«جلال‌الدين خوارزمشاه و كوشش‌های بی‌فرجام برای اتجاد ايران» جُستاری ارزشمند به قلم «بهمن انصاری» است.

نويسنده در اين جستار كوشيده است تا ضمن نگاهی اجمالی به تاخت‌و‌تاز مغولان در ايران،  كوشش‌های ناموفق سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه براي اتحاد حكومت‌های محلی ايرانی و غيرايرانی در آسيای‌غربی را مورد بررسی قرار دهد.

بهمن انصاری در گوشه‌ای از اين جستار چنين می‌گويد:

«به زودی يك‌بار ديگر چنان سيل دهشتناكی از بيابان‌‌گردان مغولستان و چين از راه رسيد كه اين‌بار ديگر نه فقط ايران‌ِخاوري، بل تمام خاورميانه و آسياي‌صغير را درنورديده و مسلمان و مسيحی، شيعه و سنی، عرب و عجم، كُرد و تُرك، ايرانی و انيرانی و سراسر دودمان‌های كوچك و بزرگ را كه هنوز سرگرم اختلافات قومی/مذهبی/نژادی بودند، در خود غرق كرد.»


اين جستار از دسته مقالاتی‌است كه اختصاصا توسط انتشارات كتاب تاريخ HistoryBook.ir منتشر شده است.

دانلود کتاب ” جلال‌الدین خوارزمشاه و کوشش‌های بی‌فرجام برای اتحاد ایران “
5 (100%) 1 vote