دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

گزارشي از: بهمن انصاري (سوشيانت)

در اين جستار به بررسي نام حضرت عيسي(ع) و پيرويان آيين مسيحي و همچنين حضرت محمد(ص) و پيروان اسلام در كتب زرتشتي مپردازيم.

 

در نسكهاي زرتشتيان ، بشارت آمدن دو پيمغبر بزرگ پس از زرتشت و ايدون بشارت ظهور منجي موعود در آخرالزمان داده شده است.

نخست بايد به اين مهم اشاره كرد كه نام افراد در زبان اقوام گوناگون دچار دگرگوني ميشود.
"ايليا"ي عبرانيان را اعراب به صورت "علي" بكار بردند،
"خنوخ" پيغمبر يوناني-مصري را اعراب "ادريس" ناميدند،
"كوروش" پارسي در متون عربي پس از اسلام "قورش" ناميده شد،
"خشايارشا"ي پارسي را يهويان "اخشورش" ناميدند،
"الكساندر" يوناني (مقدوني) را ايرانيان "اسكندر" ناميدند،
"ماشيا" كه يك نام عبري است، در زبان عربي "مسيح" ناميده شد،
"روزبه" ايراني را اعراب "سلمان فارسي" ناميدند،
و …

طبيعتا براي شروع اين جستار و نامهايي با ريشه سامي كه در متون ايراني باستان جستجو خواهيم كرد، با علم به اين دگرگوني نامها در زبانهاي مختلف پيش خواهيم رفت.

***

در روايات زرتشتيان چون زند بهمن يسن*، جاماسپنامه، منظومه زراتشت نامه** و گوشه هايي از نسكهاي ديگر زرتشتي چون يشتهاي كهن و يك آيه از گاتها، از سه شخصيت و سه منجي نام برده ميشود كه پس از زرتشت خواهند آمد، از اين سه شخص بدون شك در اوستاي اصيل و دست نخورده زرتشت كه بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود و در خزانه شاهي نگهداري ميشد و به دست اسكندر مقدوني گجستك در جريان آتش سوزي پارسه، سوخته شد، نام برده شده بوده است كه بخشهايي از آن در اوستاي نو منعكس شده و در متون پارسي ميانه نيز منعكس گشته است. آن سه منجي به شرح زير است:

1-اولين شخص در زبان اوستايي اخوشيت‌ارته نام دارد، كه در زبان پهلوي اوشيدربامي ناميده شد.
2-دومين شخص در زبان اوستايي اخوشيت مانگهه نام دارد، كه در زبان پهلوي اوشيدرماه ناميده شد.
3-سومين شخص در زبان اوستايي استوت‌ارته نام دارد كه اورا غالبا با لقب سوشيانت*** ميشناسند.

1-اولين منجي هوشيدربامي است. نام او به معناي «نيرو دهنده و روا كننده قانون دين و داد» ميباشد. در روايات آمده است كه او به طور ميانگين بين هزار تا هزار و ششصد سال پس از زرتشت خواهد آمد و پس از ظهور، به مدت ده شبانه روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس زمين را از دروغ و دشمني و آز و كين براي مدتي كوتاه پاك خواهد كرد.
زمان زندگاني زرتشت را چه طبق سنت زرتشتيان، سيصد سال پيش از حمله اسكندر گجستك بدانيم و چه بنابر پژوهش‌هاي تازه‌تر او را دوازده قرن پيش از ميلاد بدانيم، فاصله زماني هزار تا هزاروششصد سال پس از او با زمان به دنيا آمدن عيسي مسيح مصادف ميشود.
در عهد عتيق (تورات) ميخوانيم كه مسيح موعود كسي است كه «عدالت را براي قوم بني اسراييل به ارمغان خواهد آورد»، و اين با معني نام اولين منجي زرتشتيان پس از زرتشت يعني، «اوخشيت‌ارته=روا كننده قانونِ‌دين و داد» برابر است.
نكته جالب‌تر اين كه در انجيل متي ميخوانيم:
«در شب تولد عيسي، سه مگوس(=مجوس) شرقي (سه مغ زرتشتي) به اورشليم آمده و گفتند:"كجاست آن موعود و پادشاه يهود، كه ما ستاره اورا در مشرق ديديم و براي ستايش او آمده‌ايم."»
بنابراين اوشيدربامي، اولين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، عيسي مسيح (ع) است.

2-دومين منجي هوشيدرماه است. نام او به معناي «پروراننده نماز و نيايش» مي‌باشد. سنت زرتشتيان ميگويد كه با فاصله پانصد تا هزار سال پس از اوشيدربامي ظهور كرده و پس از ظهور، به مدت بيست شبانه روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس زمين را از دروغ و دشمني و آز و كين براي مدتي كوتاه پاك خواهد كرد. اين فاصله زماني پانصد تا هزار ساله نيز گوياي فاصله زماني بين عيسي مسيح و رسول‌الله است. همچنين معناي نام اخوشيت مانگهه (=اوشيدرماه) كه «پروراننده دارنده نماز و نيايش» است، با آداب اسلام كه پس از اعتقاد به وحدانيت خداوند، بر نماز و مناجات تاكيد بسيار دارد، همخواني دارد.
بنابراين اوشيدرماه، دومين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، حضرت محمد (ص) است.

3-اما سومين منجي با نام استوت‌ارته و لقب سوشيانت خوانده ميشود. به مدت سي روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس به جنگ با اهريمنان رفته و زمين را براي هميشه از دروغ و دشمني و آز و كين پاك خواهد كرد. تمام رويدادهايي كه در دوره او اتفاق مي‌افتد به طرز شگفت انگيزي با وقايع ظهور مهدي موعود طبق روايتهاي اسلامي مطابقت دارد.

در گام اول با كمك گرشاسپ و ساير شخصيتهاي اسطوره‌اي ايران چون كيخسرو و توس و گيو و يوشت‌فريان و … دهاك (=اژي‌دهاك=ضحاك) را ميكشد. اين واقعه در اسلام به اين شكل بيان ميشود كه حضرت مهدي با كمك شخصيتهاي بزرگي چون عيسي مسيح و سيد خراساني دجال را ميكشد. جنگهايي ديگر رخ ميدهد و در نهايت لشگريان كفر براي هميشه به دست مهدي (=سوشيانت) و سپاهيان او نابود ميشوند. اين وقايع به زعم متون زرتشتي در دوره اي به نام «تن‌پسين يا پسين‌روز» اتفاق مي‌افتد كه در اسلام اين دوره را با نام «دوره آخرالزمان» ميشناسيم.

پس از اين رويدادها مردمان دوره اي را بدون حضور اهريمن و ديوان با آرامش و آسايش زندگي ميكنند، گويي همه مردمان به سان نوجوانان پانزده ساله، با طراوت و نيكو هستند.

سپس «فرشگرد» (در اسلام قيامت) روي ميدهد و همه مردمان دنيا از روي پلي به نام «چينوات» ميگذرند. براي نيكوكاران اين پل چنان گسترش ميابد كه شش ارابه، ميتوانند به راحتي و در كنار هم از آن عبور ميكنند، آن سوي پل «بهشت» است. اما براي بدكاران اين پل چون تار مويي نازك ميشود و آنها از آنجا به درون «دوزخ» افتاده و پادافره گناهان خويش را ميبينند. اين روايت در قرآن به نام «پل صراط» و عبور نيكوكاران و بدكرداران از آن و رسيدن نيكوكاران به «جنت» و افتادن بدكاران به «جهنم» منعكس گشته است.
بنابراين سوشيانت، سومين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، حضرت مهدي (عج) است.

پايان


*) بنابر اعتقاد صادق هدايت و جمعي از مورخان و اوستا شناسان، نسك ارزشمند زندبهمن‌يسن ابتدا از روي بخشهايي از اوستاي اصلي كه امروز مفقود گشته نوشته شده بود و در سالهاي بعد، هر كاتب در آن دست برده و چيزهايي را افزوده است.

**) نويسنده اين منظومه، كه در سده هاي آغازين هجري و پس از افتادن كشور به دست تازيان نوشته شده است، به روايتي موبدي زرتشتي با نام زرتشت ابن بهرام ابن پژدو ، و بنا بر روايتي ديگر شاعري گمنام به نام كيكاووس رازي ابن كيخسرو از اهالي ري بوده است.

***) به معناي سود رسان و سود بخش و در معناي عام‌تر رهاننده و منجي.


استفاده از اين مطلب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.

دانلود اين مقاله براي ذخيره در كامپيوتر شما:.

 .


بشارت رسالت حضرت محمد و عيسي مسيح در كتب زرتشتيان
به اين كتاب امتياز بدهيد.

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

  1. […] سلام سه منجي زرتشتي عبارتند از اوشيدر ، اوشيدربامي و استوت ارت (سوشيانت) ميشه اينطور استنباط كرد كه اوشيدر همان عيسي، اوشيدر بامي محمد، و استوت ارت مهدي است. […]

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك