دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب یعقوب لیث (باستانی‌پاریزی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سیر الملوک‌ (خواجه‌نظام‌الملک)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب صفوة‌الصفا
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران  
دانلود کتاب طبقات ناصری رمان:
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب سیره رسول خدا دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب نامه به پدر (كافكا)
دانلود کتاب انجیل یهودا  
دانلود کتاب آشنایی با ادیان اساطیر:
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب هبوط در کویر (شریعتی)  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب تاریخ جنون (میشل فوکو) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب " تاريخ جامع ايران " اثری است ارزشمند كه زير نظر بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و در بيست جلد به چاپ رسيده است.

كتاب بی‌نظير تاريخ جامع ايران حاصل چهارده سال كار مداوم (از سال 1380 تا سال 1394خورشيدی) می‌باشد. هر بخش از كتاب به دست يكی از بزرگان و متخصصين حوزه فوق، تحرير گشته است. این کتاب بزرگترین، معتبرترين و قابل اعتمادترين کتاب تاریخ ایران از پيدايش تا پايان دوره قاجار می‌باشد. پنج جلد نخست اين كتاب به تاریخ ایران پیش از اسلام -از نخستين انسان‌های ساكن در فلات ايران، تا پايان روزگار ساسانيان- و پانزده جلد بعدی به تاریخ ایران پس از اسلام؛ در كنار مباحث فرهنگی و ادبيات فارسی و هنر و معماری ايرانی، می‌پردازد.

برای نگارش اين اثر سترگ، از بزرگ‌ترين محققان و مورخان ايران و جهان استفاده شده است و هر بخش از آن را متخصصين همان دوره گردآوری كرده‌اند. بزرگانی چون دكتر تورج دريایی، دكتر ژاله آموزگار، دكتر بهروز زرينكوب، دكتر مهشيد ميرفخرایی در كنار بيش از 150 محقق و مورخ و ايران‌شناس ايرانی و اروپایی، در نگارش اين اثر عظيم همكاری كرده و بزرگترين كتاب تاريخ ايران را به آيندگان هديه كرده‌اند.

معرفی هر جلد از كتاب تاريخ جامع ايران:

    جلد نخست تا پنجم (ايران باستان) :

    جلد ششم تا دوازدهم (ايران پس از اسلام) :

 • واپسين روزهای ساسانيان
 • تاریخ ایران پس از شكست در مقابل مسلمانان عرب تا برپایی نخستين حكومت‌های نیمه‌مستقل و مستقل
 • كيفيت فتوح ایران
 • ایران در عصر حکومت امويان
 • ایرانیان و ظهور نقش آن‌ها در روي كار آمدن خلفای عباسی
 • وزرای ايرانِ، دبيران و دیوانسالاران ایرانی
 • بخش‌هایی از حكومت‌های ايرانی در نواحی شرقی و غربی فلات ايران
 • حكومت‌های ایرانی طاهری، سامانی، صفاری، زياری، باوندی، بوئيان، كاكويان و…
 • تاریخ تشکیلات اداری و سیاسی در ميان حكومت‌های پراكنده ايرانی
 • تاريخ غزنویان
 • ورود چشم‌گير تركان به ايران و تاريخ سلجوقیان و خوارزمشاهيان
 • تاريخ سلسله‌های کوچک در غرب ایران (بنی سکمان در ارمنستان و ملوک قراباغ و…)
 • تاریخ ایران در زمان اتابکان آذربایجان، اتابكان فارس و ديگر حكومت‌های محلی نه‌چندان قدرتمند
 • زمینه‌های هجوم مغول
 • چنگيزخان و جانشينان او
 • ایلخانان
 • تشكيلات سیاسی-اداری ايران در زمان ايلخانان و نقش وزرای ايرانی در اين دوره
 • حكومت‌های محلی ايرانی و غيرايرانی چون سربداران و آل‌اينجو و جلايريان
 • تيمور لنگ و جانشينان او
 • حكومت‌های تركمان قراقويونلو و آق‌قويونلو
 • صفويان
 • نادرشاه و تاريخ افشاريان
 • كريم‌خان و تاريخ زنديان 
 • ايران در عصر قاجار
 • تحولات مذهبی اين دوره
 • روابط خارجی ایران با عثمانی، انگلستان، فرانسه و ديگر دول اروپایی
 • زمینه‌های شكل‌گيری نارضايتی عمومی، نهضت‌های اجتماعی و انقلاب مشروطه
 • قش‌های طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی
 • ورود تمدن جدید غربی به ايران و تصادم آن با فرهنگ مذهبی عامه
 • خانات آسیای مرکزی، خانات گنجه و شکی و قراباغ، هرمز و خلیج فارس

    جلد‌های سیزدهم تا بيستم (فرهنگ و تمدن ايران) :

 • تاریخ علم و ادب و نقش ايرانيان در نهضت‌های چون ترجمه آثار پس از اسلام
 • آثار علمی، فلسفی، کلامی و نقش ايرانيان
 • ستاره‌نشاسی، ریاضیات، پزشکی، علوم فقهی، تصوف و فرق صوفیه
 • تاریخ زبان و ادبیات فارسی از آغاز عصر اسلامی تا پایان روزگار  قاجارها
 • ادبیات فارسی در قلمرو فرهنگی ایران، ادبیات مشروطه، ادبیات عامه، روزنامه و روزنامه‌نگاری، ادبیات اقوام ایرانی
 • تاریخ هنر و معماری ایران پس از اسلام، شامل هنرهای دستی، هنرهای تزئینی، هنرهای نمایشی، موسیقی
 • تاریخ اجتماعی ايران پس از اسلام
 • نظام حقوقی در ايران پس از اسلام
 • ادیان و مذاهب در ايران پس از اسلام
 • طبقات اجتماعی جامعه ايرانی


براي خريد کتاب " تاريخ جامع ايران – دوره كامل بيست جلدی " از وبسايت رسمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بر روی لينک زير كليک كنيد.

دانلود کتاب " تاريخ جامع ايران - دوره كامل بيست جلدی "

دانلود کتاب ” تاريخ جامع ايران – دوره بيست جلدی “
5 (100%) 2 votes

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

 1. irbeh گفت:

  مرسی

 2. جواد گفت:

  خوب

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك