نمی‌دانم که می‌دانی
که می‌دانی، نمی‌دانی؟
اگر دیوانه‌ات،
دل‌داده‌ات،
-این مَرد-
اگر عاقل شود،
دیگر نمی‌ماند، نمی‌ماند، نمی‌ماند…

 

بهمن انصاری / غزل پُست‌مُدرن

“نمی‌دانی” / غزل پُست‌مُدرن / بهمن انصاری
به اين كتاب امتياز بدهيد.