دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب نایاب " تجربه مدرنیته در ایران " پژوهشی از اسماعیل مزدانلو می‌باشد.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران در 6 فصل و 440 صفحه تألیف شده است. این کتاب ماجرای مواجهه شورمندانه ایرانیان با مدرنیته می‌پردازد. هم‌زمان با تحولات زندگی در نقاط مختلف جهان، ایرانیان نیز همانند سایر ملت‌ها تحت‌تأثیر این تحولات قرار‌گرفتند و رویه‌های متنوع و متفاوتی از نحوه برخورد با رویدادهای مدرن پیرامون خود تجربه کردند. قلمروی مدرنیته در ایران که در نخستین ایستگاه ساحت اندیشه‌ورزی خود به شدت متأثر از رویدادهای مدرن دنیای غرب بود، از همان ابتدا در تسخیر روایت‌های غرب مدار عصر مشروطه و در ادامه تحت الزامات مدرنیزاسیون آمرانه حکومت اقتدارگرای پهلوی، رؤیای ویرانی، انحلال و انهدام بافت کهنه زندگی و در آغوش فشردن مظاهر دنیای جدید را در ذهنیت و عینیت خویش می‌پروراند.

کتاب تجربه مدرنیته در ایران که با ابتناء به برخی نظریات مدرنیته از جمله دیدگاه‌های مارشال برمن، نوشته شده است، مهمترین رمان‌های اجتماعی دهه 40 و 50 را به عنوان اصلی‌ترین منبع پژواک مدرنیته در مدرنیسم ایرانی مورد مطالعه قرار داده و با بهره گیری از روش هرمنوتیکِ ژرفایی، به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته است.

فصل اول این کتاب به مروری بر معمای مدرنیته ایرانی، درباره یک دغدغه، مطالعات مدرنیته و ماجراجویان ایرانی و خط سیر کتاب اختصاص دارد. در فصل دوم با معرفی مفاهیم ، مبانی و چارچوب نظری آشنا می شویم که مهمترین بخش کتاب بوده و برای مخاطبان تخصصی حائز اهمیت است. در فصل سوم با روند مدرنیزاسیون در ایران از آغاز مشروطه تا تشکیل مدرن در ایران، روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم و تأثیر مدرنیزاسیون پهلوی بر فضای فیزیکی شهرها و دوپارگی‌های سنت-‌مدرن آشنا می‌شویم. فصل چهارم کتاب به تاریخچه رمان فارسی اختصاص دارد و رابطه رمان ایرانی با مدرنیته و پژواک رفتار اجتماعی ایرانیان در رمان‌های دهه 40 و 50 مورد بحث و بررسی واقع شده است. چهار فصل نخست در واقع مقدماتی برای ورود به فصل پنجم این کتاب است که در 250 صفحه به تحلیل و تفسیر مهمترین رمان‌های دو دهه فوق اختصاص دارد. مطالعه این فصل برای درک و فهم کنش‌های ایرانیان در رویارویی با مدرنیته بسیار اهمیت دارد و می‌تواند دلایل و زمینه‌های توسعه نیافتگی ایرانیان در دوران پهلوی و دوم را آشکار سازد و فصل ششم این کتاب به «جمع‌بندی و بررسی دستاوردها» اختصاص یافته است. در بخشی از نتیجه‌گیری این بخش آمده است:

«‌جامعه ایرانی در این دو دهه، تجربه‌های خاص خود را از سر می‌گذراند؛ همانند هر سرزمین دیگری و البته با ویژگی‌ها و مقتضیات خاص فرهنگی و اجتماعی خود، ولیکن مدرنیزاسیون شتاب‌زده، به‌شدت سیاسی و برون‌زا از تابانیده شدن پرتوهای توسعه به ذهن سوژه ایرانی جلوگیری می‌کند. رمان‌نویسان به ارائه تصویری منفی از شهر روی می‌آورند و با عباراتی مانند تهران مخوف، دل کور، شب هول و …به شکلی غیرمستقیم، وحشت خود را از زندگی در شهر نشان می‌دهند. این گرایش مأیوسانه به شهر، نشان‌دهنده نوعی واکنش بر ضد هجوم قهار شیوه زندگی شهری و تنهایی آدم‌ها در میان حصارهای آهنی و سیمانی است.»

این کتاب به لحاظ دارا بودن مبانی نظری و اتکا به بیش از 200 منبع داخلی و خارجی، یکی از بهترین پژوهش‌های بینارشته‌ای در حوزه‌های تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات و مطالعات فرهنگی است و علاوه بر اینکه منبع قابل اتکایی برای دانشجویان و پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکترا می باشد، برای مخاطبان عام نیز جذابیت‌های خاص خود را داراست.

دانلود کتاب تجربه مدرنیته در ایران را به دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.
 

برای تهیة این کتاب، به انتشارات سنا مراجعه کرده یا با ایمیل زیر در تماس باشید:

m_venous121@yahoo.com

دانلود کتاب ” تجربه مدرنیته در ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك