگر نگران هک وای‌فای خود نباشید "

دانلود کتاب ” دیگر نگران هک وای‌فای خود نباشید “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " توتم‌پرستی " از قوی‌ترین و ارزشمند‌ترین آثار دکتر علی شریعتی می‌باشد.

دکتر شریعتی در کتاب توتم‌پرستی، نخست توضیحی در رابطه با پدیده توتمیسم و توتم‌پرستی داده و پس از تعریف آن از نگاه تاریخی و سپس انسان‌شناسی، عنوان می‌کند که تنها خوشبختی آدمی و تنها راه رسیدن به سعادت بشری، تبدیل شدن قلم و کتاب به عنوان توتم آدمی است.

دانلود کتاب توتم‌پرستی را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ و روانشناسی توصیه اکید می‌کنیم.

دانلود کتاب " توتم‌پرستی ؛ دکتر شریعتی "

دانلود کتاب ” توتم‌پرستی ؛ دکتر شریعتی “
4 (80%) 1 vote

كتاب بی‌نظیر " بی‌شعوری " مشهورترین اثر خاویر کرمنت می‌باشد.

کتاب بی‌شعوری یک کتاب آموزنده است. نویسنده معتقد است که بی‌شعوری در جامعه، یک بیماری روانی است و باید درمان شود. او در این کتاب به بررسی تجاوز اخمقانه – اما آگاهانه – توسط افراد جامعه به حقوق دیگران پرداخته است.

دانلود کتاب بی‌شعوری شاهکار خاویر کرمنت را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به روانشناسی توصیه اکید می‌کنیم.

دانلود کتاب " بی‌شعوری ؛ خاویر کرمنت "

دانلود کتاب ” بی‌شعوری ؛ خاویر کرمنت “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " رویاها " اثری از کارل گوستاو یونگ می‌باشد.

کتاب رویاها اثری است از پژوهشی من‌باب تحقیقی علمی و روان‌شناختانه در باب رویاهای انسانی و دلایل روانی وقوع آن‌ها و تجزیه و تحلیل علل و بازخورد رویاها بر روحیات انسانی.

دانلود کتاب رویاها را به دانشجویان و پژوهشگران رشته روانشناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " رویاها ؛ یونگ "

دانلود کتاب ” رویاها ؛ یونگ “
1 (20%) 1 vote

كتاب " ریاضیات پایه " اثر لیدا فرخو از جمله منابع مهم رشته‌های مدیریت (و تمام زیرشاخه‌های آن) و رشته حسابداری دانشگاه پیام‌نور می‌باشد که اکثرا با عنوان درسی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1) شناخته می‌شود.

دانلود کتاب " ریاضیات پایه "

دانلود کتاب ” ریاضیات پایه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " راز آفرینش جهان " اثری از ژرژ گاموف نویسنده بزرگ اکراینی‌تبار با ترجمه روان رضا اقصی می‌باشد.

کتاب راز آفرینش جهان اثری بسیار مهم در زمینه ستاره‌شناسی و نجوم است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا چگونگی پیدایش کهکشان‌ها، و سپس به وجود آمدن زمین را از لحاظ علمی ریشه‌یابی کرده و راز بزرگ آفرینش را آشکار کند.

دانلود کتاب راز آفرینش جهان را به علاقمندان به نجوم و ستاره‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " راز آفرینش جهان "

دانلود کتاب ” راز آفرینش جهان “
4 (80%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك