دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

ساسانیان ايران را "ایران‌شهر" میخواندند و بر خلاف اشکانیان که حکومتشان غیر‌مذهبی و فدرال بود، بنیانی بشدت ملی-مذهبی داشتند. در این حکومت موبدان و روحانیان اگرچه در راس نبودند اما نفوذ بالایی در طبقه حاکم کسب کردند.

زبان رسمی ایران "زبان پارسی میانه" بود و به خط "پهلوی" نوشته میشد. آثار متعددی از نوشته‌ها و کتاب‌های آن دوره امروزه به دست ما رسیده است. ارتش ایران بسیار منظم و آموزش دیده بود. بجز نیروی دریای کارآمد ساسانیان ارتش فیل‌سوار نیز داشتند. مهمترین دشمن خارجی ساسانیان امپراتوری روم بود. بارها جنگ های هولناک مذهبی بین ایران زرتشتی و روم مسیحی روی می داد که پیروزی به تناوب با طرفین بود. با اینحال ساسانیان با دو دولت نیرومند دیگر جهان یعنی چین و هندوستان روابط‌شان دوستانه بود.

وضعیت زندگی مردم در شهرها کیفیت بالایی نسبت به روستاها داشت. برقراری امنیت راه ها باعث رواج تجارت خارجی نیز شده بود. هنرهای ظریف سنتی ایران نظیر فلزکاری، سفالگری، گچبری، کاشی‌کاری و سنگ‌ تراشی و نیز موسیقی مقامی از هنرهای آن دوره بشمار می‌آید.

جشن‌های نوروز و گاهنبارهای مذهبی و جشن‌های ماهانه ملی از نکات قابل ذکر زندگی اجتماعی ایرانیان آن زمان است. مهم‌ترین سازهای دوره ساسانی چنانکه ابن‌خردادبه گزارش کرده عبارت بوده‌اند از : عود، نی، چنگ، دف، رباب، سرنا، شیپور، تار و تنبور.

تیسفون، اهواز، گنزک آذربایجان، دستگرد کردستان، ری ، نیشابور، استخر فارس، کرمان، هرموز و مرو از جمله شهرهای مهم دوره ساسانی بودند. از آغاز تا دوره پادشاهی بهرام گور ایران به اوج اقتدار نظامی رسیده بود. دوره بهرام گور که به دوران شادی ایرانیان مرسوم شده بدستور شاه 12 هزار هندی آوازخوان و نوازنده برای شاد کردن مردم به ایران آمدند که نیای کولیان فعلی جهان شمرده می‌شوند. یزدگرد اول پدر بهرام نیز بواسطه اعطای آزادی‌های مذهبی‌-‌اجتماعی از سوی موبدان به "یزدگرد بزهکار" ملقب شده بود.

پس از بهرام گور ایران دچار افت اقتصادی و خشکسالی و نیز درگیری با قبایل مهاجم ترک هپتالی در شرق شد. در این دوره مردم به رهبری مزدک بامدادان بر علیه نظام طبقاتی و مالکیت اشراف شوریدند و خواهان شراکت یکسان همه افراد جامعه در سرمایه های کشور شدند. قباد به شورشیان پیوست اما سرانجام مغلوب نفوذ روحانیت زرتشتی و پسرش انوشیروان شد. ادوارد براون قیام مزدک را نخستین جنبش کمونیستی تاریخ بر ضد مالکان می داند و آلفرد زاخاروویچ نیز مزدکیان را اولین سوسیالیست‌های تاریخ عنوان کرده است. مزدک اعدام شد و ماجرا به‌شکلی خونین پایان یافت و انوشیروان به قدرت رسید.

خسرو انوشیروان که به عادل شهرت داشت، دست به اصلاحات گسترده حقوقی، اقتصادی و سیاسی زد تا فشارها را کاهش دهد. دوران انوشیروان تا عصر خسروپرویز دائم صحنه جنگ‌های متعدد با بیزانس بود که فتح مصر و فلسطین بدست ایرانیان و نیز انتقال دادن صلیب راستین که عیسی‌مسیح بر آن مصلوب شده بود از بیت‌المقدس به ایران جزو نکات قابل ذکر آن دوره است. احداث دانشگاه جندی‌شاپور و دعوت از دانشمندان هندی، بابلی، یونانی و سریانی به ایران، برای نخستین بار باعث تمرکز علوم مترقی جهان در ایران شد، که بعد از اسلام به دارالحکمه بغداد منتقل شد.

خسروپرویز پس از یک پادشاهی طولانی و پر حادثه سرانجام بهمراه تقريبا تمام اعضای خانواده‌اش بدست پسرش شیرویه کشته شد. پس از به سر رسيدن دوران پادشاهی شيرويه، ايران به دست شاهزادگان ساسانی مدام دست به دست می‌شد. كه آزرمیدخت و پوراندخت دو دختر خسروپرويز نيز در اين ميان مدتي به عنوان ملكه بر سرير قدرت جلوس كردند.

با روی کار آمدن یزدگرد‌سوم که قصد تثبیت مجدد کشور را داشت حملات اعراب حجاز که بتازگی مسلمان شده بودند نیز آغاز شد. ایران پس از جنگ های بیست ساله و بی‌حاصل با روم تاب جنگی دیگر را نیاورد و با شکست رستم فرخزاد آخرین ژنرال ساسانی از سعد‌بن‌ابی‌وقاص، ایران بدست اعراب اشغال شد.

یزدگرد سوم به خراسان گریخته بود تا نیروی نظامی تازه برای مقابله با اشغالگران تهیه کند که در مرو بدست یک آسيابان کشته شد و ایران ِ بی تخت و تاج و اهالی‌اش، ضمیمه قلمرو مسلمانان شدند و دوران فرمانروایی ساسانیان نیز پایان یافت.

ساسانیان اگرچه دوره‌شان پایان یافت اما تاثیرات دیرپایی در معماری و فرهنگ و سبک حکومت‌گری دوران اسلامی بویژه خلفای عباسی داشتند. نام ایران و بسیاری از مناسبات منطقه‌ای که تا به امروز نزدیک به پنج دهه حکومت ساسانیان است. بسیاری از افسانه ها و روایت‌های دوره اسلامی نظیر شاهنامه، هزارویکشب، سندباد، نیز از دوره ساسانی به دوران اسلامی رسیده است.

تاريخ ساسانيان در يك نگاه

تصویر و سکه پوراندخت ساسانی، آخرین زنی که در ایران به فرمانروایی رسید.

تاريخ ساسانيان در يك نگاه
1 (20%) 1 vote

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك