دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

در دین مبین اسلام، خداوند حكيم، پس از آفرينش آسمان‌ها و زمين و خشكی‌ها و درياها، بر آن شد تا اشرف مخلوقات و نمونه فوق‌العاده آفرينش خويش را خلق كند. از اين روی، نخست "آدم" را آفريد و سپس "حوا" را از دنده‌های سمت چپ پيكر او خلق كرد.

اين روايت هزاران سال پيش از نزول قرآن نيز كمابيش به همين‌گونه در  تورات موسي آمده بود.

اما در كتاب تلمود -كه در كنار تورات- از كتب مقدس برخی از فِرَق يهود محسوب می‌شود، داستان به گونه ديگری آمده.

تلمود می‌گويد كه همسر نخست حضرت آدم،‌ زنی بود به نام "لیلیث" (Lilith). يَهُوه (خداوند) پس از خلق آدم، جفت او لیلیث را نيز از خاک آفریده بود تا به همسری آدم و تحت اطاعت او درآيد. باری ليليث كه خود را همچون آدم از خاك و آفرينش خود را با او برابر می‌دانست، از آدم اطاعت نمی‌کرد و با او هم‌بستر نمی‌شد.

در نتیجه مدتی كه چنين گذشت، از برای رهایی از اطاعت آدم، راه فرار از بهشت را انتخاب کرده و به سوی دریای سرخ كه جايگاه شياطين و اهريمنان بود، گسيل يافت. در آن‌جا لیلیث ، اسير ابليس گرديد و چون او را از آتش و برتر از خود يافت، حاضر به ارتباط نامشروع با او گشت. از اين ارتباط، او باردار گشت و هر روز صد بچه‌شيطان (به‌نوعی خون‌آشام) به دنيا می‌آورد.

بعد از فرار ليليث ار بهشت، خداوند از برای آن‌كه توالد و تناسل بشر عقيم نماند، تصميم گرفت جفتی ديگر برای آدم بيافريند. اما اين بار ديگر مستقيم از خاك بهره نبرد. بل از دنده‌های آدم، حوا را آفريد. حوا كه خود از آدم جدا شده و ديگر عنصر وجوديَش پست‌تر از آدم است، خود را با او مساوی ندیده و به او اطاعت می‌كند.

آدم لیلیث را فراموش کرده با حوا هم‌بستر شد. هنگامی‌كه لیلیث از این رويداد آگاه می‌شود، به حوا حسادت كرده و از این‌که به این زودی فراموش گشته است، خشمگين می‌شود. پس برای گرفتن انتقام از آنها، خود را به‌شکل معشوقه‌اش ابلیس درآورده و يواشكی درون بهشت می‌شود. آنجا آدم و حوا را فریب داده و سبب آن می‌شود تا آن دو از ميوه ممنوعه تناول كنند.

هنگامی كه خدا از نافرمانی آدم و حوا آگاه شد، آن دو را از بهشت اخراج كرد و همچنين جاودانه بودن را نيز از او سلب كرد تا فانی گردد. اما لیلیث به‌خاطر نخوردن از میوه ممنوعه، همچنان جاودانه ماند!

پس از این رويدادها، خداوند برای متوقف کردن لیلیث، دست‌به‌كار می‌شود و سه فرشته به سوی او می‌فرستد و تهديد می‌كند که اگر به بهشت بازنگردد و به خدا و آدم اطاعت نکند، هر روز یکی از بچه‌هايش را نابود خواهد كرد.

اما ليليث كه به شدت گستاخ شده و حاضر به اطاعت از خدا نبود، نافرمانی می‌كند و بازنمی‌گردد. از همان لحظه به فرمان خدا هر روز يكی از فرزندان لیلیث كشته می‌شود.

لیلیث  نيز چون مرگ فرزندانش را می‌بيند، خشمگين شده و از برای انتقام فرزندانش، هر روز يك نوزاد از تبار آدم و حوا را می‌كشد.

اسطوره لیلیث در اساطیر کهن میانرودان نيز وجود دارد. در نزد اقوام سومری كه كمابيش پنج‌هزار سال پيش در حدود عراق فعلی می‌زيستند، لیلیث خدای طوفان بود و حامل بیماری و مرگ. در اساطير آشوری، بابلی و اكردی نيز از او ياد شده است. در اساطير بابلی او را ايزدبانویی فاحشه میدانند كه در خواب به مردان نزديك شده و از آن‌ها آبستن می‌شود.

اين اسطوره‌ی فاحشه و نماينده شر و تاريكی، در افسانه‌های ديگر ملل نيز رسوخ كرده است. مثلا تركـ‌ها، در داستان‌ها و افسانه‌های خود از زنی به نام "آل نه‌نه سی" یاد می‌كنند كه زني بلند اندام است و برای دزدیدن نوزادِ زنِ تازه زایمان کرده، به سراغ او می‌آيد. مردم نيز برای پيش‌گيری از آسيب رسيدن به نوزاد، به لباس طفل سنجاق می‌زنند. زيرا بر اين باورند كه آل نه‌نه سی از ادوات آهنی می‌ترسد. يهوديان نيز برای پيشگيری از آُيب رساندن ليليث به نوزاد، گردن‌بندی را كه نام سه فرشته مقدس در آن حك شده است به گردن نوزاد می‌اندازند.

“ليليث” نخستين همسر ” حضرت آدم”
3.8 (76.67%) 12 votes

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك