دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "کافه کتاب" KaffeKetab.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب جنگ و صلح (تولستوی)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب انجیل برنابا اساطیر:
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم  
  شعر و ادبیات:
فلسفه: دانلود کتاب دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
   
روزنامه‌های تاریخی: روانشناسی:
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود روزنامه پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مقدمه :

افلاطون مي‌نويسد: بزرگ ‌زادگان ايراني در هفت‌ سالگي اسب ‌سواري مي‌آموزند؛ چهار آموزگارِ فرزانه براي آموزشِ آنها گماشته مي‌شوند. خردمندترينِ آموزگار شيوه ‌هاي خداپرستي و امور حکومتگري را از روي اوستا (به ‌تعبير افلاطون : ماگياي زرتشت) به‌آنها آموزش مي‌دهد؛ درستکارترين آموزگار به ‌آنها مي‌آموزد که در همه زندگي راست ‌گو و راست ‌کردار باشند؛ خوددارترين آموزگار شيوه‌هاي حکومت بر خويشتن را به ‌آنها مي‌ آموزد؛ و دليترين آموزگار به ‌آنها مي‌آموزد که دلير و بي‌ باک باشن.

هرودوت مي‌نويسد: ايرانيان معبد نمي‌سازند، براي خدا پيکره و مجسمه نمي‌سازند. آنها خداي آسمان را عبادت مي‌کنند و ميترا و اَناهيتا‌ و همچنين زمين و آب و آتش را مي‌ستايند. آنها حيوانات را در جاهاي پاک قرباني مي‌کنند و گوشت قرباني را در ميان مردم تقسيم مي‌کنند و عقيده ندارند که بايد چيزي از آن را به‌خدا داد، زيرا مي‌گويند که آنچه به‌خدا مي‌رسد و خشنودش مي‌سازد روح قرباني است نه گوشت او. وقتي مي‌خواهند قرباني بدهند حيوان را به‌جائي که فضاي باز است مي‌برند، آنگا به‌درگاه خدا دعا مي‌کنند. در دعاکردن نيز رسم نيست که حسنات را براي شخصِ خود بطلبند، بلکه براي پادشاه و همه مردم کشور دعا مي‌کنند و خودشان را نيز يکي از اينها مي‌شمارند. ايرانيان دروغ را بزرگ‌ترين گناه مي‌دانند و  به‌همسايگان احترام بسيار مي‌گزارند.  ايرانيان هيچ‌گاه در حضور ديگران آب دهان نمي‌اندارند و اين کار را بي‌ادبي به‌ديگران تلقي مي‌کنند؛ آنها هيچ‌گاه در حضور ديگران پيشاب نمي‌کنند و اين عمل نزد آنها از منهيات مؤکد است. آنها هيچ‌گاه در آبِ رودخانه پيشاب نمي‌کنند و جسم ناپاک در آب جاري نمي‌اندازند؛ و اينها را از آن‌رو که سبب آلوده شدن آب جاري مي‌شود گناه مي‌شمارند .

زرتشت مي‌گويد: پروردگارا! آنگاه که تو مردم را به ‌نيروي مينَويِ خويش آفريدي و قدرت درک و شعور به ‌آنها دادي؛ آنگاه که تو جسم را با جان درآميختي؛ آنگاه که تو کردار و آموزش را پديد آوردي، چنين مقرر کردي که هرکسي برطبق اراده آزاد خودش تصميم بگيرد و عمل کند. چنين است که دروغ‌ آموز و راست ‌آموز، يعني هم آنکه نمي‌داند و هم آنکه مي‌داند، هرکدام برطبق خواستِ دروني و ذهنيتِ خويش به ‌بانگ بلند تعليم مي‌دهد و مردم را به‌سوي خويش فرامي‌خوانَد. انسان نيک‌انديشي که در انتخاب راهش مُرَدَّد است آرمَئيتي معنويتِ راهگشاي خويش را به‌او مي‌بخشد تا راه درست را برگزيند.

کاهن بزرگ بابل درباره کوروش بزرگ چنين نوشته است :
در ماه نيسان در يازدهمين روز ( روز 12 فروردين ) که خداي بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌ خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگاني اعلان کرد… او دستور داد ديوارِ شهر ساخته شود. خودش براي اين‌کار پيش‌قدم شد و بيل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ ديوار شهر کرد… پيکره‌هاي خدايانِ بابل، هم زن‌ خدا هم مرد خدا، همه را به ‌جاهاي خودشان برگرداند. اينها خداياني بودند که سالها بود از نشيمن ‌گاهشان دور کرده شده بودند. او با اين کارش آرامش و سکون را به‌خدايان برگرداند. مردمي که ضعيف شده بودند به ‌دستور او دوباره جان گرفتند، زيرا پيشترها نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهايشان را به‌ ايشان بازگرداند… همه مردم از اينکه او (يعني کوروش) شاه است خشنودند.

