دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

نويسنده: بهمن انصاري

دانلود اين مقاله براي ذخيره در كامپيوتر شما:

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

 


در سنگ‌نبشته بيستونِ داريوش هخامنشي و سنگ‌نگاره‌هاي پارسه (تخت‌جمشيد) نگاره‌اي ديده‌ مي‌شود كه بعد‌ها نيز ديگر پادشاهان هخامنشي آن را بكار بردند اما در گذر زمان فراموش گشت.

امروزه با گذشت هزاران سال از آن روزگار اين نگاره مورد نگرش و توجه ايرانيان قرار گرفته و با نام " فَروَهَر " ناميده مي‌شود. همچنين امروز آن را در پيوند با كيش زرتشتي دانسته  و گاهي آن را حتي نگاره‌اي از اهورامزدا (خداوند) قلمداد ميكنند.

در اين جستار كوشش ميكنيم تا با بهره گيري از اسناد و منابع تاريخي، به بررسي و درستي اين نگرش‌ها و همچنين بازشناسي ريشه نگاره گوي‌بالدار بپردازيم.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

نشان گوي‌بالدار در تمدن سومر:

سومري‌ها گروهي از مردم بودند كه به درستي نژاد آن‌ها روشن نيست. سه نگرش در مورد سومري‌ها باشنده است. نخست اينكه آنها را سامي‌نژاد مي‌دانند. ديگر آن كه آن‌ها را شاخه‌اي از ايرانيان باستان مي‌دانند كه از فلات ايران كوچ كرده و در ميان‌رودان ساكن شدند. نگرش پاياني آن است كه آنها نه ايراني بوده و نه سامي‌نژاد بلكه داراي نژادي جداگانه بودند.

نخستين بار در سنگ‌نگاره‌هاي سومري كه بيش از پنج‌هزارسال ديرينه‌گي دارد شاهد اين نشانه هستيم.

سومري‌ها داراي تمدني بسيار پيشرفته و شگفت انگيز بودند. در سنگ‌نبشته‌هايي از آن‌ها روايتي از يك داستان شگفت‌انگيز آمده است: «افرادي به نام "آنوناكي"* از سياره‌اي به نام "نيبرو" به روي زمين كوچ كرده‌اند.» نگاره گوي بالدار نخستين بار ريشه در اين افسانه دارد و نمايانگر موجوداتي ماوراي‌آدمي هستند كه با ياري شيئي بالدار به زمين آمدند.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

***

نشان گوي‌بالدار در تمدن مصر:

پس از سومري‌ها اين مصري‌ها بودند كه از نشانه گوي بالدار آنها بهره بردند. مصري‌ها كه بسيار به "را" خداي خورشيد گِرَوِش داشتند، اندكي در نگاره سومري‌ها دست برده و آن را دگرگون كردند. آن‌ها خداي خورشيد را در ميان دو بال گذاشته و در بيشتر يادگارهاي خود آن را به كار بستند.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

***

نشان گوي‌بالدار در تمدن بابل:

سده‌ها پس از نابودي‌ سومري‌ها بود كه بابلي‌ها در ميان‌رودان كشوري را بنا‌ نهادند. بابلي‌ها از اخلاف مردمان سامي‌نژادي بودند كه پيشتر از بيابان عربستان كوچ كرده و در ميان‌رودان جاي گرفتند.

بابلي‌ها بت‌ها و خدايان گوناگوني را مورد پرستش قرار مي‌دادند. اما در اين ميان، به خدايي با نام "مردوك" (مردوخ) بيش از ديگر خدايان ارج مي‌نهادند. بابلي‌ها پيكره‌ها و نگاره هايي از مردوك را ساخته و مورد ستايش قرار مي‌دادند. در يكي از اين نگاره‌ها مردوك پشت گوي خورشيد ايستاده و در دست چپ خود حلقه‌اي را در دست گرفته است.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

***

نشان گوي‌بالدار در تمدن آشور:

آشوري‌ها كه از نيرومندترين و در عين حال از ستمگرترين اقوام سامي‌نژاد بودند، به وارون بابلي‌ها كه مردوك را خداي بزرگ ميدانستند، "ايزد آشور" را در جايگاه پرارج‌ترين خداي خود مي‌پرستيدند. اين نشانه همانگونه كه پيشتر در بابل و مصر رواج يافته بود، مورد پروا و نگرش آشوري‌ها نيز قرار گرفت.

آشوري‌ها با تلفيق خورشيد بالدار مصري‌ها و نشانه مردوك بابلي‌ كه در پشت گوي خورشيد بود، به گونه تازه‌تري اين نشانه را به كار بستند. سپس از آنجا كه آنها پيرو ايزد آشور بودند، به جاي نگاره‌اي از مردوك، از تصوير آشور در ميان اين نشانه بهره‌بردند.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

***

نشان گوي‌بالدار در تمدن ايران:

با روي كار آمدن هخامنشيان و شاهنشاهي داريوش، دگرگوني‌هاي شگرفي در نوع كشورداري رويداد. داريوش به گونه گسترده نخستين بار در بيستون و سپس در پارسه (تخت جمشيد) دستور به نگارش رويدادها و تصاوير كرد.

داريوش با نگرش در نگاره‌هاي مصري، بابلي و آشوري، برآن شد تا از نگاره گوي بالدار بهره بگيرد. بنابراين هر سه گونه مصري، بابلي و آشوري را تلفيق كرده و با بهره‌گيري از هر سه آنها نگاره‌اي را ساخت كه به‌گونه گسترده در يادگارهاي بازمانده از هخامنشيان ديده مي‌شود.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

***

نشان گوي‌بالدار و فَروَهَر:

نگاره گوي بالدار دست كم داراي پنج‌هزار سال ديرينه‌گي است. اگرچه مي‌توان با اين گمان كه سومري‌ها را دسته‌اي از كوچندگان ايران باستان بدانيم، قدمتي بيش از هفت‌هزار سال را نيز ميتوانيم براي اين نگاره باور داشته باشيم.

شوربختانه در سده‌هاي اخير، برخي با عنوان ايران دوستي كوشش كرده‌اند تا در تاريخ دست برده و اقدام به دزدي و تحريف رويدادهاي تاريخي كنند. نخستين دروغ اين دزدان تاريخ آن است كه اين نشانه را ساخته داريوش عنوان كرده‌اند. سپس آن را يك نماد زرتشتي دانسته و نام ساختگي فَروَهَر را به آن داده‌اند. در نهايت حتي تا جايي پيش رفته و آن را تصويري از اهورامزدا، خداي زرتشتيان ناميده‌اند.

اين نگاره هرگز در هيچ سنگ‌نبشته‌اي به نام خاصي ناميده نشده و عنوان كردن نام فَروَهَر براي آن از دستبرد‌ها و دزدي‌هاي تاريخي است كه در سده‌هاي اخير روي داده است.

همچنين پيوند دادن اين نگاره به كيش زرتشتي و شناساندن آن به عنوان نمايي از اهورامزدا، بزرگترين توهين و زشتي به آيين آسماني زرتشتي است. چرا كه اهورامزدا در كيش زرتشتي همان الله در اسلام و يَهُوه در تورات است. زرتشتيان هرگز در سراسر تاريخ باشندگي خود براي اهورامزدا نگاره‌اي نساخته‌اند. ساختن نگاره براي اهورامزدا و هم رده قرار دادن آيين زرتشتي با آيين‌هاي بت‌پرستي بزرگترين ظلم در حق اين آيين آسماني است.

اين نگاره نه پيوندي با كيش زرتشتي دارد و نه يك نگاره ايراني‌است. بنيان آن را سومري‌ها ريخته و بعد‌ها به دست مصريها، بابلي‌ها، آشوري‌ها و ايراني‌ها دچار پيشرفت و دگرگوني شده و در پيكر كنوني برجاي مانده است.

بنابراين بر هر دوستدار فرهنگ اين سرزمين بايسته است كه گامي در سوي بازيافت تاريخ كهن و جلوگيري از دزدي و دستبرد در باورها و رويدادهاي نياكانمان بردارد.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

 ***

استفاده از اين مطلب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.

 


دانلود کتاب ” نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك