دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

با پيشرفت شديد تكنولوژی در قرن بيست‌و‌يك، سبك مشاغل به‌طور كلی دگرگون شد. درواقع گسترش استفاده از اينترنت به حدی رسيد كه همين الان من و شما به موازات زندگی عادي، يك زندگی مجازی در دنيای مجازی اينترنت داريم. اين پيشرفت عجيب اينترنت و نفوذ آن به دل جامعه باعث شد تا نوع و سبك مشاغل نيز به‌كلي دگرگون شود.

امروزه در اكثر كشورهای توسعه‌يافته، كسب درآمد از اينترنت يكی از رايج‌ترين و روتين‌ترين نوع درآمدزايی است. اما اين روش كسب درآمد در ايران هنوز جا نيوفتاده است. به‌گونه‌ای كه ديد نسبتا منفی به آن می‌شود و اغلب كسب درآمد از اينترنت را كاری نشدنی يا بيهوده می‌پندارند.

همين الان، پيش از وارد شدن به مبحث اصلی، ذهن خود را از پيش‌زمينه‌های منفی قبلی پاك كرده و با دقت بيشتری ادامه اين بحث را مطالعه كنيد.

درصد بسيار كمی از ايرانی‌هایی كه روزانه وقت خود را در دنيای مجازی سپری می‌كنند، توانسته‌اند از اينترنت پول در بياورند.

كسب درآمد از اينترنت قبل از هرچيز، احتياج به يك ذهن خلاق و پشتكار زياد دارد.

كافي‌است تا قدم اول را درست و محكم برداريد. پس از آن به مرور پيشرفت كرده و به اصطلاح "روی دور می‌افتيد" و روز به روز بر درآمد خود اضافه می‌كنيد.

اگر كسب درآمد از اينترنت در كشورهای توسعه‌يافته به عنوان يك شغل دوم مورد استفاده است، در ايران به دليل بكر بودن اين صنعت و نبود رقيب، با كمي خلاقبت می‌توان به درآمد ميليونی رسيد و بی نياز از هر نوع فعاليت ديگری شد. در واقع اين نوع درآمد‌زایی می‌تواند شغل اول شما باشد.

برای كسب درآمد از اينترنت بيش از 50 راه و روش مختلف وجود دارد كه بسته به نوع استعداد و علاقه خودتون می‌توانيد فقط از يكی از اين راه‌ها درآمد ثابت كسب كنيد.

اين حرف‌ها هيچ‌كدام دروغ نيست و به عنوان مثال همين سايت "پرتال جامع كتاب تاريخ" كه شما سرگرم مطالعه آن هستيد، برای تيم ما يك منبع درآمد و تنها شغل ماست.


چرا شما مثل ما از اينترنت پول در نياوريد؟
 

ما برای آموزش شما يك پكيج بی‌نظير شامل 14 كتاب PDF آماده كرده‌ايم كه در هركدام از اين فايل‌ها يك گوشه از كسب درآمد اينترنتي را معرفی كرده‌ايم. اين فايل‌ها از اين قرار است:

آموزش كسب درآمد از اينترنت در ايران
كسب درآمد در منزل
كسب درآمد از طريق فروش ايده و فروش افكار شما
كسب درآمد از اينترنت با سيستم‌های همكاری در فروش
کسب درآمد از ترجمه، تايپ، ويراستاري و مقاله‌نويسي (تمام مراحل اينترنتی و به صورت مجازی)
راه‌های كسب درآمد از اينترنت در 3 روز (راه‌های كوتاه‌مدت)
راه‌های كسب درآمد از اينترنت در 7 روز (راه‌های بلند‌مدت)
آموزش كسب درآمد از طريق تبليغات كليكي
آموزش كسب درآمد از طريق مقاله‌نويسی
راه‌اندازی يك فروشگاه صنايع‌دستی و كسب درآمد از آن
معرفی 5 روش خوداشتغال‌زایی از اينترنت
خلاصه‌ای از راه‌های ديگر كسب درآمد

همچنين دو فايل بسيار مهم نيز در اين پكيج وجود دارد. به وسيله اين دو فايل اولا به طوركلی با كسب در آمد از اينترنت آشنا می‌شويد و ثانيا ياد می‌گيريد كه چگونه درگاه آنلاين بسازيد و پول‌هایی كه از اينترنت كسب مي‌كنيد را مستقيما وارد حساب بانكی خود كنيد. اين دو فايل:

بازاريابی شبكه‌ای
آموزش ساخت درگاه بانكی آنلاين
(ما از همين روش توضيح داده شده در اين فايل، درگاه آنلاين ساخته‌ايم و شما در ادامه از آن استفاده خواهيد كرد)


ما در همين وبسايت فقط با دنبال كردن 1 راه از ميان ده‌ها راه كسب درآمدی كه در پكيج فوق معرفی شده است، و با ساخت يك درگاه بانكی (كه آموزش كامل آن در پكيج موجود است) از اينترنت كسب درآمد می‌كنيم و شغل ما همين است. شما هم می‌توانيد در اين راه موفق شويد.

 

.: تنها اعضای سایت می‌توانند این کتاب را دانلود کنند :.
برای  عضویت در سایت، ثبت‌نام کنید؛
یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اید،
وارد شوید.

 

يك نكته مهم:
چرا كسب درآمد از اينترنت؟

جامعه مجازی اينترنت، نامحدودترين جامعه در دنيای امروز است. شما هيچ سقفی برای كسب درآمد نداريد. فقط كافی‌است تا در يك روش از روش‌های معرفی شده، به صورت صحيح گام برداريد. با هر قدمی كه به جلوتر بروید، درآمدتان بيشتر خواهد شد.

تاكيد مي‌كنم لازم نيست حتما از تمام روش‌های معرفی شده در اين پكيج استفاده كنيد. فقط با يكی از راه‌كارهای داده شده و استوار بودن در آن می‌توانيد به موفقيت برسيد. مثل سايت ما كه فقط از 1 روش برای كسب درآمد استفاده می‌كند و تا كنون نيز موفق بوده‌ايم.

دانلود كتاب ” كسب درآمد تضمينی از اينترنت “
5 (100%) 1 vote

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

  1. بسیار ممنون خیلی کمکم کرد تشکر

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك