آتشكده آنلاين ‌مجازی

اندیشه نیک ؛ گفتار نیک ؛ کردار نیک

اَشِم وُهو

نماز هاوَن‌گاه (بامدادی)

سازنده آتشکده: بهمن انصاری

 

 

< h5>

یَتا اهوُ

نماز اوشَهین‌گاه (پگاه)

آتش نیایش

نماز رپیتوین‌گاه (نیمروزی)

نیایش تندرستی

نماز اُزیرین‌گاه (پسین)

نیایش کِم‌نا مَزدا

نماز ائیوی‌سروترم (شبانه)

نیایش چهارسو[ی گیتی]

اوستای کُستی

نیایش زندگی

اهمائی رئشچه

___________________________________

___________________________________

آتشکده آنلاین مجازی / دانلود کتاب‌های نایاب / پرتال جامع کتاب تاریخ

پرتال جامع کتاب تاریخ / دانلود کتاب‌های نایاب               آتشکده مجازی آنلاین / صندوق پیشنهادات و انتقادات شما

اهورامزدا آنچه بهترين است را به‌كسی
می‌دهد كه بندگی را بجای آورده‌ باشد.

 
(گاتها؛ وهوخشترگات، هات۵۱يسنا، بند۶)
نیایش‌ها با صدای: «موبد کامران جمشیدی»
با سپاس از انجمن زرتشتیان آلمان
در دين و آيين ‌ما، راستی و درستی نهاده
شده است، از براي سود‌بخشيدن‌ به‌ آدمی.‌

 
(گاتها؛ سپنتمد‌گات، هات۴۹يسنا، بند۳)
 

Design: Bahman Ansari & HistoryBook.ir
Copyright © 2010 ~ 2017 ; All Rights Reserved


آتشكده آنلاين مجازي

آتشكده آنلاين

آتشكده مجازي

آتشكده يزد

آتشكده آنلاين كرمان

گاتها

بهمن انصاری

اشم وهو

سفر مجازي به آتشكده

<-آتشكده آنلاين مجازي -> <-BlogDescription->

<-BlogTitle->

دانلود آتشكده
ديدن آتشكده مجازي
آتشكده