کاهن بزرگ مصر درباره داريوش بزرگ چنين نوشته است :
شاهنشاه داريوش، شاه همه کشورهاي بيگانه، شاه مصر عُليا و سُفلي وقتي در شوش بود به ‌من فرمان داد که به ‌مصر برگردم و تأسيسات حيات ‌بخش پزشکي مصر را نوسازي کنم. … آن‌گونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از اين‌زمين به ‌آن زمين بردند تا به مصر رساندند. هرچه شاهنشاه دستور داده بود را انجام دادم. کارمندان را به‌خدمت گرفتم همه از خاندانهاي سرشناس نه از مردم عادي. آنها را زير دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پيشه پزشکي فراگيرند. فرمان شاهنشاه چنين بود که بايد همه چيزهاي شايسته و بايسته به ‌آنها تحويل داده شود تا پيشه خود را به‌ خوبي انجام دهند. من هرچه لازم بود و هر ابزاري که پيشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم. شاهنشاه چنين دستور داده بود، زيرا به‌فضيلت اين علم واقف بود. او مي‌خواست که بيماران شفا يابند. او اراده کرده بود که ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و اعياد ديني با شکوه بسيار برگزار شود.

• نماز نیز در دین ایرانی نه همچون نمازِ ادیان سامی ستایش پیامبرشاه و انسانهای مدعیِ‌ نمایندگیِ خدا و ستایش اعضای خانوادۀ پیامبرشاه، و نه دعا و تضرع و ابراز خواری و ذلت در حضور خدا به‌خاطر جلب ترحم خدای جبّار، بلکه ستایش ارزشها و پدیده‌های سومند بود که جلوه‌های عینیِ رحمت آفریدگار شمرده می‌شدند. به‌عبارتِ دیگر، نماز در دین ایرانی مجموعه‌ئی از سرودهای ستایشِ ارزشها و پدیده‌هائی بود که در خدمت سعادت بشر بودند؛ و در میان اینها سپنتَە‌مَنیو (منش مقدس) و وهومنَە (نیک‌اندیشی و نیک‌رفتاری) و اَرتَە (عدالت) از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بیشتر از همه مورد ستایش قرار می‌گرفتند، به‌علاوه میترا (نور حیات‌بخش) و اناهیتا (برکتِ حیات‌بخش) و باران و آبِ جاری و کشتزار و زمینِ بارور و ستورانِ سودمند و مادران و زنان ستایش می‌شدند. به‌عبارت دیگر، آنچه نماز در دین ایرانی را تشکیل می‌داد سرود تلقین به‌خود برای همسان شدن با همۀ آفریدگان سودمند و خدمت‌رسان به بشریت بود. این نیایشها به‌انسان می‌آموزد که هر فردی چنانچه از این فضایل پیروی کند و اینها را در درون خویشتن بپرورد و خودیشتن را با آنها همسان سازد خواهد توانست که به‌بلندترین مرحله از تکامل انسانی رسیده خداگونه شود، و در این‌باره هیچ تفاوتی میان انسانها وجود ندارد.

***

نوشته‌هاي بالا پاره اي گزيده از متن كتاب نایاب و نفيسی است که در زير در دسترس همگان قرار داده شده است. با سپاس فراوان از نگارنده اين كتاب ارزنده استاد اميرحسين خنجي .
حق استفاده و تكثير اين مجموعه فقط با ذكر منبع و  بدون دستكاري در فايلهاي PDF و RAR، مقدور ميباشد.در غير اين صورت بدون رضايت نگارنده و مجري اين تارنما بوده، دزدي ادبي محسوب شده و حق‌الناس مي‌باشد.

قيمت اين مجموعه: 21هزار تومان
موضوعاتی كه در اين كتاب و در شش بخش مورد بررسی قرار گرفته است:

بخش نخست : پیدایش ایران

موضوعاتِ بخش نخست:

• قوم ایرانی: ۱) سرزمین آریان. ۲) مهاجرتهای آریان. ۳) ایرانیان و ایران‌ زمین. ۴) اساطیر ایرانی.

