دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

نام مزدک در تاریخ در هاله‌ای از رموز و اسرار، پیچیده شده است. به راستی مزدک این پیامبر خودخوانده چه كسی بود و چرا چنین اهمیتی در تاریخ ایران دارد؟

مزدک برخلاف وعده معينی كه در كتب زرتشتيان منعكس شده بود و رهايی بشريت را پس از سه‌هزار سال از آغاز جنگ اهورامزدا و اهريمن مي‌دانست، وعده نجات با یک حرکت انقلابی و خشن را داد. مزدک با وجودی‌كه برخي از عقايد مانی را ظاهرا پذيرفته بود، اما برخلاف مانی بسیار به این جهان و این دنیای مادی توجه داشت و اصلاح زندگی روزمره و رفع مشكلات اقتصادی و معيشتی مردم را در اولويت كار خود قرار داد.

او اصلا يك موبد و روحاني بلند پايه زرتشتي بود. آن‌طور كه از باقيمانده محدود عقايدش برمي‌آيد، در پي اصلاحات دين زرتشت از خرافات موبدان و روحانيون بود. مهمترين اصل او، ستاندن قدرت اضافي اشراف و رحانيون و پرداختن آن به مردم عادي بود.

اما آنچه قدرت بسیاری به مزدک داد، پیوستن پادشاه قباد ساسانی به پیروان او بود. قباد كه از نفوذ بي‌اندازه موبدان و اشراف در دربار وحشت‌زده شده بود، بلافاصله از مزدك حمايت كرد. از آنجا که مزدکیان منافع اشراف، ثروت آنها، زمین های آنها را تهدید می کردند، طبیعتاً این موضوع به تضعیف اشراف منتهی می شد. ضمناً مزدک فرزندان اشراف را هم از آنها جدا می کرد و با اختلاط نژادی که به وجود می‌آورد و نظام طبقاتي را از بين مي‌برد، به این ترتیب نسل بعدی اشراف دیگر نمی‌توانستند به پشتوانه نژاد خود به برتری برسند.

زمانی که قباد به مزدکیان پیوست، اشراف بیش از پیش خود را در خطر دیدند و موبدان نیز او را بزرگ‌ترین تهدید علیه دكّان دين‌فروشی خود دانستند. چنین شد که اشراف علیه پادشاه شوریدند و قباد را دستگیر کردند و چون طبق عقاید، حق ریختن خون شاه را نداشتند او را به زندانی دورافتاده و مخوف به نام «زندان فراموشی» انداختند.
اما قباد به کمک همسرش از زندان گریخت و به هیاطله (امپراتوری نژاد هون‌های سفیدپوست در شرق ایران‌باستان) گریخت. در آنجا دختر خاقان هون‌ها را به زنی گرفت و به کمک ارتش هون‌ها به ايران بازگشت و تاج و تخت را از برادرش جاماسپ پس گرفت.

رويداد مهم ديگر اين‌دوره، جنگ قدرت خسرو و كاووس (دو پسران قباد) بود كه براي ولايت‌عهدی مي‌كوشيدند. خسرو که از حمايت مزدكيان از برادرش آگاهی داشت، و از طرفی قباد كه با به دست آوردن دوباره تاج و تخت، حمايت خود از مزدك را منقطع كرده بود، طرحی ريخت تا مزدكيان را قلع و قمع كند.

چنين بود كه خسرو انوشيروان با هماهنگی پدرش قباد و حمايد موبدان زرتشتی، جلسه‌ای تشكيل داده و از مزدك و دوازده‌هزار نفر از پيروان طراز اول او دعوت به مناظره كرد. در اين جلسه افزون بر خسرو انوشيروان، موبد موبدان و اسقف اعظم مسیحیان ایرانی نيز حضور داشتند. مزدكيان دير متوجه شدند كه اين جلسه‌ی نمايشي دامي براي برچيدن آن‌هاست اما دير شده بود. خسرو مزدك را متهم كرده و همانجا حكم قتل او پيروانش را صادر كرد.

با اين‌همه داستان مزدكيان -كه از اين پس تبديل به فرقه‌ای سرّی و زيرزمينی شدند- به پايان نرسيد. پيروان مزدک چه آن‌ةا كه مخفيانه در ايران به نشر عقايدشان مي‌پرداختند و چه آن‌ها كه به کشورهای همسایه گریختند، به خوبي از اين دين صيانت كردند. به طوری كه حتی در دوران پس از اسلام به حیات خود ادامه دادند و حدود ۲۰۰ سال بعد گروهي از همين ايرانيان مزدكی به رهبری بابك، با برپایی جنبش خرم‌دينان ضربات مهلكی بر پيكر خلفاي عباسي وارد آوردند.

مزدک و مزدکيان، اصلاح‌گران دين زرتشتی
5 (100%) 1 vote

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك