به تازگی این سخن گسترش يافته است که دبيره امروزين كه ما با آن مينويسيم، الفباي عربی است.اما آيا به راستي اين رسمالخط؛ الفبايي عربيست يا دبيره‌اي ايراني؟

بسیاری بر اين باورند كه پس از سرنگوني پادشاهي ساسانیان و چيرگي اعراب بر ایران، خط و الفباي اعراب بر ايرانيان تحميل شد و دبيره پهلوي كه الفباي ايرانيان پيش از يورش عرب بود، فراموش گشت. اين دسته ميگويند كه خط امروزين ما يادگار اعراب است و بايد به سوي خط پهلوي كه خط كهن ايراني است يا خط فينگليش كه الفباي امروز دنياست، پيش رويم.

شوربختانه این باور به اندازه‌اي گسترش یافته است که نه تنها بسیاری از ما ایرانیان نیز آن را پذیرفته‌ايم و دبيره‌ و الفباي خود را كه امروز به آن مينويسيم، الفباي عربی می دانیم، بلکه این انگاره و ديدگاه را در بيشتر دانشگاه‌هاي كشورهاي گوناگون دنيا، پذيرفته‌اند و منتشر ميكنند.

در اين كتاب با استفاده از كتيبه‌ها و اسناد باستاني ثابت و پايسته ميشود، كه اين الفبا و خطي كه ما امروز با آن سرگرم نوشتن هستيم، دنباله خط و الفباي پهلوي/اوستايي و مانوي است كه در دوره ساسانيان مورد استفاده قرار ميگفت، و الفباي پهلوي/اوستايي نيز دنباله خطي است به نام خط آريايي (كه داريوش در كتيبه بيستون به آن اشاره ميكند) و از دوره مادها رايج بوده است. بر هر ايراني بايسته و واجب است تا اين جستار را بخواند و در حد توان خود، جلوگيري كند از دزدي خط و الفباي و فرهنگ والاگوهر و ريشه‌دار ايراني/آريايي به دست كشورهاي بيگانه.
 
نويسنده: بهمن انصاري
دانلود كتاب " دبيره امروز ما، الفباي ايراني يا الفباي عربي ؟ ".
***
.
براي خواندن چكيده‌اي از اين مقاله بسيار دلچسب و جذاب، اينجا را كليك كنيد.
دانلود كتاب ” دبيره امروز ما، الفباي ايراني يا الفباي عربي ؟ “
4.6 (92%) 5 votes