• زرتشت و دین ایرانی: ۱) ظهور زرتشت. ۲) تعالیم زرتشت. ۳) فضایل ملکوتی در تعالیم زرتشت. ۴) اصول دین زرتشت. ۵) مرام‌نامۀ آئینِ زرتشت ۶) انتشار آئین زرتشت.

• تاریخ ماقبل ماد: ۱) گوتی‌ها و لولوبی‌ها. ۲) کاشی‌ها. ۳) تمدن خوزِیّە (عیلام). ۴) پادشاهی مان‌نا (مغان) در آذربایجان.

• پاشاهی ماد: ۱) دیائوکو. ۲) فره‌ورتیش. ۳) خشَتریتَە بنیان‌گذار پادشاهی ماد. ۴) هوخشَترَ بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران. ۵) تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ. ۶) تصرف کشور آرمنيّە توسط هوخشترَ. ۷) جنگ هوخشترَ با شاه لیدِيَە. ۸) نظام پادشاهی ماد در زمان هوخشترَ. ۹) احتمال تدوین اوستا درزمان هوخشترَ. ۱۰) اَشَتِیاگ، آخرین شاه ماد. ۱۱) قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد.

 

***

بخش دوم : شاهنشاهی هخامنشی

موضوعاتِ بخش دوم:

• کوروش بزرگ: ۱) تسخیر کشور لیدِيَە توسط کوروش بزرگ. ۲) اوضاع میان‌رودان در زمان بەسلطنت نشستن کوروش بزرگ. ۳) تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ. ۴) شخصیت کوروش بزرگ.

• کام‌بوجیە و تسخیر مصر: ۱) اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ. ۲) تسخیر مصر فرعونی  توسط کام‌بوجیە. ۳) شخصیت کام‌بوجيَە.

• داستان بردِيَە و گاؤماتَە

• داریوش بزرگ: ۱) جنگهای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت. ۲) اقدامات داریوش بزرگ در مصر.  ۳) تسخیر سرزمینهای اروپایی توسط داریوش بزرگ. ۴) تسخیر گندارَ و سند توسط داریوش بزرگ. ۵) شخصیت داریوش بزرگ.

• خشیارشا و یونانیان: ۱) داستان جنگ ماراتون. ۲) داستان لشکرکشی خشیارشا بەیونان. ۳) نگاهی بەیونان باستان و روابط آن با ایران.

• اردشیر اول و داریوش دوم: ۱) اَردَشَیر اول. ۲) جنبش استقلال‌طلبانه در مصر. ۳) یونان در زمان اَردَشَیر اول.  ۴) خشیارشا دوم و داریوش دوم.

• اَردَشَیر دوم و کوروش کهتر: ۱) شورش ناکامِ کوروشِ کهتر بر ضدِ اردشیر دوم. ۲) داستانِ بازگشت ده هزار مزدور یونانی. ۳) شخصیت اَردَشَیر دوم. ۴) روابط یونان با ایران در زمان اَردَشَیر دوم. ۵) مصر در زمان اَردَشَیر دوم.

• اردشیر سوم و داریوش سوم: ۱) اَردَشَیر سوم. ۲) سرکوب شورش فینیقيّه و مصر. ۳) داریوش سوم، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی.

• افسانۀ پوریم (داستان استر و مردخای)

 

***

بخش سوم : اسكندر و سلوكيان

موضوعاتِ بخش سوم

• برآمدنِ اسکندر مقدونی: ۱) لشکرکشی اسکندر بە آناتولی. ۲) جنگ سرنوشت ساز ایسوس. ۳) سقوط سوریه و فینیقِيّه. ۵) سقوط فلسطین و مصر. ۶) جنگ گاؤگمل.

• براندازی شاهنشاهی هخامنشی توسط اسکندر: ۱) سقوط بابل و شوش. ۲) سقوط استخر و بەآتش کشیده شدن تخت جمشید. ۳) فرجام داریوش سوم. ۵) طرح ترور اسکندر توسط یونانیان مخالف خدایی او. ۶) فروریزیِ آخرین سنگر هخامنشی. ۶) لشکرکشی اسکندر بەسرزمینهای قلمرو هخامنشی در پنجاب و سِند. ۷) تاج‌گذاریِ اسکندر در پاسارگاد. ۸) ازدواج افسران مقدونی با دوشیزگان ایرانی. ۹) تأثیر فرهنگ ایرانی بر اسکندر. ۱۰) مرگ اسکندر.

• خاورمیانه پس از اسکندر: ۱) جنگهای داخلی بیست و دو سالۀ سرداران مقدونی. ۲) پادشاهی سلوکوس و جانشینانش.

 

***

بخش چهارم : شاهنشاهی پارتیان

موضوعاتِ بخش چهارم:

• تشکیل سلطنت در پارت: ۱) نخستین شاهان پارتی. ۲. مهرداد اول. ۳) فرهاد دوم. ۴) اردوان اول و مهرداد بزرگ.

• جنگهای ایران و روم: ۱) فرهاد سوم و مهرداد سوم. ۲) مهرداد چهارم و اورونت اول. ۳) فرهاد چهارم. ۴) اردوان سوم. ۵) بردان، گودرز، و بلاش اول. ۶) پاکور و خسرو. ۷) بلاش دوم و بلاش سوم. ۸) بلاش چهارم. ۹) بلاش پنجم و اردوان پنجم. ۱۰) آخرین نگاه بە شاهنشاهی پارتیان.

 

***

بخش پنجم : شاهنشاهی ساسانی

موضوعاتِ بخش پنجم

• تشکیل شاهنشاهی ساسانی به‌دست اَردَشَیر بابکان: ظهور اَردَشَیر بابکان در پارس ، تشکیل شاهنشاهی ساسانی، شخصیت اَردَشَیر بابکان، اقدامات عمرانی اَردَشَیر بابکان، اصلاحات دینیِ اَردَشَیر بابکان، اصلاحات سیاسی‌اجتماعی اَردَشَیر بابکان

• شاپور اول۔ احیای شکوه ایران: آیا شاپور پسر اَردَشَیر بود؟، حفظ دست‌آوردهای اَردَشَیر بابکان توسط شاپور اول ، لشکرکشیهای شکست‌آمیز امپراتوران روم بە ایران، نظام شاهنشاهیِ شاپور اول

• مانی، پیامبر شادی‌ستیز و تبلیغ‌گر زهد و رنج‌کشی: پیدایش آئینهای مَندایی و غنوصی، ظهور مانی، شیوۀ تبلیغی مانی، تعالیم مانی، تشکیلات مانوی ، فرجام مانی، تأثیر دین مانی

• قدرت‌گیری فقیهان و پی‌آمدهایش: اختلافات مذهبی مغان و آشفتگی اوضاع سیاسی کشور، ازسر گرفته شدنِ تجاوزات رومیان و شکست ارتش ایران، بازتدوینِ اوستای ساسانی بر مبنای مذهب مغان، اردَوی‌راج‌نامه، اخلاق‌نامۀ مزدایَسنان، گزید‌ه‌ای از اندرزنامۀ آتَرپاد مِهراِسپَند

• شاپور دوم (شاپور ذوالأکتاف): سرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم، جنگهای ایران و روم در زمان شاپور دوم، سخنِ آخر دربارۀ شاپورِ دوم

• یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور): آشفتگیِ کوتاه‌مدتِ پس از شاپور دوم، یزدگرد اول، بهرام پنجم (بهرام گور) ، ملت‌دوستی بهرام گور

• گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی‌آمدهایش: عیسا مسیح و پیدایش مسیحیت، گسترش مسیحیت در خاورمیانه، تحریکات کشیشان در میان‌رودان و ارمنستان، اوج گرفتن مشکل ارمنستان، شورش ضد ایرانی مسیحی‌شدگان ارمنستان، نزاع کشیشان برسر لاهوت و ناسوت مسیح

• بهدینِ مزدک، نهضت احیای تعالیم زرتشت: دوران نکبت سیاسی کشور، سلطنت شاهقباد، ظهور مزدک، تعالیم مزدک، مخالفت فقیهان و زمین‌سالاران با اصلاحات مزدک ، تجدید مشکل ارمنستان و اشغال آمیدا توسط رومیان ، فرجام نهضت مزدک

• خسرو انوشە‌روان دادگر: پی‌گیریِ پاک‌سازیِ کشور از بهدینانِ مزدکی ، اصلاحات انوشە‌روانی، روابط ایران با ترکستان و امپراتوری روم در زمان انوشە‌روان، روابط ایران با چین و هند در زمان انوشە‌روان، تصرف کشور یمن بەفرمان انوشە‌روان ، شکوه تمدن ایرانی در زمان انوشە‌روان

• هرمز چهارم و شورش بهرام چوبینە: مخالفت اقتدارگرایان با سیاستهای هرمز چهارم، تجاوز همزمان ترکان و رومیان بەمرزهای کشور، شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد بهرام چوبینە، برانگیختن رقیبانِ چوبینە هرمز را برضد او و شورش چوبینە، کودتای گستهم و بندویە برضدِ هرمز چهارم ، ضد کودتای بهرام چوبینە و تشکیل سلطنتِ پارتی، گریختن خسرو پرویز از ایران و پناهنده شدن بەقیصر روم، لشکرکشی خسرو پرویز بەایران، شکست و فرارِ بهرام چوبینە

• خسرو پرویز، آخرین شکوه شاهنشاهی ایران: پادشاهی خسرو پرویز، فرجام بهرام چوبینە، فرجام گستهم و بندویە، اوج قدرت تاریخی ایران در زمان ساسانی، شکوه سلطنت خسرو پرویز

 

***

بخش ششم : حمله عرب و فروپاشي شاهنشاهي ايران

موضوعاتِ بخش ششم

در این کتاب، پس از نگاهی بە اوضاع سیاسی ایران در آستانۀ حملۀ عرب، اسباب و علل شکست فادسیه و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و به تاراج رفتن ايران را پی‌گیری خواهیم کرد، فتوحات عرب در ایران و افتادن ایران به دست عربها را در رخدادهای پس از قادسیه تا پایان سدۀ نخست هجری دنبال خواهیم کرد، و خواهیم دید که ایرانیان چندین دهه در برابر عربها مقاومتهای جانانه از خود نشان دادند و مردم هر نقطه از ایران زمین کوشیدند که از هویت تاریخی خودشان در برابر عربها دفاع کنند. پی‌آمدهای تسخیر ایران توسط عرب نیز از موضوعات این کتاب است که با استفاده از منابع دست اول عربی مطالعه خواهیم کرد. در این کتاب نشان داده شده است که تسخیر ایران توسط قبایل عرب هشتاد سال وقت گرفت، و ایرانیان همواره در مقاومت و شورش و تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خویش بودند. نشان داده شده است که ادعاهای ناآگاهانی که نوشته اند ایرانیان همین که عربها را دیدند به دامن عرب افتادند و از دین و دولت خودشان دست شستند، سخنان بی پایه و از روی ناآگاهی از رخدادهای تاریخ اسلام است و ناآگاهانی که نوشته‌اند ایرانیان از همان آغازِ کارِ فتوحاتِ اسلامی شیفتۀ عدالت اسلام شدند، تاریخ اسلام را نخوانده‌اند.

 
.
.

.

كليه نسكها و كتابها منتشر شده توسط وبسايت‌‌هاي:

www.HistoryBook.ir

ميباشد.

لذا اجازه استفاده در وبسايتها فقط با ذكر منابع بالا

و بدون دستكاري در محتواي فايلهاي PDF و RAR ،امكانپذير مي‌باشد.

در غير اين صورت دزدي ادبي محسوب شده، حق‌الناس مي‌باشد.


با سپاس

 

 


تاريخ كامل ايران، از پيدايش سرزمين ايران تا يورش عرب و فروپاشی ساسانيان
4.7 (93.33%) 3 votes

سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام کانال دانلود کتاب در تلگرام کانال تلگرام کافه کتاب  كانال تلگرام آقای نویسنده

 

 1. shadmehr گفت:

  با سلام من این کتاب رو از چندین جا گرفتم و کلا به نظر میاد دو تا ویرایش باشه که کمی با هم فرق دارد ولی الان تو فهرستی که تو سایت شما قرار گرفته یک بخش ششمی با عنوان حمله عرب و فروپاشي شاهنشاهي ايران  وجود داره که تو هیچکدوم از اون دو ویرایش وجود نداشت. ممکنه بگید این فصل چند صفحه هست و اگر اطلاعاتی دراین خصوص دارید به ما هم اطلاع بدید .مننون

   

  • TarikhBook گفت:

   درود بر شما
   بخش ششم با عنوان «فروپاشی شاهنشاهی ساسانی» مربوط به وقایع سال‌های پانزده تا نود و شش هجری و سقوط شهرهای ایران زمین می‌باشد. این بخش دارای 356 صفحه است.
   موفق باشید

   • shadmehr گفت:

    با سلام خیلی ممنون از پاسخ سریعتون.

    من نسخه چاچ شده این کتاب رو در 2 جلد خریداری کردم که در مجموع 1247 صفحه هست این کتابی که شما معرفی نمودید چند صفحه است؟

 2. سعید کاشانی گفت:

  بسیار عالی ….سپاسها برای تلاشهای ارجمند شما

 3. hamed گفت:

  با تشکر از کتاب کاملتون

 

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك